ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 020610

  • Er heeft zich in de daggrafiek een belangrijke ontwikkeling voorgedaan, de AEX is namelijk naar boven door de dalende trendlijn w gebroken. Dit geeft ruimte voor een aanval op het 38,2% Fibonacci niveau rond 323,1 dat we tot dusverre niet blijvend wisten te doorbreken en op de laatste top rond 324. Zouden we korte metten maken met die grenzen dan zit er een vervolg in naar het grijze 61,8% niveau van de daling 340,1 - 301,5 rond 325,3. Andere relevante grenzen daarboven zijn nog de Fibonacci niveaus rond 329,9 en 336,6, grenzen die eventueel ook nog aan bod zouden kunnen komen. Eerst zou ik me echter op 325,3 richten en kijken of er daar wellicht een top zou volgen.

AEX daggrafiek BB 020610

  • Uit de daggrafiek met Bollinger Bands wordt evenwel duidelijk dat een voortzetting naar boven nog geen voldongen feit is. De AEX-index is namelijk precies op de middellijn geŽindigd en die lijn kan in theorie nog weerstand vormen. We moeten morgen dus eerst aankijken wat we ten aanzien van deze lijn doen.

AEX uurgrafiek 020610

  • We moeten niet alleen op de middellijn van de Bollinger Bands letten, maar ook op de loop ten opzichte van de stippellijn rond 322,7 door de toppen van de voorgaande dagen in de uurgrafiek. Net als de middellijn in de vorige grafiek kan ook deze stippellijn de beweging omhoog in principe nog blokkeren.

  • De hogere bodems die de afgelopen dagen tot stand zijn gekomen wijzen echter op koopbereidheid op steeds hogere niveaus, koopbereidheid die men alleen maar toont als men in een voortzetting naar boven gelooft. De kans op een doorbraak is dus groot.

AEX kwartiergrafiek 020610

  • Zouden we morgen ondanks de hogere bodems toch nog dalen dan is er in eerste instantie maar ťťn grens die telt en dat is 318,7. Op dat punt lag vanmiddag de onderkant van een wijder wordende driehoek. Deze onderkant vormde het startpunt van de stijging waarmee we terugkeerden bij de stippellijn rond 322,7 en dat maakt de grens 318,7 bij een eventuele daling het belangrijkst. Gaan we omlaag en blijven we boven 318,7 dan zouden we nogmaals kunnen trachten de weerstand rond 322,7 te doorbreken. Een daling onder 318,7 daarentegen zou een verandering van mening van de markt inhouden. Vanmiddag kocht men daar immers nog, zou dat morgen niet meer het geval zijn dan is men er kennelijk anders over gaan denken.
  • Het is gezien de slotstand echter zonneklaar dat de aandelenmarkt zich klaarmaakt voor een vervolg naar boven. De index is vlak onder de stippellijn rond 322,7 gesloten, waardoor er niet veel nodig is om de beursindex naar boven door deze grens te laten gaan. Beleggers staan als het ware te popelen om deze beweging tot stand te brengen, dat is wat spreekt uit dit slot.

Resumerend: 

De AEX is in de daggrafiek vandaag naar boven door lijn w gebroken en dat schept op zich mogelijkheden naar boven. Probleem is echter nog dat de stippellijn rond 322,7 en de middellijn van de Bollinger Bands nog weerstand zouden kunnen blijken. Passeren we die lijnen morgen dan plaatst de markt een aanval op het 38,2% niveau rond 323,1 en de recente top rond 324 in de daggrafiek. Een stijging boven beide grenzen zou ons naar 325,3 doen gaan, een punt waar weerstand kan liggen. Andere punten van belang, pas aan de orde boven 325,3, zijn de Fibonacci niveaus rond 329,9 en 336,6. Komen we niet boven 322,7 en de middellijn dan is de stippellijn rond 318,7 waar we vandaag twee keer steun vonden de kritieke grens. Handhaven we ons dan boven die grens dan kan de markt het nogmaals naar boven proberen. Komen we daarentegen onder 318,7 dan veranderen beleggers kennelijk weer van mening, wat me weer omlaag zou doen kijken.

En dan nog dit...

Opmerkelijk is dat de AEX-index vandaag door de dalende trendlijn in de daggrafiek is gebroken, terwijl de Eurostoxx50 index waar ik gisteren over schreef dat niet deed. Deze graadmeter ligt zoals u hieronder ziet exact tegen de dalende lijn m, er heeft nog geen doorbraak plaatsgevonden.

  • De Eurostoxx50 index is overigens niet de enige index met dit beeld, ook de BEL20 en de CAC40 zijn precies op hun dalende trendlijnen gesloten. Men heeft aan het Damrak dus de nek uitgestoken. Morgen zal duidelijk worden of de Amsterdamse stap terecht of voorbarig was. De stap was terecht als de andere indices morgen op hun beurt ook door hun weerstandslijnen breken, de stap was voorbarig als zij dat niet doen en onze beursindex terug moet keren op haar schreden. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 2 juni 2010, 18.50u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

2 jun 09.15u: Stijgingspoging op lagere start AEX

2 jun 10.00u: Poging om te stijgen is niet geslaagd

2 jun 11.00u: AEX onder 61,8% niveau gekomen

2 jun 12.00u: Index sterk omhoog vanaf 76,4%

2 jun 13.00u: Markt zoekt nog steeds de stijging

2 jun 14.00u: AEX boven 50% Fibonacci niveau

2 jun 15.00u: Top van vanmorgen niet uitgenomen

2 jun 16.00u: Wijder wordende driehoek voor AEX

2 jun 17.00u: AEX heeft recente toppen bereikt

Belangrijke punten Royal Dutch Shell (column Beursplaza)

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven