ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

FAGRON

Update donderdag 28 nov 2019: Naar boven door top uit mei gebroken
 
  • Links ziet u de weekgrafiek van Fagron. Ik heb deze grafiek geplaatst omdat het fonds gisteren naar boven door de top uit mei van dit jaar is gebroken. Dit houdt normaal gesproken een vervolg naar boven in. Het aandeel kan in principe naar de bovenkant van het grote lange termijn stijgend trendkanaal a-a'. Het is wel nodig dat de koers van het fonds boven de doorbroken grens rond 18,35 blijft. Bij een terugkeer eronder zou daar immers opnieuw weerstand kunnen komen te liggen, wat een verdere opmars in de weg zou kunnen staan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 28 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 24 sep 2019: Uit de kluiten gewassen vlag in wording
 
  • Kijk je in de daggrafiek van Fagron naar het verloop dan zie je een zijwaartse ontwikkeling. Dit is anders als je naar de maandgrafiek kijkt. Hier zien we het stijgend kanaal b-b', dat eventueel als een uit de kluiten gewassen vlag kan worden gezien. Het is verstandig het verloop ten opzichte van lijn b in de gaten te houden. Een uitbraak naar beneden met daaropvolgend een daling onder de bodem rond 14,65 van vorige maand zou namelijk de start zijn van een nieuwe trendmatige beweging omlaag. Zolang de koers boven lijn b blijft is de stijgende trend echter intact en doen we er goed aan uit te gaan van een vervolg naar boven. Een trend blijft immers de trend tot het tegendeel bewezen is.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 24 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 23 aug 2019: Stijgend trendkanaal, dus stijgende trend
 
  • Het viel me pas vandaag op dat ik nog nooit over het aandeel Fagron heb geschreven. Het werd tijd om daar verandering in te brengen. Hiernaast ziet u de weekgrafiek van het aandelenfonds. Het aandeel bevindt zich sinds 2016 in een stijgende trend, een trend die op een gegeven moment de vorm heeft aangenomen van het stijgend trendkanaal a-a'. Het is enigszins verontrustend dat het aandeel bij stijgingen dit jaar de bovenzijde van het kanaal niet meer bereikte. Het vond onlangs echter wel steun bij lijn a, waardoor de trend behouden bleef. Het wordt nu tijd dat de toppen van dit jaar doorbroken worden en een stijging naar lijn a' volgt. De eventuele vorming van een lagere top zou alarmbellen doen rinkelen. Dat zou in combinatie met het gegeven dat lijn a' dit jaar niet werd bereikt namelijk de voorbode van de beindiging van de trend zijn. De top rond 18,35 moet worden uitgenomen, dan blijft het goed gaan met het fonds.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 23 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Nieuwsoverzicht Fagron

Naar boven