ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

WDP

Update donderdag 23 jan 2020: Door septembertop € 24,70 gebroken
 
 • WDP brak gisteren door de top uit september rond € 24,70 en kan daarom verder omhoog. Belangrijk hiervoor is dat de koers van het aandelenfonds boven het doorbroken niveau € 24,70 blijft. Vindt men de ene dag stukken immers koopwaardig boven een oude top en de volgende dag niet meer dan is dat geen goede zaak. 

 • Loopt de koers inderdaad verder op dan lijkt me het 161,8% Fibonacci niveau van de laatste correctie dat rond € 26,55 ligt een mooi doel om te gebruiken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 23 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 3 jan 2020: Het aandeel is gisteren gesplitst
 
 • Het aandeel WDP is gisteren gesplitst in een verhouding van 7:1, waardoor we vanaf nu fors lagere koersen in de grafieken van het aandeel zullen zien. Beleggers kregen voor ieder aandeel echter zeven nieuwe aandelen terug, waardoor hun positie niet werd aangetast. Het vergroot de verhandelbaarheid van het fonds en zou dus goed zijn voor het toekomstig koersverloop van de stukken. Die zijn nu optisch goedkoper en theoretisch dus aantrekkelijker. Een voortzetting naar boven komt tot stand bij een stijging boven € 24,70, een eventuele daling onder € 21,60 zou daar daarentegen een einde aan maken aan de mogelijkheid van een opwaarts vervolg.

PS Wilt u de grafiek in een grotere weergave zien klikt u er dan op.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 3 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 13 dec 2019: Naar beneden uit driehoek gebroken
 
 • Het aandeel WDP brak afgelopen woensdag naar beneden uit een dalende rechthoekige driehoek, gevormd door lijn r en de stippellijn rond € 159,20. Op grond hiervan is een koersdoel van ongeveer € 145,60 te bereken. Doel en patroon zijn geldig zolang het aandeel onder de driehoek blijft, waarbij het aanbevelenswaardig is een kleine marge aan te houden.

 • Potentiële steunniveaus zijn de stippellijn op € 149,60 door een bodem uit september en die op € 147,80 door een top uit april van dit jaar. Het is verstandig ons eerst op die grenzen te richten, in plaats van op het koersdoel € 145,60. Dit staat of valt uiteraard wel met een voortzetting naar beneden. Een goed algeheel beursklimaat kan het fonds eventueel tot steun zijn.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 13 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 31 okt 2019: Steun gevonden bij lange termijn lijn
 
 • Het aandeel WDP vond gisteren steun ter hoogte van de lange termijn lijn p in de weekgrafiek hiernaast. De stijgende trend bleef hierdoor gehandhaafd. In theorie kan het aandeel naar lijn q die u door toppen getrokken ziet. Het is hiervoor uiteraard van belang dat het fonds ook de komende tijd boven lijn p blijft koersen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 31 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 2 sep 2019: Uitspraak naar boven uit stijgend kanaal
 
 • De houding van beleggers ten opzichte van WDP verbaast me. Ze zorgden vrijdag jongstleden voor een uitbraak naar boven uit het stijgend kanaal p-p'. Ze zeggen daarmee het stijgingspercentage van dat kanaal, 49% per jaar, niet genoeg te vinden. Het is overigens niet ongewoon dat een uitbraak als deze vooraf gaat aan een neerwaartse correctie. Beleggers overspelen dan hun hand. Het aandeel staat nu bij het 161,8% Fibonacci niveau rond € 169, dat is een potentieel weerstandsniveau. In de buurt hiervan kan eventueel een top worden ontwikkeld. Andere mogelijke barrières die we bij een vervolg omhoog als koersdoelen kunnen gebruiken zijn het 200% niveau rond € 174 en het 261,8% niveau rond € 181. Ook daar kan in theorie een top worden gevormd. 
 • Een eventuele terugkeer in het kanaal zou negatief zijn, met name als een daling onder het laagste punt van de candle van vorige week € 160,20 zou volgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 2 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 20 aug 2019: Aandeel aangekomen bij bovenkant vlag
 
 • Het aandeel WDP doet het nog altijd uitstekend. Het aandeel nadert lijn p', de bovenkant van het stijgend kanaal waarin het fonds zich bevindt. Ik heb die bovenkant overigens iets hoger neergelegd dan de vorige keer, dit om de toppen van vorige maand mee te nemen. Bij de lijn kan weerstand gevonden worden. Er vindt vandaag echter een uitbraakpoging naar boven plaats, zo kan ik u vertellen. Het is dus een spannende dag voor het toekomstig verloop van het aandeel, want de realisatie van een uitbraak naar boven zou uiteraard sterk zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 20 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 14 aug 2019: Een vlag in ontwikkeling in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van WDP is een patroon in ontwikkeling waarbij we kunnen gaan kijken of het afgemaakt wordt. Het gaat om een vlag die af is indien een uitbraak naar beneden tot stand komt. Lijn p zou in dat geval voor steun kunnen zorgen, net als de stippellijn rond € 147,80. De stijgende trend kan in dat geval dus intact blijven, dat hangt dan af van het verloop ten opzichte van deze potentiële steun.
 • Een eventuele uitbraak naar boven uit de vlag zou dit patroon ongeldig maken en dientengevolge een positieve koersontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 14 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 17 jul 2019: Door apriltop, aangekomen bij 161,8% grens
 
 • WDP brak tijdens mijn afwezigheid door de top uit april van dit jaar en bereikte vervolgens het 161,8% niveau van de laatste correctie rond € 157,50 Het is een potentieel weerstandsniveau, in de buurt van deze grens kan eventueel een top tot ontwikkeling komen.
 • Bij de bovenkant van het kanaal p-p' kan dat eveneens gebeuren. Lijn p' is een potentiële weerstandslijn.
 • Zou die lijn doorbroken worden dan hebben we in het 200% niveau rond € 163,50 of het 261,8% niveau rond € 173 twee volgende doelen waar BAM dan naar toe kan gaan. Dit zijn net als het 161,8% niveau grenzen in de omgeving waarvan eventueel een top kan worden ontwikkeld. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 17 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 22 mei 2019: Bodem gevormd bij 76,4% Fibonacci niveau
 
 • Het aandeel vond in mei steun op het 76,4% Fibonacci niveau van de voorgaande stijging en dat is bijzonder. Een bodem bij een 76,4% niveau doet zich niet vaak voor. Het was lange tijd de vraag of de markt kans zou zien een stijging op te bouwen vanaf deze grens. Het fonds bleef in een zijwaartse koersontwikkeling en een voortzetting naar beneden bleef hierdoor mogelijk. Gisteren kwam daar verandering in, het aandeel brak naar boven uit het zijwaarts verloop. De stijgende trend is hervat en het is de komende tijd zaak om te kijken of dit eventueel resulteert in een doorbraak door de top op € 147,60. Met zo'n doorbraak zou het vervolg naar boven immers worden veiliggesteld. 
 • Ontstaat daarentegen een lagere top onder € 147,60 dan wordt het toch nog oppassen met het fonds. Het is niet ondenkbaar dat dit gebeurt, want een bodem bij een 76,4% niveau is een magere basis voor behoud van een stijgende trend. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 22 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 26 apr 2019: Gap naar beneden door ex-dividend notering
 
 • WDP ging gisteren ex-dividend en dat veroorzaakte de vorming van een gap in de daggrafiek van het fonds. Gaps worden meestal gesloten, iets dat ook geldt voor ex-dividend gaps. De koers zou op een gegeven moment dus moeten terugkeren naar € 140.
 • Het 61,8% Fibonacci niveau rond € 135,25 is een potentieel steunniveau. In de buurt van deze grens kan eventueel een bodem tot ontwikkeling komen. Een doorbraak zou jammer zijn, want dat zou de kans op een terugkeer naar de bodem op € 127,40 groot maken. Het gap zou dan wat verder uit beeld geraken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 26 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 5 apr 2019: Gisteren top ontwikkeld in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van WDP, afkorting overigens voor Warehouses De Pauw, is gisteren een top tot ontwikkeling gekomen. Opvallend was dat het aandeel de dagen ervoor iets onder lijn o kwam, maar vervolgens toch nog steeg. Nu staat er echter een overtuigende doorbraak door de lijn in deze grafiek. Potentiële steunniveaus zijn nu de Fibonacci niveaus rond € 140 (38,2%), € 137,60 (50%) of € 135,20 (61,8%). Dit zijn de grenzen waar we de komende tijd kunnen gaan volgen of zich er eventueel een bodem ontwikkelt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 5 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

 

Update maandag 14 jan 2019: Zijwaarts binnen een lange stijgende trend
 
 • De huidige situatie in WDP is die van een zijwaartse beweging in een lange termijn stijgende trend. De lange trend is intact zolang het aandeel in de maandgrafiek links boven lijn n blijft.
 • De laatste tijd gaat het fonds op en neer tussen de grenzen € 113 en € 119 in de daggrafiek rechts. Breekt het naar beneden uit dit gebied dan dienen we te volgen of lijn n vervolgens voor steun zorgt en zo de lange trend intact houdt. Op een uitbraak naar boven volgt naar ik aanneem een stijging naar de top € 124,40 of hoger. De grens € 199 moet dan uiteraard wel een steunniveau worden. -Ad Nooten- 

 

Update dinsdag 17 apr 2018: Twee teruggedraaide doorbraken naar boven
 
 • Op 19 maart en 3 april jongstleden deden zich doorbraken door lijn j voor, dat ziet u in de daggrafiek rechts. Beide doorbraken werden echter teruggedraaid en dat is opmerkelijk. De limiet bij de stijging van het aandeel is wellicht bereikt. De stijgende trend is echter nog intact, want het fonds koerst boven lijn l. Zolang dat het geval is blijft een vervolg naar boven ondanks de twee mislukte doorbraken mogelijk. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 13 mrt 2018: Beleggers nog steeds positief over dit fonds
 
 • De koers van het aandeel is na de update van 1 februari jongstleden opgelopen naar lijn j, waar een doorbraakpoging mislukte. Vervolgens is het fonds gedaald en opnieuw gestegen. Het koerst wederom in de buurt van lijn j. U ziet dit zowel in de weekgrafiek links als in de daggrafiek rechts. Er is een nieuwe steunlijn, namelijk lijn l. Beleggers zijn gezien de ontwikkeling van deze nieuwe lijn nog steeds positief gestemd over het aandeel. Een eventuele doorbraak door lijn j en de top rond € 102,20 zou vanzelfsprekend een sterke ontwikkeling zijn. Het aandeel staat rond 15.45u vanmiddag met een stand van € 102 boven de lijn en bevindt zich daarmee vlak onder deze top. Wellicht zorgen beleggers een dezer dagen dus voor een doorbraak, wat een nieuwe impuls zou zijn. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 1 feb 2018: Kopers hebben de markt momenteel in handen
 
 • Het koersdoel € 89,30 dat ik vorige keer noemde is niet bereikt. We zagen in oktober een bodem ontstaan op € 89,76, dus bijna bij de bodem uit juli 2017. Het aandeel is vervolgens sterk gestegen en de afgelopen maand werd de top uit augustus 2017 zelfs doorbroken. Kopers van de stukken hebben de markt in handen. Lijn j in de weekgrafiek links is de eerstvolgende weerstandslijn, een barrière in het koersverloop om rekening mee te houden. Bij die lijn kan zich eventueel een top voordoen. 
 • Lijn h in de daggrafiek rechts is een potentiële steunlijn, de beweging in de richting van lijn j is intact zolang het aandeel boven deze lijn staat. Zou zich een daling onder deze lijn en de bodem op € 97,20 van gisteren voordoen dat zou dat enige verzwakking inhouden van het nu sterke beeld. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 24 okt 2017: Na veel strijd uiteindelijk uit patroon gebroken
 
 • Het aandeel WDP is naar beneden uit de omgekeerde driehoek h-i gebroken, zoals u in de weekgrafiek links ziet. Dat dit niet zonder slag of stoot ging blijkt uit de rechtse grafiek, de daggrafiek. De koers van het fonds keerde steeds terug boven lijn h, wat pas bij de laatste drie candles veranderde. De uitbraak lijkt nu een feit.
 • Voor een koersdoelbepaling wil ik gebruik maken van de hoogte van het verloop boven de stippellijn rond € 93,65. Trek ik die hoogte af van deze stippellijn dan kom ik uit ter hoogte van de bodem rond € 89,30. Die bodem neem ik dan ook als doel voor de komende tijd. Ik wil hier vanzelfsprekend een stoploss niveau aan verbinden, daarvoor neem ik de top op € 94,45. Zolang het aandeel onder die top blijft houd ik € 89,30 aan als doel. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 3 okt 2017: Steun gevonden bij onderkant zeldzame driehoek
 
 • Vorige keer schreef ik over de stijgende omgekeerde driehoek h-i een patroon dat je maar sporadisch ziet. Afgelopen week bereikte het aandeel de onderkant ervan. Toen er zich een daling onder deze onderkant voordeed werd het aandeel gekocht, waardoor de driehoek intact bleef. In theorie kan een nieuwe stijging naar de bovenkant van de driehoek volgen, een opmars naar lijn i.
 • Dat is gezien de beweging die daarvoor nodig is echter een zeer zware opgave. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat kopers van de stukken dit nog voor elkaar zullen weten te brengen, waarschijnlijker is het dat binnenkort alsnog een uitbraak naar beneden uit deze driehoek volgt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 8 aug 2017: Omgekeerde driehoek, potentieel toppatroon
 
 • In de weekgrafiek van WDP is de afgelopen maanden een heel bijzonder patroon tot ontwikkeling gekomen. Het gaat om de omgekeerde driehoek gevormd door de lijnen h en i. Het is een zeldzaam patroon, dat maakt het koersverloop van dit fonds erg interessant. Het betreft een potentieel toppatroon, dat afgerond wordt zodra er zich een uitbraak naar beneden voordoet. Dit houdt in dat de komende tijd allereerst een daling naar lijn h zou volgen, de onderkant van het patroon. Daar zou vervolgens een uitbraak moeten plaatsvinden. Omdat je dit patroon maar zelden ziet kan ik niets zeggen over de betrouwbaarheid ervan. Ik volg dan ook met veel nieuwsgierigheid of hier inderdaad een daling volgt. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

260117: Stijgende trend ondanks de daling van vorig jaar

060916: Na topvorming vier keer steun gevonden bij € 86,55

020816: Nog altijd geen einde aan versnellingen naar boven

040416: Versnellingen een voorbode voor topvorming
 

Nieuwsoverzicht WDP

Naar boven