ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 090610

  • De AEX-index is vandaag 1,8% gestegen, wat als een stevig herstel mag worden betiteld. De markt heeft daarmee van het laagste punt 311,8 van gisteren een bodem gemaakt. In de grafiek ziet u nu Fibonacci lijnen over de daling 331,3 - 311,8. Ik heb deze lijnen geplaatst om te bepalen waar we met de index eventueel weerstand zouden kunnen ondervinden. De AEX is boven het 38,2% niveau gesloten dat rond 319,3 ligt. Er blijven hierdoor twee niveaus over die ons theoretisch nog af kunnen houden van een terugkeer naar de top rond 331,3, te weten het 50% niveau rond 321,6 en het 61,8% niveau rond 323,9. Komen we bij deze punten dan ga ik het koersverloop daar zeker controleren op eventuele topvorming.

  • Weten we een van de komende dagen met de index echter boven het 61,8% niveau rond 323,9 te komen dan kunnen we terugkeren naar de laatste top rond 331,3. Het zal u duidelijk zijn dat we door die top moeten breken willen we de weg naar boven echt vrijmaken.

AEX daggrafiek BB 090610

  • De beursindex is vandaag op de middellijn van de Bollinger Bands gesloten. Dit is in potentie een weerstandslijn, wat me morgen ondanks de winst van vandaag toch rekening doet houden met de mogelijkheid dat we niet verder stijgen. Een krachtige weerstandslijn is het overigens niet, de lijn kan eenvoudig doorbroken worden. Ik volg het koersverloop ten opzichte van deze lijn echter wel.

AEX uurgrafiek 090610

  • Het slot van vandaag lag ter hoogte van de stippellijn rond 320,6 door de top die op 7 juni jongstleden werd neergezet. Hier kan eventueel opnieuw een top ontstaan. Wat telt is de combinatie met lijn j. Dalen we morgen en komen we vervolgens onder deze lijn dan ga ik kijken waar er eventueel steun kan liggen. De markt moet dan op zoek naar een hogere bodem boven 311,8 wil zij de optie op een stijging vervolgens open houden. Het kan dan evenwel ook om hervatting van de daling gaan.

  • Breken we door 320,6 dan gaan we naar het 50% niveau rond 321,6 dat we uit de daggrafiek kennen. Zouden we dat doorbreken dan gaan we naar het 61,8% niveau rond 323,9 dat eveneens aan bod kwam in die grafiek. Rond 322,8 kijk ik dan voor alle zekerheid nog wel even of er daar wellicht weerstand wordt gevonden. Daar ontstonden recent namelijk meerdere toppen.

AEX kwartiergrafiek 090610

  • Het mag uit het koersverloop duidelijk zijn dat de aandelenmarkt haar optimisme ineens weer herwonnen heeft. De AEX is namelijk vrijwel op het hoogste punt van de dag gesloten en dat wil zeggen dat de markt morgen een voortzetting naar boven verwacht. Stijgen we morgen direct dan is die voortzetting er meteen. Doen we dat niet en dalen we dan hangt het van het verloop ten opzichte van lijn j af, die zou ons zolang we er niet doorheen zakken verder naar boven kunnen voeren. 
  • Een eventuele daling onder lijn j en de laatste bodem rond 317,6 zou een correctie betekenen. Doet die ontwikkeling zich voor dan ga ik daar morgen in de updates op in.

Resumerend: 

De AEX is vandaag flink gestegen, waarmee de candle van gisteren in de daggrafiek tot een bodem is gemaakt. Dit betekent dat we moeten gaan kijken waar deze herstelbeweging eventueel beŽindigd zou kunnen worden. We zijn gesloten boven het 38,2% niveau in de daggrafiek, wat het 50% niveau rond 321,6 en het 61,8% niveau rond 323,9 tot de resterende weerstandsniveaus maakt. Tussen deze grenzen ligt in de uurgrafiek rond 322,8 nog een lijn door voorgaande toppen, die lijn kan ook nog een hindernis blijken. Weten we boven 323,9 te komen dan kunnen we terugkeren naar 331,3, de recente top die we zullen moeten doorbreken willen we echt ruimte krijgen naar boven. Zolang we niet boven 323,9 zijn gekomen kan de index de daling in principe zo weer oppakken. Morgen let ik allereerst op de beweging ten opzichte van de weerstand rond 320,6 waar we vandaag aangekomen zijn. Dalen we en komen we in de kwartiergrafiek onder lijn j dan pakt de AEX de daling mogelijkerwijs al weer op. Ik ga als dat zich voordoet in de updates op zoek naar mogelijke steunpunten die nog voor opvang zouden kunnen zorgen. Stijgen we daarentegen verder boven 320,6 dan richt ik me op 321,6. Daar beoordeel ik of ik het vizier al dan niet moet verschuiven naar 322,8 of 323,9.

En dan nog dit...

Laten we de blik vandaag eens op de beurs van onze oosterburen richten. De DAX is tenslotte een belangrijke index en dat maakt het de moeite waard om er zo af en toe eens naar te kijken.

  • Er is een hogere bodem ontstaan in deze grafiek en dat is een belangrijk gegeven. Dit schept in principe de mogelijkheid om een aanval te doen op het patroon van lagere toppen dat in de grafiek te zien is. De DAX moet achtereenvolgens door lijn j en de laatste top rond 6115 breken om het negatieve beeld te kunnen keren. 
  • Belangrijk is uiteraard ook dat de DAX boven de nu rond 5800 gevormde bodem blijft. Zou de Duitse beursindex immers daaronder geraken dan gaat deze kans om tot een verbetering van de situatie te komen weer verloren. 
  • Dit zijn de belangrijke punten, nu maar kijken wat onze buren er de komende tijd van bakken. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 9 juni 2010, 19.05u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

9 jun 09.15u: AEX start de dag met een stijging

9 jun 10.00u: Top rond 76,4% Fibonacci niveau

9 jun 11.00u: AEX-index gedaald naar 50% grens

9 jun 12.00u: AEX is onder 61,8% niveau geweest

9 jun 13.00u: Flink deel daling weer goedgemaakt

9 jun 14.00u: AEX is bijna bij top van vanmorgen

9 jun 15.00u: Beursgraadmeter bij top op 318,5

9 jun 16.00u: 38,2% niveau in uurgrafiek is bereikt

9 jun 17.00u: AEX boven 38,2% Fibonacci niveau

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven