ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ABN AMRO

Update donderdag 16 mei 2019: Potentiële bodem in daggrafiek van het fonds
 
 • Na kwartaalcijfers is in de daggrafiek van ABN AMRO gisteren een potentiële bodem ontstaan. Het gaat om een engulfing bullish line. De candle zou vandaag bevestigd moeten worden als bodem, maar het is rond half twaalf de vraag of dit gebeurt. Het aandeel staat namelijk op verlies. Het is dus onduidelijk of deze candle daadwerkelijk een bodem wordt.
 • Bij een vervolg naar boven kan het fonds weerstand ontmoeten rond € 19,80, € 20,35 of € 20,70. Hoe verder het aandeel komt ten opzichte van deze niveaus, hoe beter dat dit is.
 • Een eventuele daling onder het laagste punt rond € 18,70 van gister zou vanzelfsprekend een negatieve ontwikkeling zijn. De potentiële bodem zou verloren gaan en het fonds zou in dat geval alsnog verder dalen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 16 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 apr 2019: Negatieve patroon is nog steeds intact
 
 • In maart is in de weekgrafiek van het aandeel een nieuwe lagere bodem ontstaan. Het patroon van lagere bodems en toppen bleef hierdoor intact. U kunt dit patroon zien aan de blauwe en rode stippen die ik respectievelijk onder de bodems en boven de toppen heb gezet. De lange trend is nog steeds naar beneden gericht.
 • De laatste top in de grafiek is die rond € 23. Zou die top doorbroken worden dan zou een eind komen aan het patroon van lagere toppen. Dat zou een positieve ontwikkeling zijn. Volgt daarentegen een lagere top onder € 23 dan blijft het proces waarin het aandeel op steeds lagere niveaus wordt verkocht gehandhaafd en het beeld dus negatief. -Ad Nooten-

 

 

Update dinsdag 12 feb 2019: Patroon van lagere toppen lagere bodems
 
 • De lijnen die ik tot nog toe in de grafieken van ABN AMRO had staan zijn allemaal doorbroken geweest, daarom heb ik ze verwijderd uit de grafiek. We hebben er niets meer aan.
 • In de weekgrafiek die u links ziet heb ik groene stippen onder de bodems en rode stippen boven de toppen gezet. U ziet een patroon van lagere toppen en lagere bodems, dus een dalende trend. Volgt een daling onder de laatste bodem rond € 19,80 dan houdt deze trend aan, het zou een volgende stap omlaag zijn.
 • Komt in de grafiek daarentegen een doorbraak door de laatste top rond € 23 tot stand dan wordt het patroon van lagere toppen doorbroken. Dat zegt dan op zich nog niets over het vervolg, maar het zou wel een verbetering zijn. 
 • Zolang het patroon van lagere toppen en bodems intact is doen we er goed aan van een vervolg omlaag uit te gaan. -Ad Nooten-

PS Wilt u een grotere versie zien van de grafiek? Klikt u erop dan opent zich een nieuw venster met een grotere weergave.

 

Update donderdag 20 dec 2018: Patroon nu te lang om nog vlag te zijn
 
 • Het koersverloop heeft me gedwongen lijn g' in de beide grafieken iets naar boven te verschuiven. Een uitbraakpoging naar boven in september/oktober mislukte namelijk. De lijn sluit nu beter aan bij de koersontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan. Het heeft geen zin om aan lijnen vast te houden die dat niet meer doen. Het aandeel bevindt zich in een naar beneden gerichte beweging zolang het zich in het trendkanaal g-g' bevindt. Ik noem g-g' nu een kanaal omdat de formatie door het uitblijven van een goede uitbraak en de lengte van het patoon zo langzamerhand geen vlag meer mag worden genoemd.
 • De koers van het aandelenfonds nadert lijn h die u in de weekgrafiek links in zijn geheel ziet. Het is een potentiële steunlijn, die ik uiteraard ook in de daggrafiek rechts heb geplaatst. Vindt het aandeel binnenkort steun bij die lijn dan blijft een uitbraak naar boven uit g-g' vervolgens nog mogelijk. De lijnen h en g' vormen samen namelijk een wig. Bij een daling onder lijn h ligt het echter voor de hand dat ABN AMRO naar de stippellijn rond € 19,25 door voorgaande toppen of naar lijn g gaat. Het beslismoment waarop de markt moet kiezen tussen beide scenario's is gezien de daling van 3,9% van vandaag die rond 15.30 uur op de borden staat nabij. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 31 jul 2018: Volgen of vlag in wording wordt afgerond
 
 • Na een daling in de maanden mei en juni is deze maand een bodem gevormd in de weekgrafiek van het fonds. Het beeld is nu zo dat we een potentiële vlag in de grafiek hebben, het patroon g-g'. Zou dit voortzettingspatroon worden afgerond met een uitbraak naar boven dan is het af, wat dan een vervolg naar boven inhoudt. Het is dus de moeite waard om te volgen of dit patroon inderdaad wordt afgemaakt.
 • In de daggrafiek zien we dat de koers van ABN AMRO voordat een uitbraakpoging kan worden gedaan eerst door Fibonacci niveaus van de voorgaande daling rond € 23,95 en € 24,50 moet breken, daar kunnen we dus eerst op letten.
 • De eventuele vorming van een lagere top met een daling onder de bodem rond € 21,50 zou zwak zijn, want het zou dan nog maar de vraag zijn of lijn g steun zou vormen. Dat kan dus het beste niet gebeuren. In het meest positieve scenario loopt de koers naar lijn g' en breekt daar naar boven doorheen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 23 mei 2018: Het bodempatroon ging over in een vlag
 
 • De stijging die volgde op de afronding van het omgekeerd hoofd en schouders patroon waar ik begin deze maand over schreef liep stuk in de wig e-f in de daggrafiek rechts, waarna een daling volgde. Het hield tevens de afronding in van de vlag e-e'. Dezelfde candle die zorgde voor de afronding van de wig en de vlag betekende ook een terugkeer onder de neklijn van het omgekeerd hoofd en schouders patroon, waardoor dat patroon ongeldig werd. Het bodempatroon ging aldus over in een voortzettingspatroon, waarop een voortzetting naar beneden de meest waarschijnlijke ontwikkeling is. Voor overgangen van het ene naar het andere patroon gebruik ik overigens de term patroontransformatie, waarvan dit een mooi voorbeeld is.
 • Het koersdoel van de vlag e-e' ligt in de buurt van de stippellijn rond € 22,60 in de weekgrafiek links, ik neem daarom aan dat het fonds naar dat niveau gaat. Het aandeel zou eerst naar beneden door de bodem op € 23,45 moeten breken, we kunnen gaan controleren of dit inderdaad gebeurt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 2 mei 2018: Omgekeerd hoofd en schouders patroon
 
 • Het hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek links is nu onomkeerbaar ongeldig geworden, want de koers van ABN AMRO is verder opgelopen. Het omgekeerd hoofd en schouders patroon onder de stippellijn rond € 25,20 waar ik vorige keer over schreef is afgemaakt. Het patroon zorgt voor een koersdoel van ongeveer € 26,90, waarvoor het aandeel wel boven € 25,20 moet blijven.
 • In beide grafieken, ook de daggrafiek rechts, ziet u momenteel Fibonacci lijnen over de daling van januari tot maart. Potentiële weerstandsniveaus, dus grenzen waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen zijn het 50% niveau rond € 25,95 en het 61,8% niveau rond € 26,55. Dit zijn naast € 25,20 de niveaus waar we onze aandacht op kunnen richten om te kijken of de huidige stijging van het fonds aanhoudt of, bij topvorming en een daling vanaf € 25,95 of € 26,55, mogelijk slechts tijdelijk van aard is. -Ad Nooten-

 

Update zaterdag 14 apr 2018: Toppatroon is formeel ongeldig geworden
 
 • De koers van ABN AMRO is teruggekeerd boven de neklijn rond € 24,45 van het hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek links, waardoor dat formeel ongeldig is geworden. Ik schreef vorige keer echter niet de grens € 24,45 te gebruiken voor mijn oordeel over de geldigheid van het patroon, maar € 25,20. Hier bleef de koers onder. Ik houd op grond hiervan vast aan mijn aanname dat het aandeel naar € 22,95 of € 22,60 gaat, niveaus die ik vorige keer noemde, met mogelijkerwijs een vervolg naar het 50% niveau rond € 21,25.
 • Een eventuele doorbraak door € 25,20, met een slotstand op dagbasis uiteraard, zou het technische beeld daarentegen veranderen. Het hoofd en schouders patroon uit de weekgrafiek zou definitief ongeldig worden. Onder de stippellijn rond € 25,20 in de daggrafiek zou bovendien een omgekeerd hoofd en schouders patroon worden afgerond en dat is een bodempatroon. Dit zou me dwingen mijn aanname te herzien. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 23 mrt 2018: Hoofd en schouders patroon is afgerond
 
 • ABN AMRO is gisteren naar beneden door het steunniveau € 24,45 gebroken, waardoor het hoofd en schouders patroon dat in ontwikkeling was is afgerond. Op grond van het toppatroon is een koersdoel te berekenen van € 20,45. Ik acht het patroon geldig zolang de koers van het fonds onder de laatste top rond € 25,20 in de daggrafiek rechts blijft sluiten, ik houd wat marge ten opzichte van de neklijn op € 24,45.  Komt het eventueel van een test dan is € 25,20 dan ook met name de grens waar ik op let.
 • Het hebben van een koersdoel ontslaat me uiteraard niet van de verplichting om te kijken waar het aandeel eventueel steun kan vinden. Hiervoor heb ik Fibonacci lijnen in de weekgrafiek links gezet. Het 38,2% niveau rond € 22,95 kan steun vormen, eventueel in combinatie met de stippellijn rond € 22,60 door eerdere bodems. Die combinatie is mijn eerste richtpunt.
 • Potentiële steunniveaus zijn verder het 50% niveau rond € 21,25, het 61,8% niveau rond € 19,55 en de stippellijn rond € 19,25. Het koersdoel € 20,45 suggereert dat het aandelenfonds in ieder geval naar het 50% niveau zou gaan, voordat ik daar van uit ga wil ik echter eerst de grenzen € 22,95 en € 22,60 met slotstanden in de daggrafiek bereikt en doorbroken zien. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 20 mrt 2018: Risico op vorming van een toppatroon
 
 • De huidige situatie in dit aandeel is spannend. Het fonds is niet alleen conform mijn aanname gedaald vanaf de bovenkant van het kanaal c-d, maar is daar ook naar beneden uitgebroken. Het vond vervolgens steun ter hoogte van de stippellijn rond € 24,45 en dat is zoals u in de weekgrafiek links ziet een cruciaal niveau. Een blijvende doorbraak door deze grens zou namelijk de vorming van een hoofd en schouders patroon inhouden. Een terugkeer naar de stippellijn rond € 22,60 in die grafiek of wellicht lager zou dan te verwachten zijn.
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat er flink gestreden wordt om het niveau € 24,45. Zouden kopers kans zien om de koers met een stijging boven de top rond € 25,85 te brengen dan is het aandeel even veilig. Zolang die stap uitblijft  is er risico op een voortzetting naar beneden. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 17 jan 2018: Aandeel heeft weerstandslijn bereikt
 
 • Het aandeel ABN AMRO heeft vorige week een belangrijke lijn bereikt, lijn d in de weekgrafiek links. Het gaat om een potentiële weerstandslijn. Zolang de lijn niet doorbroken is neem ik aan dat zich hier een top ontwikkelt en dat zich de komende tijd een daling voor zal doen. 
 • Zou het daarentegen toch van een doorbraak naar boven komen dan zou dat een sterke ontwikkeling en een teken van groot optimisme onder beleggers zijn. In dat geval moet ik mijn aanname uiteraard herzien. -Ad Nooten-

PS Wilt u een grotere versie zien van de grafiek? Klikt u erop dan opent zich een nieuw venster met een grotere weergave.

 

Update donderdag 21 dec 2017: Island reversal patroon in de daggrafiek
 
 • Wat onmiddellijk opvalt in de daggrafiek van ABN AMRO links is het island reversal patroon, een krachtig bodempatroon. Gaps tegenover elkaar ontstaan op 8 november en 8 december jongstleden zorgden ervoor dat de candles tussen die data afgescheiden werden van de overige candles. Ze vormen als het ware een eiland, dat verklaart de naam van het bodempatroon. We doen er overigens goed aan te controleren of het laatste gap niet alsnog gesloten wordt, want dat gebeurt nogal vaak na de ontwikkeling van dit patroon. Dat zou het verloop wat minder krachtig maken.
 • We hebben in dit aandeel te maken met weerstand rond € 26,90. Brengen kopers het fonds door dit niveau dan blijft het gap open en wordt een voortzetting naar lijn d aannemelijk. Dit is zoals u in de weekgrafiek rechts ziet een lijn getrokken door twee voorgaande toppen en dus een potentiële weerstandslijn.
 • Volgt vanaf € 26,90 daarentegen een daling dan neem ik aan dat het gap gesloten gaat worden. De plaats van de volgende bodem moet ons vervolgens vertellen wat daarna de mogelijkheden zijn. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 6 okt 2017: Verrassend sterk vanaf begin september
 
 • Het koersverloop van ABN AMRO is veel sterker geweest dan ik verwachtte, het heeft me verrast. Het fonds kende zoals u in de daggrafiek links kunt zien vanaf begin september een sterke opmars, die gisteren bekroond werd met een doorbraak door de top rond € 25,85. Het komt er voor een voortzetting naar boven nu op aan dat het aandeel boven € 25,85 blijft en het niveau een steunniveau wordt. De doorbraak mag immers geen valse beweging worden, want dan gaat het alsnog de andere kant uit met het aandeel.
 • Zolang het koersverloop aan deze voorwaarde voldoet en daadwerkelijk boven € 25,85 blijft ga ik uit van een vervolg naar lijn d die u in de weekgrafiek rechts ziet. U kunt op beide grafieken overigens klikken voor een grotere versie. Lijn d is de lijn die toppen uit januari 2016 en juni van dit jaar met elkaar verbindt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 6 sep 2017: Naar beneden door stijgende lijn gebroken
 
 • Het aandeel ABN AMRO is naar beneden door lijn c gebroken en dat betekent een verzwakking van het technische beeld. Het is immers een lijn door meerdere bodems. De ontwikkeling houdt in dat we een plausibel doel moeten bepalen voor de huidige daling.
 • Bij voorgaande bodems kan steun gevonden worden en dat wil zeggen dat er eventueel een bodem kan ontstaan in het gebied € 22,25 - € 22,55 of bij € 21,80. U ziet deze grenzen met blauwe stippellijnen aangegeven in de daggrafiek links. 
 • In de rechtse grafiek, de weekgrafiek, heb ik Fibonacci lijnen geplaatst. Een correctie bedraagt over het algemeen 38,2% of meer, de koers zou dus naar € 21,30 of lager moeten gaan. We dienen na te gaan of de bodems tussen € 22,25 en € 22,55, alsmede die bij € 21,80 naar beneden worden doorbroken, want daarover hebben we vooraf uiteraard geen zekerheid. 
 • We moeten uiteraard weten in welke omstandigheid we de veronderstelde daling naar € 21,30 of lager los moeten laten, dat zou het geval zin indien de top rond € 23,70 in de daggrafiek naar boven doorbroken wordt. Ofwel bij dat punt of bij lijn c zal normaliter weerstand gevonden worden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 17 aug 2017: Door uitbraak uit wig een lagere top
 
 • In de daggrafiek van het aandeel is bij de recente stijging de oplopende wig f-f ' tot ontwikkeling gekomen en gisteren afgerond met een uitbraak naar beneden. Het gap dat daarbij ontstond is een breakaway gap en dus niet een gap dat noodzakelijkerwijs gesloten zal worden. 
 • Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor de afronding van een lagere top, een top onder die uit mei van dit jaar. Een conclusie is hieruit echter nog niet te trekken. Het toekomstig koersverloop hangt af van het verloop ten opzichte van lijn c. Volgt een daling onder deze lijn dan is dat negatief. De vorming van een bodem boven lijn c zou echter betekenen dat het stijgingsperspectief behouden blijft. -Ad Nooten-

PS Wilt u een grotere versie zien van de grafiek? Klikt u erop dan opent zich een nieuw venster met een grotere weergave.

 

Update donderdag 27 juli 2017: Recente top bij 61,8% niveau van belang
 
 • Als ik naar de weekgrafiek hiernaast kijk stel ik vast dat de koersontwikkeling positief is zolang het aandeel boven lijn c staat. 
 • Een tweede punt van aandacht is de top die recent bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling € 25,84 - € 22,27 is ontstaan. Wordt die top, die afgerond op € 24,55 lag, doorbroken dan is de kans op een voortzetting naar de top uit mei of hoger groot. Op een doorbraak door een 61,8% niveau volgt namelijk meestal een voortzetting naar het 100% niveau. De hele voorgaande daling wordt dan teruggedraaid. Het blijft uiteraard altijd zaak te volgen of er dan eventueel toch een lagere top onder € 25,84 tot stand komt, want een lagere top kan in theorie gevaar brengen.
 • Wordt het 61,8% niveau niet doorbroken en zou het aandeel een daling inzetten dan wordt het tijd om te volgen of lijn c wel intact blijft als steunlijn. Die zou dan eventueel doorbroken kunnen worden, wat zou uitmonden in een daling naar € 22,30 of lager. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek indien u een grotere versie wilt.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

030517: Doel hoofd en schouders patroon is bereikt

040117: Na test neklijn weer richting doel van patroon

201016: Belangrijke doorbraak door voorgaande toppen

020916: Na een krachtig herstel weer 'boven water'

010816: Lagere bodem ontstaan de afgelopen maand

190716: Te weinig koersdata voor goede analyse

 

Nieuwsoverzicht ABN AMRO

Naar boven