ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ASR Nederland

Update donderdag 25 aug 2022: Markt toonde zich tevreden
 
 • Het resultaat is in het eerste half jaar 3,5% gedaald. De daling is minder sterk dan verwacht, wat door de markt beloond werd met een stijging van 4,9%. Afgelopen maandag brak het aandeel nog naar beneden uit een stijgend kanaal. Gisteren volgde een terugkeer in dat patroon, de uitbraak heeft geen waarde meer.

 • Het slot lag bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 42,20, een potentieel weerstandsniveau. Vandaag breekt het daar welicht doorheen, want er staat om 09.15 uur een koers van € 42,85 op de borden. Er is een slotstand boven € 42,20 nodig om over een doorbraak te kunnen spreken. Breekt de koers ook nog naar boven uit het oorspronkelijke kanaal dan kan de weg naar € 45,05 of € 46,30 worden bewandeld.

 • Onder de bodem rond € 39,75 mag de koers van de stukken  vanzelfsprekend niet meer komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 25 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 15 jul 2022: Spanning in het koersverloop
 
 • Er zit spanning in het koersverloop van ASR Nederland. Gisteren brak het aandeel in de daggrafiek van het fonds naar beneden uit een vlag. Deze uitbraak kan de eerste stap zijn van een daling naar de stippellijn door eerder gevormde bodems rond € 32,90. Daar is de uitbraak een aanzet toe.

 • Wat het spannend maakt is de winst van 0,4% die rond half tien vanmorgen op de koerslijsten staat. De onderkant van de vlag, vandaag rond € 38,75, wordt getest. Sluit het aandeel boven dit niveau en het hoogste punt van gisteren € 39,05 dan wordt de vlag ongeldig en kan het eventueel toch nog goed komen met deze stukken. Wordt die stap niet gezet en blijft het aandeel onder de vlag en het hoogste punt van gisteren, dan is een daling naar € 32,90 voor de komende tijd de te verwachten ontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 15 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 12 apr 2022: Nieuwe hoogste stand ooit
 
 • Een nieuw record, dat is wat we gisteren zagen in de daggrafiek van ASR Nederland. De doorbraak door de toppen rond € 43 betekende bovendien de afronding van een omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dat patroon fungeert in de grafiek als een voortzettingspatroon. Het koersdoel van het patroon ligt in de buurt van € 53.

 • Voor een vervolg naar dat doel is het vereist dat het patroon zijn geldigheid behoudt. Hiervoor kijk je formeel naar het koersverloop ten opzichte van de neklijn rond € 43. Ik neem echter wat ruimte. Een slot onder € 43 zou als consequentie hebben dat het vervolg naar boven op losse schroeven komt te staan. Bij een slot onder de bodem rond € 41,55 gaat er een streep door het patroon en dus ook door het veronderstelde vervolg naar boven -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 12 apr 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 22 mrt 2022: Veerkracht getoond na daling
 
 • In de weekgrafiek van ASR Nederland wil ik uw aandacht vragen voor de opvallende veerkracht van het aandeel. Het vond eerder deze maand steun ter hoogte van bodmes uit juli '21 en herstelde vervolgens. De situatie is dusdanig sterk dat een doorbraak naar boven mogelijk is geworden. In de eerste week van maart zag het er heel anders uit, het kan verkeren. Beleggers hebben klaarblijkelijk veel vertrouwen in deze verzekeraar, ze waren er bij de daling snel bij om de stukken aan te schaffen. Nu maar zien of de bereidheid om meer te betalen dan € 43,60 en zo het aandeel verder omhoog te sturen aanwezig is in de markt. 

 • Onder de bodem rond € 32,90 mag de aandelenprijs uiteraard niet meer komen. Dat zou immers alsnog topvorming aangeven.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 22 mrt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 12 jan 2022: Op boeiend punt aangekomen
 
 • De koers van een aandeel ASR Nederland is deze week op een boeiend punt aangekomen. De top uit oktober 2018 € 43,02 werd namelijk bereikt. Dat zegt u misschien niets, maar het was tot voor kort de hoogste koers ooit bereikt in dit fonds. Deze week werd de top met een hoogste koers van € 43,12 een fractie hoger neergelegd. Er was nog geen sprake van een blijvende doorbraak, waardoor eventueel een top kan worden ontwikkeld. Stoot het aandeel door naar boven dan zou dat uiteraard een sterke ontwikkeling zijn, dat hoeft geen betoog.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 12 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 26 aug 2021: Gap naar boven na resultaten
 
 • ASR bracht gisteren resultaten naar buiten die beleggers aanspraken en hen aanzetten tot het kopen van het aandeel. Dat brak met een gap naar boven door toppen uit april en mei van dit jaar. Ik kijk de komende tijd zoals gewoonlijk of dit gap eventueel nog gesloten wordt. Dat kan in aandelengrafieken overigens even duren. Het zou niet bijzonder zijn zou het doorbroken niveau € 37,85 in de nabije toekomst nog worden getest. Potentiλle weerstanden waar de koers van de stukken naar toe kan gaan vinden we rond € 40 (top apr 2019) en € 43 (top okt 2018). Beide grenzen zijn punten waar eventueel opnieuw een top kan worden gezet. Het huidige beeld is goed. Om van het goede beeld een rooskleurig beeld te maken dienen deze beide niveaus in de nabije toekomst blijvend doorbroken te worden. Dit eventueel na een test van € 37,85, de gisteren doorbroken grens. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 26 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 25 feb 2021: Top uit januari is doorbroken
 
 • Het aandeel ASR Nederland brak gisteren naar boven door de top uit januari van dit jaar. Het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau vinden we nu rond € 37,85, dat is het niveau waar in februari 2020 een top werd neergezet. De stap van gisteren is een stap in die richting en het is daarom goed mogelijk dat de koers van het aandeel naar dat niveau gaat. 

 • In de buurt van de doorbroken stippellijn € 34,90 zou nu steun moeten komen te liggen. Verder is lijn f een potentiλle steunlijn, belangrijk voor het behoud van de beweging naar boven zou het aandeel toch weer onder druk komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 25 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 16 okt 2020: Naar beneden uit vlag gebroken
 
 • ASR Nederland brak eerder deze week naar beneden uit een vlag en bereikte gisteren de bodem rond € 27,75 van dat patroon. Ik neem op grond van de vlag en de eerder afgeronde stijgende wig f - f ' aan dat een vervolg omlaag tot stand zal komen. Mogelijke steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus van de stijging € 18,10 - 31,94 rond € 26,65 (38,2%), € 25 (50%) of € 23,40 (61,8%). De stippellijn rond € 21 is een ander potentieel steunniveau. Op grond van de vlag is een daling naar het 38,2% niveau rond € 26,65 of lager een voor de hand liggende ontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 16 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 27 aug 2020: Naar boven uit de stijgende wig
 
 • Het aandeel ASR Nederland brak gisteren na de bekendmaking van kwartaalcijfers naar boven uit de wig f-f ' in de daggrafiek. Hierbij ontstond een gap, waarvan het niet zeker is dat het gesloten wordt. Het gaat namelijk om een breakaway gap. Valt de koers toch terug in de wig dan wordt het onzeker of vervolgens nog een voortzetting naar boven tot stand komt. Zolang het aandeel boven de wig noteert kan die voortzetting worden gerealiseerd. Het gebied € 32,50 - € 33,40 is dan een zone waarin topvorming mogelijk is omdat tussen die niveaus vorig jaar en de jaren ervoor veel bodems zijn ontstaan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 27 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 18 aug 2020: Stijgende wig en een top bij 61,8%
 
 • In de weekgrafiek van ASR Nederland is mogelijk een top ontwikkeld bij het 61,8% Fibonacci niveau. Verder is in de grafiek sprake van de stijgende wig f - f '. Wordt dit patroon een van de komende weken afgerond met een uitbraak naar beneden dan mogen we van een vervolg naar beneden uit gaan. Een uitbraak naar boven zou de wig in tegenstelling hiermee ongeldig maken en dus een sterke ontwikkeling zijn. Een uitbraak naar beneden is de meest waarschijnlijke ontwikkeling. Zolang die echter niet tot stand is gebracht is speculeren daarop gevaarlijk, want dan kan het altijd nog anders lopen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 18 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 14 mei 2020: Gisteren uit een grote vlag gebroken
 
 • Het aandeel ASR Nederland brak gisteren naar beneden uit een grote vlag. Het is een teken dat we rekening moeten houden met een voortzetting naar beneden, een vlag is immers een voortzettingspatroon. Hier is echter het koersverloop ten opzichte van de bodems rond € 21 nog van belang, want die zorgen voor een potentieel steunniveau. Een daling onder € 21 zou me doen uit gaan van een vervolg naar € 18,10 of lager. Nu is het nog even afwachten, want het fonds koerst zoals u in de daggrafiek van elf uur vanmorgen hiernaast ziet nog boven de potentiλle steun. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 14 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 10 mrt 2020: Patronen ongeldig, maar alsnog omlaag
 
 • In de weekgrafiek van ASR Nederland schreef ik eerder over het ongeldig geworden hoofd en schouders patroon en de eveneens onbruikbaar geworden stijgende wig e-e'. Marktpartijen die het aandeel kochten en zo deze patronen ongeldig maakten zitten nu echter op de blaren. Het fonds dook de afgelopen weken alsnog naar beneden en maakte zo de daling die eigenlijk meteen op de ontwikkeling van het hoofd en schouders patroon had moeten volgen. Het doel van dat patroon dat rond € 23,85 lag werd zelfs bijna bereikt. Het kan verkeren.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 10 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 9 jan 2020: Scherp omhoog na rapport ABN AMRO
 
 • ASR Nederland is het favoriete aandeel van ABN AMRO voor 2020, dat meldde de bank gisteren in een rapport. Het had effect, want het aandeel schoot naar boven. Zowel een eerder gevormd hoofd en schouders patroon als de stijgende wig e-e' zijn nu definitief ongeldig. ABN AMRO heeft voor een aanmerkelijke verbetering van het beeld gezorgd. Vandaag is hier overigens een koersdoel verlaging van Credit Suisse op gevolgd, waardoor het fonds rond half twaalf op verlies staat.

 • Naar aanleiding van de ontwikkeling heb ik Fibonacci lijnen in de grafiek gezet. Niveaus waar eventueel een volgende top kan ontstaan zijn het 50% niveau rond € 36,50 of het 61,8% niveau rond € 38,10. Vanmorgen heeft het aandelenfonds het eerste van deze twee grenzen bereikt, maar op het moment van schrijven nog niet doorbroken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 14 nov 2019: Het bodempatroon is ongeldig geworden
 
 • Een omgekeerd hoofd en schouders patroon dat vorige week woensdag in de daggrafiek van ASR was ontstaan werd gisteren ongeldig. De koers van het aandeel viel namelijk terug onder de neklijn van de formatie. Nu deze ontwikkeling zich heeft voorgedaan is het toekomstig koersverloop afhankelijk van de ontwikkeling ten opzichte van lijn e. Een eventuele daling onder deze lijn zou een grote kans op een vervolg naar beneden met zich meebrengen. Zolang het fonds boven de lijn noteert blijft echter een positieve ontwikkeling mogelijk. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 14 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 8 nov 2019: Twee belangrijke stappen gezet in grafiek
 
 • In de daggrafiek van ASR zijn achter elkaar twee bijzondere ontwikkelingen tot stand gekomen. Eergisteren werd met een stijging boven de stippellijn rond € 34,20 een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgemaakt. Gisteren volgde een doorbraak door het 61,8% Fibonacci niveau waar in theorie nog weestand had kunnen liggen. Het aandeel is onderweg naar de top rond € 37,50, waarbij het onderweg goed is rond € 35,80 uit te kijken voor eventuele weerstand.
 • Het positieve scenario is geldig zolang het aandelenfonds boven de neklijn rond € 34,20 blijft. Een terugkeer daaronder die wordt gevolgd door een daling onder lijn e zou een ronduit negatieve ontwikkeling zijn. Daar mag het dus zeker niet van komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 8 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 21 okt 2019: Pogingen om toppatroon ongeldig te maken
 
 • In de weekgrafiek van ASR werd in augustus een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Deze en vorige maand wordt sindsdien geprobeerd dit patroon ongeldig te maken. De koers keerde terug boven de neklijn, waardoor het toppatroon formeel ongeldig werd. Ik hanteer echter een marge bij neklijnen en meen het patroon nog steeds te kunnen gebruiken. Een daling onder lijn d, zou die volgen, zou de bevestiging zijn voor mij. De lijn kan overigens eventueel ook nog de onderkant worden van een vlag of een stijgende wig. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 21 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 12 aug 2019: Hoofd en schouders patroon afgemaakt
 
 • In de weekgrafiek van ASR Nederland is vrijdag jongstleden een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 23,85. Ik zou overigens niet het onderste uit de kan proberen te halen en me richten op € 25. 
 • De stippellijn rond € 33,45, de neklijn van het patroon, kan formeel gebruikt worden als stoploss niveau. Leg die in verband met eventuele overshoots echter altijd iets hoger, bijvoorbeeld rond € 33,75. Welk niveau u kiest hangt af van uw risicobereidheid. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 12 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 27 mei 2019:  Een hoofd en schouders patroon afgerond
 • De daggrafiek van ASR laat ons een afgerond toppatroon zien, nameljk een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel van het patroon ligt rond € 31,60. Rond € 33,40 ligt echter een voorgaande bodem en daar kan steun liggen. Het lijkt me dus het beste om ons eerst op dat niveau te richten.
 • Dit geldt zolang het aandeel onder de neklijn rond € 35,80 van het patroon blijft. Een kleine marge nemen is verstandig. Laat ik er dus €36,25 van maken, de bovenkant van de voorlaatste candle. Het patroon en de bijbehorende dalingsverwachting zijn geldig zolang er geen slot boven dit punt € 36,25 wordt gerealiseerd. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 27 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 apr 2019: Cruciaal dat top rond € 43 doorbroken wordt
 
 • Het patroon van hogere bodems met blauwe stippen in het linkerdeel van de weekgrafiek is begin vorig jaar overgegaan in een situatie met meerdere bodems rond € 33,40. Boven de stippellijn op dat niveau zou zich in theorie een toppatroon kunnen ontwikkelen, namelijk een hoofd en schouders patroon. Het zou afgemaakt worden bij een daling onder € 33,40. Dit maakt het cruciaal dat de top rond € 43 doorbroken wordt. Als dat gebeurt kan het toppatroon namelijk niet meer ontstaan. We moeten de komende maanden dus nagaan of € 43 bereikt en doorbroken wordt. 
 • De ontwikkeling van een lagere top in combinatie met een daling onder het steunniveau € 35,80 zou een daling naar € 33,40 aannemelijk maken en dus gevaar brengen. Het is goed dat in het achterhoofd te houden  voor het geval het aandeel een daling in zou zetten. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 11 okt 2018: Een toppatroon afgerond in de daggrafiek
 
 • Na 12 april ben ik niet meer toegekomen aan het analyseren van dit fonds, ik had het te druk. In deze tijd van advertentieblokkers houd je weinig over aan een site, er is gelukkig analysewerk in opdracht. Dom overigens dat mensen deze blokkadeprogramma's gebruiken, ze gunnen makers van gratis sites kennelijk niets.
 • Laat ik naar de situatie van ASR van dit moment gaan. Lijn c en de stippellijn rond € 40,15 vormen samen een toppatroon, waarvan het koersdoel rond € 37,30 ligt. Het patroon blijft geldig zolang het fonds onder € 40,15 blijft. Ik neem wat ruimte en gebruik € 40,40 om geen last te hebben van een eventuele tijdelijke terugkeer boven de lijn. Het is overigens een arbitrair niveau, u zou een andere grens kunnen kiezen.
 • Het koersdoel ligt vlak boven het magenta gekleurde 61,8% niveau dat u rond € 37,10 in de grafiek ziet. Daar richt ik me op, waarbij ik naga of de tussenliggende Fibonacci niveaus € 39,30, € 39,20 en € 38,20 met slotstanden doorbroken worden. Dat zijn namelijk potentiλle steunniveaus. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 12 apr 2018: Aandeel in belangstelling van beleggers
 
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat ASR deze week als uit een katapult naar boven is geschoten. Het staat plots in de belangstelling van beleggers. Voor de bepaling van mogelijke koersdoelen heb ik de weekgrafiek links voorzien van Fibonacci lijnen over de recente correctie. Mogelijke eerste doelen zijn het 161,8% niveau rond € 39,90 of het 200% niveau rond € 41,40. Dit zijn grenzen waar topvorming in theorie mogelijk is. Voordat ik verder omhoog kijk wil ik daarom eerst de koersontwikkeling ten opzichte van deze grenzen zien. -Ad Nooten-

 

Update maandag 26 mrt 2018: Doorbraak feb werd een valse beweging
 
 • Het aandeel is deze maand teruggekeerd onder het vorige maand doorbroken niveau € 35,90 en dat is een zwakke ontwikkeling. De doorbraak is een valse beweging geworden en dat voorspelt niet veel goeds. 
 • Zolang het fonds echter boven de stippellijn rond € 30,40 blijft is het nog geen probleem. Dat zou het wel worden bij een daling onder deze grens. Dat zou immers een einde aan het patroon van hogere bodems inhouden, waarvan de bodems met stippen zijn aangegeven in de grafiek. Er zou een einde komen aan de stijgende trend en er zou een correctieve fase intreden. 
 • Voor behoud van de opwaartse trend dient de stippellijn rond € 35,90 opnieuw doorbroken te worden, alsmede de recente top rond € 37,55. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 27 feb 2018: Nieuwe stappen naar boven in stijgende trend
 
 • ASR Nederland heeft eerder deze maand cijfers bekend gemaakt waar beleggers tevreden over waren. Het aandeel is naar boven uit de zijwaartse koersontwikkeling van de voorgaande maanden gebroken, dat ziet u in de weekgrafiek links. Klikt u overigens op de grafiek als u een grote weergave ervan wilt zien. Het patroon van hogere bodems, aangegeven met blauwe stippen, bleef intact. Dit wil zeggen dat de stijgende trend intact bleef. 
 • Mogelijke doelen zijn het 161,6% niveau van de voorgaande correctie rond € 38,10 en het 200% niveau rond € 39,20 in de daggrafiek rechts. Voorwaarde is dat het aandeel boven de stippellijn rond € 35,90 blijft. 
 • ASR was de afgelopen zeven jaar eigendom van de Staat en mocht de salarissen van de topmensen niet verhogen. Nu het bedrijf volledig is geprivatiseerd mag dat wel en daar maakt men dan ook gebruik van. Het salaris van topman Jos Baeten bijvoorbeeld zal in stappen worden verhoogd van 529.000 naar 740.000 euro. Ook andere topsalarissen worden verhoogd.  Het lagere personeel zal overigens niet meegenieten van de verhoging. De paarden die de haver het meest verdienen krijgen niets. De salarisverhoging in de top maakt me overigens minder zeker van de voortzetting naar boven. Als topmensen de behoefte voelen om te incasseren is dat vaak een teken dat het gedaan is met de resultaatsverbeteringen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 4 dec 2017: Patroon van hogere bodems nog steeds intact
 
 • Het patroon van hogere bodems is nog steeds intact, zoals u in de weekgrafiek links aan de hand van de blauwe stippen onder de bodems kunt zien. Er is dus nog steeds sprake van een stijgende trend.
 • In de daggrafiek rechts zijn echter lagere toppen ontwikkeld en dat wil zeggen dat we de komende tijd moeten controleren of de opwaartse trend wel gehandhaafd blijft. Dat kunnen we doen aan de hand van bodems rond € 33,70 en € 32,50. Bij een eventuele achtereenvolgende daling onder beide grenzen wordt het patroon van hogere bodems beλindigd en gaat een correctiefase in. Breekt ASR daarentegen naar boven door toppen rond € 35 dan is een nieuwe hogere bodem gevormd rond € 32,50 en blijft de naar boven gerichte trend in dit fonds behouden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 3 aug 2017: Sterke trend met patroon van hogere bodems
 
 • In een analyse die ik in april schreef ging ik er van uit dat een daling onder de wig a-a' de start van een correctie zou zijn. Dit bleek een verkeerde inschatting. Het aandeel vond namelijk al snel steun en steeg vervolgens verder. 
 • In de grafiek ziet u nu een nieuwe lijn, dat is lijn b. De opwaartse beweging is in ieder geval intact zolang het fonds boven deze lijn blijft.
 • Belangrijker nog zijn de bodems die zijn ontstaan. Onder de bodems die ertoe doen heb ik blauwe stippen geplaatst. Elke stip ligt boven de voorgaande stip. Er is sprake van een proces van hogere bodems. De lange termijn ontwikkeling is positief zolang dit proces intact blijft en er hogere bodems blijven ontstaan.
 • Een koersdoel kan ik niet geven. We zullen van dag tot dag moeten beoordelen hoe het staat met de trend en eventuele patronen die opdoemen en daarmee moeten werken. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

100417: Stijgende trend, opletten vanwege wig

200916: In correctie op stijging juli en augustus
 

Nieuwsoverzicht ASR Nederland

Naar boven