ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Flow Traders

Update dinsdag 15 jan 2019: Bij herstel stijgende wig in ontwikkeling
 
 • Het aandeel is in vorig jaar in het tweede deel van het jaar gedaald en kwam vanaf september in een herstelbeweging. U ziet dit in de weekgrafiek links, waar u voor een grotere versie van de grafiek overigens op kunt klikken. Het herstel kreeg de vorm van de stijgende wig c-c' en dat is reden om rekening te houden met een daling. Dat is namelijk meestal de ontwikkeling die volgt op de vorming van een stijgende wig. Het patroon is afgerond zodra zich een uitbraak naar beneden voordoet. Het aandeel gaat dan naar ik aanneem naar € 17. Op de weg omlaag zou er overigens nog wel steun kunnen zijn bij bodems rond € 26,50 of € 25,55 in de daggrafiek rechts.
 • Een daling is bij de stijgende wig het meest waarschijnlijke scenario. Zolang de wig echter niet afgerond is met een uitbraak aan de onderzijde is een uitbraak naar boven mogelijk. Dit zou de wig ongeldig maken en een terugkeer van het fonds naar het gebied € 33,70 - € 38 aannemelijk maken. Het is de minder waarschijnlijke optie, maar op dit moment desalniettemin nog mogelijk. Zolang een patroon nog niet op de meest gebruikelijke wijze is afgerond is het goed alle mogelijkheden open te houden. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 25 apr 2018: Gisteren naar beneden uit wig gebroken
 
 • De stijging van Flow Traders is voor dit moment beλindigd. Het aandeel is gisteren namelijk naar beneden uit een naar boven gerichte wig gebroken die bij de stijging was ontwikkeld. Dit is normaal gesproken de start van een correctie.
 • In februari ontstond een gap in deze grafiek. Ik neem zoals ik vorige keer ook al schreef aan dat dit gap gesloten wordt door een terugkeer naar € 23,90 of lager van dit fonds. De daling van gisteren kan de start zijn van een ontwikkeling in die richting.
 • Potentiλle steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus rond € 33,10, € 30, € 27,55 of € 25,05. Bij de bodem rond € 32,15 van vorige maand kan eventueel ook steun gevonden worden.
 • Zou het aandeel inderdaad terugkeren naar € 23,90 dan zou dat inhouden dat de genoemde niveaus de komende tijd een voor een doorbroken worden. We kunnen gaan volgen of dit daadwerkelijk gebeurt. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 16 mrt 2018: Tot dusverre top bij weerstandsniveau
 
 • Het fonds heeft vorige week het weerstandsniveau € 33,70 bereikt waar ik de vorige update hieronder mee afsloot. Hier is tot dusverre naar de weekgrafiek rechts ons leert sprake van topvorming. 
 • Tussen € 23,90 en € 26,70 ontstond op 9 februari in de daggrafiek links een gap, ik neem aan dat dit gap nog een keer gesloten gaat worden met een daling naar € 23,90.
 • In de daggrafiek kan zich echter een vlag aan het ontwikkelen zijn, ik moet daarom toch rekening houden met een eventueel vervolg naar boven. Het is de markt die het bepaalt. Wordt de top rond € 34,75 doorbroken dan kiest beleggend Nederland niet voor een terugkeer naar het gap, maar voor een vervolg naar boven. Het 61,8% Fibonacci niveau € 38,40 in de weekgrafiek wordt dan als eerstvolgend potentieel weerstandsniveau het volgende doel. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 12 feb 2018: Een stijging van 51% in vijf beursdagen
 
 • De koers van Flow Traders is in vijf beursdagen 51% gestegen. U leest het goed, eenenvijftig procent. De plots toegenomen beweeglijkheid  van de aandelenmarkten is goed voor de toekomstige resultaten van het bedrijf en de organisatie presenteerde afgelopen vrijdag bovendien goede kwartaal- en jaarcijfers. Of dat voldoende onderbouwing is voor een stijging van deze grootte laat ik aan u. Ik vermoed dat zich een short squeeze heeft voorgedaan en dat een flink deel van de stijging daaraan kan worden toegerekend. De enorme stijging heeft mij in ieder geval verrast, voor wat het waard is.
 • In de daggrafiek links ziet u een gap tussen € 23,90 en € 26,70. Gaps worden meestal gesloten en dat vormt voor mij aanleiding om rekening te houden met een toekomstige daling naar € 23,90 of lager. Daar kunnen overigens maanden overheen gaan.
 • In de weekgrafiek rechts heb ik Fibonacci lijnen getekend over de daling feb 2017 - dec 2017. Rond € 30,90 ziet u het 76,4% niveau. Bij uitzonderlijke bewegingen wil bij deze grens nog wel eens weerstand gevonden worden. Zou hier een top gevormd worden dan volg ik de komende tijd of zich vanaf dat niveau een terugkeer naar het gap voordoet.
 • Wordt het Fibonacci niveau doorbroken dan gaat het aandeel echter door naar de stippellijn rond € 33,70 en ga ik in verband met het nog te sluiten gap bij dat niveau voorlopig uit van topvorming. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 15 nov 2017: Doel bereikt en aandeel verder gedaald
 
 • Begin augustus bepaalde ik een koersdoel van ongeveer € 20,10. U ziet een rode stippellijn op dat niveau, het niveau werd eind vorige maand bereikt. 
 • De reden dat ik nu schrijf over het fonds is dat de bodem rond € 19,20 die in oktober werd neergezet is doorbroken. Dit wil zeggen dat we een lager gelegen koersdoel nodig hebben. Om dat te bepalen maak ik gebruik van de daling die vooraf ging aan de rechthoek € 26.80 - € 33,70. Langs die daling tekende ik een verticale lijn, die heb ik gekopieerd en de kopie tegen de onderkant van de rechthoek gezet. Dit geeft me een koersdoel van € 11,20. Als stoploss niveau neem ik mijn oude koersdoel € 20,10. -Ad Nooten-

 

Update maandag 7 aug 2017: Vinger aan de pols na dubbele bodem
 
 • Het aandeel Flow Traders is in juni van dit jaar naar beneden uit een grote rechthoek gebroken. Dit patroon was daarvoor tussen € 26,80 en ongeveer € 33,70 ontstaan, zoals de weekgrafiek links ons leert. Klap ik het patroon om naar beneden dan geeft dat een koersdoel van ongeveer € 20,10. 
 • Het doel is geldig zolang het fonds onder de rechthoek blijft. Ik neem wat speling en gebruik hiervoor de top op 25 mei jongstleden rond € 27,65 in de daggrafiek. Een eventuele terugkeer boven € 26,80 zou het verloop spannend maken, want dat zou kunnen resulteren in een terugkeer boven € 27,65.
 • Er staat in de daggrafiek een dubbele bodem rond € 23,55. Dit maakt het verstandig om aan de hand van het verloop ten opzichte van de grenzen € 26,80 en € 27,65 te controleren of we het doel € 20,10 wel aan kunnen houden. Ik zou dat los moeten laten bij een stijging boven € 27,65.
 • Een daling onder de recente bodem rond € 23,35 zou echter een vervolg naar het doel inhouden. Dat is op grond van de rechthoek vooralsnog het meest waarschijnlijke scenario, al dwingt de dubbele bodem ons wel de vinger aan de pols te houden. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:
 

211116: Naar boven uit een licht stijgend kanaal

240816: Koers ter hoogte van voorgaande bodems

180716: Dubbele bodem, poging om daling te keren

180915: Niet veel te zeggen over dit aandeel

Nieuwsoverzicht Flow Traders

 

Naar boven