ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

TomTom

Update dinsdag 26 nov 2019: Hoofd en schouders patroon gevormd
 
 • Het aandeel TomTom is gisteren door bodems rond € 9,60 gebroken, wat tot de afronding van een hoofd en schouders patroon leidde. Het koersdoel van het patroon ligt precies bij de bodem die in mei rond € 7,40 tot stand kwam. Het toppatroon suggereert dus dat de koers van het aandeel de komende maanden terug zal keren naar die bodem. Dit geldt zolang de prijs van het fonds onder de neklijn blijft, dat is de stippellijn rond € 9,40. U kunt daarbij in verband met overshoots die nog wel eens voorkomen bij neklijnen overwegen een kleine marge aan te houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 26 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 21 jun 2019: Gisteren naar boven uit een vlag gebroken
 
 • In de daggrafiek van TomTom deed zich gisteren een interessante ontwikkeling voor. Het fonds brak namelijk naar boven uit een vlag die in ontwikkeling was. Het is ongebruikelijk, een uitbraak naar beneden zou de gewone stap zijn geweest.
 • De markt is hiermee verder gegaan met het sluiten van het gap dat onlangs door een splitsing van het aandeel ontstond. Het lijkt me overigens onwaarschijnlijk dat dit gesloten wordt. Het bedrijf van nu is door de verkoop van een divisie immers niet meer dat van voorheen. Een koersdoel is niet te geven.
 • Weerstand kan eventueel gevonden worden bij de magenta stippellijnen, Fibonacci niveaus van de voorgaande daling.
 • Zou het fonds na deze uitbraak naar boven terugkeren in de vlag h-h' en vervolgens naar beneden uitbreken dan komt het alsnog van de voortzetting omlaag die dit ongeldig geworden patroon tot gisteren aangaf.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 21 jun 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 30 mei 2019: Financiλle variant van balletje-balletje
 
 • TomTom kondigde in een persbericht op 16 mei jongstleden aan over te gaan tot de betaling van € 750 miljoen aan de aandeelhouders. Het bedrag was verkregen door de verkoop van de afdeling Telematics en zou afgelopen maandag worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Alles behalve dat is gebeurd, aandeelhouders kregen een koekje van eigen deeg. Laat ik dit stap voor stap uitleggen.
 • Allereerst is het aandeel woensdag 22 mei nabeurs gesplitst in de verhouding 16:9. Voor iedere 16 oude aandelen kwamen negen nieuwe aandelen in de plaats (voor de ingewijden: met een ander ISIN nummer). In de grafiek zijn alle koersen van 22 mei en daarvoor dan ook gesplitst in deze verhouding. Dit verklaart het gat in de daggrafiek links.
 • Het oorspronkelijke slot op 22 mei was € 7,49. Het herrekende slot werd € 7,49 vermenigvuldigd met 16 en gedeeld door 9, zijnde € 13,316. De opening op 23 mei bedroeg € 7,67, dat is het tweede belangrijke gegeven.
 • Stel u had voorafgaand aan de splitsing 200 aandelen TomTom. Deze aandelen werden gesplitst in de verhouding 16:9 en gaven dus recht op 112,5 aandeel. Halve aandelen worden echter niet uitgegeven. U kreeg dus 112 aandelen, het halve aandeel werd contant uitbetaald, € 3,84. Ik reken met de openingskoers, ervan uitgaand dat de verkoop van het halve aandeel toen meteen plaatsvond.
 • U kreeg vervolgens afgelopen maandag 27 mei een bedrag van € 5,74 per nieuw aandeel uitgekeerd, een bedrag van € 642,88. De cijfers zijn overigens cijfers zonder eventuele kosten, neemt u ze dus niet te nauwkeurig. Het gaat er mij maar om te laten zien wat is gebeurd. 
 • Laten we nu alles samenvoegen:
  22 mei voor de splitsing had u 200 aandelen x € 7,49 = € 1498.
  23 mei bij de opening had u 112 aandelen x € 7,67 = € 859,04.
  27 mei ontving u € 642,88 + € 3,84 = € 646,72. Laten we voor het gemak doen alsof u dit bedrag al op 23 mei kreeg.
  U had voorafgaand aan de transactie € 1498 aan waarde, terwijl het totaal erna € 859,04 + 646,72 bedroeg, dat is € 1505,76. Uw bezit was bij de opening op 23 mei dus € 7,76 groter dan de dag ervoor, dat was op dat moment op basis van de openingskoers uw winst geweest zou u meteen hebben verkocht. Op de openingskoers van 23 mei heeft TomTom echter geen invloed gehad, het had bij een lagere opening dus ook op een virtueel verlies uit kunnen lopen.
 • Waar de transactie uiteindelijk op neer komt is een gedwongen verkoop van een deel van uw aandelen, waarvoor u contanten in de plaats heeft gekregen. U beschikt vanaf nu over minder aandelen TomTom en meer contant geld. Er staan in totaal minder aandelen uit, wat in de toekomst in uw voordeel kan zijn. Die aandelen betreffen echter een kleiner bedrijf, of het een voordeel wordt is dus de vraag. Het bedrag dat TomTom verkreeg met de verkoop van de divisie is ingezet om de omgekeerde splitsing op een zodanige manier uit te kunnen voeren dat aandeelhouders er geen schade van ondervonden en tegelijkertijd de grote kaspositie kwijt te raken. Het is niet uitgekeerd aan aandeelhouders, dat zou namelijk pas het geval zijn geweest als het bedrag als superdividend was uitgekeerd zonder een splitsing. Nu is het echter gebruikt om die splitsing te financieren. Aandeelhouders zijn er niet wijzer van geworden. Een deel van hun aandelenbezit is gedwongen contant gemaakt, meer is het niet. Mijn kwalificatie balletje-balletje van een paar dagen geleden blijft dus staan. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 16 mei 2019: Tweede bodem ontstaan bij die uit februari
 
 • In de daggrafiek van TomTom is afgelopen dinsdag op € 7 een tweede bodem ontstaan in de buurt van die uit februari. Daar is gisteren een stijging op gevolgd, waardoor de bodem sterker is geworden. Het is nu zaak te kijken hoe het aandeel gaat bewegen ten opzichte van de drie Fibonacci niveaus waar weerstand kan liggen, de grenzen € 7,55, € 7,75 en € 7,95 met de top daar net boven. Het beeld verbetert pas echt indien deze niveaus en de top rond € 8 doorbroken worden.
 • Een daling onder € 7 zou na de stijging van de afgelopen dagen een slechte zaak zijn, dat zult u begrijpen. Het aandeel zou toch nog verder dalen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 16 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 1 mei 2019: Sinds november 2018 in zijwaarts verloop
 
 • De koers van TomTom gaat sinds november vorig jaar op en neer tussen de stippellijnen rond € 7,25 en € 8,45. In februari brak het aandeel naar beneden uit deze band, maar keerde dezelfde maand terug in de zone. Daarna vond het fonds opnieuw steun rond € 7,25 en weerstand rond € 8,45. Zolang het aandeel tussen deze twee niveaus laveert kan ik geen uitspraak doen over het vervolg. Een uitbraak naar boven door € 8,45 is nodig voor een positieve toekomstige ontwikkeling. Een daling onder € 7,25 en de bodem rond € 7 zou negatief zijn. Het verloop is zijwaarts zolang niet een van beide stappen is gezet.
 • De laatste candle, die van gisteren, is een hammer. Dit kan resulteren in de vorming van een hogere bodem en een nieuwe stijging richting € 8,45, want de hammer is een potentiλle bodem. -Ad Nooten-

 

 

Update woensdag 19 sep 2018: Aandeel kreeg gisteren een enorme dreun
 
 • Het aandeel TomTom daalde gisteren met 26,5% op het nieuws dat Renault, Nissan en Mitsubishi in de toekomst met Google zaken doen in plaats van met TomTom. U ziet die enorme daling in de daggrafiek links. Deze dreun is een goede aanleiding om de huidige situatie te bezien.
 • Dat doe ik aan de hand van de maandgrafiek rechts. Rond € 6 ziet u een belangrijk potentieel steunniveau, het punt waar twee jaar geleden een bodem werd ontwikkeld. Hier kan in theorie een nieuwe bodem ontstaan en een herstelbeweging starten.
 • Zou de grens doorbroken worden dan is tevens het 61,8% Fibonacci niveau dat erboven ligt definitief doorbroken, hetgeen de kans op een terugkeer naar de bodem uit 2011 rond € 2,45 groot zou maken. Het 76,4% niveau rond € 4,80 zou dan echter mijn eerste richtpunt worden, daar zou namelijk nog een kleine kans op bodemvorming zijn. 
 • Het verloop ten opzichte van de stippellijn rond € 6 is dus cruciaal. Het niveau staat vandaag onder druk, maar de koers staat er momenteel (19 sep, 15.45 uur) een fractie boven. Beide scenario's zijn op het moment dat ik deze analyse afrond dus nog mogelijk. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 29 mrt 2018: Stijging na gerucht, daling na ontkenning
 
 • Gisteren bracht Reuters op basis van 'ingewijden' het nieuws naar buiten dat TomTom zichzelf in de etalage zou hebben gezet. Ik kreeg daar een ongemakkelijk gevoel bij. Het aandeel stond onder druk en de kans op een doorbraak door de februaribodem was groot. Het gaf te denken dat dit gerucht juist op dit moment naar buiten kwam en dan ook nog eens een paar minuten voor het sluiten van de handel. Vanmorgen is het met kracht ontkend door het bedrijf. Iemand heeft de koers dus omhoog willen praten en in Reuters een willige partner gevonden.
 • Na de stijging van 10,4% van gisteren daalt het fonds vandaag rond 09.30u met 6,6%. Laat ik desondanks bepalen waar weerstand gevonden kan worden. Mogelijke hindernissen voor het geval dat het fonds toch verder stijgt zijn het 38,2% Fibonacci niveau € 8,20 met de top rond € 8,30, het 50% niveau rond € 8,55 en en het 61,8% niveau rond € 8,85 met de toppen rond € 9. Een daling onder € 7,10 zou echter een vervolg omlaag inhouden. -Ad Nooten-

 

 

Update maandag 5 mrt 2018: In correctie aangekomen bij 61,8% niveau
 
 • Het aandeel bevindt zich sinds het moment dat een einde kwam aan het patroon van hogere bodems in de weekgrafiek links in een correctie.  Daarbij is afgelopen vrijdag het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging juli 2016 - november 2017 rond  € 7,50 (61,8%) voor de tweede keer bereikt. Het is een potentieel steunniveau. Het aandeel staat rond half twee op 3% winst, er kan dus een bodem worden gevormd bij deze grens. De recent rond € 8,30 ontwikkelde top zou dan doorbroken moeten worden wil geprobeerd kunnen worden met weerstand rond € 8,80 en € 9 af te rekenen.
 • Een daling met een slot onder het 61,8% niveau zou negatief zijn, zeker als daarop een daling onder de bodem rond € 7,10 zou volgen. Dat zou het fonds naar alle waarschijnlijkheid namelijk terug doen keren naar  € 6. 
 • Bezitters van de stukken zullen dus hun best doen voor de verwezenlijking van een bodem bij het 61,8% niveau. De komende tijd zal blijken of men die bodem weet te maken en vanaf die bodem een nieuwe stijging weet op te zetten of toch een voorzetting naar beneden toe moet staan. -Ad Nooten-

 

Update maandag 18 dec 2017: Einde aan het patroon van hogere bodems
 
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat het aandeel vorige week naar beneden door voorgaande bodems rond € 8,80 en € 8,50 is gebroken. Klikt u op de grafiek dan krijgt u overigens een grotere versie ervan. Met deze daling is een eind gekomen aan het patroon van hogere bodems dat ik in november besprak. Het beeld is hierdoor in negatieve zin veranderd.
 • Ik ga op zoek naar potentiλle steunniveaus. Een ervan is bereikt, dat is de stippellijn rond € 8,35 door de bodem uit juni van dit jaar in de weekgrafiek links. Andere mogelijke steunniveaus zijn Fibonacci niveaus van de stijging juli 2016 - november 2017 rond € 8 (50%) en € 7,50 (61,8%). Het is de komende tijd zaak om te volgen of bij een van deze drie grenzen € 8,35, € 8 of € 7,50 eventueel een bodem tot ontwikkeling komt, om vervolgens aan de hand daarvan verder te kijken. Dit is wat op grond van de huidige stand van zaken kan worden gezegd. Het is een tussenfase, waarin we moeten wachten op nieuwe aanwijzingen om het verloop op te beoordelen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 20 nov 2017: Onlangs een top ontstaan bij 61,8% Fibonacci niveau
 
 • In de grafieken hierboven ziet u dat in het koersverloop van TomTom sprake is van een stijgende trend. U kunt dit zien aan een patroon van hogere bodems, die zijn aangegeven met blauwe stippen. Het aandeel wordt op steeds hogere niveaus gekocht en dat is positief. Elke top die sinds juli is ontstaan ligt bovendien boven de voorgaande top, ook dat is sterk.
 • Er is ιιn punt om specifiek naar te kijken, dat is de top die deze maand is gevormd in de buurt van het 61,8% Fibonacci niveau net onder € 10. Hier kan in theorie een daling op volgen. Het is daarom goed om te volgen of het patroon van hogere bodems de komende tijd intact blijft. Blijkt dat namelijk niet het geval dan verandert het beeld. De top bij het 61,8% niveau zal doorbroken moeten worden voor de verwezenlijking van een vervolg omhoog. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 2 aug 2017: Na stijging gedaald vanaf bovenkant wig
 
 • het aandeel TomTom brak eind juni naar beneden uit de stijgende wig g-g', een vervolg naar beneden leek ingezet. Het aandeel keerde na kwartaalcijfers echter terug in de wig. Dat werd niet veroorzaakt door die cijfers, maar door opmerkingen omtrent het toekomstige productenscala. De opmerkingen werden door beleggers opgevat als het sein dat TomTom zich meer gaat toeleggen op software en de zelfrijdende auto in plaats van op sporthorloges en navigatiekastjes. Dat stemde hen goed. 
 • Bij de stijging vond het aandeel echter weerstand bij de bovenkant van de wig en viel vervolgens terug. Het wordt nu zien of het fonds boven de recente bodem rond € 8,35 blijft. Een eventuele daling daaronder zou alsnog een voortzetting omlaag inhouden. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

110417: Twee patronen met verschillend toekomstbeeld

141016: Een omzetwaarschuwing ondanks alle berichten

070916: Aangekomen bij een Fibonacci weerstandsniveau

030816: Terugkeer boven neklijn, toppatroon ongeldig

200716: In belangrijke fase, namelijk test van neklijn

300516: Risico op vorming van een groot toppatroon

080615: Koersverloop is haast te mooi om waar te zijn

200515: Doorbraak gisteren maakte me nieuwsgierig

130215: Bovenmatige stijging na bekendmaking cijfers

130215: Stijgend kanaal, wel moeite met weerstand

260514: Stijgend, kijken naar eventuele topvorming

101213: Bij stijgende trendlijn en 38,2% niveau

070513: Terug in de eerder afgeronde driehoek

201212: Vervolg omlaag tot nog toe afgewend

170812: Koersend in grote driehoek in weekgrafiek

080312: Gevaarlijk bijna afgerond toppatroon

251011: Na bekendmaking plannen door dalende lijn

190711: Na uitbraak uit driehoek in dalende trend

230211: Grote driehoek in lange termijn grafiek

110111: Koers in een paar maanden verdubbeld

180810: Groot toppatroon met negatief koersdoel

070410: Stijgend trendkanaal in daggrafiek

301009: Afgetekende top, dalende trend hervat

110909: Grote winst is mogelijk het klapstuk

240809: Toch gestegen en nu bij 50% niveau

150609: Onkies spelletje voorafgaand aan emissie

180509: Sterk herstel, maar trend is nog intact

230209: Voortzettingspatroon in dalende trend

181208: Dubbele bodem en doorbraak trendlijn

110808: Uit kanaal, maar wel meerdere drempels

030708: Koersdoel bereikt, daling duurt nog voort

030308: Vlag ontstaan na doorbraak van trendlijn

240108: Doel bereikt, op naar weerstandslijn

040108: Toppatroon in daggrafiek wijst op daling

171207: Daling onder trendlijn start correctie

281107: Stijging behouden na opgave Garmin

011107: Forse daling na bod Garmin op TeleAtlas

251007: Doorbraak vorige top na kwartaalcijfers

280907: Toppatroon geeft komst daling aan

 

Nieuwsoverzicht TomTom

 

Naar boven