ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ASML

Update woensdag 12 feb 2020: Opvallend, een gap zonder oorzaak
 
 • Opvallend gisteren was het gap dat ontstond in de daggrafiek van  ASML. Ik heb geen nieuws gevonden dat de oorzaak kon zijn van deze koerssprong. De vorming van een gap zonder aanwijsbare oorzaak is een bijzondere ontwikkeling. De opmars van het fonds kreeg er nieuw elan van. Zou het gap snel gesloten worden dan kan het overigens om een exhaustion gap gaan, daar moeten we bij al het enthousiasme nog wel even naar kijken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 12 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 5 feb 2020: Toppatroon door stijging onbruikbaar
 
 • Het sterke herstel van de markten heeft bij ASML geresulteerd in een terugkeer van de koers boven de neklijn van het afgelopen vrijdag gevormde toppatroon. Dit patroon, een hoofd en schouders patroon, werd hierdoor onbruikbaar. Het was gisteren een aanzienlijke verbetering van het beeld. Ondertussen is vanmorgen ook de top op € 274,05 doorbroken, waarmee het fonds verder stijgt naar nieuwe hoogtes. 

 • U zult begrijpen dat de koers van het aandeel nu wel boven de nieuwe bodem moet blijven die we nu op € 254 hebben in deze grafiek. Een terugkeer daaronder zou alsnog een kentering en topvorming inhouden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 5 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 3 feb 2020: Een afgerond hoofd schouders patroon
 
 • In de daggrafiek van ASML is afgelopen vrijdag een hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het koersdoel ligt rond € 245,25. Gaat het fonds daadwerkelijk naar dat doel dan vermoed ik dat ook de stap naar € 235,60 nog wel wordt gezet.

 • Twee opmerkingen zijn op zijn plaats. Het patroon en het doel zijn te gebruiken zolang het aandeel onder de stippellijn rond € 259,15 staat, een marge nemen van een paar euro lijkt me verstandig. De stippellijn rond € 249,55 kan eventueel voor steun zorgen en dus een gang naar het koersdoel blokkeren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 3 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 9 dec 2019: Doorbraak, maar langdurige divergentie
 
 • In de daggrafiek van ASML vond afgelopen vrijdag een doorbraak plaats. De top van vorige maand werd uitgenomen en beleggers in het fonds menen dus dat het verder omhoog zal gaan. Het is echter tijd om rekening te houden met eventuele topvorming. Onder de grafiek ziet u een indicator, de RSI. Terwijl ASML in het bovenste deel van de grafiek steeds hogere toppen neerzette ontstonden in de RSI voortdurend lagere toppen. Er is een dalende lijn te zien, getrokken door die toppen van de indicator. Het verschil tussen de loop van het aandeel en de loop van de RSI heet divergentie. Hier is bovendien sprake van langdurige divergentie. Binnenkort kan de top in dit sterk presterende aandeel theoretisch dus wel eens gezet worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 9 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 3 dec 2019: Naar beneden uit rechthoek gegaan
 
 • In de daggrafiek van ASML was een rechthoek in ontwikkeling. Gaat aan dit patroon een stijging vooraf dan zie je vervolgens meestal een uitbraak naar boven optreden. Het patroon wordt dan een voortzettingspatroon. Dit keer is het een toppatroon geworden, want het fonds brak aan de onderkant uit het patroon. Ik stel vanmorgen vast dat het aandeel stijgt en rond 10.30 uur boven de stippellijn rond € 240,50 staat die gisteren doorbroken werd. Er wordt dus een poging gedaan om de uitbraak van gisteren teniet te doen en daarmee toch nog een stijging te realiseren in dit fonds. Sluit het aandeel vandaag onder € 240,50 dan is deze poging mislukt en mogen we uit gaan van een vervolg naar het koersdoel van het patroon rond € 231,50 of lager. Bij een slotstand boven € 240,50 is er een kans dat toch nog een stijging volgt. -Ad Nooten- 

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 3 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 12 aug 2019: Afgelopen week gedaald naar voorgaande top
 
 • ASML bereikte vorige week de stippellijn rond € 189,50 door een  voorgaande top en vond daar steun. Dat is van belang. Voor een vervolg omhoog dient deze bodem gehandhaafd te blijven en de basis te worden voor nieuwe kooplust. Een eventuele daling onder de bodem rond € 182,15 zou in dit verband een zwakke ontwikkeling zijn. Het fonds zou dan verder corrigeren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 12 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 18 jul 2019: Na cijfers door voorgaande toppen gebroken
 
 • ASML brak gisteren na kwartaalcijfers naar boven door voorgaande toppen rond € 189,50. Het is een belangrijke stap. Het 161,8% Fibonacci niveau van de laatste correctie rond € 198,70 is het eerste potentiλle weerstandsniveau en dat is vandaag inmiddels bereikt. Het is mogelijk dat hier de vorming van een top volgt.
 • In juni werd echter een vlag afgemaakt en dat patroon heeft een koersdoel van ongeveer € 215. Het is dus mogelijk dat het fonds door € 198,70 breekt en naar € 215 of het 261,8% niveau rond € 219,50 gaat. Met zekerheid is dit evenwel niet te zeggen, het hangt af van de ontwikkeling ten opzichte van het 161,8% niveau rond € 198,70. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 12 apr 2019: Omgekeerd hoofd schouders plus dalende wig
 
 • In de maandgrafiek van ASML links ziet u dat in januari een bodem ontstond bij het 50% Fibonacci niveau van de voorafgaande daling uit de tweede helft van vorig jaar. Het fonds zette vanaf dat niveau een stijging in.
 • De daggrafiek rechts leert ons dat half maart een omgekeerd hoofd en schouders patroon werd afgemaakt. Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 201. De neklijn van het patroon is al getest. Dat gebeurde namelijk in het tweede deel van maart, waarbij een dalende wig ontstond. Dat patroon bevestigde bij de afronding met een uitbraak naar boven het omgekeerd hoofd en schouders patroon in feite.
 • Gaan we terug naar de maandgrafiek dan zien we dat vorig jaar een top ontstond op € 189,50. Hoewel het patroon in de daggrafiek suggereert dat die top doorbroken gaat worden wil ik daar niet vooraf op speculeren en me eerst maar richten op die top. Wordt die inderdaad bereikt dan zal daar blijken of we van een voortzetting naar € 201 uit kunnen gaan of niet.
 • Het laagste punt van de wig uit de daggrafiek rond € 162,50 is een niveau waar het aandeel nu niet meer onder mag komen. Zou dat wel gebeuren dan zou het hoofd en schouders patroon in de daggrafiek namelijk ongeldig worden, wat een negatieve wending zou zijn in de koersontwikkeling van het aandeel. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 4 okt 2018: Lijn zorgde voor steun na uitbraak uit kanaal
 
 • Vorige maand is zoals u in de daggrafiek rechts ziet niet alleen het gap tussen € 172,70 en € 179,40 gesloten, maar is het aandeel ook naar beneden door lijn g gebroken. In de maandgrafiek links ziet u dat het ging om een uitbraak naar beneden uit het stijgend kanaal g-g'. Het aandeel werd echter opgevangen door lijn d, waarmee de stijgende trend behouden bleef. Het is nu wel zaak dat het fonds boven deze lijn blijft, zou ook deze lijn doorbroken worden dan zou dat een slechte zaak zijn.
 • Momenteel stijgt het aandeel. In de daggrafiek is de vlag h-h' afgemaakt waarvan het koersdoel rond € 174 ligt, bij het 61,8% Fibonacci niveau van de voorgaande daling. De koers mag uiteraard niet meer onder de bodem rond € 159,10 komen, want dat zou de vlag ongeldig maken. en dus een negatieve ontwikkeling zijn. Allereerst dient nu het 50% niveau rond € 169 te worden doorbroken. wil het aandeel inderdaad naar € 174 kunnen lopen. 
 • De candle van gisteren is echter een dark cloud cover. Het gaat om een potentieel toppatroon, het is dus zaak te controleren of de beweging omhoog wel stand houdt. Het hoogste punt van de candle vinden we rond € 166,75, dat moet worden doorbroken wil die beweging aanhouden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 19 juli 2018: Fikse stijging na bekendmaking kwartaalcijfers
 
 • Het werd weer eens tijd om een aandelenanalyse te schrijven, dat heb ik lange tijd niet gedaan. Dit had te maken met een vakantie en met een in die tijd opgelopen longontsteking waardoor ik na terugkomst van mijn vakantie weken op halve kracht werkte. Nu het beter gaat schroef ik mijn werktempo weer geleidelijk op.
 • ASML is vanwege de uitstekende cijfers waar het bedrijf gisteren mee kwam het eerste fonds dat ik bespreek. Het aandeel was naar de onderkant van het kanaal g-g' gelopen. Een koersstijging van 8,1% na de cijfers bracht het fonds in ιιn klap bijna bij de recente top rond € 188,85. Wordt die doorbroken dan kunnen we gaan kijken wat de koers doet bij de bovenkant van het kanaal, lijn' g'. Dat is een potentiλle weerstandslijn. Als de lijn bereikt wordt kan daar in theorie een top tot ontwikkeling komen.
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat gisteren tussen € 172,70 en € 179,40 een gap is ontstaan. Het is verstandig om rekening te houden met een terugkeer van het aandeel naar € 172,70. Gaps worden namelijk meestal gesloten. Daar kan in aandelengrafieken overigens nog wel eens enige tijd overheen gaan.
 • Over de algehele trend van het fonds kan ik ondanks die eventuele toekomstige terugkeer naar € 172,70 kort zijn, die is zoals u in de maandgrafiek links ziet uitermate sterk. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 mrt 2018: Bij de bovenkant van een kanaal aangekomen
 
 • ASML brak vorige week naar boven door de top rond € 169,20 uit januari van dit jaar, waarmee de markt koos voor een voortzetting naar boven. Er doet zich echter een hindernis voor en het is niet zeker of die genomen kan worden. Ik doel op lijn g' in de weekgrafiek links, de bovenste lijn van het stijgend kanaal g-g' dat ik in die grafiek heb getekend. De mogelijkheid is aanwezig dat hier een top ontstaat en dus een daling volgt. 
 • In de weekgrafiek is de lijn bereikt en in de daggrafiek rechts nog niet, dat zie je wel vaker. De weekgrafiek weegt het zwaarst, maar ik kan niet uitsluiten dat er nog een doorbraakpoging volgt in de daggrafiek. Zolang lijn g' echter niet met een slotstand doorbroken wordt neem ik voorlopig aan dat we binnenkort een daling gaan zien in dit aandeel. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 6 mrt 2018: Verloop door hogere bodems nog altijd positief
 
 • Het gap van 17 januari jongstleden is zoals ik verwachtte met een daling gesloten. Het aandeel vond geen steun op de onderkant van het gap op € 154,35, maar er werd in februari wel een hogere bodem boven die uit december ontwikkeld. Het beeld bleef dus positief. 
 • Onlangs ontstond op € 163,45 een lagere top en dat is zwak. Het aandeel beweegt momenteel vanaf een nieuwe bodem op € 153,55 echter naar die top. Een doorbraak door € 163,45 zou positief zijn, want dan kan geprobeerd worden af te rekenen met de top op € 169,20.
 • Van een daling onder € 153,55 mag het niet meer komen, want dan zou de februaribodem onder druk komen te staan en eventueel doorbroken kunnen worden. Onder € 142,20 mag het fonds uiteraard helemaal niet komen, want dat zou topvorming inhouden.
 • Feitelijk is het dus wachten op een stijging boven € 169,20 of een daling onder € 142,20, zodat we weten of de markt kiest voor een voortzetting naar boven of voor topvorming. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 18 jan 2018: Gisteren top ontstaan na kwartaalcijfers
 
 • In oktober noemde ik een koersdoel van € 151,50, daar is het aandeel iets overheen gekomen. Het doet het nog steeds erg goed. Gisteren is na kwartaalcijfers een nieuwe stap naar boven gezet. Hierbij ontstond een gap. In de index worden gaps niet altijd meer gesloten, maar in aandelengrafieken over het algemeen wel. Ik houd daarom rekening met een daling naar de onderkant ervan op € 154,35 of lager. 
 • Het is niet te zeggen op welk niveau de top tot stand komt waar de veronderstelde daling naar € 154,35 of lager start. Dat kan eventueel in de buurt van € 169 zijn, het gap zou dan namelijk ongeveer op de helft van de totale beweging staan. Het kan echter ook eerder zijn. Concreter kan ik het jammer genoeg niet maken. 
 • Keert het aandeel op een gegeven moment inderdaad terug naar € 154,35 dan zou daar eventueel steun gevonden kunnen worden. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 10 okt 2017: Hoge verwachtingen gezien het sterke verloop
 
 • ASML doet het uitermate goed op de aandelenmarkt. Het aandeel is in de linkse grafiek, de weekgrafiek, naar boven door lijn d' en het 200% Fibonacci niveau gebroken en staat momenteel bij het 261,8% niveau rond € 144,80. Dit is een potentieel weerstandsniveau, een grens waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen. Ik houd sterk rekening met de vorming van die top. 
 • Kijkt u naar de trendlijnen in de weekgrafiek dan ziet u namelijk drie versnellingen naar boven, namelijk van lijn c naar lijn d, van lijn d naar lijn e en recent van lijn e naar lijn f. Het gaat uitermate hard. Een meervoudige versnelling als deze betekent veelal dat een aandeel de top nadert. Waar die top exact komt laat zich niet voorspellen, maar ik ga er van uit dat het binnenkort zal zijn.
 • Ik kijk in dit verband met veel nieuwsgierigheid uit naar 18 oktober aanstaande, de dag dat ASML deze koersontwikkeling achteraf met harde cijfers zal moeten rechtvaardigen. Dat wordt nog wat. Ik ben er niet van overtuigd dat ASML blij is met deze opmars. Het stelt ze voor de grote opgave aan de hoge verwachtingen te voldoen die gezien dit verloop leven in de markt.
 • In de daggrafiek is gisteren een vlag afgerond met een uitbraak naar boven. Het patroon geeft een koersdoel van ongeveer € 151,50. Het is dus maar de vraag of zich daadwerkelijk een top ontwikkelt bij het 261,8% niveau. Die top ontstaat daar wel zou het fonds alsnog dalen en door de bodem op € 142,85 en lijn f zakken. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 12 sep 2017: Door top van 27 juli jongstleden gebroken
 
 • In mijn vorige update ben ik er tot nog toe onterecht van uit gegaan dat het gap in de grafiek nog gesloten zou worden met een daling naar € 123,15. Wellicht gebeurt dat in de toekomst nog, maar tot dusverre is het open gebleven. Het aandeel is zoals u in de rechtse grafiek, de daggrafiek, kunt zien door de top van 27 juli jongstleden gebroken en zet daarmee de stijging voort.
 • Mogelijke doelen zijn lijn d' of het 200% Fibonacci niveau in de weekgrafiek rond € 137,30. Daar kunnen we gaan kijken of er zich eventueel een top ontwikkelt. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 20 jul 2017: Belangrijke doorbraak na bekendmaking cijfers
 
 • Tot gisteren tekende zich een potentieel hoofd en schouders patroon af in de weekgrafiek van ASML, maar daar is na cijfers van gisteren een einde aan gekomen. Het aandeel brak namelijk naar boven door de top op € 124,95, de cijfers waren veel beter dan verwacht. Het fonds zet de stijging voort.
 • Om koersdoelen te bepalen plaatste ik Fibonacci lijnen over de recente correctie. Mogelijke doelen zijn het 161,8% niveau rond € 132,60 of het 200% niveau rond € 137,30.
 • Waar we nog wel rekening mee moeten houden is dat de koers van ASML naar ik aanneem nog terug gaat keren naar € 123,15. De stijging betekende namelijk de vorming van een gap en dat gaat naar ik veronderstel nog gesloten worden. Dat kan bij aandelen overigens soms lang duren. Bij de doorbroken grens € 124,95 kan eventueel steun gevonden worden.  -Ad Nooten-

 

Update maandag 10 jul 2017: Toppatroon in ontwikkeling, maar nog niet af
 

 • In de weekgrafiek links tekent zich een potentieel toppatroon af, namelijk een hoofd en schouders patroon. Het is nog niet af. Het wordt pas afgemaakt indien ASML onder de stippellijn rond € 112,60 zou komen. Dat kan vanuit de huidige positie nog voorkomen worden, namelijk als beleggers het fonds wederom in een beweging omhoog weten te brengen. Om de eventuele vorming van het patroon helemaal tegen te gaan is een doorbraak door de top op € 124,95 nodig. 
 • Op 18 januari jongstleden ontstond tussen € 108,55 en € 111,55 een gap en dat bleef tot nog toe open. U ziet in de daggrafiek rechts zwarte stippellijnen op die niveaus. Gaps in aandelengrafieken kunnen maandenlang aantrekkingskracht houden en dus na lange tijd nog worden gesloten. Er is dus wat te zeggen voor een daling naar € 108,55 of lager. De kans dat het hoofd en schouders patroon daadwerkelijk wordt afgerond is dus zonder meer aanwezig. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

190117: Trend neemt langzamerhand extreme vorm aan

231116: Al maanden opvallende veerkracht in dit aandeel

020916: Stijgende wig waarmee recent gap wordt gesloten

020816: Vorige maand belangrijke doorbraak gerealiseerd

270416: Tussen €70,55 en €90,30 is het afwachten

170815: In correctie na afronding hoofd en schouders

190615: Weerstand ondervonden bij 261,8% niveau

301014: Weerstandslijn dient doorbroken te worden

250714: Lagere top gevormd, dat betekent opletten

190614: Uitbraak uit een grote vlag gerealiseerd

200114: Vorige week naar beneden uit wig gebroken

030913: Versnelling koersverloop maakt me voorzichtig

160513: Nog steeds in een sterke stijgende trend

050213: Door top uit 2000, wel opletten geblazen

040912: Vlag in wording niet ver onder top uit 2001

190412: Fraaie stijgende trend met stijgend kanaal

141111: Gekenmerkt door wijder wordende patronen

100611: Toppatroon ontstaan binnen stijgende trend

260411: Lagere top is bedreiging voor huidige trend

151210: Sterk gestegen, nu bij potentiλle weerstand

250810: Hoofd en schouders in weekgrafiek

310510: Naar beneden uit trendkanaal gebroken

080310: Bijna geheel herstel van daling 3007-2008

110909: Opmerkelijke timing van positief bericht

310809: Weerstand bovenzijde kanaal en 61,8%

160709: Stijging na meevallende cijfers voortgezet

300409: Hoofd en schouders patroon nu ongeldig

030209: Geen aanleiding om koersdoel los te laten

061108: Na testen neklijn vervolg daling aannemelijk

071008: Daling onder 61,8%, dus verder omlaag

240908: Daling is intact en alle alarmbellen rinkelen

150808: Beeld komt overeen met dat van ING

190508: Poging om terug te keren in trendkanaal

220408: Stijging vorige week waarschijnlijk tijdelijk

010408: Tijdelijk herstel richting onderkant kanaal

250108: Heroverweging door terugkeer boven lijn

180108: Uitbraak uit trendkanaal zet de toon

030108: Terugkeer in wig is geen goed teken

041207: Mogelijke top rond 50% maakt voorzichtig

201107: Dalend binnen een stijgend trendkanaal

181007: Poging om trendlijn te breken na goede cijfers

121007: Doorbraak 38,2% niveau nog niet geslaagd

 

Nieuwsoverzicht ASML

 

Naar boven