ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 261110

 • De candle van deze week omvat de lichamen van meerdere voorgangers en is dus een potentieel toppatroon met de naam engulfing bearish line. Wordt deze candle de komende week bevestigd dan is er sprake van een top. Met bevestiging bedoel ik een volgende rode candle, dus een slot van volgende week vrijdag dat onder dat van vandaag ligt.

 • Het ontstaan van deze candle is geen goede ontwikkeling. We zijn namelijk op overtuigende wijze teruggekeerd onder de stippellijn rond 343,3 waar we begin oktober doorheen braken. Dit is een valse uitbraak geworden. Op een dergelijke valse beweging volgt over het algemeen een beweging in tegenovergestelde richting. Dit houdt in dat we ons voor alle zekerheid op moeten maken voor een daling.

AEX daggrafiek 261110

 • Er heeft zich vandaag een daling voorgedaan, waarmee de candle van gisteren een nieuwe top is geworden. Hij ligt een stuk onder zijn voorganger, hetgeen een neerwaarts vervolg plausibel maakt.

 • De top ligt bovendien tegen het 50daags exponentieel gemiddelde EMA50 aan, de magenta stippellijn die momenteel ombuigt van stijgend naar dalend. Een daling ligt op grond van dit gegeven voor de hand.

 • De vorm van de candle van vandaag geeft echter nog enige hoop op een stijging. Het is namelijk een hammer en dat wijst op steun. De beursgraadmeter is net als eergisteren krachtig teruggekomen op een daling, wat een indicatie vormt voor de aanwezigheid van kopers die het er nog niet bij willen laten zitten. Het zal duidelijk zijn dat we boven het hoogste punt van gisteren rond 339,4 moeten komen willen deze kopers hun gelijk halen.

AEX daggrafiek BB 261110

 • We verlieten net als afgelopen woensdag vandaag de Bollinger Bands in deze tweede daggrafiek, maar keerden net als die dag ook weer terug binnen de banden. De lijnen blijven hierdoor zijwaarts lopen, waardoor zowel er op grond van deze indicator zowel een stijging als een daling kan komen. Laten we dus maar vlug doorgaan naar de volgende grafiek, wat zoals gebruikelijk de uurgrafiek is.

AEX uurgrafiek 261110

 • In deze uurgrafiek is een dubbele bodem ontstaan rond 337,2. Een dubbele bodem kan in principe overgaan in een W-vormige bodem. Dit gebeurt in het geval de index boven de tussen de beide bodems liggende top komt, in welk geval het koersverloop de vorm van de letter W zou krijgen. Dat zou een flinke stijging kunnen veroorzaken, bij dit patroon volgt dan namelijk veelal een stijging ter grootte van de middenpoot van de letter W. Het zou hier de stippellijn rond 346,2 tot doel maken. Onderweg zou er dan uiteraard nog wel weerstand kunnen liggen, maar daar wil ik me pas druk om maken na een stijging boven 339,4.

 • Kijkend naar de koersontwikkeling is het namelijk allesbehalve zeker dat we komende maandag verder omhoog gaan. In de grafiek ziet u het kanaal z-z'. De formatie is wat te groot en loopt wat te steil om een vlag te zijn, maar het lijkt er genoeg op om te wijzen op een vervolg naar lagere regionen. Dit vervolg komt er zodra er zich een uitbraak naar beneden voordoet. Zolang die zich niet heeft voorgedaan is dit vervolg onzeker vanwege het feit dat de index dan nog op zou kunnen lopen naar de bovenzijde van het patroon.

AEX kwartiergrafiek 261110

 • Ik heb in de kwartiergrafiek Fibonacci lijnen geplaatst waarmee ik vooruit loop op een neerwaartse uitbraak uit het kanaal z-z'. Dit is gevaarlijk, want ik weet nog niet of deze uitbraak zich werkelijk gaat manifesteren. Zowel de week- als de daggrafiek wijzen echter op een vervolg naar beneden, wat het plaatsen van Fibonacci lijnen tot een noodzakelijke exercitie maakt. Zouden we inderdaad dalen dan wil ik immers weten waar er nog steun zou kunnen liggen. Steun kan er zijn rond 335,4, 334,9 en 334,4. Een daling tot onder deze potentiŽle steunniveaus zou een terugkeer naar 332,7 geven, met als vermoedelijk gevolg een daling onder dit niveau.
 • Gaan we omhoog en blijven we binnen de lijnen z en z' dan is lijn z' in eerste instantie het doel. Ik ga dan goed kijken wat we ten opzichte van 339,4 doen, in de wetenschap dat een stijging boven deze grens in de uurgrafiek de afronding van een bodempatroon zou betekenen.

Resumerend: 

Een engulfing bearish line in de weekgrafiek en een lagere top rond het 50daags exponentieel gemiddelde in de daggrafiek geven me reden om voor de komende week van een daling uit te gaan. Die daling komt er zodra we in de kwartiergrafiek naar beneden uit het kanaal z-z' breken. Doen we dat dan kan er nog steun liggen rond 335,4, 334,9 en 334,4, eenmaal daaronder keren we terug naar 332,7 en zakken daar naar ik aanneem doorheen. De hammer van vandaag biedt in combinatie met de dubbele bodem rond 332,7 echter ook nog kans op een stijging. Blijven we in het kanaal z-z' en stijgen we dan gaan we naar de bovenzijde van dit patroon. Zouden we boven 339,4 komen dan betreft dat het ontstaan van een W-vormig bodempatroon, in welk geval de zaak er aanmerkelijk positiever uit zou zien dan de weekgrafiek en de daggrafiek ons nu willen doen geloven.

En dan nog dit...

De Belgische beursindex BEL20 is net als de andere indices de afgelopen week gedaald en is aangekomen in de buurt van een potentieel steunniveau. Wat dat steunniveau is wil ik u vandaag laten zien.

 • Het gaat om de stippellijn rond 2560 in de buurt waarvan zich in september een aantal bodems hebben ontwikkeld. Hier kan opnieuw steun liggen. De Belgische markt lijkt hiet met de vorming van een hammer al wat op vooruit te lopen.
 • Iets onder 2560 ligt bij 2550 het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging die we van mei tot begin november hebben gehad. U zult begrijpen dat een eventuele daling onder 2550 een negatieve ontwikkeling zou zijn. De BEL20 zou dan naar het 50% niveau rond 2500 of het 61,8% niveau rond 2450 gaan. Steun rond 2550, 2560 of het punt waar de index nu staat zou echter positief zijn, de markt zou dan de optie op een stijging houden. Uit de komende candles moet duidelijk worden welke kant het opgaat. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 26 nov 2010, 19.09u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

26 nov 09.15u: Stijging van gisteren teniet gedaan

26 nov 10.00u: Al snel een top in de kwartiergrafiek

26 nov 11.15u: AEX heeft grens 332,7 al bereikt

26 nov 12.00u: Beursgraadmeter licht opgeveerd

26 nov 13.15u: Poging om een bodem te maken

26 nov 14.00u: AEX snel naar 50% grens gestegen

26 nov 15.00u: Zowaar een hogere bodem in AEX

26 nov 16.00u: Beursindex door 50% grens heen

26 nov 17.00u: Top rond 61,8% Fibonacci niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven