ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

IMCD

Update woensdag 31 aug 2022: Maandag patroon afgerond
 
 • Eergisteren werd in de daggrafiek van IMCD een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het patroon is geldig zolang de koers onder de neklijn rond € 144,65 sluit. Vanwege overshoots die zich bij neklijnen vaak voordoen neem ik echter de onderkant € 145,80 van de candle van vrijdag als maatstaf voor de geldigheid van het patroon. Een slot boven dat punt zou het toppatroon ongeldig maken.

 • Als ik het koersdoel van het toppatroon uitreken dan kom ik uit rond € 131,30. Dat is bruikbaar zolang het patroon geldig blijft, dus zolang er geen slot boven € 145,80 komt.

 • Potentiële steunniveaus die een daling naar het koersdoel € 131,30 of lager in theorie eventueel nog kunnen blokkeren zijn de Fibonacci niveaus € 138 en € 133,40. In de buurt van die grenzen is de ontwikkeling van een bodem een optie. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 31 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 22 jul 2022: Waarschijnlijk tactische zet
 
 • Beleggers in IMCD realiseerden gisteren een uitbraak naar boven uit een vlag. Een reden heb ik niet kunnen vinden. De kwartaalcijfers staan pas voor 4 augustus aantaande op de agenda en ander nieuws was er niet. De realisatie van de uitbraak was dus waarschijnlijk een tactische zet. Ik vermoed dat men een herhaling van het koersverloop van begin juni  wilde voorkomen. Het aandeel brak toen naar beneden uit een gelijkvormige vlag. Dat is gelukt.

 • Kopers van de stukken verwezenlijkten niet alleen een uitbraak naar boven uit het patroon, maar ook een doorbraak door de top op € 146. Ze deden het dus meteen goed. We gaan deze en volgende week zien hoe de rest van de markt reageert op deze doorbraak, dus of de kopers van gisteren er met hun strategische duw in zijn geslaagd negatiever gestemde marktpartijen 'om' te krijgen. Dat valt in een geval als dit nog te bezien. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 22 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 8 jul 2022: Omhoog uit stijgende wig
 
 • Hoewel een patroon een grote kans geeft op een bepaalde ontwikkeling volgt die ontwikkeling niet altijd. Dit zien we in de grafieken op deze pagina. We beginnen met de daggrafiek van IMCD. In de grafiek is de afgelopen tijd geleidelijk een stijgende wig gevormd. Bij een stijgende wig is een vervolg naar beneden het gebruikelijke verloop. Dat vervolg start met een uitbraak naar beneden. IMCD brak gisteren echter naar boven uiit de wig. Het patroon is niet bruikbaar meer en we moeten verder kijken.

 • Een weerstandsniveau is het 61,8% Fibonacci niveau dat gisteren werd bereikt. Bij deze grens kan eventueel een top ontstaan en toch nog een daling volgen. Die komt bij een gang onder de wig.

 • Wordt het 61,8% niveau uitgenomen dan volgt in theorie een terugkeer naar € 146. Dan kijk ik echter of de wig eventueel verandert in een vlag, gelijkvormig aan het patroon dat in mei en de eerste week van juni werd ontwikkeld. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 8 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 7 jan 2022: Naar beneden uit het kanaal
 
 • Het aandeel is gisteren naar beneden uit het kanaal h-h' gebroken. De kans hierop was na twee valse uitbraken naar boven uit het kanaal al aanwezig. Op een valse beweging volgt namelijk vaak een ontwikkeling in de tegenovergestelde richting.

 • Het aandeel sloot gisteren in de buurt van het 61,8% Fibonacci niveau van het laatste deel van de stijging. Hier zou een bodem kunnen ontstaan. Zojuist rond 09.30 uur stond echter voor IMCD een daling van 1,4% op de borden. Wordt de beursdag vandaag met een lager slot beëindigd dan wordt een daling naar de bodem van september 2021 rond € 160,70 een aannemelijk vervolg.

 • Sluit het aandeel de dag daarentegen boven € 180,20 af dan biedt dat nog mogelijkheden voor een herstel. Het is gezien de stand van dit moment de minder waarschijnlijke optie. Controleer bij elke aanname echter of het wellicht anders loopt dan verondersteld, je kunt er nooit helemaal zeker van zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 7 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 5 nov 2021: Aan bovenkant uit het kanaal
 
 • De markt verwacht veel van IMCD. Beleggers hebben de koers van het aandeel namelijk naar boven uit het stijgend kanaal h-h' gebracht. Lijn i is de steunlijn die het naar boven uit het kanaal voerde. Een koersdoel geeft de grafiek niet, maar aan lijn i hebben we in ieder geval houvast. De koersontwikkeling is immers naar boven gericht zolang in het fonds slotstanden boven deze lijn worden genoteerd.

 • Het aandeel mag niet meer terugkeren in het kanaal h-h'. Dan zou de uitbraak immers een valse uitbraak worden en in theorie een daling kunnen volgen. Onder de recent rond € 187,50 gevormde bodem mag het uiteraard helemaal niet komen, want dat zou een draai aangeven. Het is niet zo dat ik deze negatieve ontwikkeling verwacht. Je kunt op de beurs echter niets uitsluiten, daarom werkte ik ook deze mogelijke ontwikkeling uit. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 5 nov 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 22 okt 2021: Een stijgend kanaal ontwikkeld
 
 • Chemicaliëndistributeur IMCD doet het goed op de beurs. In de daggrafiek van het aandeel was al enige tijd sprake van een stijgende trend, met de trendlijn h als zichtbaar element daarvan. Deze week werd een trendkanaal gevormd, met deze lijn als onderkant. De vorige week doorbroken stippellijn rond € 175 is na de doorbraak van vorige week een potentiële steunlijn en lijn h is dat uiteraard ook. De stemming in dit fonds blijft goed zolang het boven deze lijn staat, dus in het kanaal blijft. 

 • De candle van gisteren is als hammer een potentiële bodem, wie weet gaan beleggers dus ook nog zover dat zij een uitbraak naar boven uit het kanaal proberen te bewerkstelligen. Een uitbraak naar boven zou vanzelfsprekend helemaal een sterke prestatie zijn, mocht het zover komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 22 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 5 aug 2021: Lange groene candle na cijfers
 
 • Chemicaliëndistributeur IMCD kende in het eerste helft van het jaar een forse groei, zo meldde het concern gisteren. Beleggers beloonden het bedrijf met een koersstijging van 10,5% van de aandelen.  U ziet een enorm lange candle, waarmee een drastisch eind kwam aan de koersstijging met kleine stapjes die het verloop de afgelopen maanden kenmerkten. Dit was een naar verhouding enorme stap, waarmee een nieuwe hoogste stand ooit werd bereikt. Een koersdoel geeft deze grafiek niet. Het komt overigens voor dat een grote stap als deze de voorbode is van topvorming. Gaat u dus niet klakkeloos uit van een vervolg naar boven, maar controleert u dit. De trend is in ieder geval naar boven gericht, dat zal u duidelijk zijn..-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 5 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 19 mei 2021: Driehoek voortzettingspatroon
 
 • In de grafiek, de daggrafiek van IMCD, ziet u de omgekeerde rechthoekige driehoek g-g'. Het is een patroon dat zowel een voortzettingspatroon als een omkeerpatroon kan zijn. Wat het wordt hangt af van de richting waarin een uitbraak uit het patroon wordt gerealiseerd. In de grafiek van IMCD is dat een uitbraak naar boven, die gisteren tot stand kwam. Dit patroon werd een voortzettingspatroon. Helaas is het bij deze driehoek bij een uitbraak naar boven niet mogelijk een koersdoel te bepalen. Vaak volgt een beweging die gelijkvormig is aan de koersbeweging die eraan voorafging, dat is wat ik erover kan zeggen. Voorwaarde is uiteraard dat het aandeel boven de driehoek blijft. Bij een terugkeer in het patroon zou het namelijk anders gaan lopen. We kunnen de komende tijd dus het verloop ten opzichte van lijn g' checken en uiteraard controleren of de koers daadwerkelijk verder oploopt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 19 mei 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 18 mrt 2021: Door weerstandslijn gebroken
 
 • IMCD brak eergisteren naar boven door de weerstandslijn f die u in de daggrafiek van het aandeel ziet. Gisteren zorgden kopers voor steun bij die lijn, ze hebben dus goed naar de grafiek gekeken. Het is voor een voortzetting naar boven het beste als de koers boven deze lijn blijft en daar hebben kopers gisteren met succes aan gewerkt. Een koersdoel is lastig te geven. In de buurt van € 118 kan in ieder geval weerstand liggen van een lijn door toppen in de hier niet getoonde maandgrafiek. Klap ik het recente koersverloop om naar boven dan kom ik rond € 123 uit.

 • Zou de koers terugvallen dan dient het aandeel boven de bodem op € 111,35 te blijven. Dat was immers het beginpunt van de stijging waarmee de doorbraak door lijn f tot stand kwam. Het zou toch nog topvorming inhouden zou het aandeel op een zeker moment onder dit niveau sluiten. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 22 jan 2021: Naar boven door reeks toppen
 
 • Kopers van aandelen IMCD zorgden gisteren voor een doorbraak in de daggrafiek van het fonds. Voorgaande toppen die vanaf september vorig jaar waren ontstaan werden doorbroken. Het is een belangrijke stap, afrekenen met zo'n reeks toppen is een sterke ontwikkeling. Bereken ik op grond van het voorgaande koersverloop een koersdoel dan kom ik iets boven € 117 uit.

 • Een belangrijke voorwaarde voor een vervolg naar dat doel is dat het aandeel boven het doorbroken niveau € 107,85 blijft. Ik heb het dan over slotstanden. Zou het van een daling onder dit niveau en de bodems rond € 105,15 komen dan zou dat een kentering zijn in het op dit moment in de tijd sterke beeld. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 22 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 19 okt 2020: Driehoek afgerond met uitbraak
 
 • In de daggrafiek van IMCD staat een met een uitbraak naar boven afgeronde driehoek. Een driehoek is een voortzettingspatroon en de uitbraak is daarom in potentie een stap die kan resulteren in een voortzetting naar boven. Aan de driehoek is een koersdoel van iets meer dan € 118 verbonden. Terughoudendheid is op dit moment echter nog verstandig. De top op € 107,75 is namelijk nog niet doorbroken en kan de voortzetting omhoog nog belemmeren. De stippellijn rond € 105,50 is het 161,8% Fibonacci niveau van de voorgaande correctie en is een weerstandsniveau. Er dient een slot boven beide grenzen te worden verwezenlijkt, alleen dan kan de voortzetting naar boven volgen die de driehoek aangeeft. Een daling onder de driehoek en de bodem van afgelopen donderdag € 102,35 zou zwak zijn na de uitbraak van vrijdag. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 19 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 30 sep 2020: Een dalende wig in de daggrafiek
 
 • Op maandag 21 sep jongstleden schreef ik over IMCD. Ik schreef over mogelijke weerstand in de buurt van € 105,50, waar eventueel een top kon ontstaan. De daggrafiek hiernaast leert ons dat daadwerkelijk een top is neergezet. De grafiek vertelt ons echter ook dat in de markt nog steeds aan een vervolg omhoog wordt gedacht. Er is namelijk een dalende wig in ontwikkeling. Deze en komende week moet blijken of de markt daadwerkelijk kans ziet een voortzetting naar boven te verwezenlijken in dit fonds. De bodem rond € 99,20 is het punt waar de koers van het aandeel hiervoor in ieder geval boven moet blijven. De eerste weerstand waar kopers de koers boven moeten brengen is te vinden rond € 102. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 30 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 21 sep 2020: Stevige winst na overnamebericht
 
 • Chemicaliëndistributeur IMCD maakte vorige week bekend de Indiase sectorgenoot Signet over te nemen. Het nieuws zorgde voor een sterke stijging van het aandeel, dat in een week met rum dertien procent steeg. Het fonds bereikte het 161,8% Fibonacci niveau van de voorgaande correctie. Dit is een potentieel weerstandsniveau en het is dus de vraag of het aandeel nog verder zal stijgen. Hier kan in theorie namelijk een top ontstaan. Loopt de koers ondanks deze mogelijke weerstand rond € 105,50 toch verder op dan wordt het 200% niveau rond € 118,30 het volgende koersdoel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 21 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 9 jul 2020: Vasthoudendheid onder beleggers
 
 • In mei werd in de daggrafiek van IMCD die hiernaast is geplaatst een doorbraak door de top uit februari op € 85,05 teruggedraaid. Het aandeel vond in juni vervolgens al weer steun en de koers ervan keerde terug naar de stippellijn rond € 85,05. Ik moet de kopers van deze stukken nageven dat zij over veel doorzettingsvermogen beschikken. Ze blijven aanhoudend proberen alsnog een doorbraak in het verloop te brengen. Het aandeel ligt vanaf 23 juni jongstleden bij de weerstandsgrens. Het lijkt een kwestie van tijd voordat een doorbraak tot stand komt. Het is nu of nooit. Lukt het deze keer echter opnieuw niet dan moeten we serieus rekening gaan houden met een daling, die daadwerkelijk zijn beslag zou krijgen bij een daling onder de bodem op € 76,10. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 3 apr 2020: Opletten bij punten waar top kan volgen
 
 • In de weekgrafiek van IMCD is vorige maand een bodem tot stand gekomen ter hoogte van de bodem uit december 2018. Er was een overshoot, maar er ontstond desondanks een bodem. Nu de herstelbeweging de koers van het aandeel vorige week heeft teruggebracht bij het 38,2% Fibonacci niveau rond € 64,40 wordt het tijd om te letten op eventuele topvorming. Hier kan namelijk een top worden ontwikkeld. Andere punten waar dat kan gebeuren zijn € 68,35 (50%) of € 72,30 (61,8%). In deze tijd met beweeglijke markten zijn overshoots overigens een normale zaak, wat de beoordeling van het verloop lastiger maakt. Het zijn de grote lijnen waar we nu op moeten letten.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 3 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 15 aug 2019: Dalende rechthoekige driehoek afgerond
 
 • Het aandeel IMCD brak afgelopen dinsdag naar beneden uit een dalende rechthoekige driehoek. Klap ik dit patroon om naar beneden dan kom ik met mijn koersdoel iets onder de stippellijn op € 69,35 uit. Dat is een potentieel steunniveau, laat ik dat daarom als doel nemen.
 • We zullen moeten controleren dat de stippellijn op € 72,20 doorbroken wordt, dat moet de eerste vervolgstap zijn.
 • Uiteraard moeten we nagaan of het aandeel onder € 75,40 blijft, waarbij u wel een kleine marge aan kunt houden. Een duidelijke terugkeer boven het niveau zou het toppatroon namelijk ongeldig maken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 15 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 26 apr 2019: Begin deze maand dalende wig afgerond
 
 • In de weekgrafiek van het fonds links is begin deze maand een dalende wig afgerond met een uitbraak naar boven. Op grond hiervan is een koersdoel van ongeveer € 79,50 te bepalen.
 • Kijk ik echter naar de daggrafiek dan zie ik geen kracht. De candle van de zeventiende van deze maand, aangewezen met de pijl, toont zwakte. Na die candle zat er ook niet veel leven meer in het aandeel en dat geeft te denken. Mocht dit uitmonden in een daling en een gang onder de stippellijn op € 66,35 door een voorgaande bodem dan is het zaak het koersdoel onmiddellijk los te laten, want dat zou inhouden dat het aandeel in een correctie zit. Zolang het fonds boven die stippellijn koerst wil ik het nog het voordeel van de twijfel gunnen. Er moet dan echter wel snel wat meer kooplust komen, in plaats van het verloop van dit moment. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 1 nov 2018: Steun gevonden rond voorgaande toppen
 
 • Het is lang geleden dat ik over IMCD schreef, het ontbrak me aan tijd. Kijk ik naar de huidige situatie in de weekgrafiek links dan zie ik dat het aandeel na een daling deze week steun heeft gevonden ter hoogte van voorgaande toppen rond € 55,60. De stijgende trend bleef hierdoor intact.
 • In de daggrafiek rechts heb ik Fibonacci lijnen over de daling € 68,40 - € 55,20 geplaatst. Grenzen in de buurt waarvan in potentie een top kan ontstaan zijn € 60,25 (38,2%), € 61,80 (50%) en € 63,35 (61,8%). Topvorming bij een van deze niveaus zou inhouden dat de nieuwe bodem op € 57,20 eventueel onder druk zou komen te staan. Voor behoud van de trend dienen deze drie grenzen te worden doorbroken, opdat het aandeel naar € 68,40 of hoger kan gaan. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 mrt 2018: Technische beeld van dit moment is gemengd
 
 • Het verloop van IMCD was de afgelopen tijd wisselvallig. Een uitbraak naar boven uit het gebied € 51,55 - € 55,55 werd nog dezelfde dag teruggedraaid. Vervolgens keerde het fonds na een uitbraak naar beneden opnieuw terug in het gebied, dat kostte wat meer tijd. Negatief is dat daarna een lagere top ontstond, aangeven met de rode stip. Positief was de hogere bodem, die boven de groene stip. Het uiteindelijke beeld is gemengd. 
 • Voor een positief vervolg moeten de top op € 53,75 en de stippellijn rond € 55,55 permanent, dus zonder terugkeer eronder, worden doorbroken.
 • Een negatief vervolg ontstaat indien achtereenvolgens de bodem op € 50,40 en die rond € 49,25 naar beneden doorbroken worden.
 • Welke ontwikkeling het wordt moet de aandelenmarkt uitmaken, daar is op grond van de stand van zaken van nu geen uitspraak over te doen.  -Ad Nooten-

PS Klik op de grafiek voor een grotere versie.

   

 

Update donderdag 25 jan 2018: Na stijging nu in grote zijwaartse beweging
 
 • Dit aandelenfonds is na mijn vorige update verder gestegen, waarbij ook de top rond € 53 is doorbroken. Het fonds kende dus een paar goede maanden. Sinds begin november is het verloop minder sterk, de ontwikkeling is ondanks bewegingen omhoog en omlaag namelijk per saldo zijwaarts gericht. 
 • Dat wil echter niet zeggen dat het beeld niet zou kunnen verbeteren. De stippellijnen rond € 51,55 en € 55,55 vormen samen namelijk een rechthoek. Breekt IMCD naar boven uit dit patroon dan behelst dat een voortzetting naar boven. Een rechthoek is een voortzettingspatroon, de kans op een vervolg omhoog is dus groot. 
 • Zou het fonds het patroon nochtans aan de onderzijde verlaten dan komt dit aandeel in een correctieve beweging. Zolang er geen uitbraak aan de bovenzijde staat mogen we dit negatieve scenario niet uitsluiten. -Ad Nooten-

 

Update maandag 28 aug 2017: Eerst vlag afgerond, vervolgens dubbele top
 
 • In de daggrafiek van IMCD is sinds ik de vorige keer over het aandeel schreef een vlag gevormd. Die vlag werd afgelopen vrijdag afgerond met een uitbraak naar boven. De markt stuurde hiermee aan op een voortzetting naar boven.
 • Dezelfde dag echter stopte de opmars bij de top rond € 52,05 en daar ontstond een dubbele top. De voortzetting naar boven werd dus meteen onzeker. 
 • Volgt een daling onder de bodem rond € 49,05 dan geeft dit een M-vormige top met de stippellijn rond € 46,30 als koersdoel. 
 • Willen kopers de optie op een voortzetting naar boven open houden dan dienen zij voor een bodem boven € 49,05 met daaropvolgend een stijging te zorgen. Op een doorbraak door de stippellijn rond € 52,05 zou een vervolg naar € 53 of wellicht hoger volgen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 7 aug 2017: Stijging 6,6% na nieuws overname distributeur
 
 • Op 12 mei jongstleden schreef ik naar aanleiding van versnellingen in het koersverloop van IMCD rekening te houden met topvorming. Kort daarna brak het aandeel naar beneden door lijn d, waarmee een correctie startte. 
 • Aan die correctie kwam afgelopen vrijdag een einde. Het aandeel steeg met 6,6% na het nieuws dat het bedrijf de distributeur LV Lomas overneemt. Dit wordt gezien als een goede overname. 
 • Er staat door de lange groene candle die ontstond rond € 46,30 een afgetekende bodem, dat ziet u goed in de daggrafiek. Dit kan de basis zijn voor een vervolg omhoog, een vervolg waarvoor de top op € 53 met een slotstand dient te worden doorbroken. Ik kan echter niet zeggen of dit gaat gebeuren. De versnelling van lijn b via lijn c naar lijn d in de weekgrafiek liet zien dat er veel lucht kwam in het fonds. Ik kan niet zeggen of beleggers in de vrijdag aangekondigde overname een reden zien voor nog hogere koersen, dat zal het koersverloop ons moeten leren. Zolang € 53 niet met een slotstand doorbroken is blijft het wat mij betreft een vraagteken wat er gaat gebeuren met de koersontwikkeling van dit aandeel. -Ad Nooten-  PS Klikt u op een grafiek voor een grotere versie daarvan.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

120517: Versnellingen in het verloop, eerdaags een top

161116: Dalend sinds vorming hoofd en schouders patroon

240816: Test van het in juli doorbroken weerstandsniveau

180716: Pogingen om voortzetting omhoog te realiseren

140415: Oplopend in een groot stijgend trendkanaal

 

Nieuwsoverzicht IMCD

Naar boven