ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 070710

  • De AEX is met een winst van 1% de dag uitgegaan en dat is met name gezien het gegeven dat er op een zeker moment een verlies van 1,9% op de borden stond een knappe prestatie. De stijging werd op een uitgekookte manier bewerkstelligd, steeds namelijk als er een weerstandsniveau werd bereikt kwam er als bij toverslag extra vraag in de markt. Weerstandsniveau na weerstandsniveau werden op die listige manier doorbroken. Er waren vandaag spelers die consequent op punten waar een barriŤre opdoemde extra koopopdrachten plaatsten, zo blijkt uit het koersverloop in de onderliggende 1 minuut grafiek. Ik memoreerde dit vandaag al in mijn updates. Door deze specifieke inzet waarmee de index door hindernissen werd geloodst slaagde de markt er in het grote verlies van vandaag om te buigen in een stevige winst. Of men met deze strategie uiteindelijk succes gaat boeken moet echter nog blijken, daarover meer bij de uurgrafiek.

  • Kijkend naar de Fibonacci lijnen in de daggrafiek zijn we onderweg naar het 38,2% niveau van de daling 343,2 - 306,3 rond 320,4 of hoger. Hoger gelegen richtpunten waar we eventueel ook nog naar toe zouden kunnen gaan zijn het 50% niveau rond 324,8 en het 61,8% niveau rond 329,1. Dat zijn net als het 38,2% niveau potentiŽle weerstandsniveaus, ik volg de ontwikkelingen daarom van niveau tot niveau, richt me vanuit deze grafiek eerst op 320,4 en kijk daar -zouden we het bereiken- verder.

AEX daggrafiek BB 070710

  • De AEX index bevindt zich in de daggrafiek met Bollinger Bands in een opwaartse beweging binnen het onderste deel van de banden. De middellijn is hier de eerste weerstandslijn. Daar staan we nog een eind onder en ik hoef me dan ook niet verder met deze grafiek bezig te houden.

AEX uurgrafiek 070710

  • Waar ik me wel mee bezig wil houden is met lijn p' in de uurgrafiek. Deze lijn vormt samen met lijn p een stijgend kanaal dat zich tot een vlag zou kunnen ontwikkelen. Het is daarom raadzaam zolang we niet naar boven door lijn p' breken uit te gaan van een neerwaarts vervolg. Het patroon is pas af zodra er zich een uitbraak naar beneden heeft voorgedaan. Voluit speculeren op een daling is dus pas bij een stand onder lijn p aan de orde.

  • Mochten we naar boven door lijn p' breken dan gaan we naar 320,4 of hoger, de grens uit de daggrafiek.

AEX kwartiergrafiek 070710

  • De markt is gezien het slot dat in de buurt van het hoogste punt van de dag lag optimistisch gestemd. Hier moet ik uiteraard rekening mee houden, daarom let ik morgen op een eventuele stijging boven lijn p'.
  • Zolang we niet door lijn p' gebroken zijn ga ik echter uit van een terugkeer in de richting van lijn p, al dan niet na het bereiken van lijn p'. Dalen we dan zal ik Fibonacci lijnen plaatsen teneinde mogelijke steunniveaus aan te geven.

Resumerend: 

Waar de beurs in de ochtend nog een verlies van 1,9% op de borden had staan boekte zij aan het eind van de dag 1% winst. De markt stuurt aan op een herstel en doet met het plaatsen van extra koopopdrachten op de juiste momenten op een slimme wijze. De vraag is nu of de markt uiteindelijk haar zin krijgt. Hiervoor is de beweging ten opzichte van lijn p' van belang. Breken we namelijk naar boven door deze lijn dan ontwikkelt de potentiŽle vlag zich niet verder en gaan we naar 320,4 of hoger (324,8 of 329,1). Zolang we echter onder lijn p' koersen neem ik aan dat we op een zeker moment de daling gaan hervatten middels een daling naar lijn p. Zeker van een neerwaarts vervolg ben ik echter pas bij een stand onder die lijn, dan pas namelijk zou de vlag afgerond zijn.

En dan nog dit...

Eerder deze week toonde ik u hoofd en schouders patronen in de weekgrafieken van de AEX, de Dow Jones en de S&P500. Het is inmiddels duidelijk dat de aandelenmarkten uit alle macht aan het proberen zijn deze patronen ongeldig te maken. Vandaag wil ik mijn aandacht richten op de Belgische beurs, ook hier neem ik de weekgrafiek.

  • De BEL20 kent geen hoofd en schouders patroon, maar wel een ontwikkeling die er veel op lijkt. Er is bij de pijl namelijk een engulfing bearish line ontstaan waarmee een lagere top is gevormd. Daarna is de index teruggekeerd naar de stippellijn rond 2340, in de buurt waarvan er sinds eind vorig jaar enorm veel steun ligt. De Belgische graadmeter is er in mei onder geweest, maar wist zich op miraculeuze wijze terug te vechten boven deze lijn. Nu dreigt opnieuw een daling onder dat niveau, maar de markt heeft dat tot dusverre wederom weten te voorkomen. Er leeft in de markt kennelijk veel behoefte om dit niveau te verdedigen, daar wordt keer op keer in geÔnvesteerd. Als deze grens het op een gegeven moment alsnog begeeft gaan de sluizen open. De opgebouwde belangen rond dit koerspeil zijn immers bij ieder herstel uitgebouwd en dat wil zeggen dat vele partijen zich bij een daling eronder teneinde het risico af te bouwen genoodzaakt zullen zien afscheid te nemen van hun stukken. Afwenden kan de Belgische belegger dit alleen door de realisatie van een stijging boven de laatste top rond 2570. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst woensdag 7 juli 2010, 19.05u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

7 jul 09.15u: AEX is even onder neklijn geweest

7 jul 10.00u: Kopers geven de strijd nog niet op

7 jul 11.00u: AEX is door 61,8% niveau gezakt

7 jul 12.00u: 76,4% niveau vooralsnog steun

7 jul 13.00u: Bodem Fibonacci niveau bestendigd

7 jul 14.00u: AEX is bij 38,2% niveau gearriveerd

7 jul 15.00u: Meteen reactie op daling onder lijn

Waarom ik geen volume gebruik (column Beursplaza)

7 jul 16.00u: AEX door dalende trendlijn gebroken

7 jul 17.00u: Beursindex door top van gisteren

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven