ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

SIGNIFY

Update dinsdag 18 dec 2018: Negatieve tendens in koersverloop fonds
 
 • De koers van Signify, zoals Philips Lighting tegenwoordig heet, is bijna terug bij het laagste punt € 18,50 dat ooit werd bereikt. In de weekgrafiek rechts ziet u behalve een stippellijn op dat niveau ook een stippellijn getekend rond € 19,40, door een bodem uit juni 2016. Hier heeft het fonds tweemaal steun gevonden. Misschien wordt de stap naar € 18,50 echter alsnog gezet, want het aandeel is tot dusverre niet hersteld vanuit de recente daling. Het hangt af van het verloop ten opzichte van € 19,40 en de bodem rond € 19,05 uit oktober in de daggrafiek links. De kans op een gang naar € 18,50 is gezien de nog steeds negatieve tendens in het koersverloop van het fonds nog aanwezig. Het zal echt moeten opveren wil deze kans verminderen. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 4 mei 2018: Gap en uitbraak naar beneden uit vlag
 
 • Het aandeel is vorige week na kwartaalcijfers naar beneden uit de grote vlag b-b' gebroken die in ontwikkeling was. Dat patroon is dus ongeldig geworden. Bij de daling ontstond een gap, we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat dit gesloten wordt met een terugkeer naar € 29,85. Dat kan mogelijk wel even duren. Ik kan me voorstellen dat de berichten rond het bedrijf dan eerst beter moeten worden. 
 • Er is een bodem gevormd bij het 61,8% Fibonacci niveau in de weekgrafiek rechts. Vanuit dit perspectief is een terugkeer naar het gap mogelijk. Bij een eventuele daling onder € 25 en de stippellijn rond € 24,50 echter zou een terugkeer naar € 18,50 aannemelijk worden, laat ik dat hier wel aan toevoegen.
 • Weerstand kan er bij de huidige herstelbeweging die eergisteren startte zijn bij lijn b en de Fibonacci niveaus € 27,60, € 28,40 of € 29,20 en uiteraard ook bij de onderkant van het gap € 27,90. Laten we gaan kijken hoever het aandeel komt ten opzichte van lijn b en deze grenzen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 7 mrt 2018: Bovenkant patroon vormde weerstand
 
 • De bovenkant van de grote vlag b-b' die in ontwikkeling is in de weekgrafiek links vormde vorige week weerstand en dat is jammer. Voor de afronding van het patroon en een vervolg naar boven is namelijk een uitbraak naar boven uit de formatie nodig. Zolang die uitbraak niet is gerealiseerd is het afwachten of de markt kans gaat zien het fonds daadwerkelijk in een voortzetting naar boven te krijgen. Van een uitbraak naar beneden mag het uiteraard in het geheel niet komen, want dat zou de vlag ongeldig maken en een negatieve ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek dan krijgt u de grafiek in een groter formaat op uw scherm.

 

Update maandag 8 jan 2018: Stijging maakte toppatroon ongeldig
 
 • De koers van Philips Lighting is vorige week op een overtuigende wijze teruggekeerd boven de neklijn van het hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek rechts. Dit toppatroon werd hierdoor ongeldig. Beleggers zijn om wat voor reden dan ook in de laatste weken van 2017 en de eerste week van 2018 positiever gaan denken over het fonds.
 • Dit blijkt ook uit de grote vlag b-b' die in ontwikkeling is gekomen in de weekgrafiek rechts. Een uitbraak naar boven zou het patroon afronden, we kunnen de komende tijd gaan kijken of het hiervan komt.
 • In de daggrafiek links ziet u Fibonacci lijnen over de daling € 34,94 - € 28,83. Het 50% niveau net onder € 31,90 en het 61,8% niveau rond € 32,60 zijn potentiλle weerstandsniveaus. Een doorbraak door beide grenzen zou een vervolg naar lijn b' geven, met de mogelijkheid dat de besproken vlag in wording dan afgerond zou worden met een uitbraak naar boven. Op de vorming van een top bij een van de Fibonacci niveaus € 31,90 of € 32,60 zou daarentegen een nieuwe dalingsfase kunnen volgen, een definitieve afwending van een negatieve ontwikkeling is de stijging van de laatste weken op dit moment dus niet. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 15 dec 2017: Het hoofd en schouders patroon is af
 
 • Vorige keer besprak ik het niveau € 30,15, met de opmerking dat een daling onder dit niveau de afronding van een hoofd en schouders patroon zou betekenen. Het spande er deze en vorige week zoals u in de daggrafiek links ziet nog om, maar gisteren was het dan zover. We kunnen spreken over een overtuigende doorbraak.
 • U ziet het patroon in zijn geheel in de weekgrafiek rechts. Het koersdoel van het toppatroon ligt in de buurt van toppen uit 2016 rond € 24,50. De stippellijn op dat niveau wordt voor de komende maanden dan ook mijn koersdoel. Ik moet het loslaten zou de koers van het fonds achtereenvolgens boven de neklijn € 30,15 en de top rond € 30,85 van vorige week vrijdag komen, dat laatste is dus een mooi stoploss niveau. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 9 aug 2017: Mogelijk een toppatroon in ontwikkeling
 
 • Het aandelenfonds Philips Lighting heeft het vanaf half april tot begin juni uitstekend gedaan, daarna is de ontwikkeling met een correctie wat minder goed geworden. Er staan twee bodems rond € 30,15 en het verloop ten opzichte van die bodems is essentieel voor het vervolg. Volgt namelijk een daling onder deze laagste punten sinds mei dan betekent dat de afronding van een toppatroon, namelijk een hoofd en schouders patroon.
 • De vorming van dat patroon kan echter nog worden voorkomen, namelijk door een achtereenvolgende stijging boven het 61,8% Fibonacci niveau rond € 33,80 en de top net onder € 36,10 van begin juni. 
 • Ontwikkelt zich daarentegen een top ergens onder € 36,10 en volgt daarop een daling dan wordt het spannend, dan neemt de kans op de afronding van het patroon namelijk toe. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek dan krijgt u de grafiek in een groter formaat op uw scherm.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

060417: Positieve ontwikkeling vanaf november 2016

200916: Sprake van de ontwikkeling van een wig
 

Nieuwsoverzicht Philips Lighting

Naar boven