ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Galapagos

Update dinsdag 4 feb 2020: Een vlag ontwikkeld in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van Galapagos ziet u een vlag in ontwikkeling. Vanmorgen is het aandeel inmiddels naar boven uitgebroken. Het koersdoel van het patroon ligt rond € 233. De top op € 218,40 dient nu eerst te worden uitgenomen voor de verwezenlijking van dit vervolg naar boven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 4 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 17 jan 2020: Dalende wig en doorbraak door top
 
 • In de daggrafiek van Galapagos werd op 9 januari jongstleden een dalende wig afgerond. Afgelopen dinsdag werd daarop de bovenkant van deze wig getest als steunlijn, waarna het aandeel opnieuw steeg. Gisteren werd de vervolgstap gezet, een doorbraak door het hoogste punt van de wig.  Het koersdoel van de dalende wig ligt rond € 605, in de buurt van dat niveau kan dus eventueel weerstand worden gevonden. In de nabijheid van een doel van een patroon kan in theorie een top ontstaan. Mogelijke doelen zou het fonds verder stijgen zijn het 161,8% Fibonacci niveau rond € 209,30 of, als het zo extreem goed blijft gaan als momenteel, het 261,8% niveau rond € 226,70. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. In de hier niet geplaatste weekgrafiek is de beweging omhoog nu wel erg steil, het is de vraag hoelang dit zo blijft gaan. Houd de vinger dus wat mij betreft wel aan de pols. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 17 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 10 sep 2019: Teruggekeerd in gap van 15 jul jongstleden
 
 • De koers van het aandeel Galapagos is gisteren teruggekeerd in het gap dat op 15 juli jongstleden in deze grafiek tot stand kwam. Het gap gaat op zijn minst gedeeltelijk en wellicht geheel gesloten worden. Keert het aandeel terug bij een waarde van € 128,15 dan is het gap helemaal gesloten. Als dat niveau inderdaad wordt bereikt kan daar in theorie steun gevonden worden, want de onderkant van een gap is een potentieel steunniveau. Het is uiteraard verstandig om van dag tot dag in de grafiek te kijken naar een eventueel teken van bodemvorming, want een garantie  voor een terugkeer naar € 128,15 is vanzelfsprekend niet te geven.-Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek als u hem groter wilt zien.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 10 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 17 jul 2019: Koersverloop is laatste maanden erg sterk
 
 • De koersontwikkeling van de laatste maanden is erg sterk. Eerst ontstond een hogere bodem binnen het stijgend kanaal f-d. Daarna kwam het begin deze maand van een uitbraak naar boven uit dit kanaal. Gisteren ontstond vervolgens een groot gap naar boven op het nieuws dat Gilead een miljardenovereenkomst heeft gesloten met Galapagos. Beleggers toonden zich razend enthousiast.
 • De vraag waar het aandeel naar toe gaat laat zich niet beantwoorden, het is maar net wat de gek ervoor geeft. Het fonds staat wel bij een potentieel weerstandsniveau, het 423,6% niveau waar topvorming in theorie mogelijk is. Het gap van gisteren kan daarnaast nog gesloten worden met een terugkeer van de koers naar € 128,15, daar zullen we rekening mee moeten houden. 
 • Een top is echter niet gezet, het is nog afwachten of zich daadwerkelijk een top gaat ontwikkelen bij het nu bereikte niveau. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 16 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 1 apr 2019: Euforie na afronding laatste test medicijn
 
 • De ontstekingsremmer Filgotinib voor reumapati๋nten heeft de laatste formele test met succes doorlopen. Het wil zeggen dat Galapagos aan het Europees Geneesmiddelen Agentschap toestemming gaat vragen om het medicijn op de markt te mogen brengen. De verwachting is dat het zal worden toegelaten en beleggers zien de miljarden dan ook al binnenstromen. 
 • In de daggrafiek links ziet u dat het aandeel afgelopen vrijdag met 22,1% steeg. Het loopt ook vandaag verder op getuige de koers van € 106,10 om 14.30u vanmiddag, de top uit september vorig jaar € 105,35 is doorbroken. In de weekgrafiek rechts ziet u wat dit betekent, een stijging naar lijn d is waarschijnlijk. Dit is een potenti๋le weerstandslijn.
 • Klap ik het koersverloop onder de stippellijn rond € 96 in de daggrafiek om naar boven dan kom ik op een koersdoel van ongeveer € 117,50. Dat zou aan de orde zijn ingeval lijn d doorbroken wordt, iets waar ik vooraf echter niet van uit kan gaan.
 • Ergens in de toekomst, niet te zeggen is wanneer, gaat de stippellijn rond € 96 (tevens de bovenkant van een breakaway gap) wellicht nog wel een keer getest worden als steunniveau. Zou dat op termijn inderdaad gebeuren dan is het van belang dat het aandeel daarbij steun vindt op of boven dat niveau. Zou dat niet het geval zijn dan zou het gap namelijk gesloten worden en dat zou na wat vrijdag met het fonds is gebeurd vanzelfsprekend een erg negatieve ontwikkeling zijn. Op dit moment is een eventuele daling richting € 96 echter niet aan de orde en overheerst de euforie het koersverloop. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 29 nov 2018: Op en neer, nog wel met stijgende lijn
 
 • In de weekgrafiek links ziet u dat Galapagos in september het niveau € 105 en lijn d heeft bereikt die ik noemde als mogelijke doelen. Daar ontstond een top, lijn d bleef dus intact als weerstandslijn. Sindsdien gaat het aandeel op en neer, al geeft lijn e aan dat de trend per saldo nog wel iets naar boven is gericht.
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat voor een nieuwe stijging naar lijn d de stippellijn rond € 96 zou moeten worden doorbroken, dat zou een positieve ontwikkeling zijn.
 • Zwak zou een daling onder lijn e zijn, want dan is de opgaande beweging eruit en moet je maar afwachten wat je daarvoor in de plaats krijgt. Een eventuele daling onder de stippellijn rond € 71,30 zou in dit verband negatief zijn, dat zou namelijk topvorming aangeven. 
 • Op dit moment is het allereerst afwachten wat het aandeel doet ten opzichte van de stippellijn rond € 96 en lijn e. Wordt een van beide doorbroken dan weten we of de markt kiest voor het sterke of het zwakke scenario. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 8 aug 2018: Bijna terug bij top rond 161,8% niveau
 
 • Het aandeel is na maanden wisselvalligheid bijna terug bij het 161,8% Fibonacci niveau rond € 98,65 waar in februari van dit jaar een top ontstond. Wordt dit doorbroken dan hebben we drie mogelijke doelen. Het zijn achtereenvolgens het 200% niveau rond € 105, lijn d of het 261,8% niveau rond € 115,60. Bij elk van deze doelen zal moeten worden vastgesteld of er een top ontstaat of een vervolg naar boven. 
 • Zolang de februaritop niet doorbroken is hebben we te maken met onzekerheid. In theorie kan zich dan immers een nieuwe daling voordoen. -Ad Nooten- 

PS Als u op de grafiek klikt krijgt u een grotere versie ervan  op uw scherm.

 

Update donderdag 15 mrt 2018: Hogere bodem gevormd in de daggrafiek
 
 • In deze update ziet u twee daggrafieken, we starten met de grafiek links. U ziet in deze grafiek dat het fonds onder het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging december - januari is geweest, maar dat er desondanks een bodem tot stand is gekomen. Het aandeel is over het algemeen in wat speculatievere handen. Het technische beeld is hierdoor in mijn optiek vaak minder betrouwbaar dan dat van andere AEX fondsen. We hebben echter een bodem rond € 79,35, dat is wat telt. 
 • In de daggrafiek rechts ziet u daarom andere Fibonacci lijnen, namelijk over de daling van 30 januari tot 7 maart. Bij de magenta stippellijnen kan een top ontstaan, het 61,8% niveau rond € 91,40 is daarvan het belangrijkst. Worden achtereenvolgens dat niveau, de top op € 95,10 en de top rond € 98,80 doorbroken dan tekenen beleggers voor een voortzetting naar boven. Dit is gezien de bodem die rond € 79,35 is gevormd een haalbare kaart. De vorming van een hogere bodem is immers een positieve ontwikkeling.
 • Bij de vorming van een top bij of onder het 61,8% niveau zou het daarentegen oppassen worden, dan zou namelijk toch nog een daling kunnen volgen. Een daling onder de bodem rond € 79,35 zou dan een terugkeer naar € 71,30 inhouden. -Ad Nooten-

 

Update maandag 5 feb 2018: Correctieve fase na bereiken van 161,8%
 
 • Het koersverloop van Galapagos was vorige maand sterk. Het fonds liep niet alleen naar het weerstandsniveau € 89,75, maar brak daar ook doorheen. Afgelopen week bereikte het aandeel het 161,8% Fibonacci niveau van de correctie oktober - december 2018. Dat is een potentieel weerstandsniveau, een grens waar eventueel een top kan ontstaan. U ziet dit alles in de weekgrafiek links, waar u zoals gewoonlijk op kunt klikken voor een grotere versie ervan.
 • In de daggrafiek rechts heeft zich een daling onder een stijgende trendlijn voorgedaan. Omdat het fonds halverwege de middag op een verlies van 3,3% staat mogen we aannemen dat het in een correctieve fase is gekomen. Potenti๋le steunniveaus zijn € 92,30 (23,6%), € 88,30 (38,2%), € 83,05 (50%) of € 81,80 (61,8%). Het is de komende tijd zaak te volgen of de markt bij een van deze grenzen een volgende bodem onder dit aandeel legt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 1 nov 2017: Niet ver meer verwijderd van top uit april
 
 • Een lezer wees me op een foutje in de vorige update van Galapagos en dat foutje wil ik rechtzetten. Vorige keer stelde ik vast dat het 61,8% Fibonacci niveau in de weekgrafiek rechts rond € 79,10 was doorbroken en dat zou een vervolg naar de top rond € 79,85 voor de komende maanden de meest waarschijnlijke ontwikkeling maken. Ik heb wat getallen omgedraaid tijdens het typen van die update, want het had € 89,75 moeten zijn.
 • Kijken we naar het koersverloop in de daggrafiek die u links ziet dan zien we dat dit niveau bijna is bereikt. Het is tijd om te volgen of dit eventueel uitloopt op topvorming. Het aandeel vond de laatste dagen steun ter hoogte van de bodem rond € 83 en staat vandaag aan het einde van de ochtend op een winst van 2,7%. Dit geeft ons een duidelijke grens die we kunnen gebruiken om vast te stellen wanneer er sprake is van topvorming, dat zou namelijk onder de bodem rond € 81,65 van afgelopen vrijdag het geval zijn. Vanuit de huidige positie zou het fonds alsnog naar € 89,75 kunnen lopen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 6 sep 2017: Gisteren door 61,8% niveau gebroken
 
 • De koersontwikkeling van Galapagos is uitermate sterk. Het aandeel is zoals u in de daggrafiek (hierboven links) ziet de laatste tijd geleidelijk naar het 61,8% Fibonacci niveau rond € 79,10 geklommen. Gisteren zetten beleggers in deze stukken de kroon op het werk, want het 61,8% niveau werd doorbroken. Dit maakt een vervolg naar de top op € 79,85 voor de komende maanden de meest waarschijnlijke ontwikkeling.
 • Er is ้้n voorwaarde waaraan het koersverloop hiervoor moet voldoen. De koers mag niet terugvallen onder het 61,8% niveau rond € 79,10, zodat aanstaande vrijdag ook in de weekgrafiek (hierboven rechts) en later ook in de maandgrafiek een doorbraak wordt gerealiseerd. Je ziet bij Fibonacci niveaus regelmatig korte overshoots, waarna toch nog een daling volgt. Ik wil zeker weten dat we hier niet met een tijdelijke beweging boven het 61,8% niveau te maken hebben en ga het koersverloop daar dus op controleren. 
 • Zolang de koers boven lijn c in de daggrafiek blijft hoeven we ons in ieder geval niet druk te maken over een eventuele terugkeer onder € 79,10, want dan stijgt het fonds verder. -Ad Nooten-

PS Klikt u op een grafiek dan krijgt u een grotere versie ervan op uw scherm.

 

Update vrijdag 11 aug 2017: Van stijging 24,9% bleef gister 8,3% over
 
 • In mijn vorige update vertelde ik u dat er in de grafiek van Galapagos een paar barri่res dienden te worden genomen. Het betrof de Fibonacci niveaus van de daling € 89,75 - € 61,88 rond € 72,50 (38,2%), € 75,80 (50%) en € 79,10 (61,8%). 
 • Bij een grote stijging gisteren werden twee van deze grenzen tijdelijk doorbroken, dat ziet u in de daggrafiek hiernaast. Beleggers waren enthousiast over testresultaten van een nieuw medicijn tegen een dodelijke longziekte. De koerswinst van 24,9% die volgde op het bericht werd maar voor een relatief klein deel (8,3%) vastgehouden. Wat dus blijft staan is dat de drie genoemde grenzen blijvend doorbroken moeten worden voor de realisatie van een voortzetting naar boven, wat niet wegneemt dat het aandeel na de candle van gisteren in een positieve koersontwikkeling zou kunnen komen. Het is overigens wel mogelijk dat het gap van gisteren op een gegeven moment nog gesloten wordt. -Ad Nooten- 

 

Update donderdag 27 juli 2017: Bodem na daling van enkele maanden
 
 • Het aandeel Galapagos is na een positieve ontwikkeling in de eerste maanden van dit jaar vanaf april flink gedaald. Het fonds vond vorige week steun iets boven de stippellijn door toppen uit 2015. Dit kan in principe uitlopen op een vervolg naar boven.
 • Er dienen echter wel een paar barri่res te worden genomen. Ik denk aan de Fibonacci niveaus van de daling € 89,75 - € 61,88 rond € 72,50 (38,2%), € 75,80 (50%) en € 79,10. Dit zijn grenzen in de buurt waarvan in theorie een top tot ontwikkeling kan komen, want het gaat om weerstandsniveaus. Het is deze week en de komende maanden daarom zaak te controleren of deze punten uitgenomen worden. Ontwikkelt zich een top bij een van deze niveaus dan gaan de alarmbellen rinkelen. -Ad Nooten- 

PS Klikt u op de grafiek dan krijgt u in een apart venster een grotere versie ervan op uw scherm.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

150517: Koersverloop was anders dan ik aannam

050117: Wig maakt toekomstige daling waarschijnlijk

210916: Stijging van meer dan 25% in vijf beursdagen

220816: Dubbele toppen ontstaan bij € 50,70 en € 50,10

050716: Kracht fonds vorig jaar geheel onderschat

250315: Na sterke stijging mogelijk top bij 138,2%

 

Nieuwsoverzicht Galapagos

 

Naar boven