ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AMG

Update woensdag 7 apr 2020: Inverted hammers na doorbraak

 • AMG brak vorige week donderdag door toppen rond € 33,50. Het betekende tevens dat afgerekend werd met het 50% Fibonacci niveau rond € 32,65 waar ik onlangs over schreef. De doorbraak hield de afronding in van een rechthoek, gevormd door de stippellijnen rond € 29,70 en € 33,50. Het 61,8% niveau rond € 37,55 werd door deze koersontwikkeling het volgende doel. 

 • De laatste twee candles maken echter dat we voorzichtig moeten zijn. Het zijn twee inverted hammers, die samen een potenti๋le top vormen. Zou hier inderdaad een top worden ontwikkeld dan is het zaak te bekijken of het aandeel boven de rechthoek blijft. Bij een terugkeer in het patroon zou dat patroon ongeldig worden en dat zou een streep zijn door het vermeende vervolg naar € 37,55. Om het aandeel daar naar toe te doen gaan dient de top rond € 35,25 blijvend te worden doorbroken, zodat de laatste twee candles geen rol meer spelen.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 7 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 22 mrt 2021: Teruggekeerd in de AMX index

 • U ziet de maandgrafiek van AMG, dat vanaf vandaag terug is in de AMX. Het aandeel bevindt zich sinds november vorig jaar in een herstel ten opzichte van de daling van juni 2018 tot maart 2020. Naar aanleiding daarvan heb ik Fibonacci lijnen in de grafiek geplaatst. Potenti๋le weerstandsgrenzen waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen vinden we rond € 32,65 (50%) en € 37,55 (61,8%). In de laatste twee candles, die van vorige en deze maand, zien we pogingen om tot een doorbraak van het 50% niveau te komen. Dat is echter nog niet blijvend gelukt. De voortzetting naar € 37,55 waar het waarschijnlijk van zou komen bij een blijvende doorbraak door het 50% niveau is dus nog niet door een blijvende stand boven € 32,65 mogelijk gemaakt. In theorie is vanaf deze grens op dit moment dus nog een hervatting van de dalende trend mogelijk.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 22 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 10 okt 2019: Sterk herstel na afronding van vlag
 
 • Het aandeel AMG heeft een sterke comeback beleefd. Vorige week woensdag werd een vlag afgemaakt in de daggrafiek van het fonds. Het aandeel werd echter onmiddellijk opgevangen en naar boven gestuurd. Grootbezitters van de stukken moeten het gevaar hebben onderkend. Het aandeel brak gisteren naar boven door het hoogste punt van de wig, waarmee de angel vooralsnog uit het koersverloop werd gehaald. De markt heeft een begin gemaakt met het sluiten van het gap dat begin augustus ontstond. Weerstand kan er nu zijn in de buurt van het 61,8% Fibonacci niveau rond € 24,30 en in de nabijheid van de bovenkant van het gap rond € 25,35 in combinatie met de stippellijn rond € 25,70. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 10 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 1 okt 2019: Er ontwikkelt zich opnieuw een vlag
 
 • In AMG ontwikkelt zich momenteel opnieuw een vlag, een patroon dat zich zoals u in de grafiek ziet al twee keer eerder voordeed. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Wordt de vlag afgerond met een uitbraak aan de onderkant dan betekent dat een vervolg naar beneden, met een daling van zo'n zeven euro vanaf het uitbraakpunt.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 1 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 11 sep 2019: Naar boven uit een stijgende wig gebroken
 
 • AMG brak gisteren naar boven uit een stijgende wig. Een uitbraak aan de onderkant zou een voortzetting naar beneden hebben ingehouden. Nu is het patroon echter ongeldig geworden. Het is de reden dat ik propageer bij patronen te wachten op de correcte afronding ervan. Mensen die namelijk al vooraf speculeerden op een daling zijn door de uitbraak naar boven op het verkeerde been komen te staan. De magenta stippellijnen in de grafiek zijn nu de Fibonacci niveaus in de buurt waarvan eventueel weerstand gevonden kan worden. Ik kijk of zich uit de wig wellicht een vlag ontwikkelt, want dat is mogelijk vanuit deze situatie. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 11 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 2 aug 2019: Vlag en doorbraak door de recente bodem
 
 • In de weekgrafiek van het aandeel AMG is eerst de vlag o-o' afgemaakt en vervolgens is gisteren de bodem uit mei van dit jaar doorbroken. Dit houdt normaal gesproken een vervolg naar beneden in, al zijn uitzonderingen natuurlijk mogelijk. De stippellijn rond € 13,90 lijkt me een plausibel doel voor de huidige beweging.
 • Deze inschatting zou aanpassing behoeven zouden achtereenvolgens de stippellijn rond € 25,70 en de top rond € 28,60 uitgenomen worden. Dat zou de vlag ongeldig maken en dus een positieve ontwikkeling zijn. Dit is wel de minder waarschijnlijke optie. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 2 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Analyse vrijdag 3 mei 2019: Met gap naar beneden door een steunniveau
 
 • AMG brak gisteren na een winstwaarschuwing met een gap naar beneden door het steunniveau rond € 25,70 in de daggrafiek rechts. Het inkoopprogramma eigen aandelen dat eerder deze maand bekend werd gemaakt bleek geen tegenwicht voor het slechte nieuws. Dit nieuws moet men al gekend hebben op het moment dat het aandelen inkoopprogramma op 9 april jongstleden bekend werd gemaakt. Beleggers moeten daar een voorgevoel van hebben gehad, de stijging na dat inkoopnieuws duurde namelijk maar ้้n dag. Partijen die op die dag kochten zullen zich echter terecht gepakt voelen door het bestuur van AMG. Het brengen van dit nieuws terwijl je weet dat je binnenkort met een slecht bericht gaat komen is verwerpelijk.
 • De daling onder de stippellijn rond € 25,70 maakt een vervolg naar € 16,25 of eventueel de stippellijn rond € 13,90 aannemelijk, dat blijkt uit de weekgrafiek links. Eerder werd namelijk al twee patronen afgerond die hierop wezen. Het gaat om het hoofd en schouders patroon met koersdoel € 16,25 en de vlag m-m' waarvan het doel eveneens in die buurt ligt.
 • Vandaag vrijdag 3 mei wordt nog wel een poging gedaan om het gap van gisteren te sluiten. Weerstand kan gevonden worden bij de onderkant van het gap op € 24,80, de stippellijn rond € 25,70 of de bovenkant van het gap rond € 26,75. Het hangt van het verloop ten opzichte van deze drie grenzen af of de daling naar € 13,90 inderdaad volgt en uiteraard van de momenten waarop het bedrijf de eigen aandelen inkoopt. Misschien koopt het bedrijf dezer dagen nog eigen aandelen in een poging de daling af te wenden, dat zou me niet verbazen. Normaliter moet het fonds echter naar € 16,25 of eventueel € 13,90 gaan. -Ad Nooten-

 

 

Analyse woensdag 10 apr 2019: Vlag ongeldig door bericht aandeleninkoop
 
 • AMG kondigde gisteren een inkoopprogramma eigen aandelen aan. De timing kon niet beter zijn. Er was namelijk een kleine vlag in ontwikkeling, waarbij zich normaal gesproken een uitbraak naar beneden zou hebben voorgedaan. Nu ontstond een uitbraak naar boven. Deze vlag is in ieder geval ongeldig geworden.
 • Het is de vraag of het bedrijf hiermee een vervolg naar beneden kan afwenden. Het algehele beeld zag er namelijk al slecht uit omdat eerder de grote vlag m-m' was afgemaakt. Dat patroon voorziet in een daling onder de bodem rond € 25,70 en een voortzetting naar beneden. Belangrijk is in dit verband het 61,8% Fibonacci rond € 32,40. Wordt dit blijvend doorbroken dan verbetert het beeld. Zolang het fonds onder deze grens koerst blijft het vervolg naar beneden ondanks deze aankondiging van het bedrijf de meest waarschijnlijke ontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 10 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

 

Analyse woensdag 27 mrt 2019: Eerst toppatroon en daarna vlag afgerond
 
 • Het nadeel als je een site alleen maakt is dat je, of je wilt of niet, achter loopt met de ontwikkelingen. Ik heb lang niet over AMG geschreven en er is sindsdien veel gebeurd. In december werd in de weekgrafiek van het fonds een enorm hoofd en schouders patroon afgemaakt. Het koersdoel vinden we rond € 16,25.
 • Begin deze maand werd de neklijn van het patroon getest, waarbij het hoofd en schouders patroon ondanks een tijdelijke terugkeer boven de neklijn geldig bleef. Vervolgens werd de vlag m-m' gevormd en afgemaakt met een uitbraak naar beneden. Het patroon bevestigt het koersdoel € 16,25.
 • Een belangrijke potentieel steunniveau is nog de stippellijn rond € 25,70. Het aandeel kan hier in theorie nog steun vinden. Een daling onder dit niveau zou echter de bevestiging vormen voor de aanname dat een daling naar € 16,25 volgt. -Ad Nooten-

 

 

 

Analyse vrijdag 10 aug 2018: Deze week hoofd en schouders patroon ontstaan
 
 • In de daggrafiek van AMG is een hoofd en schouders patroon afgerond. De stippellijn rond € 47,20 is de neklijn. Die neklijn werd gisteren niet bereikt, het toppatroon bleef dus geldig. Als stoploss niveau zou u € 48 kunnen gebruiken, een niveau iets boven de neklijn. Het koersdoel van het patroon is ongeveer € 41.
 • In de grafiek ziet u een gap dat begin mei is ontstaan. De onderkant ervan op € 40,40 lijkt me een goed doel. 
 • Het is zaak te controleren dat het 50% niveau rond € 43,75 en het 61,8% niveau rond € 41,50 naar beneden doorbroken worden, want dat zijn potenti๋le steunniveaus.
 • Het verloop in mei maakt het verstandig in de gaten te houden of het hoofd en schouders patroon geldig blijft. Die maand werd eenzelfde patroon zoals u hieronder ziet immers ongeldig. Het is daarom goed om de vinger aan de pols te houden. -Ad Nooten-

 

 

 

Analyse donderdag 3 mei 2018: Stijging van 14% na publicatie kwartaalcijfers
 
 • In het aandeel werd in maart een hoofd en schouders patroon afgemaakt, dat ziet u in de weekgrafiek links. De koers liep echter op en het beeld veranderde. De stijging had als gevolg dat de vlag l-l' ontstond. Een toppatroon veranderde dus in een voortzettingspatroon, een verschijnsel dat ik patroontransformatie noem. Beleggers waren aanvankelijk negatief, maar gingen anders denken over het fonds.
 • Het aandeel steeg gisteren na kwartaalcijfers vervolgens met 14%, beleggers zagen de cijfers wel zitten. In de daggrafiek ontstond een gap. We doen er goed aan te kijken of dit gap geheel (met een terugkeer naar € 39,25) of gedeeltelijk (met een gang naar het potenti๋le steunniveau € 40,40) gesloten wordt. Dit kan wel even duren overigens, bij aandelen moet je soms lang wachten voor het zover is.
 • Er ligt potenti๋le weerstand ter hoogte van toppen rond € 44,10, dat ziet u in de rechtse grafiek. Laten we volgen of hier wellicht een nieuwe top tot ontwikkeling komt. Wordt het niveau doorbroken dan geeft dat een stijging naar € 47,20. -Ad Nooten-

 

 

Analyse dinsdag 20 mrt 2018: Opletten op eventuele vorming toppatroon
 
 • AMG kwam gisteren binnen in de AMX-index, daarom ga ik dit aandeel volgen. Begin ik de analyse met de weekgrafiek links dan zie ik daar een doorbraak door lijn a, wat wil zeggen dat de stijgende trend onder druk staat. Gaan we naar de daggrafiek rechts dan zien we dat het beeld door twee lagere toppen weliswaar zwak is, maar nog niet is gedraaid van positief naar negatief. Dat zou namelijk pas bij een daling onder de bodem rond € 35,55 het geval zijn. Boven de stippellijn rond € 36,10 zou in dat geval namelijk een hoofd en schouders patroon worden afgerond. De stippellijn rond € 36,10 zou de neklijn worden en de stippellijn rond € 25,45 door bodems van vorig jaar juli in de weekgrafiek een goed koersdoel.
 • Het aandeel staat rond 14.15 uur echter op 1,3% winst, waardoor het onzeker is of het toppatroon daadwerkelijk afgerond zal worden. Het is theoretisch mogelijk dat er zich toch weer een stijging voordoet in het aandeel en de vorming van het patroon wordt afgewend. Er zal dan echter wel wat meer belangstelling in de markt moeten komen voor deze stukken, want daar heeft het de laatste tijd gezien de dalende tendens nogal aan ontbroken. -Ad Nooten-

 

 

Nieuwsoverzicht AMG

 

Naar boven