ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 120710

  • De Amsterdamse beurs heeft vandaag wederom een groene candle tot stand gebracht in de daggrafiek van de AEX. Het slot lag bovendien boven het 50% Fibonacci niveau van de daling 343,3 - 306,3 en tevens boven het 50daags exponentieel gemiddelde EMA50, wat het tot een belangrijke winst maakt. Het maakt namelijk het 61,8% niveau rond 329,1 tot het volgende koersdoel.

  • We zijn vandaag overigens dichtbij dat niveau geweest, waarna we nog terugvielen. Het is dat kopers de AEX in de slotveiling nog wat oppoetsten met een halve indexpunt, anders waren we nog onder de openingskoers van vanmorgen gesloten. Dit is geen teken van kracht na een stijging boven de in het vorig punt genoemde weerstanden. Dit maakt dat ik enige terughoudendheid voel bij het uitspreken van de grens 329,1 als doel, ik ga morgen hoewel we technisch gezien verder zouden moeten stijgen zeker controleren of we niet toch terugvallen.

AEX daggrafiek BB 120710

  • De AEX heeft vandaag nog een weerstandslijn uitgenomen, iets dat niet tot uiting kwam in de vorige grafiek. Het gaat om de middellijn van de Bollinger Bands in de daggrafiek. Dit gegeven maakt in principe een vervolg naar boven aannemelijk.

  • In dit geval moet ik dat echter op grond van het koersverloop van de afgelopen maanden relativeren, op stijgingen boven de middellijn is namelijk drie maal een terugval gevolgd. Het is in dit verband goed om morgen de daden van beleggers goed te volgen, wellicht gebeurt dit immers weer.

AEX uurgrafiek 120710

  • In de uurgrafiek is er evenwel niets dat op een daling wijst. De laatste candle is een hammer waarmee de beursindex steun gevonden heeft in de buurt van de doorbroken top van afgelopen vrijdag. Late kopers sturen dus op een stijging aan. De candle van morgenochtend 10u moet deze hammer overigens nog wel bevestigen vooraleer zeker is dat het om een nieuwe bodem in de opwaartse beweging gaat.

AEX kwartiergrafiek 120710

  • Morgenochtend telt de bodem die laat in de middag rond 325,3 is ontstaan. Zouden we onder dat punt komen dan moeten we in verband met een mogelijke omslag op onze tellen gaan passen. Belangrijk is dan de bodem van vandaag rond 323,9. Die maakt onderdeel uit van een korte termijn proces van hogere toppen en hogere bodems. Het beeld is hierdoor positief, wat pas zou veranderen mocht het van een daling onder 323,9 komen. Daarmee zou het genoemde proces namelijk verbroken worden.
  • Het is zolang we ons boven 323,9 bevinden wijs om van een vervolg naar boven uit te gaan, dan kan er immers nog een hogere bodem gemaakt worden als vervolg op de voorgaande bodems die zijn ontstaan bij de beweging naar boven.

Resumerend: 

De AEX heeft het 50% niveau en het 50daags exponentieel gemiddelde in de daggrafiek uitgenomen en staat tevens boven de middellijn van de Bollinger Bands. Dit maakt een vervolg naar 329,1 aannemelijk. Het enige dat we hiervoor moeten doen is het proces van hogere toppen en hogere bodems in de kwartiergrafiek in stand houden, waarvoor we boven 323,9 moeten blijven. Hier hoeven we alleen op te letten mochten we onder 325,3 komen waar aan het eind van de middag steun lag. Dit is hoewel het technische beeld anders zegt gezien de winst die we uit handen hebben gegeven overigens geen ondenkbare ontwikkeling. Zetten we vanaf het punt waar we ons nu bevinden de stijging echter direct voort dan kunnen we het 61,8% niveau rond 329,1 in de daggrafiek als koersdoel aanhouden.

En dan nog dit...

Het koersverloop van de goudprijs vormt voor hen die handelen in dit product aanleiding om de prijsvorming deze en volgende maand met extra aandacht te volgen. Waarom dit het geval is ziet u hieronder.

  • De goudprijs is begin deze maand naar beneden door lijn i gebroken die de prijs vanaf eind maart naar boven voerde. Dit heeft gezorgd voor topvorming, waardoor ik een lijn kon trekken. Dit is lijn e'. Eerder tekende ik lijn e langs een viertal bodems, deze lijn geeft nu in combinatie met lijn e' een wigvorm. Met deze vorm kan er eventueel een eind komen aan de opmars van het goud, het verdient dus aanbeveling om de prijsvorming ten opzichte van lijn e in de gaten te houden. Met een daling onder lijn e zou er namelijk een eind kunnen komen aan de opmars van het edelmetaal. Daar staat tegenover dat lijn e ook nog steun zou kunnen vormen en de goudprijs weer op zou kunnen doen lopen. Een definitieve conclusie wil ik dus niet trekken, dat doe ik pas zodra ik weet of we al dan niet onder lijn e terecht komen. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst maandag 12 juli 2010, 19.35u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

12 jul 09.15u: Poging top van vrijdag te doorbreken

12 jul 10.15u: Bodem rond steun vrijdagmiddag

12 jul 11.00u: AEX-index staat licht onder druk

12 jul 12.00u: Toch weer drie groene candles

12 jul 13.00u: Beurs zoekt de weg naar boven

12 jul 14.00u: De AEX kruipt langzaam omhoog

12 jul 15.00u: AEX met kleine stapjes naar boven

12 jul 16.00u: AEX is door de top van vanmorgen

12 jul 17.00u: Beursindex dit uur wat terugvallen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven