ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 171110

  • De beurs is vandaag 0,7% gestegen ten opzichte van het slot van gisteren. De candle die daarbij is gevormd is een zogenaamde piercing line en dat is een potentieel bodempatroon. Het behoeft bevestiging in de vorm van een stijging, morgen moet blijken of het inderdaad om een bodem gaat of om een schijnbeweging.

  • Het laagste punt van vandaag lag ter hoogte van de stijgende magenta stippellijn, het 50daags exponentieel gemiddelde EMA50. Dit gemiddelde fungeert de laatste tijd opvallend vaak als steunlijn. Dit is vanaf september namelijk al de vierde candle met de onderkant rond deze lijn. Het kan net als de voorgaande keren een basis voor een vervolgbeweging omhoog betekenen. De bevestiging van de piercing line kan er vanuit deze invalshoek gezien dus komen.

AEX daggrafiek BB 171110

  • De AEX zal om verder te kunnen stijgen door de middellijn van de Bollinger Bands moeten breken. Dat hoeft zoals u aan het koersverloop van de voorgaande beursdagen ziet geen probleem te zijn, de lijn lijkt immers geen rol te spelen. Ik houd het voor alle zekerheid echter wel in de gaten.

AEX uurgrafiek 171110

  • De uurgrafiek behoeft vandaag nogal wat toelichting. Gisteren ontstond in deze grafiek een hoofd en schouders patroon met de neklijn rond 341,3. We zijn vandaag 0,2 indexpunten boven deze neklijn gesloten en dat patroon is formeel daarom ongeldig geworden.

  • Ik ben er desondanks allerminst zeker van dat we een verder herstel gaan zien en wel om twee redenen. In de grafiek ziet u Fibonacci lijnen over de daling 346,2 - 338,6. Op 341,5 ligt het 38,2% niveau en dat is omdat het lichaam van de laatste candle eronder staat nog niet doorbroken. Er kan theoretisch een top ontstaan op dit punt. Daarnaast is er sprake van een grote vlag in ontwikkeling, namelijk het patroon o-o'. Een vlag is een voortzettingspatroon en dat voorspelt vooralsnog een daling. 

  • Enige terughoudendheid is nog wel op zijn plaats, want de vlag is pas afgerond zodra we een uitbraak naar beneden hebben mogen constateren. Zolang dat niet het geval is kan de index verder stijgen, bijvoorbeeld naar het 50% niveau rond 342,4 of het 61,8% niveau rond 343,3, twee potentiŽle weerstandsniveaus. De vlag wordt bij een stijging overigens pas ongedaan gemaakt als de markt kans ziet een uitbraak naar boven tot stand te brengen. Blijven we onder lijn o' dan kan zich later alsnog een daling voordoen.

AEX kwartiergrafiek 171110

  • U ziet ook in de kwartiergrafiek het patroon o-o', maar dan wat uitvergroot. We kunnen aan de hand van deze grafiek morgenochtend snel zien of we al dan niet binnen de lijnen o en o' blijven. Aan de hand daarvan kunnen we dan verder redeneren.

Resumerend: 

De daggrafiek toont ons vandaag een potentieel bodempatroon met de naam piercing line. De candle moet nog als bodem bevestigd worden, maar dat lijkt gezien het feit dat we steun hebben gekregen van het 50daags exponentieel gemiddelde wel mogelijk. In de uurgrafiek ziet het er echter anders uit, negatiever namelijk. Hoewel het hoofd en schouders patroon door het slot boven de neklijn formeel ongeldig is geworden zijn er daar toch nog aanwijzingen voor een aanstaande daling. De index staat namelijk tegen het 38,2% niveau in die grafiek, een niveau waar je topvorming kunt zien. Bovendien is er een vlag in ontwikkeling. Zouden we dat patroon naar beneden verlaten dan is het patroon af en vervolgen wij alsnog onze daling. De markt kan de afronding van de vlag evenwel nog voorkomen en wel met een stijging boven lijn o' die samen met de stippellijnen op 342,4 en 343,3 weerstand kan vormen. Zolang lijn o' niet opwaarts doorbroken wordt houd ik ook in het geval van een stijging echter rekening met een neerwaarts vervolg.

En dan nog dit...

We zagen in de daggrafiek van de AEX tegengestelde signalen, namelijk een piercing line die op een stijging wijst en een vlag die een aanwijzing vormt voor een aanstaande daling. Laat ik daarom wat meer duidelijkheid zoeken in de brede Europese index Eurostoxx50.

  • In deze grafiek heb ik Fibonacci lijnen geplaatst over de stijging 2690 - 2900. Het laagste punt van afgelopen vrijdag lag rond het 61,8% niveau, dat daarmee als steunniveau dienst deed. De Eurostoxx50 naderde dit niveau vanmorgen opnieuw, maar veerde net als onze index op door een stijging van de Amerikaanse S&P500 futures. Ook in de Eurostoxx50 ontstond een piercing line. Het 61,8% niveau is een dermate belangrijk niveau dat ik niet wil speculeren op een daling eronder, zeker niet na een potentieel bodempatroon. Op grond van deze index kunnen we morgen dus verder omhoog, wat strijdig is met mijn slotconclusie betreffende de AEX. Komt de Eurostoxx50 echter onder het laagste punt 2765 van afgelopen vrijdag dan daalt de graadmeter toch nog verder en gaat ook onze beursindex verder omlaag. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst woensdag 17 nov 2010, 18.55u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

17 nov 09.15u: Markt tracht daling nog te keren

17 nov 10.00u: AEX heeft 50% niveau bereikt

17 nov 11.15u: Fibonacci grens is nog intact

17 nov 12.00u: De markt volgt opnieuw braaf

17 nov 13.00u: Opnieuw top AEX bij 50% grens

17 nov 14.00u: Kans op daling nog steeds groot

17 nov 15.00u: Steunniveau is in stand gebleven

17 nov 16.00u: Markt blijft een stijging nastreven

AMG: Na snelle opmars weerstandsniveau bereikt

17 nov 17.00u: Er is nu een vlag in ontwikkeling

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven