ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Ahold Delhaize

Update vrijdag 19 feb 2021: Onder voorgaande bodems beland
 
 • Kopers van het aandeel Ahold hebben ons in de tweede week van januari stevig op het verkeerde been gezet en zichzelf overigens ook. Ze brachten de koers die week terug boven de neklijn van een hoofd en schouders patroon dat eerder was afgerond. Dat werd ongeldig. Een week later daalde het fonds echter weer, de kopers die het terugbrachten naar boven zaten ernaast. Gisteren zakte het aandeel vervolgens door voorgaande bodems die vanaf november 2020 ontstonden. De ontwikkeling van Ahold is alsnog negatief. Het staat nu bij het 50% Fibonacci niveau rond € 22,45 en dat is een potentieel steunniveau. Ook bij een kleine tijdelijke daling eronder is hier de vorming van een bodem een optie. Wordt het blijvend doorbroken dan gaat de koers naar het 61,8% niveau rond € 21,40. Zou daar geen steun liggen dan komt een daling naar de bodem rond € 19,35 of lager tot stand. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 19 feb 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 18 jan 2021: Teruggekeerd boven de neklijn
 
 • Kopers van het aandeel Ahold sloegen vorige week een belangrijke slag. De koers van het aandeel keerde namelijk terug boven de neklijn rond € 24,30 van het hoofd en schouders patroon dat in oktober 2020 werd afgemaakt. Het is ongeldig geworden en dat maakt het beeld sterker. Er staat bovendien een hogere bodem in de weekgrafiek en dat is positief. Het is echter nog niet zover dat ik zeker ben van een vervolg omhoog. Als vervolgstap dient het 61,8% Fibonacci niveau rond € 25,25 te worden uitgenomen. Zolang dat niet is gebeurd hebben kopers van de stukken de buit nog niet binnen. De vorming van een lagere top kan dan immers alsnog in een nieuwe dalingsfase resulteren. De komende tijd kunnen we dus letten op de koersontwikkeling ten opzichte van dat Fibonacci niveau. Het niveau € 24,30 zou steunniveau moeten worden, als de stemming rond het aandeel tenminste goed blijft. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 18 jan 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 23 nov 2020: Vlag in ontwikkeling in daggrafiek
 
 • Een vlag in de daggrafiek van Ahold Delhaize. daar wil ik deze nieuwe beursweek mee beginnen. Het patroon is nog niet afgerond, want er is nog geen uitbraak uit het patroon. Breekt het fonds naar beneden uit dan gaat het om een voortzetting naar beneden. Het zou een ontwikkeling zijn die aansluit bij het hoofd en schouders patroon dat ik onlangs besprak, een patroon op grond waarvan ik een daling naar het gebied € 21,70 - € 21,95 noemde. Een uitbraak naar beneden zou een tussentijdse bevestiging zijn van een gang naar dat gebied. Een uitbraak naar boven zou de vlag ongeldig maken en aangeven dat kopers toch weer sterker zouden worden. Het is de minder waarschijnlijke optie, maar zolang de uitbraak naar beneden er niet staat iets om voor alle zekerheid naar te kijken. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 23 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 11 nov 2020: Marge was achteraf te klein
 
 • Regelmatig bij deze site terugkerende bezoekers weten dat ik bij neklijnen van hoofd en schouders patroon altijd een marge neem. Zo'n patroon wordt ongeldig bij een terugkeer boven de neklijn, maar er doen zich regelmatig overshoots voor bij neklijnen. Onlangs koos ik bij Ahold € 24,50 als grens waarboven ik het toppatroon dat was ontstaan in deze grafiek als ongeldig zou beschouwen. Het niveau werd met een slotstand van € 26,62 doorbroken. Het fonds heeft vervolgens echter alsnog een daling ingezet. Achteraf gezien blijk ik de kritische grens dus nog wat te krap te hebben gezet. Mijn marge was te klein. Het aandeel beweegt alsnog in lijn met het hoofd en schouders patroon. Komt dat patroon uit dan zou de koers de komende tijd naar het gebied tussen de bodems rond € 21,95 en € 21,70 moeten gaan. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 11 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 3 nov 2020: Koers terug boven neklijn patroon
 
 • In de daggrafiek van het aandeel Ahold werd gisteren een opvallende candle gerealiseerd. Laten we eerst even terugkijken, dan kunnen we de candle beter plaatsen. Op 27 oktober jongstleden werd in deze grafiek een hoofd en schouders patroon afgemaakt. De candle van gisteren betekende een terugkeer boven de neklijn van het toppatroon, de stippellijn rond € 24,30. Het patroon is formeel ongeldig. Regelmatig terugkerende lezers weten echter dat ik altijd wat marge neem bij een neklijn. Je ziet namelijk nog wel eens overshoots bij zulke lijnen. Ik noemde op 28 oktober voor dit fonds de grens € 24,50. Die koos ik omdat twee candles die net voor de afronding ontstonden daar de bovenkant hebben. Een slot boven € 24,50 zou het toppatroon definitief ongeldig maken. Zolang in de daggrafiek geen slot boven dat niveau staat is het patroon wat mij betreft nog geldig, maar het is wel op het randje. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 3 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 28 okt 2020: Hoofd en schouders patroon af
 
 • De koersontwikkeling van gisteren in de daggrafiek van Ahold betekende de afronding van een hoofd en schouders patroon. Het koersdoel is een niveau waar eerder weerstand lag, namelijk € 21,70. Het toppatroon blijft geldig zolang de koers van het fonds onder de neklijn van het patroon blijft. Ik neem wat ruimte voor een eventuele overshoot en gebruik de top van afgelopen maandag rond € 24,50 in plaats van de neklijn. Het toppatroon is intact zolang het aandeel onder dit punt sluit. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 28 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 2 sep 2020: Gap dat onlangs ontstond gesloten
 
 • In de daggrafiek van Ahold ziet u dat gisteren het gap gesloten is dat op 5 augustus jongstleden ontstond. De koers van het aandeel keerde namelijk terug naar de onderkant van dat destijds overgeslagen gebied. Die onderkant is een potentieel steunniveau. De kans is dus aanwezig dat het aandeel vanaf dit niveau op € 25,09 een nieuwe beweging omhoog inzet.

 • Daalt het aandeel echter verder dan wordt het spannend. Een eventuele daling onder de laatste bodem rond € 24,30 zou een zwakke ontwikkeling zijn. Dat zou duiden op een correctiefase.

 • Het fonds staat vanmorgen om kwart over negen op een procent winst. Vanuit de markt wordt dus geprobeerd het aandeel in een volgende stijgingsfase te brengen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 2 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 6 aug 2020: Flinke stijging na kwartaalcijfers
 
 • De stukken van Ahold werden gisteren na kwartaalcijfers 5,3% duurder. In de grafiek ontstond een breakaway gap. Dit soort gap wordt niet altijd gesloten. Met de candle werd een vlag afgerond, op grond waarvan een koersdoel van ongeveer € 27,80 kan worden bepaald. De top op € 26,86 van gisteren dient hiervoor te worden gepasseerd. De candle van gisteren is echter een inverted hammer en het is dus niet vanzelfsprekend dat dit punt wordt uitgenomen. De candle is immers een potentiλle top. We moeten afwachten of de markt kans ziet de vervolgstap naar € 27,80 te maken.

 • Of het gap van gisteren eventueel toch gesloten wordt hangt ar van het vervolg op de inverted hammer. Wordt deze candle een top dan wordt het gap misschien toch gesloten. Het aandeel dient vervolgens boven de bodem rond € 24,30 te blijven voor behoud van het positieve beeld. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 6 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 11 jun 2020: Grens € 24 blijkt een stevige barriθre
 
 • Ahold brak gisteren naar boven door toppen die eerder rond € 24 waren ontstaan. Het is een niveau waar ook in maart 2019 weerstand lag. Dat werd in november van dat jaar doorbroken. Al snel ontstond toen echter rond € 24,50 een top, waarna het aandeel terugviel onder € 24. Met de stap van gisteren boven het niveau werd een nieuwe poging gedaan om af te rekenen met de grens. Zoals u aan de laatste candle, de candle die vandaag tot dusverre is ontstaan, kunt zien is het opnieuw niet gelukt. Ahold keerde terug onder € 24 en dat niveau blijft dus een stevige barriθre om te nemen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 11 jun 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 11 mrt 2020: Toch lager na ongeldig gemaakt patroon
 
 • Recent schreef ik over een ongeldig geworden hoofd en schouders patroon in de daggrafiek van Ahold. De candle bij de pijl betekende dat het patroon dat vanaf begin september 2020 was gevormd onbruikbaar werd. De partijen die zorgden voor de candle waarmee dit gebeurde hebben er echter niet lang plezier van gehad. Het aandeel is alsnog gedaald en staat bijna bij het koersdoel € 19,80 van het oorspronkelijke patroon. Dat is het risico als je als koper van de stukken gericht een patroon ongeldig maakt. Het blijft altijd mogelijk dat het verloop zich alsnog ontwikkelt zoals het zich eigenlijk meteen na de afronding van het patroon had moeten ontwikkelen.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 11 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 5 mrt 2020: Sterke terugkeer na afronding patroon
 
 • De koersvorming in het aandeel Ahold was bijzonder, met name door het verloop gisteren. In de daggrafiek was vorige week een hoofd en schouders patroon afgerond. De toppen met de stippen erboven waren de schouders en het hoofd. Gisteren volgde een terugkeer boven de neklijn, waardoor het toppatroon ongeldig werd. Dat gebeurde met een lange groene candle, er was overtuiging in de markt. Zou nu overigens een lagere top onder die uit februari worden neergezet dan kan dat alsnog een nieuwe dalingsfase resulteren. Hoewel de stap van gisteren een krachtige is zijn we er bij dit fonds nog niet, de top van vorige maand moet worden uitgenomen voor een duurzame verbatering. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 5 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 14 feb 2020: Hoofd en schouders patroon ongeldig
 
 • Na een dag aarzelen besloten beleggers gisteren alsnog positief te reageren op cijfers die Ahold afgelopen woensdag publiceerde. De koers brak naar boven uit het zijwaartse verloop. Hiermee werd het eerder gevormde hoofd en schouders patroon ongeldig en dat is een belangrijke positieve stap. Nu komt het er op aan dat de opgaande beweging die hiermee is begonnen wordt voortgezet. Was de stijging immers eenmalig en volgt al snel de vorming van een top dan zou het toekomstig verloop alsnog negatief kunnen uitpakken. Er zou nu steun moeten komen te liggen bij de toppen rond € 22,60. Het mag immers niet zo zijn dat beleggers het aandeel de ene dag (gisteren) koopwaardig vinden boven die toppen, maar even later niet meer. Op die twee aspecten, een stijging die door moet lopen en steun rond €22,60, kunnen we het verloop gaan controleren. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 14 feb 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 23 jan 2020: Gisteren werd een toppatroon afgerond
 
 • In de daggrafiek van Ahold ziet u een toppatroon dat gisteren is afgerond, het gaat om een hoofd en schouders patroon. Het is geldig zolang het aandeel onder de neklijn rond € 22,20 blijft. U kunt overwegen een kleine marge toe te passen en de top rond € 22,60 te gebruiken in plaats van de neklijn, maar dat is aan u.

 • Het doel van het patroon vinden we rond € 20, maar dat is niet de grens waarop ik me wil focussen. Het heeft mijn voorkeur de stippellijn rond € 21 als doel te gebruiken, daar lag eerder namelijk meerdere malen weerstand.

 • Het is overigens spannend of het fonds daadwerkelijk verder zal dalen. De koers is vanmorgen opgelopen en dat wil zeggen dat de neklijn wordt getest. Het hangt nu van het verloop ten opzichte van € 22,20 of zo u wilt € 22,60 af of de vermeende daling naar € 21 daadwerkelijk volgt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 23 jan 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 7 nov 2019: Met grote stijging door voorgaande top
 
 • Het aandeel Ahold steeg gisteren na kwartaalcijfers met 5%. De recente top rond € 24 werd doorbroken. Hiermee werd een nieuwe stap gezet in het patroon van hogere bodems en hogere toppen in de grafiek. Het is een positieve ontwikkeling.
 • Negatief is dat het fonds vanmiddag om twaalf uur onder de doorbroken grens € 24 stond. Het is de vraag of de markt wel een voortzetting naar boven weet te realiseren. Zou dat alsnog lukken dan neem ik € 25,90 als koersdoel, waarbij ik er van uit ga dat de stijging die voorafging aan de fase in september en oktober zich herhaalt. Nogmaals, dat is op dit moment gezien de terugkeer onder € 24 onzeker. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 7 nov 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 30 sep 2019: Een driehoek afgerond met een uitbraak
 
 • In de daggrafiek van Ahold werd afgelopen vrijdag een zogenaamde driehoek afgemaakt. De candle van die dag betekende namelijk een uitbraak naar boven uit dat patroon. Het betekent normaal gesproken een voortzetting naar boven. De top die in maart van dit jaar rond € 24 tot stand kwam lijkt me een goed koersdoel. Voorwaarde is dat het aandeel niet terugkeert in de driehoek en er in het geval van een terugkeer zeker niet naar beneden uitbreekt. Zou dat wel gebeuren dan zou dat na de stap naar boven van vrijdag een negatieve ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 30 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 12 sep 2019: Koersdoel bodempatroon is bereikt
 
 • Het koersdoel van € 22,60 van het eind augustus afgeronde omgekeerd hoofd en schouders patroon in Ahold werd gisteren bereikt. In de buurt van een koersdoel kan weerstand gevonden worden. Het aandeel is vandaag zoals u in de grafiek ziet tot dusverre gestegen, maar nog niet veel. Eventueel kan alsnog een top worden ontwikkeld. 
 • Loopt de koers nog wat verder op dan kan bij de bovenkant € 22,90 van het gap links in de grafiek in theorie weerstand liggen en dus een top ontstaan. Al met al is het goed het verloop deze dagen in verband met een eventuele omkeer goed te volgen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 12 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 30 aug 2019: Omgekeerd hoofd en schouders patroon
 
 • In de daggrafiek van Ahold is gisteren een omgekeerd hoofd en schouders patroon afgerond. Het koersdoel van dit bodempatroon ligt rond € 22,60. Het patroon is geldig zolang de koers boven de neklijn blijft. U kunt overwegen wat marge nemen en de bodem rond € 20,60 gebruiken in plaats van de neklijn. De boven- en onderzijdes van de gaps links in de grafiek kunnen eventueel voor weerstand zorgen. Het bodempatroon met het koersdoel suggereren dat beide gaps gesloten gaan worden. De lijnen ter hoogte van de gaps zouden dus doorbroken worden. Het is raadzaam te verifiλren of dit inderdaad gebeurt. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 30 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 14 mei 2019: Gap van november vorig jaar gisteren gesloten
 
 • In de daggrafiek van Ahold is het gap van begin november vorig jaar gesloten. Dit heeft extreem lang geduurd. De onderkant ervan rond € 20,50 is een potentieel steunniveau. Zou hier een bodem tot ontwikkeling komen dan kunnen we gaan kijken of de twee bij de recente daling open gebleven gaps eventueel alsnog gesloten worden. 
 • Daalt het fonds echter verder dan wordt een gebied tussen € 18,60 en € 18,80 waar in september en oktober vorig jaar bodems ontstonden het doel. Daar ligt althans de eerste steun. 
 • Zolang de beide gaps van vorige maand niet gesloten zijn blijft een stijging echter vanaf elk willekeurig punt mogelijk en zullen we dus dagelijks de vinger aan de pols moeten houden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 14 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 15 apr 2019: Een gap ontstaan door ex-dividend notering 
 
 • In deze grafiek ontstond afgelopen vrijdag een gap naar beneden. Dit werd veroorzaakt door dat het fonds ex-dividend ging, het was dus geen gewoon gap. We moeten er rekening mee houden dat het nog gesloten wordt met een terugkeer van het aandeel naar de stippellijn rond € 22,90.
 • Boeiend is nog het gap dat vorig jaar november tot stand kwam. Het zal mij benieuwen of het fonds nog terugkeert naar dat gebied tussen € 20,50 en € 21. Dat hangt af van het verloop ten opzichte van de bodems net onder € 21,80 en bij € 21,60. Zouden die doorbroken worden dan volgt daadwerkelijk een terugkeer naar dat gap. Het ex-dividend gap van vrijdag zal van de twee overigens het meeste aantrekkingskracht hebben. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 15 apr 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 22 nov 2018: Onlangs doorbroken grens € 22,10 is belangrijk
 
 • Ahold stond op 5 november jongstleden min of meer ter hoogte van de stand die het aandeel begin mei had. Op 6 november ontstond na de bekendmaking van kwartaalcijfers vervolgens een gap naar boven, de cijfers werden positief ontvangen. Een stijging volgde en het fonds brak door de top rond € 22,10. U ziet het gap en de doorbraak in de daggrafiek rechts.
 • In de weekgrafiek links heb ik ter bepaling van een koersdoel Fibonacci lijnen geplaatst over de laatste correctie. Het 161,8% niveau daarvan rond  € 24,20 is het koersdoel voor de huidige stijging. Voorwaarde is dat Ahold boven de toppen van september 2016 en augustus 2018 rond € 22,10 blijft, waarboven beleggers vanaf 9 november in tegenstelling tot voorheen bereid waren het aandeel te kopen.
 • Een terugkeer onder € 22,10 zou het beeld veranderen. De bereidheid om meer te betalen dan dat bedrag zou dan immers weer verdwenen zijn. De stippellijn op het niveau zou opnieuw weerstandslijn worden en een terugkeer naar € 20,50 zou waarschijnlijk zijn. Het zou dan namelijk voor de hand liggen dat het gap van 6 november dat tot dusverre open bleef alsnog gesloten wordt. Dat kan bij aandelen soms maanden duren en blijft die tijd iets waar je voortdurend rekening mee moet houden. Het verloop ten opzichte van € 22,10 beschouw ik als bepalend voor het antwoord op de vraag of een terugkeer naar het gap al dan niet te gebeuren staat. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 2 mei 2016: Na sluiten gap boven de wig gekomen
 
 • Het ex-dividend gap waar ik vorige keer over schreef is niet alleen gesloten, maar vervolgens werd ook de bovenkant van de stijgende wig q-q' doorbroken. De gewone ontwikkeling bij een stijgende wig is een uitbraak naar beneden, wat dan een hervatting van de daling inhoudt. Deze keer verloopt het tot dusverre anders, u ziet een minder gebruikelijke uitbraak naar boven. Potentiλle weerstandsniveaus die tevens als mogelijke doelen gehanteerd kunnen worden indien de stijging aanhoudt zijn de stippellijn rond € 20,35, het 76,4% niveau rond € 20,45 of de stippellijn rond € 20,85. U ziet de niveaus in de weekgrafiek rechts.
 • De daling van twee procent vandaag 2 mei halverwege de middag geeft echter te denken, het betekent namelijk een terugkeer in de wig. Zou de uitbraak teruggedraaid worden dan maakt dat alsnog de uitbraak aan de onderkant tot de meest aannemelijke optie. Goed contoleren wat het fonds doet is dus het devies, want het zou zomaar zo kunnen zijn dat het bij de wig meest voorkomend vervolg, een daling, zich toch nog voordoet. -Ad Nooten-

 

Update maandag 16 apr 2018: Door ex-dividend gedaald van bovenkant gap
 
 • Na vijf dagen waarin zoals u in de daggrafiek links ziet werd geprobeerd een uitbraak naar boven tot stand te brengen uit de stijgende wig q-q' is het fonds afgelopen vrijdag gedaald. De daling werd veroorzaakt door een ex-dividend notering. Gaps worden meestal gesloten, wat ook geldt voor ex-dividend gaps. De kans op een terugkeer naar de bovenkant van de wig en een nieuwe uitbraakpoging naar boven is dus groot. Vanuit de wig gezien is een daling echter de meest aannemelijke ontwikkeling, meestal doet zich bij dit patroon namelijk een uitbraak aan de onderkant voor. De gegevens staan dus op gespannen voet met elkaar. Het koersverloop zal moeten uitwijzen wat het zwaarst weegt voor beleggers, het nog te sluiten gap dat om een stijging vraagt of de wig die aangeeft dat we een daling mogen verwachten. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 29 mrt 2018: Weerstand € 19 is gisteren doorbroken
 
 • Ahold Delhaize is gisteren door de top rond € 19 uit januari gebroken, waardoor de opwaartse beweging een nieuwe impuls heeft gekregen. U ziet dit in de daggrafiek links. Het is nu van belang dat het fonds boven € 19 blijft, een terugkeer eronder zou zwak zijn en twijfel brengen omtrent het vervolg omhoog. Ik schrijf deze analyse overigens voorbeurs en weet dus niet wat het fonds vandaag doet.
 • Mogelijke doelen bij een voortzetting naar boven zijn het 61,8% Fibonacci niveau rond € 19,35 of lijn q' in de weekgrafiek rechts. U ziet het weerstandsniveau en de weerstandslijn ook in de daggrafiek. De lijnen q en q' vormen samen een stijgende wig en dat is een patroon waarbij zich over het algemeen een uitbraak naar beneden voordoet. Daarom wil ik niet speculeren op een stijging boven lijn q', maar eerst zien wat het aandeel doet ten opzichte van € 19,35 en die lijn q', en natuurlijk ook ten opzichte van het doorbroken niveau € 19. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 mrt 2018: Stijging in richting van weerstand € 19
 
 • Het aandeel heeft na mijn vorige update de weg omhoog gevonden. De stemming in het fonds is positief gezien de hogere bodem die in februari ruim boven die uit september 2017 is ontstaan. U ziet dit zowel in de daggrafiek links als in de weekgrafiek rechts. In de daggrafiek is onlangs een dalende wig afgerond, waarna het aandeel steeg. Volgt een aanval op de top rond € 19 dan is er bij het huidige sentiment rond dit aandeel zeker een kans op een doorbraak. Een doorbraak zou een mooie stap zijn. Mocht het fonds echter opnieuw dalen en onder het laagste punt € 18,10 van de wig komen dan verzwakt het beeld wat. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 21 feb 2018: Sinds daling in januari in een  correctieve fase
 
 • De koers van Ahold is in januari onder de lijn p gekomen, de lijn waar ik mijn vorige update mee afsloot, zij het dat het aandeel vervolgens toch nog even verder steeg. Uiteindelijk volgde echter een correctie en daarin bevindt het fonds zich nog steeds. Er is twee weken geleden geprobeerd een bodem neer te zetten, maar de stijging vanaf dat punt hield niet aan. De mogelijkheid is dus aanwezig dat het aandeel toch nog verder daalt. Potentiλle steunniveaus als dat zou gebeuren zijn het 50% Fibonacci niveau rond € 16,80 met de bovenkant van het gap van 6 november vorig jaar daar net onder, de onderkant van dat gap op € 16,45 met het 61,8% niveau daar net onder en de stippellijn rond € 15,90. U ziet al deze niveaus in de daggrafiek links, de Fibonacci lijnen in de weekgrafiek rechts. 
 • Zou het aandeel toch weer de weg omhoog vinden dan zou dat uiteraard positief zijn, met name als de top rond € 19 doorbroken zou worden. De stippellijn rond € 18,20 zou bij een stijging eventueel opnieuw als weerstandslijn kunnen fungeren. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 1 dec 2017: Gisteren door top uit augustus gebroken
 
 • Het aandeel is zoals u in de daggrafiek links ziet gisteren door de top van 8 augustus jongstleden doorbroken, wat uiteraard een belangrijke stap is. Het hoogste punt dat gisteren werd bereikt ligt bij de stippellijn rond € 18,20. In de weekgrafiek rechts ziet u dat dit de neklijn is van een oud hoofd en schouders patroon en dus een potentiλle weerstandslijn waar een top kan ontstaan. We zullen met het oog op een eventuele omkeer dus moeten letten op de ontwikkeling ten opzichte van dat niveau.
 • Zou het doorbroken worden dan zijn er nog twee belangrijke barriθres, te weten de Fibonacci niveaus € 18,45 en € 19,35. Net als € 18,20 zijn dat grenzen waar een top kan ontstaan.
 • Ontstaat een top bij een van de genoemde niveaus dan kunt u vervolgens kijken naar het verloop ten opzichte van lijn p. De koersontwikkeling is positief zolang Ahold Delhaize boven deze lijn koerst. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 15 nov 2017: Toppatroon vorige week ongeldig geworden
 
 • De koers van Ahold is na de bekendmaking van kwartaalcijfers op 8 november jongstleden door de grens € 16,80 gebroken. Die grens hanteerde ik om vast te stellen of het grote hoofd en schouders patroon geldig bleef. Dit patroon heeft zijn geldigheid verloren.
 • In de maandgrafiek heb ik naar aanleiding van de stijging Fibonacci lijnen geplaatst. Mogelijke weerstandsniveaus waar een volgende top kan ontstaan zijn € 17,10, € 17,80 of € 18,50. Het eerste van deze drie is bereikt, we kunnen dus meteen gaan volgen of dat wellicht een top oplevert. Weerstand kan verder gevonden worden rond € 18,20.
 • Het gap dat op de achtste ontstond, dat u in de daggrafiek ziet die ik links heb geplaatst, gaat mogelijk nog gesloten worden. Dat is iets om rekening mee te houden. Een eventuele daling onder lijn o zou een vervolg omlaag inhouden. -Ad Nooten-

 

Update maandag 28 aug 2017: Groot hoofd en schouders patroon afgemaakt
 
 • Ahold is afgelopen vrijdag naar beneden door de stippellijn rond € 15,90 gebroken. Nadat eerder de stijgende wig n-n' in de daggrafiek links was afgerond is hierdoor nu in de maandgrafiek rechts een groot hoofd en schouders patroon afgemaakt. Als doel voor de komende maanden neem ik de stippellijn rond € 11,60. Het koersdoel van het hoofd en schouders patroon ligt weliswaar onder dat niveau, maar ik wil niet voorbijgaan aan een potentieel steunniveau als dit.
 • De daling van afgelopen vrijdag betekende de vorming van een breakaway gap. Dit is het soort gap dat niet altijd gesloten wordt. Hoewel de mogelijkheid van een terugkeer in het gap aanwezig is hoeven we daar niet vooraf van uit te gaan. Loopt de koers op een gegeven moment op dan kan er weerstand zijn rond € 15,90. 
 • Het hoofd en schouders patroon is formeel geldig zolang de koers onder de neklijn rond € 15,90 blijft. Ik gebruik in verband met overshoots die kunnen voorkomen en het gap van afgelopen vrijdag echter de top rond € 16,80 in de daggrafiek daarvoor. Het is veel ruimte, maar het patroon is ook groot. Zolang Ahold onder € 16,80 blijft sluiten is het grote toppatroon wat mij betreft geldig en ga ik uit van een toekomstige daling naar € 11,60. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 10 aug 2017: Gisteren een stijgende wig afgerond
 
 • In de grafiek links, de daggrafiek van Ahold, ziet u dat het fonds gisteren naar beneden uit de stijgende wig n-n' is gebroken die ik in die grafiek heb getekend. Het is aannemelijk dat het om een hervatting van de daling gaat. Het patroon geeft ons een koersdoel rond € 14,55, maar ik wil eerst kijken naar de ontwikkeling ten opzichte van de stippellijn rond € 15,90. Waarom ziet u in de maandgrafiek rechts.
 • Het niveau € 15,90 is een grens waar zowel in augustus 2015 als in juni van dit jaar bodems ontstonden. Ik wil niet speculeren op een daling onder dat niveau, al is een doorbraak natuurlijk mogelijk. 
 • Waar ik uw aandacht voor wil vragen is de koersontwikkeling boven € 15,90. Nadat we eerder boven de stippellijn rond € 18,20 een hoofd en schouders patroon zagen ontstaan zou een eventuele daling onder de stippellijn rond € 15,90 de afronding van een nog veel groter hoofd en schouders patroon veroorzaken. Alle reden dus om de koersontwikkeling ten opzichte van dat niveau de komende tijd scherp te volgen. 
 • Volgt een hogere bodem, dus een bodem boven € 15,90, dan kan de vorming van het toppatroon eventueel nog worden voorkomen. Dan zullen echter wel allereerst de nieuwe top in de daggrafiek rond € 18 en de neklijn van het oorspronkelijke hoofd en schouders patroon rond € 18,20 moeten worden doorbroken. De huidige ontwikkeling vormt juist een bekrachtiging van dat patroon, een formatie met een koersdoel van € 14,20 dat dicht in de buurt ligt van het doel € 14,55 van de wig. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 7 jul 2017: Na toppatroon steun gevonden rond € 15,90
 
 • In de maandgrafiek van Ahold Delhaize is vorige maand een hoofd en schouders patroon afgerond, een patroon dat een koersdoel heeft van ongeveer € 14,20. Dat niveau werd niet bereikt, want er lag steun bij de bodem uit augustus 2015 rond € 15,90. Het aandeel is vanaf dat niveau opgeveerd. Het hoofd en schouders patroon met koersdoel € 14,20 blijft geldig zolang het aandeel onder de neklijn blijft. Omdat ik daar graag wat marge bij hanteer gebruik ik het laagste punt van april rond € 18,50 hiervoor. Het patroon is geldig zolang het fonds onder dit niveau koerst.
 • In de daggrafiek is vorige week een stijgende wig afgemaakt, waarop het fonds de daling heeft hervat. De hammer als laatste candle geeft aan dat geprobeerd wordt een hogere bodem boven de onderkant van de wig neer te zetten. Zou die hogere bodem er komen dan wordt het zaak te kijken of het hoofd en schouders patroon uit de maandgrafiek geldig blijft, dus of het aandeel met de slotstanden onder € 18,50 blijft.
 • Nog even kijkend naar de maandgrafiek stel ik vast dat zich boven € 15,90 in de toekomst eventueel een nieuw (groter) hoofd en schouders patroon zou kunnen ontwikkelen. Dat zou ontstaan bij de vorming van een lagere top onder die van 2016 in combinatie met een daling onder € 15,90. Een dergelijke ontwikkeling zou een vervolg naar € 14,20 en waarschijnlijk ook naar € 11,60 of € 11 veroorzaken.
 • Op dit moment geven de wig en de hammer tegengestelde signalen en is niet vast te stellen wat de ontwikkeling in de nabije toekomst gaat zijn. Het is wachten op nadere aanwijzingen. -Ad Nooten-

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

220217: Tijd om te kijken of een lagere top tot stand komt

171016: Het is nog steeds wachten op een uitbraak

170816: Richting toekomstige uitbraak wordt bepalend

080716: Herstel nadat steun werd gevonden rond €18,20

180315: Op grond van wig kans op start van een daling

120615: Na vlag nu potentieel hoofd schouders patroon

141014: Beeld negatief na valse uitbraak en toppatroon

220714: Weer potentieel hoofd en schouders patroon

140114: Valse uitbraak in vierde kwartaal 2013

230813: Sprong naar boven binnen stijgend kanaal

260313: Cruciale doorbraak gerealiseerd dit kwartaal

261012: Na opleving tijdens de zomer nu weer omlaag

020812: Behoud hogere bodem rond €9 is noodzaak

130212: Markt maakt zich op voor doorbraakpoging

060911: Op punt waar eerder weerstand en steun lag

140411: Wachten op stap buiten gebied €9 - €10

070910: Teruggevallen naar stijgende trendlijn

080410: Doorbraak bij start van inkoopprogramma

030310: Koers gelijk aan die van twee jaar geleden

080909: Tweemaal een lagere top in weekgrafiek

010409: Door top, op naar de volgende barriθre 

101008: Toch afronding hoofd en schouders patroon

190808: Top 61,8% startpunt van nieuwe daling

040808: Steun, maar nog geen reden voor optimisme

020708: Opnieuw onder lange termijn trendkanaal

130608: Lagere top door daling uit trendkanaal

140408: Nog steeds in stijgend kanaal te vinden

190308: Aanleiding om koersverloop goed te volgen

230108: Bodempatroon, maar nog wel dalende lijn

040108: Na lagere top nu ook onder laatste bodem

051107: Koersdoel €10 bereikt, nu even afwachten

191007: Huidige stijging is poging 23,6% te doorbreken

240907: Potentieel weerstandsniveau bereikt

 

Nieuwsoverzicht Ahold

 

Naar boven