ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ADYEN

Update vrijdag 18 aug 2023: Een ongekende verkoopgolf
 
 • Resultaten waar Adyen gisteren mee kwam zorgden voor een ongekende verkoopgolf. De stukken sloten 39% lager. Wat me daarbij opviel is dat de daling eindigde bij het 161,8% Fibonacci niveau van de stijging € 1.198 - € 1.699 rond € 890. Het is een potentieel steunniveau. Of in de buurt van deze grens (eventueel met een tijdelijke stap eronder) uiteindelijk een bodem word neergezet durf ik echter niet te zeggen. Ik heb geen idee. Het 200% niveau rond € 700 en een voorgaande bodem rond € 665 uit maart 2020 zijn de eerstvolgende potentiλle steunniveaus, voor wat het waard is. Tussen € 1.437 en € 1.201 ontstond een groot gap, dat in de toekomst theoretisch nog deels of geheel gesloten zou kunnen worden. Dat is vooralsnog niet meer dan een fraaie theorie. Laat eerst het vertrouwen in dit aandeel maar eens terugkeren, dan is daarna misschien een betere inschatting te maken van de toekomstige ontwikkeling..-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 18 aug 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 23 mei 2023: Door reeks toppen gebroken
 
 • Met ιιn candle brak Adyen gisteren door een reeks toppen die vanaf februari in de buurt van € 1.480 waren ontwikkeld. Het zorgt voor een grote kans op een terugkeer naar toppen rond € 1.630.

 • Vereist voor die terugkeer is dat de koers van het aandeel boven het doorbroken niveau  € 1.480 blijft. Het is slim om in verband met een eventuele tijdelijke beweging eronder een marge aan te houden. Ik stel voor de onderkant van de candle van gisteren  rond € 1.455 hiervoor te gebruiken. Een slot onder dat niveau zou een kentering zijn.

 • In de buurt van het 76,4% Fibonacci niveau dat u rond € 1.550 ziet is er een kleine kans op de ontwikkeling van een top. Gaat het aandeel inderdaad verder omhoog dan is het daar dus nog opletten voor de eventuele ontwikkeling van een top. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 23 mei 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 14 feb 2023: Gap van 8 feb jl is gesloten
 
 • Op 8 februari jongstleden ontstond in de daggrafiek van Adyen een fors gap. De koers van het aandeel is teruggekeerd tot vrijwel bij de bovenkant van het gap dat rond € 1.490 ligt. Wellicht wordt het resterende stukje ook nog overbrugd, maar we mogen het gap vanwege het geringe verschil nu al als gesloten beschouwen. In de buurt van de bovenkant van het gap kan zich een top ontwikkelen. We kunnen in dit verband letten op het koersverloop ten opzichte van lijn g. Een eventuele daling onder deze lijn zou de start van een nieuwe beweging naar beneden zijn. Nu het gap is gesloten is de kans op een hernieuwde daling groot. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 21 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 9 feb 2023: Een grote daling van 16,2%
 
 • Kwartaalcijfers waar Adyen gisteren mee kwam zorgden voor veel verkoopdruk. Het bericht dat het bedrijf door grote beleggers niet meer als een techfonds wordt gezien, maar als een financial deed er ook geen goed aan. De waardering voor financials ligt een stuk onder die van techfondsen. Het aandeel sloot 16,2% lager.

 • Tussen € 1.492 en € 1.372 is een gap gevormd. Ik ben benieuwd of een poging volgt om dit gap te sluiten. Daar moeten we in ieder geval wel rekening mee houden, al zal het heel wat vertrouwen in Adyen vragen van beleggers om de stukken te kopen.

 • Steun kan er eventueel liggen bij de stippellijn rond € 1.256, de bodem rond € 1.198 links in de grafiek en een bodem uit juni 2022  op € 1.148. Het zou stevig mis gaan met het aandeel zouden deze drie grenzen doorbroken worden. Dat is iets om in het achterhoofd te houden voor het geval het aandeel de komende tijd nog verder onder druk zou komen te staan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 15 nov 2022: Top bij het 61,8% niveau
 
 • Een top die is ontstaan bij het 61,8% Fibonacci niveau in de daggrafiek van Adyen vraagt voor hen die een belang hebben in dit bedrijf vandaag en de komende dagen om aandacht voor het verloop van dit aandeel. Topvorming bij dit correctieniveau kan namelijk een draai betekenen in het koersverloop. De kans is aanwezig dat vanaf het Fibonacci niveau een daling wordt ingezet. Het is nog te vroeg om de conclusie te trekken dat we vanaf nu daadwerkelijk een negatieve ontwikkeling krijgen, maar het is deze week zeker iets om in de gaten te houden. De top rond € 1.630 moet alsnog met een slotstand doorbroken worden wil deze zorg verdwijnen en een vervolg naar de top op € 1.893 mogelijk worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 15 nov 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 2 sep 2022: Toppatroon in dit aandeel
 
 • Een doorbraak door eerder rond € 1.560 gevormde bodems betekende gisteren de afronding van een hoofd en schouders patroon voor Adyen. Het toppatroon blijft gelden zolang het aandeel onder € 1.560 sluit. Wat speling is op zijn plaats, laten we in plaats van deze grens de bovenkant van de voorlaatste candle rond € 1.597 gebruiken. Het patroon is wat mij betreft bruikbaar zolang er slotstanden onder dit niveau op de borden komen.

 • Het koersdoel van het patroon is  ongeveer € 1.230 en het 61,8% Fibonacci niveau rond € 1.430 is een grens die een daling naar dat koersdoel eventueel nog kan blokkeren.

 • Adyen staat om kwart over negen op 2,3% winst. Dit maakt het verstandig om te controleren of het gisteren afgeronde patroon geldig blijft. Dit bepaalt of we het koersdoel € 1.230 kunnen blijven gebruiken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 2 sep 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 19 aug 2022: Daling ondanks goede cijfers
 
 • Adyen presenteerde gisteren goede cijfers, maar ze waren beleggers niet goed genoeg. Het aandeel daalde en stond op het laagste punt van de dag 14,5% onder het slot van afgelopen woensdag. Aan het einde van de dag was het verlies echter 'maar' 3,7% en viel de schade naar verhouding dus nog mee.

 • Het laagste punt van gisteren lag ter hoogte van de stippellijn rond € 1.560, een lijn door een vorige top en bodem. Hier staat nu een tweede bodem.

 • Zou het aandeel dalen en onder deze bodem komen dan brengt dat de afronding van een hoofd en schouders patroon. Een doorbraak door de top rond € 1.893 zou in tegenstelling hiermee een gang naar de top rond € 1.935 of hoger inhouden. De markt mag gaan kiezen uit beide mogelijkheden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 19 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 20 jul 2022: 
 
 •  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 20 jul 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 21 feb 2022: Met uitbraak afgeronde wig
 
 • De afgelopen vrijdag in de daggrafiek van Adyen afgeronde stijgende wig is een onderwerp waar ik vanmorgen niet aan voorbij kan gaan. Het patroon dat zich de afgelopen tijd stapje voor stapje vormde in de grafiek werd vrijdag afgemaakt met een uitbraak aan de onderkant van het patroon. Het koersdoel ligt rond € 1.370, dus een stukje onder € 1.430 waar eerder een bodem ontstond en dus steun zou kunnen liggen. Naar dat laatste niveau gaat het aandeel dus, dat veronderstel ik op grond van de huidige situatie althans. 

 • Zou de top rond $ 2.075 bij het 61,8% Fibonacci niveau worden doorbroken dan zou ik deze veronderstelling moeten loslaten. In dat geval is de wig niet bruikbaar meer als indicatie voor het komend verloop en ontwikkelt het beeld zich in de grafiek toch nog positief.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 21 feb 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 11 jan 2022: 61,8% niveau is doorbroken
 
 • De ontwikkeling in de Nasdaq maakt dat ik met extra veel interesse naar het koersverloop van Adyen kijk. Dit aandeel brak gisteren naar beneden door het 61,8% niveau van de Fibonacci lijnen die ik in de weekgrafiek hiernaast heb gezet. Een terugkeer naar de bodem rond € 1.645 is op grond hiervan een plausibele ontwikkeling. Door de stijging van de Nasdaq staat Adyen vanmorgen rond half tien echter 1,4% hoger. De winst bedroeg tijdens de opening 3,1%, het fonds leverde dus al wat in. Ik ben erg benieuwd of met als basis de Amerikaanse ontwikkeling een daling naar € 1.645 eventueel gaat worden afgewend. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 11 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 6 dec 2021: Bodems € 2.335 doorbroken
 
 • In de daggrafiek van Adyen zagen we afgelopen vrijdag  een daling onder bodems rond € 2.335. Het is een draai. De dubbele top rond € 2.800 is hierdoor namelijk een M-vormige top geworden. Op grond hiervan is een koersdoel van ongeveer € 1.770 te berekenen. Dit is geldig zolang het patroon geldig blijft, wat formeel het geval is indien slotstanden onder € 2.335 neergezet worden. Het is verstandig een kleine marge nemen en bijvoorbeeld de bovenkant van de voorlaatste candle rond € 2.410 als criterium te nemen. Een slot hierboven zou het toppatroon ongeldig maken.

 • Gaat het aandeel daadwerkelijk verder omlaag dan kan steun eventueel gevonden worden rond de Fibonacci niveaus € 2.230 en € 2.090. Daaronder zou in theorie een terugkeer naar de bodems rond € 1.710 kunnen volgen. De beweging van afgelopen vrijdag kan dus serieuze consequenties hebben indien de belangstelling voor de stukken binnenkort niet toeneemt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 6 dec 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 9 nov 2021: Rond € 2.809 een dubbele top
 
 • Adyen is vandaag aan de beurt voor een korte analyse. In dit aandeel ontstond afgelopen vrijdag ter hoogte van de vorige top rond € 2.809 namelijk een inverted hammer. Dat potentieel toppatroon werd gisteren met een rode candle bevestigd als top. Er staat dus een dubbele top in de grafiek. Negatieve gevolgen krijgt dat alleen indien de bodem rond € 2.366 doorbroken zou worden. Wordt een hogere bodem ontwikkeld boven die vorige bodem dan kan het fonds daarna in theorie alsnog verder naar boven. Punten in de buurt waarvan een hogere bodem tot ontwikkeling zou kunnen komen zijn de Fibonacci niveaus € 2.645, € 2.585 of € 2.525. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 9 nov 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 15 okt 2021: Stijging na afronding van vlag
 
 • Vanmorgen kijken we naar twee grafieken die een vergelijkbare koersontwikkeling laten zien. Links ziet u de daggrafiek van Adyen. Na de afronding van een vlag volgde snel een bodem ter hoogte van de bodem die aan het begin van de maand ontstond. Vanaf de dubbele bodem die zo was ontstaan ging het aandeel deze week omhoog, het werd een W-vormig bodempatroon. De vlag verloor zijn geldigheid. Potentiλle weerstand is te vinden bij het 61,8% Fibonacci niveau rond € 2.630. In de buurt van dit niveau kan eventueel een top worden gezet. Op de vorming van een lagere top onder die rond € 2.810 zou alsnog een daling kunnen volgen. Een doorbraak met een slot boven het 61,8% niveau zou daarentegen een terugkeer naar de toppen van de voorgaande maanden tussen € 2.720 en € 2.810 of hoger aannemelijk maken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 15 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 29 sep 2021: Opgaande lijn gister doorbroken
 
 • Met name de techfondsen stonden de afgelopen beursdagen onder druk. Daar is overigens ook het meest aan koerswinst geboekt in de afgelopen jaren. Zo gewonnen, zo geronnen. Adyen brak gisteren naar beneden door lijn f en de voorgaande bodem. Het aandeel sloot hiermee de opgaande fase vooralsnog af. Of die later hervat wordt hangt af van de plaats waar steun wordt gevonden. Mogelijke steunniveaus zijn de Fibonacci niveaus € 2.360, € 2.225 en € 2.090. Deze niveaus zijn overigens nogal arbitrair. Ik weet namelijk niet of ik over het juiste deel van de voorgaande beweging Fibonacci lijnen heb getekend, dat is lastig te bepalen in een lange trend. Ik houd dus in de gaten of ik eventueel toch andere lijnen moet nemen. Dit is in ieder geval mijn eerste keus. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 29 sep 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 20 aug 2021: Stijging van 5,8% op resultaten
 
 • Het gaat uitstekend met Adyen, dat bleek gisteren toen het bedrijf de resultaten over het afgelopen kwartaal bekendmaakte. Beleggers beloonden het kwartaalbericht met een stijging van 5,8%. Dit gaf de stijgende trend die toch al sterk was een extra impuls. De koers van het aandeel nadert nu het 161,8% Fibonacci niveau rond € 2.575. Dit is een potentieel weerstandsniveau waar in theorie een top kan ontstaan. Het 200% niveau rond € 2.790 is een ander niveau waar dit kan gebeuren. Daarboven zou pas weer weerstand zijn rond € 3.140 waar het 261,8% niveau ligt. Ik kan uiteraard geen uitspraak doen over het punt waar uiteindelijk een top ontstaat, in de toekomst kijken is ondoenlijk. Dit zijn evenwel grenzen die een rol kunnen spelen in het verloop. De stijgende trend is in ieder geval goed zolang de stukken boven lijn f noteren die u in deze grafiek ziet, een lijn die ook in de actuele daggrafiek staat die ik iedere avond plaats. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 20 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 23 jul 2021: 
 
 • Nadat afgelopen woensdag een dalende wig met een uitbraak werd afgerond brak Adyen gisteren door de top rond € 2.221 van februari van dit jaar. De koers van het aandeel ging naar een nieuw record. Bepaal ik aan de hand van de wig een koersdoel dan kom ik iets boven € 2.400 uit. Neem ik het 161,8% niveau van de laatste correctie als richtpunt dan wordt het zelfs € 2.575. Ik kan uiteraard niet zeggen of de beide doelen in de toekomst gehaald worden. Zolang het aandeel echter boven lijn f en de laatste bodem rond € 2.100 blijft ziet het er sowieso goed uit voor het fonds. In de buurt van de gisteren doorbroken top rond € 2.221 zou steun moeten komen te liggen, als de brede markt tenminste de mening van de kopers van gisteren overneemt dat het aandeel meer waard is dan dat bedrag. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 23 jul 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 13 mei 2021: Deze week in correctie gekomen
 
 • Adyen is deze week in een correctie geraakt, bodems uit maart en januari van dit jaar werden doorbroken, de laatste gisteren. We willen nu weten waar eventueel steun kan worden gevonden en een bodem zou kunnen ontstaan. Om dat te bepalen heb ik Fibonacci lijnen geplaatst. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik er niet zeker van ben dat ik de juiste lijnen heb gekozen. Ik heb er de Elliott Wave theorie voor gebruikt en de telling volgens deze methode in dit fonds is voor mij op dit moment niet eenduidig. Volgens de lijnen die ik nu gekozen heb kan steun gevonden worden rond € 1.620, € 1.438 of € 1.255. Ik houd uiteraard in de gaten of er eventueel nog redenen komen om het anders te gaan zien. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 13 mei 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 16 apr 2020: Uitbraak was afronding van vlag
 • In de daggrafiek van Adyen is gisteren een vlag afgemaakt. Het aandeel brak gisteren naar boven uit het voordien ontwikkelde patroon. Het koersdoel ligt rond € 2.215, wat wil zeggen dat de koers zou terugkeren naar het gap dat op 23 februari jongstleden ontstond.

 • De koers wilde vanmorgen in het eerste half uur niet naar boven, laten we het verloop dus goed controleren. De eerste stap moet die boven de top rond € 2.046 worden. 

 • Een terugkeer in de vlag zou zwak zijn, een eventuele daling onder de bodem rond € 1.948 zou inhouden dat het fonds toch nog verder zou dalen.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 16 apr 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 21 jan 2021: Naar boven uit een vlag gegaan
 
 • Een markante koersontwikkeling in de daggrafiek van Adyen, daar begin ik deze dag mee. Het aandeel brak gisteren met een lange candle naar boven uit een vlag. Een uitbraak naar beneden zou de gebruikelijke ontwikkeling zijn geweest. Een naar boven gerichte vlag is over het algemeen dan ook een teken dat beleggers aansturen op een daling. De markt veranderde gisteren gezien de uitbraak naar boven echter van mening. Eerder ontstond een bodem bij het 50% Fibonacci niveau in de grafiek. De combinatie van factoren geeft aan dat de markt op dit moment een voortzetting naar boven voor zich ziet. Wordt de top rond € 1.980 doorbroken dan wordt die voortzetting verwezenlijkt. Het is uiteraard goed om te checken of de stemming goed blijft. Hoewel de vlag ongeldig werd was een deel van de markt gezien dit patroon niet positief over het aandeel, dat moet ons dus scherp houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 21 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 24 dec 2020: Spanning bij het 161,8% niveau
 
 • Het koersverloop van Adyen is de laatste dagen erg interessant. Het aandeel bereikte vorige week vrijdag het 161,8% Fibonacci niveau rond € 1935 en sloot er iets boven. Een overtuigende doorbraak was het nog niet, wat afgelopen maandag bij een daling ook bleek. De afgelopen dagen werd het fonds echter weer zodanig gekocht dat eventueel toch nog een doorbraak gerealiseerd zou kunnen worden. De koers dient boven € 1935 te blijven De candle van gisteren is als inverted hammer een potentiλle top. Voor een voortzetting naar boven dient het hoogste punt € 1.970 met een slotstand doorbroken te worden en ook de top rond € 1.975 van vrijdag dient te worden gepasseerd. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het fonds naar het 200% niveau rond € 2.055. Zou de aandelenkoers terugkeren onder € 1.935 dan kan echter alsnog een top worden ontwikkeld bij het 161,8% niveau. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 24 dec 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 dec 2020: Door top uit oktober gebroken
 
 • De grafiek hiernaast, de daggrafiek van Adyen, laat ons een doorbraak zien die gisteren plaatsvond. het aandeel brak naar boven door de top uit oktober € 1.742. Daar zou vanaf nu steun moeten zijn voor het fonds. Als koersdoel kunnen we het 161,8% Fibonacci niveau van de voorgaande correctie gebruiken, dat vinden we rond € 1935. 

 • Vereist is dat Adyen, zou het dalen, boven het laagste punt van de laatste candle rond € 1.711 blijft, de basis van de doorbraak van gisteren. Bij een slot onder dat niveau zou de oktobertop namelijk opnieuw weerstand kunnen worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 dec 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 23 sep 2020: Verloop is nog steeds erg sterk
 
 • Het koersverloop van Adyen is nog steeds buitengewoon sterk. Na een zijwaartse fase stoomde het aandeel gisteren overtuigend door naar boven. Op grond van de voorgaande correctie kan ik in eerste instantie twee mogelijke doelen noemen. Het gaat om het 161,8% Fibonacci niveau rond € 1.660 en eventueel het 200% niveau rond € 1.745. Dit zijn de eerste twee potentiλle weerstandsniveaus in deze grafiek. Bij de stippellijn rond € 1.470 zou nu steun moeten komen te liggen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 23 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 18 aug 2020: Kracht van het aandeel verbaast me
 
 • De kracht van het aandeel Adyen verbaast me. Na een daling onder lijn d hield de stijgende trend van het aandeel stand. Die trend heeft momenteel de vorm van het stijgend trendkanaal e-e'. De ontwikkeling is naar boven gericht zolang het aandeel binnen dit kanaal blijft of, in het meest sterke geval, er naar boven uitbreekt. Een achtereenvolgende daling onder het kanaal e-e' en de laatste bodem rond € 1.310 zou in tegenstelling hiermee topvorming aangeven. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 18 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 15 jul 2020: Na uitbraken opnieuw naar boven
 
 • Het koersverloop van Adyen van vorige en deze week is uitermate opvallend. Eerst brak het aandeel naar boven uit de wig d-d', terwijl een uitbraak naar beneden gebruikelijk is bij deze formatie. Vervolgens keerde het aandeel terug in het patroon en brak gisteren naar beneden uit. Er werd een hammer gevormd, een potentiλle bodem. Vandaag is tot nog toe een stijging gerealiseerd, met een candle waarmee het fonds terugkeerde in de wig. Kopers van de stukken hebben heel snel gereageerd op de daling onder lijn d. Het kan uitlopen op een vervolg omhoog, namelijk als de top op € 1.438 blijvend doorbroken zou worden. Een daling onder het laagste punt van de hammer rond € 1.311 zou daarentegen toch nog topvorming aangeven. Het bedrijf komt overigens pas op 20 augustus aanstaande met kwartaalcijfers, het duurt dus nog even voordat de beurskoers kan worden getoetst aan de resultaten van het bedrijf. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 15 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 7 jul 2020: Bijzondere stap, naar boven uit wig
 
 • Het aandeel Adyen brak gisteren naar boven uit de wig d-d'. Het was een bijzondere stap, een uitbraak naar beneden was logischer geweest. Beleggers lieten zich wereldwijd echter leiden door de Chinese staatsmanipulatie, ook kopers van dit fonds. Vanochtend lijkt het aandeel echter terug te keren in de wig. Sluit Adyen vanavond binnen het patroon dan houd ik nos steeds rekening met topvorming. Die zou zijn beslag krijgen bij een uitbraak aan de onderzijde van het patroon. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 7 jul 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 jun 2020: Rekening houden met topvorming
 
 • Het wordt tijd om rekening te houden met de mogelijkheid dat een top is ontstaan in de daggrafiek van Adyen. Dit heeft drie redenen. De eerste is de inverted hammer die gisteren is ontwikkeld. Het gegeven dat het 261,8% Fibonacci niveau in de grafiek is bereikt is de tweede aanleiding. De derde tenslotte is de wig d-d' in de grafiek. Bij dit patroon is een uitbraak naar beneden de meest gebruikelijke stap, waarmee dan een einde komt aan de extreem sterke opmars van het aandeel. De ontwikkeling van een wig aan het eind van scherpe stijgingen als deze is iets dat vaak voorkomt. Het is zaak te letten op de koersvorming ten opzichte van lijn d, de onderkant van de wig.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 24 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 25 mei 2020: Versnelling in beweging naar boven
 
 • Het aandeel Adyen is sinds begin april zoals u ziet flink opgelopen. Iedereen wilde het aandeel plots hebben. De laatste candles in de grafiek van 11.30 uur van vanmorgen laten ons een versnelling zien in de beweging omhoog. Het wordt tijd om rekening te houden met eventuele topvorming. Een versnelling omhoog is daar in algemene zin namelijk meestal een voorbode van. Waar de top komt te staan is niet te zeggen, evenmin is te voorspellen wanneer die ontstaat. Dat kan vandaag zijn, maar ook nog een paar dagen duren. In theorie kan het fonds naar het 261,8% Fibonacci niveau rond € 1270, dat zou nog de allerlaatste klap naar boven kunnen worden. Zekerheid daarover hebben we echter niet. Als iedereen een aandeel wil hebben is het moment van een kentering over het algemeen namelijk dichtbij. Het is nu maar net wat de spreekwoordelijke gek er nog voor geeft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 25 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 27 apr 2020: Beleggers verwachten geen schade
 
 • Voor het aandeel Adyen, dat op 21 april jongstleden met een trading update kwam, gaan beleggers er gezien het koersverloop van uit dat het bedrijf geen schade zal ondervinden van de corona maatregelen. De koers van het fonds is namelijk bijna terug bij de top op € 897 die op 20 februari jongstleden tot stand kwam. Beleggers hebben overigens maar weinig informatie om hun beslissingen op te baseren. Adyen maakte geen kwartaalcijfers bekend, maar slechts een beperkte update. De halfjaarcijfers worden op 20 augustus aanstaande gepubliceerd. Dan pas zullen beleggers dus weten of het inderdaad zo is dat de winst van Adyen niet te lijden heeft onder de huidige situatie. De ogen zijn nu gericht op € 897, een doorbraak zou een voortzetting van de stijgende trend zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 27 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 14 jan 2020: Vrijwel bij top uit september 2018
 
 • Het aandeel Adyen is vrijwel terug bij de top die in september 2018, enkele maanden na de introductie op de beurs, op € 758,90 tot stand kwam. De grens is een potentieel weerstandsniveau, waar de mogelijkheid aanwezig is van de vorming van een tweede top. Zou het van een blijvende doorbraak door € 758,90 komen dan zou dat vanzelfsprekend een uitstekende ontwikkeling zijn in het fonds en een vervolg omhoog inhouden. Het loont dus de moeite om goed te letten op het verloop ten opzichte van de nu vrijwel bereikte grens. -Ad Nooten-

PS Wilt u de grafiek groter zien? Klik er dan op en u krijgt een grotere weergave ervan.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 14 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 28 nov 2019: Te sceptisch geweest over koopadvies
 
 • Onlangs bekeek ik de koopaanbeveling van een Amerikaanse zakenbank voor het aandeel Adyen met argwaan, ten onrechte naar ik achteraf constateer. Het fonds is namelijk zowel door het 61,8% Fibonacci niveau in deze grafiek, als door de dalende lijn gebroken. Het is een fraaie stap, die het aandeel de potentie van een terugkeer naar de top rond € 746,20 geeft. Voorwaarde is dat het fonds deze maand boven het doorbroken niveau rond € 676 blijft. Dat moet haalbaar zijn.

 • Weerstand kan eventueel gevonden worden ter hoogte van een top rond € 691 die praktisch is bereikt of bij het 76,4% niveau rond € 703. In de buurt van deze grenzen kan in theorie een top tot ontwikkeling komen in het verloop van dit aandeel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 28 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 21 nov 2019: Doorbraak door Amerikaans koopadvies
 
 • Bank of America Merrill Lynch kwam gisteren met een koopadvies voor Adyen. Als een Amerikaanse zakenbank met een koopadvies komt is het altijd oppassen. Het advies kan namelijk tegengesteld zijn aan wat zij in werkelijkheid doen. Als ze met grote klanten zitten waarvan zij een aanzienlijk aandelenbezit in een bepaald fonds willen verkopen geeft het uitbrengen van een publiek koopadvies hen de mogelijkheid om dat bezit tegen een goede prijs van de hand te doen. Een koopadvies is dus niet altijd wat het lijkt. Adyen brak door het advies naar boven uit de stijgende wig c-c' en dat is ongewoon. In de grafiek hiernaast van tien uur ziet u dat het met de voortzetting naar de dalende lijn b, een belangrijke potentiλle weerstandslijn, echter nog geen gelopen race is. Een eventuele terugkeer in de wig zou een uitbraak naar beneden als volgende stap logisch maken. Blijft Adyen daarentegen boven de wig dan is lijn b het doel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 21 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 14 okt 2019: Toppatroon werd vorige week ongeldig
 
 • Het aandeel Adyen keerde vorige week terug boven de neklijn rond € 607 van een eerder afgerond hoofd en schouders patroon. Dat toppatroon werd hierdoor ongeldig gemaakt en dat is een belangrijke overwinning voor marktpartijen die een daling willen tegengaan. Er staat nu een bodem bij het 50% Fibonacci niveau en dat kan een basis vormen voor een verdere opwaartse beweging. Het wordt nu volgen of de toppen rond € 666, € 691, € 714, € 737 en € 746 worden uitgenomen. Het zijn nogal wat hordes, het is ondanks de terugkeer boven de neklijn dus nog geen gewonnen partij voor marktpartijen die de koers graag naar boven zien gaan. Een eventuele daling onder de stippellijn rond 607 zou een negatieve ontwikkeling zijn. Dan zou een vervolg naar beneden toch weer mogelijk worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 14 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 2 okt 2019: Hoofd en schouders patroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Adyen is gisteren een hoofd en schouders patroon afgerond. Omdat het te groot is om het in die grafiek te laten zien doe ik dat aan de hand van de weekgrafiek. Het koersdoel van het patroon vinden we rond € 470. Het is geldig zolang het fonds onder de neklijn rond € 610 blijft. Ik neem echter wat marge en gebruik € 625, waar in de daggrafiek vorige week woensdag een top ontstond.
 • Potentiλle steunniveaus die een daling naar het koersdoel € 470 in de weg kunnen staan zijn de Fibonacci niveaus rond € 580 en € 540. Bij beide grenzen is de vorming van een bodem mogelijk.-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 2 okt 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 23 aug 2019: Dalende rechthoekige driehoek in wording
 
 • In de daggrafiek van Adyen tekent zich een boeiend patroon af. Het wordt gevormd door lijn b aan de bovenkant en de stippellijn rond € 640 aan de onderkant. Het is een dalende rechthoekige driehoek, een patroon dat normaliter afgerond zal worden met een uitbraak naar beneden. Het koersdoel bepaal je vervolgens door het patroon om te klappen naar beneden. Hier zou ik in dit geval wat voorzichtiger mee willen zijn. Rond € 608 ligt namelijk een potentieel steunniveau. Dit is reden om bij een uitbraak naar beneden niet het koersdoel van de driehoek te gebruiken, maar eerst te kijken wat de ontwikkeling rond € 608 wordt. Op dit moment is het overigens nog onzeker of het van een uitbraak aan de onderzijde komt. Dat weet je immers pas zeker als het echt zover is. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 23 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 apr 2019: Beeld goed zolang koers boven € 608,10 staat

 • In de weekgrafiek hiernaast ziet u dat het aandeel bij de opmars die het sinds december 2018 kent begin deze maand de top € 758,90 van september vorig jaar naderde. Het hoogste punt dat werd bereikt was € 746,20. Dit punt en de top rond € 758,90 moeten worden doorbroken voor de verwezenlijking van een voortzetting naar boven. Op het verloop ten opzichte van die twee grenzen kunnen we dus letten zolang het aandeel stijgt. De ontwikkeling van dit moment is positief.
 • De laatste bodem is die van vorige maand € 608,10. Zou zich een daling onder deze bodem ontwikkelen dan zou dat negatief zijn, dat mag dus niet gebeuren. Vooralsnog ziet het er ook niet naar uit dat het fonds onder € 608,10 gaat komen. Je weet echter nooit hoe het loopt. Het is altijd goed om een grens te hebben aan de hand waarvan je kunt beoordelen of het beeld zich eventueel wijzigt, € 608,10 is hier die grens. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek als u een grotere weergave wenst.

 

Update vrijdag 5 okt 2018:  Na introductie bijna verdubbeld, nu lagere top

 • De koers van Adyen is na de introductie bijna verdubbeld. Onderweg werd in augustus een vlag afgemaakt. Het koersdoel werd begin september moeiteloos gepasseerd. Bij een correctie ontstond vervolgens een hogere bodem en dat was positief. De markt heeft echter verzuimd hier een hogere top aan toe te voegen. Deze week ontstond namelijk een lagere top, een top onder die uit september. Dit is niet sterk, al zegt het nog niet alles over het vervolg.
 • Het zou negatief zijn zou de bodem rond € 570 doorbroken worden, dat zou een eind maken aan het patroon van hogere bodems.
 • Boven € 570 hebben we drie potentiλle steunniveaus, de Fibonacci niveaus € 667, € 648 en € 630. Het aandeel staat tegen half vier iets boven € 648. Hier kan in theorie nog een bodem ontstaan, anders kan dat nog rond € 630. 
 • Mocht het fonds onder € 630 komen dan wordt een terugkeer naar € 570 aannemelijk, het patroon van hogere bodems kan dan eventueel doorbroken worden. Nu kan echter nog een hogere bodem worden neergezet, wat positief zou zijn. -Ad Nooten-

 

Nieuwsoverzicht Adyen

Naar boven