ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 030310

  • De AEX maakt een uiterst sterke tijd door. De beursindex is vandaag 1,1% gestegen en in de daggrafiek achtereenvolgens door het 50% Fibonacci niveau rond 328,5 en lijn a gebroken. Met name dat laatste is opmerkelijk. Lijn a is immers de onderzijde van het grote trendkanaal dat we vorige maand verlieten, een lijn die normaliter weerstand had moeten vormen. De terugkeer binnen het kanaal is een ontwikkeling die als een aanzienlijke verbetering van het technische beeld moet worden gezien.

  • De index is niet alleen door lijn a gebroken, maar heeft ook het 61,8% niveau rond 332,6 bereikt. Dit niveau werd in tegenstelling tot het 50% niveau echter niet doorbroken, wat met zich meebrengt dat er hier eventueel een top zou kunnen ontstaan. Dit heeft morgen mijn aandacht.

  • Stijgt de index evenwel ondanks dat verder dan vinden we de eerste potentiŽle hindernis rond 335,7, dat is het punt waar ik me bij een eventuele voortzetting naar boven allereerst op richt.

AEX daggrafiek BB 030310

  • Het is echter sterk de vraag of we morgen stijgen. De beursindex is namelijk boven de Bollinger Bands geraakt in deze tweede daggrafiek, een situatie die over het algemeen kortdurend van karakter is. Meestal keert een index snel terug binnen de banden. Punt is wel dat niet vooraf te zeggen of dit al morgen zal gebeuren, daar wil nog wel eens een dag of wat overheen gaan. We zouden in principe morgen nochtans al kunnen dalen om terug te keren binnen de indicator.

AEX uurgrafiek 030310

  • Het gegeven dat we in de daggrafiek een potentieel weerstandsniveau hebben bereikt (het 61,8% niveau) vormt samen met een mogelijke terugkeer binnen de banden in de vorige grafiek aanleiding voor mij om in de uurgrafiek rekening te houden met de mogelijkheid van een daling. Ik heb de grafiek daarom voorzien van Fibonacci lijnen over de stijging 313,4 - 332,6. Starten we morgen inderdaad een neerwaartse beweging dan vinden we potentiŽle steunniveaus in de buurt van 328, 325,2, 323 en 320,7. Het betreft de magenta stippellijnen.

  • Komen we boven 332,6 dan zijn deze lijnen niet geldig meer, zo zeg ik er -wellicht ten overvloede- bij. In dat geval gaat het vizier zoals ik bij de daggrafiek schreef op 335,7.

AEX kwartiergrafiek 030310

  • Behalve op de genoemde Fibonacci niveaus kan er uiteraard ook nog steun liggen in de buurt van bodems en toppen die de laatste dagen zijn ontstaan. Ik denk dan aan de stippellijnen in bovenstaande grafiek, in eerste instantie die rond 328,9, 326,5 en 322,5.
  • Weerstand ligt er zoals geconstateerd rond 332,6.

Resumerend: 

De beurs heeft vandaag nogmaals uitstekend gepresteerd, voor de vierde dag op rij. De AEX is in de daggrafiek door het 50% niveau en lijn a gebroken en heeft het 61,8% niveau rond 332,6 bereikt. Dit is een potentieel weerstandsniveau. Daar we in de grafiek met Bollinger Bands buiten de banden zijn geraakt houd ik er rekening mee dat we morgen dalen om terug te keren binnen de banden. Mocht dit een verkeerde veronderstelling zijn en de AEX toch verder stijgen dan gaat mijn vizier op 335,7. Dalen we dan vinden we potentiŽle steunniveaus rond 328,9, 328, 326,5, 325,2, 323, 322,5 en 320,7, grenzen waarop ik me dan van punt naar punt op ga concentreren.

En dan nog dit...

De voorgaande dagen schreef ik over de Nasdaq en de Dow Jones. Laat ik vandaag de trilogie maar afmaken door het te hebben over de S&P500.

  • Net als de beide andere indices is er vorige week ook in de daggrafiek van de S&P500 index een vlag afgerond. Dit patroon heeft een koersdoel dat iets boven de top van januari van dit jaar ligt en moet dus in principe een stijging naar 1150 mogelijk maken. 
  • Er zijn nog twee mogelijke weerstandsniveaus, te weten het 76,4% niveau van de daling 1150 - 1044 rond 1125 en de stippellijn door voorgaande bodems rond 1131. Over het algemeen heeft een 76,4% niveau niet veel belang, maar dat zie ik hier anders. De index kent ondanks de op- en neergaande fases namelijk een grote min of meer zijwaartse beweging. Dit houdt in dat ik het 76,4% niveau mee moet nemen als mogelijke sta-in-de-weg. Eenmaal boven 1125 en 1131 verhindert niets een stijging van de S&P500 index naar 1150 of hoger. Vandaag en morgen ga ik echter voor alle zekerheid nog kijken of een van beide niveaus eventueel niet toch een beletsel vormt voor een verdere stijging. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 3 mrt 2010, 19.12u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

3 mrt 09.15u: Dag start met een doorbraakpoging

3 mrt 10.00u: Doorbraakpoging AEX niet geslaagd

3 mrt 11.00u: AEX nog altijd dicht bij weerstand

3 mrt 12.00u: Beurs waagt wederom een poging

Wat nu met het hoofd en schouders patroon? (column Beursplaza)

3 mrt 13.00u: Ook tweede poging niet succesvol

3 mrt 14.00u: AEX koerst nog altijd rond 328,5

3 mrt 15.00u: AEX is doorgebroken naar boven

Ahold: Koers gelijk aan die van twee jaar geleden

3 mrt 16.00u: Met gaps een vervolg afgedwongen

3 mrt 17.00u: Op 332,6, maar geen winstnemingen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven