ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ALFEN N.V.

Update woensdag 19 apr 2023: Nadert belangrijke bodem
 
 • In de weekgrafiek van Alfen zien we een dreigende situatie. In de grafiek is een vlag afgemaakt. De laatste candle is van deze week en is pas aanstaande vrijdag af, maar in de daggrafiek is het patroon al afgerond. Het koersdoel ligt ter hoogte van de bodem op € 54,10 van mei 2021. De koers van Alfen nadert nu de bodem rond € 69,10. Wordt die doorbroken dan gaat de beurskoers van de stukken naar de stippellijn op € 59,60, waar in februari 2022 een bodem ontstond, of naar het koersdoel € 54,10 dat bij de vlag hoort. 

 • Op dit moment is de vorming van een dubbele bodem rond € 69,10 evenwel nog een optie. Bodemvorming gevolgd door een stijging boven de top rond € 76,75 zou een goede herstelstap zijn, mocht het zover komen. Op dit moment is dat gezien de vlag een minder waarschijnlijk toekomstscenario, zolang de doorbraak naar beneden niet in de grafiek staat is het echter niet onmogelijk. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 19 apr 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 13 feb 2023: Na bodempatroon nu vlag
 
 • Op 3 feb jl vertelde ik u over het omgekeerd hoofd en schouders patroon in de daggrafiek van Alfen. Ik voegde er op grond van het koersverloop van dat moment aan toe dat we er goed aan deden om te kijken naar de eventuele ontwikkeling van een stijgende wig of een vlag. Wat blijkt uit de grafiek is dat een van die patronen daadwerkelijk is gevormd, namelijk een vlag. Tegelijkertijd is het omgekeerd hoofd en schouders patroon door een terugkeer onder de neklijn ervan ongeldig geworden. Het beeld is verslechterd. Een en ander kan resulteren in een vervolg naar beneden, inclusief een daling onder de bodem rond € 74,15. 

 • Het is echter ook nu weer dubbel. In theorie is de vorming van een hogere bodem boven € 74,15 mogelijk. Weet de markt dat te realiseren dan zou toch nog een positieve draai gegeven kunnen worden aan het verloop. De ontwikkeling van dit aandeel blijft ondanks de draai naar beneden die is gemaakt ook de komende tijd dus nog spannend.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 13 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 3 feb 2023: Een afgerond bodempatroon 
 
 • De daggrafiek van Alfen is een grafiek met een afgerond omgekeerd hoofd en schouders patroon. Dit  bodempatroon zorgt voor een koersdoel van ongeveer € 99,60. Rond € 96,15 zien we een vorige top. Daar kan weerstand liggen en het lijkt me dus het beste om ons eerst op dat punt te richten.

 • Ook hier is het spannend. Er staat vandaag druk op de prijs van aandelen. Houdt die druk aan en maakt de markt een draai van stijgen naar dalen dan kan dat ook druk geven op de beurskoers van Alfen. Het bodempatroon zou dan zomaar kunnen overgaan in een stijgende wig of een vlag, waarop toch een daling zou volgen. We doen er goed aan om dit in de gaten te houden. Het bodempatroon moet geldig blijven en de stijgende lijn door bodems van 17 en 30 januari jongstleden mag niet doorbroken worden' -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 3 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 18 okt 2022: W-vormige bodem gevormd
 
 • In de daggrafiek van Alfen ziet u een W-vormige bodem, waarvan de bodems net boven € 91 de onderste punten van de letter W vormen. Het koersdoel van het patroon is plusminus € 110,50. Potentiële barrières zijn de Fibonacci niveaus € 102,45, € 105,95 en € 109,45. In de buurt deze drie grenzen kan eventueel een top tot ontwikkeling komen. Zou de grens € 109,45 blijvend doorbroken worden dan mogen we gevoeglijk uit gaan van een gang naar € 119,40 of hoger.

 • Rond half tien staat de koers op € 104,65, waardoor het eerste niveau van de genoemde drie € 102,45, € 105,95 en € 109,45 vandaag in principe geslecht kan worden. Voorwaarde is dat het slot boven € 102,45 valt, want het zijn de slotstanden die tellen in deze grafiek.  Zo wordt het van niveau tot niveau kijken wat er met de koers van de stukken gebeurt.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 18 okt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 12 mei 2022: Sprong van 15,8% na cijfers
 
 • Het aandeel sloot gisteren na de bekendmaking van de resultaten 15,8% hoger. Het maakte dus een stevige sprong. Hierbij ontstond een gap naar boven. Ik kijk de komende tijd of dit gap wellicht gesloten wordt. Het sentiment is goed, het gap zal dus niet zonder meer worden gesloten. Als een lagere top zou ontstaan zou het evenwel tijd worden om daar rekening mee te houden.

 • Weerstand is te vinden rond € 89,10 en € 97. Dat zijn de grenzen waar de beurskoers doorheen moet wil een voortzetting naar boven kunnen worden verwezenlijkt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 12 mei 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 17 feb 2022: Cijfers brachten koersstijging
 
 • Beleggers waren gisteren tevreden over de prestaties van laadpalenfabrikant Alfen. Ze beloonden het bedrijf met een koerssprong. Dit gap, want daarover praten we, kan in de nabije toekomst eventueel gesloten worden. We kunnen dus kijken of eventueel een terugkeer volgt in dat gebied waarin gisteren niet gehandeld werd.

 • De ontwikkeling van een lagere top is mogelijk zolang het 61,8% Fibonacci niveau rond € 77,60 niet met een slotstand doorbroken is. Zodra dat wel gebeurt ligt een terugkeer naar de toppen in de buurt van € 89 in de lijn der verwachting. Die toppen zouden doorbroken moeten worden voor een structurele verbetering van de technische situatie. Daarvoor zal namelijk het patroon van lagere toppen beëindigd moeten worden, een patroon dat al enige tijd voor een negatief koersbeeld zorgt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 17 feb 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 12 jan 2022: Weer negatieve ontwikkeling
 
 • Het aandeel Alfen brak deze week naar beneden door de bodem uit december. In de laatste twee weken van 2021 leefde het fonds wat op, na dat intermezzo werd de ontwikkeling echter weer negatief. Er zijn nu twee potentiële steunniveaus waar we in dit aandeel naar kunnen gaan kijken. Het zijn de grenzen € 74,35 en € 70,50. Het laatste is het belangrijkst van de twee, omdat een eventuele daling daaronder een terugkeer naar de bodem op € 54,10 waarschijnlijk zou maken. Het is aan beleggers om te bepalen wat zij de juiste waarde vinden van deze stukken. Wij weten nu waar de voor het verloop belangrijke grenzen liggen.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 12 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 25 juni 2021: Afgelopen maandag doorbraak
 
 • In de daggrafiek van Alfen werd afgelopen maandag een doorbraak door het weerstandsniveau € 74,35 bewerkstelligd. Op grond van de dalende rechthoekige driehoek onder deze lijn moet het aandeel kunnen terugkeren naar de top op € 94,70. Het 61,8% Fibonacci niveau rond € 79,25 speelt het fonds echter nog wat parten. De markt heeft moeite om een overtuigende doorbraak tot stand te brengen. Op dit moment is topvorming bij dit correctieniveau nog een optie. Volgt alsnog een mooie doorbraak dan gaat de koers naar het weerstandsniveau € 89,10 of naar € 94,70, dat is dan althans aannemelijk. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 25 jun 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 22 mrt 2020: Nieuw in AMX, bezig aan herstel

 • Vanaf vandaag maakt Alfen deel uit van de AMX-index, daarom werpen we een korte blik op het verloop van dit aandeel. U ziet de daggrafiek ervan. Op 8 maart jongstleden ontstond in deze grafiek een bodem, het was de start van een herstelbeweging. Bij dat herstel bereikte het aandeel vorige week het 38,2% Fibonacci niveau rond € 72,95. Het is een niveau waar eventueel een top kan ontstaan. Het fonds zou vanaf dit niveau opnieuw kunnen dalen. Andere potentiële weerstandsniveaus zijn € 77.10 (50%) en € 81,25, dat zijn twee andere punten waar het herstel eventueel kan stoppen. Interessant is dat zich onder het 38,2% niveau een omgekeerd hoofd en schouders patroon ontwikkelt, dat afgerond zou worden bij een doorbraak. Het koersdoel van het patroon zou rond € 86,90 liggen, zou het inderdaad afgerond worden. Het aandeel staat dus op een voor het toekomstig verloop belangrijk punt.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 22 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Nieuwsoverzicht Alfen

Naar boven