ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 220210

  • De AEX opende vandaag hoger, maar de beweging liep direct stuk op de dalende lijn g die ik gisterenmiddag in de slotanalyse betreffende afgelopen vrijdag tekende. Deze lijn liep vandaag rond 327. Aangezien de candle van vandaag een potentieel toppatroon is, een zogenaamde counterattack line, ga ik er voorlopig van uit dat de beursindex de daling weer zal hervatten. Het patroon dient morgen overigens wel bevestigd te worden middels de vorming van een rode candle, dat zal ik uiteraard controleren. Verder zijn er aan de hand van de overige grafieken wel vraagtekens te plaatsen bij deze aanname, daarover verderop meer.

  • Mocht de index morgen alsnog door lijn g breken die morgen rond 326,5 is gelokaliseerd dan verandert dat het beeld. In dat geval zal ik het vizier namelijk naar boven richten en wel op het 50% Fibonacci niveau van de daling 345,6 - 311,5 rond 328,5. Een volgend richtpunt zou daarop nog het 61,8% niveau rond 332,6 kunnen worden, maar dat is afhankelijk van het koersverloop rond 328,5. Beide niveaus zijn potentiŽle weerstandsgrenzen.

AEX daggrafiek BB 220210

  • Bij de eerste grafiek schreef ik zolang we ons onder lijn g bevinden van een daling uit te gaan, maar dat is strijdig met de situatie in de Bollinger Bands. Hier koerst de index namelijk boven de middellijn, waardoor de dalende trend zoals die door deze indicator werd weergegeven beŽindigd is. Mijn aanname impliceert dat de beursindex door de middellijn zou gaan zakken, dat zal ik de komende dagen uiteraard nagaan.

AEX uurgrafiek 220210

  • In de uurgrafiek is er al evenmin reden om van een daling uit te gaan. De AEX brak hier afgelopen vrijdagmiddag naar boven uit een rechthoek waarvan de bovenkant rond 324,4 ligt. Deze bovenste lijn is nog intact, wat een stijging vanuit dit perspectief gezien tot de meest aannemelijke ontwikkeling maakt. Hierin komt alleen verandering mocht de beursgraadmeter onder 324,4 belanden, dat zou namelijk een negatieve ontwikkeling zijn.

AEX kwartiergrafiek 220210

  • Behalve op 324,4 ligt er vooralsnog ook steun op het 38,2% Fibonacci niveau van de stijging 321,3 - 327,1 waarover ik vandaag Fibonacci lijnen in de grafiek tekende. Dit ligt rond 324,9.
  • Verder ligt er boven 324,4 nog steun in de buurt van 324,6 waar vanochtend een bodem ontstond. Van een daling en een bevestiging van het toppatroon in de daggrafiek kan het dus pas komen na een achtereenvolgende daling onder 324,9, 324,6 en 324,4. Zolang die stappen niet zijn gezet is de mogelijkheid reŽel dat de AEX gaat proberen alsnog boven lijn g te komen.
  • Zou de index onder 324,4 komen dan vormt dat in tegenstelling tot het voorgaande positieve scenario een bevestiging van mijn aanname dat we verder omlaag gaan. Er kan dan nog steun liggen bij het 50% niveau rond 324,2 en het 61,8% niveau rond 323,5, maar ik acht de kans op een daling daaronder in het geval van een terugkeer onder 324,4 zonder meer aanwezig. Stappen onder deze twee grenzen zouden een neerwaarts vervolg naar 321,3 inhouden.

Resumerend: 

Een toppatroon in de daggrafiek waarvan de bovenzijde precies tegen de dalende lijn g ligt doet me voorlopig aannemen dat we de daling hervatten. Hier zijn echter nog wel enkele vraagtekens bij te plaatsen, zoals we in de daggrafiek met Bollinger Bands en de uurgrafiek zagen. In de eerste grafiek zou de middellijn immers nog steun kunnen vormen, in de tweede grafiek de stippellijn rond 324,4. Een daling onder deze middellijn en 324,4 zou me bevestigen in mijn gedachte dat we weer gaan dalen. Hoewel er dan nog steun zou kunnen liggen rond 324,2 en 323,5 acht ik in dat geval de kans op een terugkeer naar 321,3 of lager groot. Ook de mogelijkheid dat we naar 310 of lager gaan waar ik vorige week over schreef houd ik dan hoog. Zolang we ons boven 324,4 bevinden bestaat de mogelijkheid echter dat de aandelenmarkt gaat proberen haar beursindex alsnog boven lijn g te krijgen. Die lijn ligt morgen rond 326,5, een doorbraak zou een stijging naar 328,5 of 332,6 impliceren in plaats van een beweging omlaag, dat zou me noodzaken de grens 310 geheel uit mijn gedachten te bannen.

En dan nog dit...

Op 20 januari jongstleden koos ik voor de euro een koersdoel van $1,35. Dit doel is bereikt en dat geeft me een reden om verder te kijken.

  • Rond $1,35 ligt het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging die zich van maart tot december 2009 heeft voorgedaan. Dit is een potentieel steunniveau. Zou de euro opveren dan zijn er in eerste aanleg vier mogelijke koersdoelen, namelijk vier (niet in de grafiek getekende) Fibonacci niveaus van de daling $1,514 - $1,344 rond $1,39, $1,41, $1,43 en $1,45. Het laat zich niet voorspellen naar welk van deze niveaus de munt bij een herstel kan stijgen.
  • Wat er gebeurt bij een eventuele daling onder het laagste punt van vorige week $1,344 laat zich gemakkelijker zeggen, dat zou de euro namelijk verder af doen glijden naar afgerond $1,25.
  • Hiermee hebben we twee scenario's paraat en kunnen we rustig achteroverleunen om te kijken welke optie de markt kiest. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst maandag 22 feb 2010, 18.46u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

22 feb 09.15u: AEX hoger, maar tegen trendlijn

22 feb 10.00u: Potentieel toppatroon in uurgrafiek

22 feb 11.00u: Toppatroon AEX is niet bevestigd

22 feb 12.00u: Weerstand 61,8% en stijgende wig

22 feb 13.15u: Aanval AEX-index op 61,8% grens

22 feb 14.00u: Weerstand is dit uur uitgenomen

22 feb 15.00u: Top, maar nog wel stijgende lijn

22 feb 16.15u: AEX door lijn, zoekend naar bodem

22 feb 17.00u: Beursindex vond al snel weer steun

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven