ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 100910

  • De Amsterdamse aandelenmarkt heeft wederom een goede week achter de rug, want de AEX is net als vorige week gestegen. Deze stijging heeft ons op een tweesprong gebracht, namelijk op een punt waarop beslist moet gaan worden of de diamant in wording die u in de grafiek getekend ziet intact blijft of niet. Een stijging zou belangrijke implicaties hebben, iets waar ik aan het eind van deze pagina nader op in zal gaan. De blauwe lijn waar we de week afgesloten hebben is de lijn die ik gisteren als lijn f in de daggrafiek tekende. Laten we daarom naar die grafiek gaan.

AEX daggrafiek 100910

  • We zijn zoals u in deze grafiek ziet zelfs licht boven lijn f gesloten. Het verschil is echter miniem en ik waak er daarom voor om er de conclusie uit te trekken dat we volgende week verder gaan stijgen. Het is een lange termijn lijn die zich in de drie grafieken waarin ik de lijn gebruik (maand-, week- en daggrafiek) niet exact gelijk laat tekenen. Ik wil daarom een overtuigender doorbraak zien voordat ik me richt op een vervolg naar boven.

  • Ik wil uiteraard wel bespreken wat er gebeurt als we erin slagen om verder te stijgen. Ik doe dat voor een deel hier en voor een ander deel in mijn "En dan nog dit..." onderaan de pagina. Uit deze daggrafiek blijkt dat we als we door 335,2 weten te breken doorstijgen naar 341. Dat is namelijk het punt waar de laatste top is ontstaan en zodoende het eerste potentiŽle weerstandsniveau. Daar wordt vervolgens bepaald of we verder stijgen of niet.

  • Zouden we aanstaande maandag dalen dan blijft lijn f intact als weerstandslijn, in welk geval we er goed aan doen rekening te houden met een hervatting van de daling. Ik ga dan uiteraard bepalen waar we eventueel nog steun zouden kunnen vinden. Daarvoor is het nu nog te vroeg, laat de markt eerst maar uitmaken of we al dan niet door lijn f breken.

AEX daggrafiek BB 100910

  • De Bollinger Bands in de daggrafiek geven de beursgraadmeter in ieder geval ruimte voor een beweging naar boven. De bovenlijn van deze indicator stijgt en er zou een situatie kunnen ontstaan waarbij de index en deze lijn door gezamenlijk te gaan stijgen samen een stijgende trend vorm gaan geven. Bewijs hiervoor is echter niet te geven, want het kan ook anders lopen. Kijkt u naar het beeld zoals zich dat eind juli voordeed. De bovenlijn was naar boven gekruld en de AEX steeg tot bijna bij deze lijn, maar ging vervolgens toch niet verder omhoog. Aan de huidige situatie kunnen we dus geen voorspelling ontlenen.

AEX uurgrafiek 100910

  • In de uurgrafiek wordt direct duidelijk om welk niveau het aanstaande maandag allereerst gaat, dat is de stippellijn rond 335,2. We hebben vandaag uren lang geprobeerd deze grens te passeren, maar dat uiteindelijk toch niet gedaan. Dit niveau speelt hierdoor komende maandag een cruciale rol. Breken we er doorheen dan gaan we door naar 341, zoals we in de daggrafiek zagen.

AEX kwartiergrafiek 100910

  • In de kwartiergrafiek acht ik twee lijnen van belang, namelijk lijn h en de stippellijn rond 333,8. Zolang we boven lijn h koersen is de kans op een doorbraak door 335,2 erg groot. Komen we daarentegen onder de lijn dan wordt het vervolg geheel afhankelijk van de stappen die we vervolgens ten opzichte van 333,8 maken. Op die grens is namelijk de laatste bodem ontstaan van een patroon van hogere bodems. Maken we op of boven 333,8 een nieuwe bodem dan kan dat de grondslag vormen voor een nieuwe poging naar boven. Zouden we daarentegen onder 333,8 geraken dan komt er een eind aan het korte termijn proces van hogere bodems, waarna we een correctie op de recente stijging in gaan. Doet deze ontwikkeling zich voor dan zal ik in de updates de mogelijke steunniveaus benoemen.

Resumerend: 

Een stijging heeft ons deze week in de daggrafiek bij de dalende lijn f gebracht, een lijn die zoals we in de weekgrafiek zagen geldt als bovenste lijn van een diamant in wording. Zouden we door deze lijn breken dan gaat de afronding van deze diamant niet door, wat een belangrijke ontwikkeling zou zijn. Komen we boven 335,2 dan gaan we naar 341, maar er is ook aanleiding om te veronderstellen dat we dan nog veel hoger gaan. Ik ga daar direct op in. Eerst wil ik echter nog kwijt dat de mogelijkheid bestaat dat we aanstaande maandag dalen, waardoor de dalende lijn intact blijft en de diamant zich verder kan ontwikkelen. Ik let maandag in dit kader op het verloop ten opzichte van de laatste bodem rond 333,8 in de kwartiergrafiek. Komen we onder dit niveau dan hervatten we de daling, waarop ik dan overga tot het bepalen van potentiŽle steunniveaus.

En dan nog dit...

De Amsterdamse aandelenmarkt staat voor een cruciale keuze, iets dat ik vanavond wil illustreren aan de hand van twee fragmenten uit de maandgrafiek van de AEX-index. Het gaat in beide figuren om dezelfde grafiek, het verschil zit in het patroon dat ik erin heb getekend. Dat verschil lijkt klein, maar is dat bepaald niet. De patronen waar het om gaat geven namelijk een totaal verschillende vervolgbeweging.

       

             Figuur a                                                   Figuur b

  • In figuur a ziet u een diamant, een patroon dat bekend staat als omkeerpatroon. Als dit patroon zich verder ontwikkelt volgt er op een zeker moment een uitbraak naar beneden, waarmee het dan wordt afgerond. Er volgt dan op zijn minst een daling ter grootte van de hoogte van de diamant. Het is echter ook mogelijk dat er een daling op volgt die ons terugbrengt naar de aan het patroon voorafgaande bodem, want dat zie je ook wel bij dit niet vaak voorkomende patroon. Het betekent een mogelijke terugkeer naar een AEX van 195 punten.
  • In figuur b heb ik de stijgende lijnen -die met de twee dalende lijnen de diamant vormen- weggelaten, waardoor het patroon een vlag in ontwikkeling is geworden. De betekenis van een vlag staat in schril contrast met dat van de diamant, een vlag is namelijk een voortzettingspatroon. Het patroon is afgerond zodra er zich een uitbraak naar boven voordoet. Een vlag doet zich over het algemeen halverwege een beweging voor, wat een koersdoel van ongeveer 450 punten zou geven. 
  • Op dit moment is noch de diamant noch de vlag afgerond, want er heeft zich nog geen uitbraak naar beneden of naar boven voorgedaan. De markt moet haar keuze nog maken en zal dat naar ik veronderstel deze maand nog doen. Het zal u duidelijk zijn dat het om een cruciale keuze gaat, met name omdat het besluit tussen dalen of stijgen in het uiterste geval het verschil kan maken tussen een terugkeer naar 195 of een voortzetting naar 450 punten. Je ziet een keuze waarvoor een markt zich geplaatst ziet maar zelden zo expliciet grafisch weergegeven als hier, daarom wilde ik het met u delen. Het is niet alleen de technische analyse op zijn best, maar nog uitermate spannend ook. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 10 sep 2010, 19.08u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

10 sep 09.15u: Direct stijging op lagere opening

10 sep 10.00u: Alles draait om de dalende trendlijn

10 sep 11.00u: Nieuwe daling direct opgevangen

10 sep 12.00u: Driehoek toont stijgingswens

10 sep 13.15u: AEX staat nu boven de driehoek

10 sep 14.00u: De top van vanmorgen is nu bereikt

10 sep 15.00u: De markt is uiterst vasthoudend

10 sep 16.00u: Aanval op top 335,2 van de AEX

10 sep 17.00u: Poging om te stijgen duurt voort

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven