ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

FAGRON

Update vrijdag 27 mrt 2020: Een island reversal in de daggrafiek
 
  • In de daggrafiek van Fagron ziet u een zogenaamd island reversal patroon. De candles van 12 t/m 24 maart jongstleden staan door de vorming van gaps voor en na deze candles los van de overige candles. Het is een sterk bodempatroon. Het blijft echter na de vorming ervan niet vaak staan in een grafiek. Meestal wordt het laatst gevormde gap nog gesloten en verdwijnt het patroon dus uit de grafiek. Dat kan ook in dit fonds nog gebeuren. De koers zou dan naar € 16,60 of lager gaan. Gebeurt dat niet dan is dat een teken van kracht. Stijgt het aandeel verder dan kan er weerstand zijn rond de Fibonacci niveaus € 18,55 en € 19,65. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 27 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 18 feb 2020: Uitbraak uit kanaal is teruggedraaid
 
  • Beleggers in Fagron zijn eerder deze maand te optimistisch te werk gegaan. Ze zorgden in de eerste week van deze maand voor een uitbraak naar boven uit het stijgend kanaal a-a' in de grafiek. Al snel volgde echter een daling waarmee het fonds terugkeerde in het kanaal. De kopers die voor de uitbraak zorgden hebben hun hand overspeeld. Nu het een valse uitbraak is geworden moeten we serieus rekening gaan houden met een eventuele uitbraak aan de onderzijde. Dat is namelijk wat meestal volgt na een valse beweging, je ziet dan vaak een koersontwikkeling in de tegenovergestelde richting. Er zijn echter nog potentiële steunniveaus, dat zijn de Fibonacci niveaus rond € 20,20, € 19,30 en € 18,35. In de buurt van deze niveaus is in theorie bodemvorming mogelijk. Bij deze grenzen kan dus nog voorkomen worden dat het aandeel in de toekomst naar lijn a in deze grafiek of lager gaat. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 18 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 6 feb 2020: Aan de bovenkant uit stijgend kanaal
 
  • De daggrafiek van Fagron vraagt om aandacht vanwege de uitbraak naar boven uit het lange termijn stijgend trendkanaal b-b' van gisteren. De grafiek straalde sowieso al veel vasthoudendheid onder beleggers uit. U ziet binnen het kanaal drie stijgende trendlijnen. Op elke daling onder zo'n lijn volgde een nieuwe stijging. Nu is daar dan een doorbraak door lijn b' op gevolgd en dat is een teken van kracht. Het fonds dient nu uiteraard wel boven de lijn te blijven voor de verwezenlijking van het vervolg naar boven waarvoor deze doorbraak een aanzet is. Dat kunnen we gaan controleren. Weerstand kan gevonden worden net boven € 22,10 en rond € 26,50, twee lange termijn Fibonacci niveaus. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 6 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 28 nov 2019: Naar boven door top uit mei gebroken
 
  • Links ziet u de weekgrafiek van Fagron. Ik heb deze grafiek geplaatst omdat het fonds gisteren naar boven door de top uit mei van dit jaar is gebroken. Dit houdt normaal gesproken een vervolg naar boven in. Het aandeel kan in principe naar de bovenkant van het grote lange termijn stijgend trendkanaal a-a'. Het is wel nodig dat de koers van het fonds boven de doorbroken grens rond € 18,35 blijft. Bij een terugkeer eronder zou daar immers opnieuw weerstand kunnen komen te liggen, wat een verdere opmars in de weg zou kunnen staan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 28 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 24 sep 2019: Uit de kluiten gewassen vlag in wording
 
  • Kijk je in de daggrafiek van Fagron naar het verloop dan zie je een zijwaartse ontwikkeling. Dit is anders als je naar de maandgrafiek kijkt. Hier zien we het stijgend kanaal b-b', dat eventueel als een uit de kluiten gewassen vlag kan worden gezien. Het is verstandig het verloop ten opzichte van lijn b in de gaten te houden. Een uitbraak naar beneden met daaropvolgend een daling onder de bodem rond € 14,65 van vorige maand zou namelijk de start zijn van een nieuwe trendmatige beweging omlaag. Zolang de koers boven lijn b blijft is de stijgende trend echter intact en doen we er goed aan uit te gaan van een vervolg naar boven. Een trend blijft immers de trend tot het tegendeel bewezen is.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 24 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 23 aug 2019: Stijgend trendkanaal, dus stijgende trend
 
  • Het viel me pas vandaag op dat ik nog nooit over het aandeel Fagron heb geschreven. Het werd tijd om daar verandering in te brengen. Hiernaast ziet u de weekgrafiek van het aandelenfonds. Het aandeel bevindt zich sinds 2016 in een stijgende trend, een trend die op een gegeven moment de vorm heeft aangenomen van het stijgend trendkanaal a-a'. Het is enigszins verontrustend dat het aandeel bij stijgingen dit jaar de bovenzijde van het kanaal niet meer bereikte. Het vond onlangs echter wel steun bij lijn a, waardoor de trend behouden bleef. Het wordt nu tijd dat de toppen van dit jaar doorbroken worden en een stijging naar lijn a' volgt. De eventuele vorming van een lagere top zou alarmbellen doen rinkelen. Dat zou in combinatie met het gegeven dat lijn a' dit jaar niet werd bereikt namelijk de voorbode van de beëindiging van de trend zijn. De top rond € 18,35 moet worden uitgenomen, dan blijft het goed gaan met het fonds.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 23 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Nieuwsoverzicht Fagron

Naar boven