ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 020210

  • Kopers hebben vandaag de lange strijd die met name vorige week werd gevoerd in hun voordeel beslist, want de AEX is naar boven uit het gebied gebroken waarbinnen we ons de laatste tijd bewogen. Ik heb vanwege deze stijging Fibonacci lijnen over de daling 345,6 - 324 geplaatst, opdat we weten waar zich op de weg naar boven mogelijke hindernissen bevinden. Dat zijn er twee, namelijk het 50% niveau rond 334,8 en het 61,8% niveau rond 337,3. De AEX is momenteel onderweg naar het eerste van deze twee niveaus. Het valt samen met voorgaande bodems die rond 335 liggen, speculeren op een doorbraak kan en wil ik dan ook niet. Mochten de grenzen 334,8 en 335 echter doorbroken worden dan gaan we naar 337,3, dat kan ik wel zeggen.

  • Er is evenwel nog een hindernis waar we ons rekenschap van moeten geven, die vinden we hieronder in de daggrafiek met Bollinger Bands.

AEX daggrafiek BB 020210

  • Ik doel op de middellijn van de Bollinger Bands die we vandaag hebben bereikt, een lijn die ons eventueel weer naar beneden kan doen gaan. Het is een lijn om rekening mee te houden.

AEX uurgrafiek 020210

  • In de uurgrafiek is vanaf gisteren een patroon van hogere bodems te zien. We blijven onderweg naar boven zolang dit patroon intact blijft, dus zolang we ons boven de bodem van vanmiddag rond 331,4 bevinden. We zijn dan onderweg naar de magenta stippellijn rond 334,8, het 50% niveau uit de daggrafiek, of hoger.

  • Klap ik het patroon van 22 januari tot en met vanochtend om naar boven (met de stippellijn op 332,1 als draaipunt), dan kom ik iets boven de stippellijn rond 339,5 uit. Dit suggereert een stijging boven de bij de daggrafiek genoemde grenzen 334,8, 335 en 337,3, iets waar ik uiteraard rekening mee houd.

AEX kwartiergrafiek 020210

  • Uit de beweging van vanmiddag spreekt vertrouwen. Beleggers aarzelden niet, sprongen in de middag op de trein en bleven tot het eind van de dag aan boord. De markt gaat uit van een vervolg naar boven.

Resumerend: 

Er is een eind gekomen aan de onderzekerheid die het koersverloop van met name vorige week kenmerkte, kopers hebben de strijd in hun voordeel beslist. De AEX is naar boven uitgebroken en beweegt in de richting van het eerste weerstandsniveau 334,8. Zouden dat niveau en de weerstand rond 335 daar net boven doorbroken worden dan volgt een stijging naar 337,3. De uurgrafiek suggereert zelfs een vervolg naar 339,5. Het staat of valt echter met het verloop ten opzichte van de middellijn van de Bollinger Bands waar we tegenaan staan. Breken we door die lijn dan kunnen we werkelijk gaan denken aan de genoemde grenzen, zolang we nog onder de middellijn staan is dat niet het geval en kan er zich ook nog een daling voordoen. Het sentiment zou weer draaien bij een daling onder de laatste bodem rond 331,4.

En dan nog dit...

Het koersverloop van de S&P500 index is momenteel ongewoon, dat is de reden dat ik deze graadmeter vanavond wederom ter sprake breng. De index is teruggekeerd boven een vorige week doorbroken trendlijn.

S&P500 daggrafiek 020210 18.30u

  • Keerde de S&P500 gisteren al terug boven de stippellijn rond 1083, vandaag volgde daarop een doorbraak door lijn p. Het is ongebruikelijk dat een index terugkeert boven een eerder doorbroken trendlijn. Er deed zich vandaag echter veel kooplust in S&P500 futures voor, waarmee de graadmeter met veel wapengekletter boven lijn p werd gezet. Nu dit feit er ligt moet ik afzien van het koersdoel 1035 dat ik gisteren noemde, voor dit moment althans. Definitief doe ik dat nog niet, want dat is afhankelijk van de grootte van de stijging die volgt.
  • Om die grootte te kunnen beoordelen plaatste ik Fibonacci lijnen over de daling 1150 - 1072. Er zijn op grond hiervan drie mogelijke weerstandsniveaus, te weten het 38,2% niveau rond 1102, het 50% niveau rond 1111 en het 61,8% niveau rond 1120. 
  • Andere potentiële barrières zijn de blauwe stippellijnen rond 1115 en 1130.
  • Ik kan u niet zeggen welke van de achtereenvolgende grenzen 1102, 1111, 1115 en 1120 de S&P500 gaat bereiken. Het kan er één zijn, maar ze zouden ook allemaal gepasseerd kunnen gaan worden. In een markt waar een terugkeer boven eerder doorbroken bodems en een trendlijn wordt gerealiseerd is alles mogelijk. Kopers hebben hier een knappe prestatie verricht, nu maar eens zien of zij doorpakken. Gemakkelijker wordt de technische analyse er bij dit soort bewegingen overigens niet op, maar dat terzijde. -Ad Nooten-

 

 

(geplaatst dinsdag 2 feb 2010, 18.48u)

 

Eerder vandaag verschenen de volgende updates:

2 feb 09.15u: Doorbraak AEX direct teruggedraaid

2 feb 10.00u: Steun gevonden op Fibonacci niveau

2 feb 11.00u: AEX door laatste toppen gebroken

2 feb 12.15u: Alles draait om de S&P500 index

2 feb 13.00u: Daling AEX werd snel opgevangen

2 feb 14.00u: Winst AEX-index is geconsolideerd

2 feb 15.00u: AEX is nu wat onder druk gekomen

AMG: Na snelle stijging aug '09 slechts gedaald

2 feb 16.00u: Spannende fase in het koersverloop

2 feb 17.00u: Kopers weer gretig op onze beurs

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven