ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ABN AMRO

Update donderdag 9 feb 2023: Een flinke stijging na cijfers
 
 • Het verging ABN AMRO gisteren goed. Het aandeel steeg na kwartaalcijfers met 11,4%. Het brak door de top uit februari 2022, wat u kunt zien in de maandgrafiek hiernaast. Het 50% Fibonacci niveau rond € 17,10 en het 61,8% niveau rond € 19,75 zijn de eerstvolgende weerstandsgrenzen waar de prijs van de stukken naar toe kan lopen. Dit zijn allebei niveaus waar een top tot ontwikkeling kan komen. 

 • De stijging van gisteren heeft in de daggrafiek een nieuwe bodem rond € 14,30 doen ontstaan. Het zal u niet verrassen als ik zeg dat de koers van ABN AMRO hier op straffe van een draai niet meer onder mag komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 9 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 1 feb 2023: Bijna bij top uit feb 2022
 
 • Wat opvalt in de weekgrafiek van ABN AMRO hiernaast is hoe ongelooflijk sterk het aandeel vanaf oktober vorig jaar heeft gepresteerd. Het is in ้้n beweging vanaf een bodem rond € 8,70 teruggekeerd tot vrijwel bij de top rond € 15,40 uit februari 2022. Nu komt het er op aan. Beleggers moeten gaan bepalen of zij bereid zijn om meer dan € 15,40 te betalen voor de stukken. Is die bereidheid aanwezig dan hebben we een doorbraak in deze grafiek. Pakken beleggers hun winst dan zal dat resulteren in topvorming. Die winst zal voor sommige partijen gezien de grote stijging aanzienlijk zijn en het zal dus aanlokkelijk zijn voor hen om te verkopen. We kunnen naast het verloop ten opzichte van € 15,40 letten op de ontwikkeling ten opzichte van lijn q. Zolang deze lijn intact is als steunlijn is het beeld in deze grafiek in ieder geval sterk en kan het zeker van een doorbraak door de top rond € 15,40 komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 1 feb 2023: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 14 dec 2022: Mogelijk een top ontwikkeld
 
 • In de daggrafiek van ABN AMRO werd vorige week vrijdag een vlag afgemaakt, op grond waarvan een koersdoel van ongeveer € 14,25 te bepalen is. Rond € 12,70 staat echter een stippellijn in de grafiek die een voortzetting naar boven eventueel kan blokkeren. Het gaat om een lijn door de top van april van dit jaar. Het aandeel ondervond hier gisteren weerstand en in theorie kan dit de vorming van een nieuwe top bij dit niveau geven. Topvorming is een feit indien een daling onder de bodem net onder  € 11,85 zou volgen, het laagste punt van de vlag. Zolang het aandeel boven dat punt koerst blijft een vervolg naar boven een optie. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 14 dec 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 14 okt 2022: Dubbele bodem daggrafiek
 
 • In de daggrafiek is een dubbele bodem ontstaan, door de ontwikkeling van een bodem ter hoogte van het laagste punt van 29 september j.l. Tussen de beide bodems ligt rond € 9,55 de laatst gevormde top. Wordt die met een slotstand doorbroken dan betekent dat de afronding van een W-vormige bodem met koersdoel € 10,30. Met weerstand en dus potenti๋le topvorming kunnen we dan te maken krijgen ter hoogte van de Fibonacci niveaus € 9,75 en € 10. Het is feitelijk dus zo dat pas plaats is voor optimisme indien die twee grenzen gepasseerd worden. Dan is er ruimte voor een gang naar de toppen rond € 10,80 of hoger, die moeten worden doorbroken om het tij echt te keren. Ontstaat een lagere top in de grafiek dan kan het vervolgens toch nog van een voortzetting naar beneden komen, dus ook nog van een daling onder de dubbele bodem. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 14 okt 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 17 aug 2022: Er staat veel op het spel
 
 • U ziet links de maandgrafiek van ABN AMRO. Ik koos deze grafiek vanmorgen vanwege het hoofd en schouders patroon dat boven de stippellijn rond € 9,10 te zien is. Wat de formatie extra belangrijk maakt is het gegeven dat deze stippellijn vlak onder het 61,8% Fibonacci niveau in de grafiek ligt. Een doorbraak dreig. Het hoofd en schouders patroon is vorige maand niet afgerond, want er kwam geen maandslot onder de stippellijn tot stand. Ik kijk deze en eventueel de komende maanden scherp naar het koersverloop van het aandeel. Zou dat maandslot onder € 9,10 namelijk alsnog volgen dan wordt een terugkeer naar de bodem rond € 5,70 uit 2020 voor de maanden erna de plausibele ontwikkeling. Er staat dus veel op het spel. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 aug 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 6 jun 2022: Afgeronde vlag in daggrafiek
 
 • Afgelopen vrijdag werd in de daggrafiek van ABN AMRO een vlag afgemaakt. Het zal normaal gesproken een vervolg naar beneden inhouden. Vandaag, Tweede Pinksterdag, zal het volume echter laag zijn. Een herstelbeweging is op zo'n dag eenvoudig te verwezenlijken. Het blijkt vanmorgen, het aandeel staat om half tien op 1,7% winst. De onderkant van de vlag gaat getest worden. Bij een terugkeer in het patroon en een stijging boven de recente top rond € 11,05 (met een slotstand) zou de vlag onbruikbaar warden. De markt zou dan opnieuw proberen een stijging te bewerkstelligen. Blijft het aandeel met de komende slotstanden evenwel onder de vlag dan is een daling de meest waarschijnlijke daaropvolgende ontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 6 jun 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 10 mei 2022: Omgekeerde driehoek afgerond
 
 • Bij de opening vanmorgen steeg de koers van ABN AMRO. Het cre๋ert een boeiende situatie. In de daggrafiek van het aandeel werd gisteren namelijk een toppatroon afgerond. Het gaat om de omgekeerde driehoek die wordt gevormd door lijn p en de stippellijn rond € 11,30. Het koersdoel van het patroon is € 9,90 en dat geldt zolang de koers van het aandeel onder de driehoek sluit. Daarbij hanteer ik een kleine marge. Het verloop ten opzichte van het hoogste punt € 11,50 van afgelopen vrijdag is voor mij bepalend voor de geldigheid van het patroon. Het gaat uiteraard om slotstanden. -Ad Nooten-

PS Voor een grotere weergave van de grafiek kunt u er op klikken.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 10 mei 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 11 feb 2022: Door onderkant wig gebroken
 
 • Na de publicatie van kwartaalcijfers brak ABN AMRO eergisteren naar beneden uit de naar boven gerichte wig r-r' in de grafiek. Gisteren werd de voorgaande bodem doorbroken, wat een vervolgstap was naar beneden. Potenti๋le steun kan nu gevonden worden rond lijn q en bij de bodem rond € 11,85. Lijn q loopt vandaag rond € 12,85 en komt iedere dag ongeveer vijf cent hoger te liggen. Vindt het aandeel steun bij die lijn dan wordt de opgaande beweging behouden. Wordt de lijn doorbroken dan hangt dat af van het koersverloop dat zich ten opzichte van de bodem rond € 11,85 ontwikkelt. Het belang van dat niveau zou dan groot worden, het wordt in dat geval een beslissende grens voor de vervolgontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 11 feb 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 3 feb 2022: Terughoudendheid bij stijging
 
 • Een paar weken geleden, in de derde candle van rechts, leek zich een top te ontwikkelen in de weekgrafiek van ABN AMRO. Het aandeel vond vorige week echter steun en kwam gisteren boven die top. Houdt deze positieve ontwikkeling aan dan is het Fibonacci niveau rond € 17,10 het volgende richtpunt.

 • Enigszins terughoudend ben ik wel. Dit heeft te maken met de trendlijnen o. q en r. Zie ik zo'n mikado patroon waarbij drie of meer steeds steiler lopende trendlijnen over elkaar heen liggen, dan kijk ik per definitie uit voor topvorming. Dat kan ik in dit geval doen door te letten op de koersontwikkeling ten opzichte van lijn r en de bodem rond € 13,65. Zakt het aandeel achtereenvolgens door de lijn en deze bodem dan wil dat zeggen dat het veronderstelde vervolg naar € 17,10 niet doorgaat. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 3 feb 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 7 jan 2022: Bij potentieel weerstandsniveau
 
 • U ziet de maandgrafiek van ABN AMRO, die ik u laat zien omdat het aandeel een potentieel weerstandsniveau heeft bereikt. Het is het 38,2% Fibonacci niveau van de lange daling € 28,48 - € 5,68 dat net onder € 14,40 ligt. Hier kan in theorie een top tot ontwikkeling komen. Laten we dus uitkijken voor een eventuele draai in de koersontwikkeling.

 • Zou het niveau daarentegen doorbroken worden, uiteraard zonder dat een terugkeer eronder volgt, dan wordt het 50% Fibonacci niveau rond € 17,10 het volgende doel. Het is daarom een belangrijk punt in de grafiek dat ABN AMRO heeft bereikt.  
  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 7 jan 2022: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 1 dec 2021: Uitbraak werd valse beweging
 
 • Nieuwsgierig kijk ik deze week naar het koersverloop van het aandeel ABN AMRO. Het aandeel is afgelopen vrijdag namelijk teruggekeerd binnen het kanaal o - n. De uitbraak die we in oktober zagen is teruggedraaid, het werd een zogenaamde valse uitbraak. Op een valse beweging volgt vaak een koersontwikkeling in de tegenovergestelde richting. Het wil zeggen dat het aandeel de komende tijd zou gaan dalen, wellicht naar lijn o. Op dit moment is dat echter niet zeker. Het fonds staat terwijl ik dit rond 09.20 uur schrijf op anderhalf procent winst. Vanuit de markt wordt ondanks de terugkeer onder lijn n geprobeerd de koers van de stukken toch weer verder naar boven te brengen. Zulke pogingen zagen we de afgelopen dagen ook. Het is dus onzeker of op de valse uitbraak daadwerkelijk een daling volgt, vandaar mijn nieuwsgierigheid naar de komende ontwikkeling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 1 dec 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 26 okt 2021: Naar boven door 61,8% niveau
 
 • Beleggers zien het zitten met ABN AMRO, dat blijkt uit het koersverloop van het aandeel. In de weekgrafiek hiernaast ziet u dat de koers van het fonds boven het 61,8% Fibonacci niveau rond € 12,65 is gekomen. Eerder brak het aandeel al naar boven door lijn n. Beleggers verwachten dus het een en ander van de bank, want de stappen boven de lijn en het Fibonacci niveau zijn belangrijke stappen. Het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau waar de koers naar toe kan is nu het 38,2%  niveau van de daling € 28,48 - € 5,60 rond € 14,35. Een tweede mogelijke doel is de top in de buurt van € 17, die vrijwel samenvalt met het 50% niveau van de genoemde daling. Vereist is dat het aandeel boven het doorbroken niveau € 12,65 en lijn n blijft. Het zou na de stappen die nu zijn gezet zwak zijn zou de koers hieronder terugvallen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 26 okt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 12 aug 2021: Beloond met stijging van 8,6%
 
 • Bedrijven met goede cijfers worden daar momenteel door beleggers soms buitensporig voor beloond. Neem ABN AMRO bijvoorbeeld, dat aandeel steeg gisteren na kwartaalcijfers met 8,6%. Het heeft overigens deels te maken met de vakantieperiode. Er is minder handel, waardoor de uitslagen groter zijn. Het beeld kan dus vertekend zijn. Het aandeel zette gisteren echter wel een belangrijke stap. De junitop werd doorbroken, wat een doorbraak van het 50% Fibonacci niveau van de voorgaande daling € 16,95 - € 5,68  rond € 1,30 inhield. Mogelijke doelen zijn nu lijn n of het 61,8% niveau rond € 12,65. Lijn n is de bovenkant van een patroon dat oorspronkelijk een vlag was, langer werd en nu een kanaal is. Het is een potenti๋le weerstandslijn. Qua steun zou het nu het beste zijn als de koers boven het doorbroken niveau  € 11,30 blijft. Dat wordt nog spannend, want de dag begon voor ABN AMRO vanmorgen met een daling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 12 aug 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 9 mrt 2021: Kanaal aan bovenkant verlaten
 
 • Een sterke stap in de weekgrafiek daar wil ik uw aandacht op vestigen. Het aandeel brak gisteren naar boven uit het stijgend kanaal m-m'. Dat kanaal ontwikkelde zich aanvankelijk als vlag, maar werd daar zo langzamerhand erg groot voor. De stap van gisteren maakt het patroon irrelevant. Er zijn nu twee niveaus waar we ons bij de ontwikkeling op kunnen richten. Het gaat om het 50% van de daling  € 16,96 - € 5,68 rond € 11,30 en 61,8% niveau rond € 12,65. Dit zijn twee potenti๋le weerstandsniveaus waar eventueel een top kan worden ontwikkeld. Het aandeel staat om kwart over negen vanmorgen op € 11,05, wat een winst is van 2,9%, en is dus bijna bij het 50% niveau. Daar kunnen we gaan kijken of zich een top ontwikkelt of een voortzetting naar € 12,65. Mocht het fonds terugvallen dan dient de koers ervan boven het laagste punt van gisteren rond € 9,95 te blijven, het beeld zou bij een terugkeer daaronder zwakker worden. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 9 mrt 2021: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 18 nov 2020: Augustustop werd uitgenomen
 
 • Het aandeel brak gisteren naar boven door de top rond € 8,85. Beleggers bleken bereid meer voor de stukken te betalen dan in augustus het geval was. De berichten over vaccins hebben een bijzonder optimisme losgemaakt. De prijs van het aandeel is deze maand al met 35,3% opgelopen. Beleggers zijn losgegaan. Nu is alleen de top rond € 9,55 nog over als belangrijk potentieel weerstandsniveau. Zou die top doorbroken worden dan komt een eind aan het patroon van lagere toppen dat het verloop van dit fonds al sinds begin 2018 kenmerkt. Het is nogal wat. Bij een stijgingspercentage als dit, in iets meer dan een halve maand bereikt, wordt het echter wel oppassen. Het ligt voor de hand dat een deel van de beleggers de winst incasseert. De toekomst zal ons leren of er genoeg belangstelling overblijft om de top rond € 9,55 te nemen. Het beeld op dit moment is er echter wel sterk genoeg voor. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 18 nov 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 7 okt 2020: Naar boven uit een stijgende wig
 
 • Links ziet u een bijzondere ontwikkeling in de daggrafiek van ABN AMRO. Het aandeel is gisteren naar boven uit een stijgende wig gebroken. Een stijgende wig wordt over het algemeen afgemaakt met een uitbraak naar beneden. Een uitbraak naar boven houdt in dat de wig niet meer bruikbaar is. Beleggers zijn de toekomst kennelijk wat rooskleuriger gaan zien dan de wig aangaf.

 • De vraag is wat nu het koersverloop wordt. We kunnen dit gaan beoordelen aan de hand van het verloop ten opzichte van het 61,8% Fibonacci niveau net boven € 7,70 en de dalende lijn l', de bovenste lijn van de driehoek l-l' die in september werd afgerond. Topvorming bij het Fibonacci niveau of lijn l' kan alsnog zorgen voor een daling. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 7 okt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 21 sep 2020: Driehoek afgerond in weekgrafiek
 
 • In de weekgrafiek van ABN AMRO is de driehoek l-l' ontwikkeld. In deze weekgrafiek is het nog niet goed te zien, maar het patroon is afgerond met een uitbraak naar beneden. Het aandeel staat vanmorgen vijfentwintig minuten na de opening op een verlies van vier procent. Mocht de uitbraak afgelopen vrijdag voor u nog niet overtuigend genoeg zijn, op dit moment is hij dat dus zeker wel. De driehoek is een voortzettingspatroon, wat wil zeggen dat de langdurige dalende trend waarin het fonds zich bevindt een volgende fase in gaat. Steun kan eventueel nog gevonden worden bij de bodems rond € 6,95 en € 5,70. Normaliter betekent de afronding van een driehoek echter een daling onder zulke voorgaande bodems. Het is geen best vooruitzicht. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Maandag 21 sep 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 12 aug 2020: Fikse winst na bekendmaking cijfers
 
 • ABN AMRO kwam vanochtend met kwartaalcijfers en stond om tien uur op 7,2% winst ten opzichte van gisteren. De koersontwikkeling van gisteren en eergisteren was al bijzonder. Het aandeel brak afgelopen maandag naar boven uit een vlag en dat is ongebruikelijk. Het veroorzaakte een fraaie short squeeze die vandaag ongetwijfeld ook nog mee zal wegen in het verloop. Het fonds staat bij de top die vorige maand rond € 8,60 werd neergezet. Deze top en die rond € 9,55 moeten met slotstanden worden doorbroken voor een verbetering van het lange termijn beeld. Daar ligt de focus de komende tijd bij de beoordeling van het koersverloop. Een daling onder de nieuwe bodem rond € 6,95 mag zich uiteraard niet meer voordoen, dat mag duidelijk zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 12 aug 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 13 mei 2020: Een dalende rechthoekige driehoek
 
 • De kwartaalcijfers die ABN AMRO vanmorgen bekend maakte zijn het bedrijf op een forse verlaging van de beurskoers komen te staan. De koers van het aandeel stond om elf uur vanmorgen 7,5% lager. In de daggrafiek van dat tijdstip links houdt dat de afronding in van een dalende dalende rechthoekige driehoek. Het patroon is geldig zolang de koers onder de onderste lijn van het patroon blijft en die ligt op € 6,35. Het is wel verstandig om daarbij een kleine marge aan te houden. Als koersdoel van de driehoek heb ik de waarde € 3,35 berekend. De huidige situatie belooft dus niet veel goeds voor het fonds. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Woensdag 13 mei 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 16 apr 2020: Driehoek afgemaakt in de daggrafiek
 
 • In de daggrafiek van ABN AMRO is gisteren een driehoek afgemaakt. U ziet hiernaast overigens de grafiek van tien uur vanmorgen. Een driehoek doet zich over het algemeen halverwege een beweging voor. Dat is hier echter onmogelijk, want dat zou een negatieve koers opleveren. Dat neemt niet weg dat de ontwikkeling niet goed is. We moeten gaan kijken of de driehoek geldig blijft en of een vervolgstap naar beneden onder de bodem op € 6,35 wordt gezet. Zou de driehoek door een terugkeer naar boven ongeldig worden dan zou dat goed nieuws zijn, een daling onder € 6,35 zou de driehoek bevestigen en dus een slechte ontwikkeling zijn. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 16 apr 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 10 mrt 2020: Versnelling in de lange dalende trend
 
 • ABN AMRO is de afgelopen weken naar beneden gedoken. Het was voor deze versnelling naar beneden al geen fonds waar je in moest zitten. Het aandeel bevindt zich sinds begin 2018 namelijk al in een dalende trend, zichtbaar ik het patroon van lagere toppen en lagere bodems waarover ik meermaals schreef. Die toppen en bodems zijn met stippen aangegeven in de grafiek. Nu de neerwaartse beweging een versnelling naar beneden heeft gekregen wordt het tijd om rekening te houden met een volgende herstelbeweging. Die start zodra lijn k doorbroken wordt, wanneer dat zal zijn is vooraf niet te zeggen en hoever het aandeel voordien nog daalt evenmin. Gisteren ontstond een gap en dat zal op een gegeven moment wel gesloten worden. De lange trend blijft zolang het patroon van lagere toppen en bodems niet be๋indigd wordt echter naar beneden gericht. Er moet dus nog veel verbeteren wil het aandeel voor de lange termijn koopwaardig worden.  -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 10 mrt 2020: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 3 dec 2019: Door voorgaande bodems gebroken
 
 • Afgelopen vrijdag sloot het aandeel ABN AMRO onder bodems die in de afgelopen maanden rond € 15,65 waren ontstaan. Gisteren daalde het fonds verder en bereikte de stippellijn rond € 15,20 door een bodem uit mei 2016. Hoewel dit een potentieel steunniveau was staat de koers hier vanochtend inmiddels onder. Het laagste punt dat ABN AMRO bereikte sinds de beursnotering in november 2015 kwam in juli 2016 rond € 14 tot stand. Het ziet er naar uit dat het aandeel terug gaat keren naar dat niveau. -Ad Nooten- 

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 3 dec 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 26 sep 2019: Flinke daling na bekendmaking onderzoek
 
 • Justitie onderzoekt of ABN AMRO zich gehouden heeft aan de wet tegen witwassen, meldde de bank vanmorgen. Het gevolg was zoals u in de grafiek hiernaast ziet een forse daling van de koers van het aandeel. Het fonds stond om tien uur acht procent onder het slot van gisteren en dat is een stevige negatieve reactie vanuit onze aandelenmarkt. Het is goed om te kijken of het gap van vanmorgen eventueel gesloten wordt. Zou echter een daling onder de bodems uit augustus rond € 15,55 volgen dan vervolgt het aandeel de dalende trend. -Ad Nooten-

PS Door te klikken op de grafiek krijgt u een grotere versie ervan op uw scherm.

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 26 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 6 sep 2019: Naar boven door een tweede vlag gebroken
 
 • Er waren hier en daar wat eigenaardige bewegingen in de grafieken, waaronder bij ABN AMRO. Afgelopen dinsdag was een tweede vlag afgemaakt in de grafiek, het aandeel leek verder te gaan dalen. De stijging van gisteren maakte die vlag ongeldig en was dus een verbetering van de technische situatie.  Er staat nu een dubbele bodem rond € 15,65 in de grafiek. Wordt de top rond € 16,95 blijvend doorbroken dan wordt dit een W-vormig bodempatroon en is de draai gemaakt. Een eventuele daling onder de dubbele bodem zou inhouden dat het fonds alsnog verder daalt..-Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 6 sep 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update dinsdag 27 aug 2019: Poging om tot vorming bodem te komen
 
 • Vandaag wordt in een aantal fondsen geprobeerd om tot de ontwikkeling van een bodem te komen. Een van de aandelen waarin dat gebeurt is ABN AMRO, waarvan u hiernaast de grafiek van drie uur ziet. In deze grafiek waren al twee bodems ontstaan rond € 15,70. Vandaag wordt getracht hier een derde bodem bij te zetten. Er zou een herstelbeweging worden gestart in het geval vervolgens de top rond € 16,95 doorbroken wordt. Op dat niveau kunt u dus letten indien de stijging aanhoudt. Een eventuele daling onder de drie bodems zou uiteraard alsnog een vervolg omlaag betekenen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 27 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update maandag 20 aug 2019: Bijzonder koersverloop rond een vlag
 
 • Deze grafiek van ABN AMRO is me opgevallen vanwege het uitzonderlijke koersverloop rond een vlag die in ontwikkeling was in de daggrafiek van het fonds. Afgelopen vrijdag deed zich een uitbraak naar beneden voor, maar die werd nog dezelfde dag teruggedraaid. Er ontstond een dubbele bodem. Gisteren brak het aandeel naar boven uit het patroon, maar ook die beweging werd teruggedraaid. Wat ik lees in dit verloop van deze beursdagen is dat kopers van het fonds hebben geprobeerd de neerwaartse beweging te keren, maar daarin niet zijn geslaagd. Een doorbraak naar beneden met een slot onder de dubbele bodem zou nu een vervolg naar beneden geven. Een stijging met een slotstand boven de top van gisteren rond € 16,95 zou daarentegen positief zijn. De strijd tussen kopers en verkopers die overduidelijk op het scherpst van de snede wordt gevoerd zou dan in het voordeel van kopende partijen worden beslist. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Dinsdag 20 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update vrijdag 2 aug 2019: Weer een nieuwe stap in de dalende trend
 
 • Gisteren vond in de grafieken van ABN AMRO een daling onder de voorgaande bodem plaats. Het betekent in de weekgrafiek een volgende fase in het patroon van lagere toppen en lagere bodems, respectievelijk aangegeven met rode en groene stippen. De trend is naar beneden gericht, dit is geen aandeel dat je in bezit moet hebben.
 • Waar het aandeel naar toe gaat laat zich niet voorspellen. Lijn i speelde tot nu toe een rol als dalende steunlijn, wellicht blijft dat zo. Van groot belang zijn in ieder geval de bodems rond € 15,20 en € 14. Zolang de trend naar beneden gericht is zijn dit de niveaus waar het aandeel uiteindelijk terecht kan komen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Vrijdag 2 aug 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 18 jul 2019: Patroon lagere toppen en bodems bleef intact
 
 • Bij het nalopen van weekgrafieken heb ik zojuist vastgesteld dat het lange termijn beeld van het aandeel ABN AMRO nog steeds negatief is. Nadat in april een nieuwe lagere top was ontstaan in het patroon van lagere toppen (rode stippen) is vorige maand een nieuwe lagere bodem gevormd bij het patroon van lagere bodems (groene stippen). Het proces dat begin 2018 startte waarbij bij elk herstel een lagere top tot stand komt en bij elke daling een lagere bodem heeft dus stand gehouden. De dalende lange termijn trend is nog steeds intact. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 18 jul 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update donderdag 16 mei 2019: Potenti๋le bodem in daggrafiek van het fonds
 
 • Na kwartaalcijfers is in de daggrafiek van ABN AMRO gisteren een potenti๋le bodem ontstaan. Het gaat om een engulfing bullish line. De candle zou vandaag bevestigd moeten worden als bodem, maar het is rond half twaalf de vraag of dit gebeurt. Het aandeel staat namelijk op verlies. Het is dus onduidelijk of deze candle daadwerkelijk een bodem wordt.
 • Bij een vervolg naar boven kan het fonds weerstand ontmoeten rond € 19,80, € 20,35 of € 20,70. Hoe verder het aandeel komt ten opzichte van deze niveaus, hoe beter dat dit is.
 • Een eventuele daling onder het laagste punt rond € 18,70 van gister zou vanzelfsprekend een negatieve ontwikkeling zijn. De potenti๋le bodem zou verloren gaan en het fonds zou in dat geval alsnog verder dalen. -Ad Nooten-

Overgenomen uit mijn dagelijkse rubriek:
Donderdag 16 mei 2019: Wat is me opgevallen?

 

Update woensdag 24 apr 2019: Negatieve patroon is nog steeds intact
 
 • In maart is in de weekgrafiek van het aandeel een nieuwe lagere bodem ontstaan. Het patroon van lagere bodems en toppen bleef hierdoor intact. U kunt dit patroon zien aan de blauwe en rode stippen die ik respectievelijk onder de bodems en boven de toppen heb gezet. De lange trend is nog steeds naar beneden gericht.
 • De laatste top in de grafiek is die rond € 23. Zou die top doorbroken worden dan zou een eind komen aan het patroon van lagere toppen. Dat zou een positieve ontwikkeling zijn. Volgt daarentegen een lagere top onder € 23 dan blijft het proces waarin het aandeel op steeds lagere niveaus wordt verkocht gehandhaafd en het beeld dus negatief. -Ad Nooten-

 

 

Update dinsdag 12 feb 2019: Patroon van lagere toppen lagere bodems
 
 • De lijnen die ik tot nog toe in de grafieken van ABN AMRO had staan zijn allemaal doorbroken geweest, daarom heb ik ze verwijderd uit de grafiek. We hebben er niets meer aan.
 • In de weekgrafiek die u links ziet heb ik groene stippen onder de bodems en rode stippen boven de toppen gezet. U ziet een patroon van lagere toppen en lagere bodems, dus een dalende trend. Volgt een daling onder de laatste bodem rond € 19,80 dan houdt deze trend aan, het zou een volgende stap omlaag zijn.
 • Komt in de grafiek daarentegen een doorbraak door de laatste top rond € 23 tot stand dan wordt het patroon van lagere toppen doorbroken. Dat zegt dan op zich nog niets over het vervolg, maar het zou wel een verbetering zijn. 
 • Zolang het patroon van lagere toppen en bodems intact is doen we er goed aan van een vervolg omlaag uit te gaan. -Ad Nooten-

PS Wilt u een grotere versie zien van de grafiek? Klikt u erop dan opent zich een nieuw venster met een grotere weergave.

 

Update donderdag 20 dec 2018: Patroon nu te lang om nog vlag te zijn
 
 • Het koersverloop heeft me gedwongen lijn g' in de beide grafieken iets naar boven te verschuiven. Een uitbraakpoging naar boven in september/oktober mislukte namelijk. De lijn sluit nu beter aan bij de koersontwikkeling zoals die zich heeft voorgedaan. Het heeft geen zin om aan lijnen vast te houden die dat niet meer doen. Het aandeel bevindt zich in een naar beneden gerichte beweging zolang het zich in het trendkanaal g-g' bevindt. Ik noem g-g' nu een kanaal omdat de formatie door het uitblijven van een goede uitbraak en de lengte van het patoon zo langzamerhand geen vlag meer mag worden genoemd.
 • De koers van het aandelenfonds nadert lijn h die u in de weekgrafiek links in zijn geheel ziet. Het is een potenti๋le steunlijn, die ik uiteraard ook in de daggrafiek rechts heb geplaatst. Vindt het aandeel binnenkort steun bij die lijn dan blijft een uitbraak naar boven uit g-g' vervolgens nog mogelijk. De lijnen h en g' vormen samen namelijk een wig. Bij een daling onder lijn h ligt het echter voor de hand dat ABN AMRO naar de stippellijn rond € 19,25 door voorgaande toppen of naar lijn g gaat. Het beslismoment waarop de markt moet kiezen tussen beide scenario's is gezien de daling van 3,9% van vandaag die rond 15.30 uur op de borden staat nabij. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 31 jul 2018: Volgen of vlag in wording wordt afgerond
 
 • Na een daling in de maanden mei en juni is deze maand een bodem gevormd in de weekgrafiek van het fonds. Het beeld is nu zo dat we een potenti๋le vlag in de grafiek hebben, het patroon g-g'. Zou dit voortzettingspatroon worden afgerond met een uitbraak naar boven dan is het af, wat dan een vervolg naar boven inhoudt. Het is dus de moeite waard om te volgen of dit patroon inderdaad wordt afgemaakt.
 • In de daggrafiek zien we dat de koers van ABN AMRO voordat een uitbraakpoging kan worden gedaan eerst door Fibonacci niveaus van de voorgaande daling rond € 23,95 en € 24,50 moet breken, daar kunnen we dus eerst op letten.
 • De eventuele vorming van een lagere top met een daling onder de bodem rond € 21,50 zou zwak zijn, want het zou dan nog maar de vraag zijn of lijn g steun zou vormen. Dat kan dus het beste niet gebeuren. In het meest positieve scenario loopt de koers naar lijn g' en breekt daar naar boven doorheen. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 23 mei 2018: Het bodempatroon ging over in een vlag
 
 • De stijging die volgde op de afronding van het omgekeerd hoofd en schouders patroon waar ik begin deze maand over schreef liep stuk in de wig e-f in de daggrafiek rechts, waarna een daling volgde. Het hield tevens de afronding in van de vlag e-e'. Dezelfde candle die zorgde voor de afronding van de wig en de vlag betekende ook een terugkeer onder de neklijn van het omgekeerd hoofd en schouders patroon, waardoor dat patroon ongeldig werd. Het bodempatroon ging aldus over in een voortzettingspatroon, waarop een voortzetting naar beneden de meest waarschijnlijke ontwikkeling is. Voor overgangen van het ene naar het andere patroon gebruik ik overigens de term patroontransformatie, waarvan dit een mooi voorbeeld is.
 • Het koersdoel van de vlag e-e' ligt in de buurt van de stippellijn rond € 22,60 in de weekgrafiek links, ik neem daarom aan dat het fonds naar dat niveau gaat. Het aandeel zou eerst naar beneden door de bodem op € 23,45 moeten breken, we kunnen gaan controleren of dit inderdaad gebeurt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 2 mei 2018: Omgekeerd hoofd en schouders patroon
 
 • Het hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek links is nu onomkeerbaar ongeldig geworden, want de koers van ABN AMRO is verder opgelopen. Het omgekeerd hoofd en schouders patroon onder de stippellijn rond € 25,20 waar ik vorige keer over schreef is afgemaakt. Het patroon zorgt voor een koersdoel van ongeveer € 26,90, waarvoor het aandeel wel boven € 25,20 moet blijven.
 • In beide grafieken, ook de daggrafiek rechts, ziet u momenteel Fibonacci lijnen over de daling van januari tot maart. Potenti๋le weerstandsniveaus, dus grenzen waar eventueel een top tot ontwikkeling kan komen zijn het 50% niveau rond € 25,95 en het 61,8% niveau rond € 26,55. Dit zijn naast € 25,20 de niveaus waar we onze aandacht op kunnen richten om te kijken of de huidige stijging van het fonds aanhoudt of, bij topvorming en een daling vanaf € 25,95 of € 26,55, mogelijk slechts tijdelijk van aard is. -Ad Nooten-

 

Update zaterdag 14 apr 2018: Toppatroon is formeel ongeldig geworden
 
 • De koers van ABN AMRO is teruggekeerd boven de neklijn rond € 24,45 van het hoofd en schouders patroon in de weekgrafiek links, waardoor dat formeel ongeldig is geworden. Ik schreef vorige keer echter niet de grens € 24,45 te gebruiken voor mijn oordeel over de geldigheid van het patroon, maar € 25,20. Hier bleef de koers onder. Ik houd op grond hiervan vast aan mijn aanname dat het aandeel naar € 22,95 of € 22,60 gaat, niveaus die ik vorige keer noemde, met mogelijkerwijs een vervolg naar het 50% niveau rond € 21,25.
 • Een eventuele doorbraak door € 25,20, met een slotstand op dagbasis uiteraard, zou het technische beeld daarentegen veranderen. Het hoofd en schouders patroon uit de weekgrafiek zou definitief ongeldig worden. Onder de stippellijn rond € 25,20 in de daggrafiek zou bovendien een omgekeerd hoofd en schouders patroon worden afgerond en dat is een bodempatroon. Dit zou me dwingen mijn aanname te herzien. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 23 mrt 2018: Hoofd en schouders patroon is afgerond
 
 • ABN AMRO is gisteren naar beneden door het steunniveau € 24,45 gebroken, waardoor het hoofd en schouders patroon dat in ontwikkeling was is afgerond. Op grond van het toppatroon is een koersdoel te berekenen van € 20,45. Ik acht het patroon geldig zolang de koers van het fonds onder de laatste top rond € 25,20 in de daggrafiek rechts blijft sluiten, ik houd wat marge ten opzichte van de neklijn op € 24,45.  Komt het eventueel van een test dan is € 25,20 dan ook met name de grens waar ik op let.
 • Het hebben van een koersdoel ontslaat me uiteraard niet van de verplichting om te kijken waar het aandeel eventueel steun kan vinden. Hiervoor heb ik Fibonacci lijnen in de weekgrafiek links gezet. Het 38,2% niveau rond € 22,95 kan steun vormen, eventueel in combinatie met de stippellijn rond € 22,60 door eerdere bodems. Die combinatie is mijn eerste richtpunt.
 • Potenti๋le steunniveaus zijn verder het 50% niveau rond € 21,25, het 61,8% niveau rond € 19,55 en de stippellijn rond € 19,25. Het koersdoel € 20,45 suggereert dat het aandelenfonds in ieder geval naar het 50% niveau zou gaan, voordat ik daar van uit ga wil ik echter eerst de grenzen € 22,95 en € 22,60 met slotstanden in de daggrafiek bereikt en doorbroken zien. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 20 mrt 2018: Risico op vorming van een toppatroon
 
 • De huidige situatie in dit aandeel is spannend. Het fonds is niet alleen conform mijn aanname gedaald vanaf de bovenkant van het kanaal c-d, maar is daar ook naar beneden uitgebroken. Het vond vervolgens steun ter hoogte van de stippellijn rond € 24,45 en dat is zoals u in de weekgrafiek links ziet een cruciaal niveau. Een blijvende doorbraak door deze grens zou namelijk de vorming van een hoofd en schouders patroon inhouden. Een terugkeer naar de stippellijn rond € 22,60 in die grafiek of wellicht lager zou dan te verwachten zijn.
 • In de daggrafiek rechts ziet u dat er flink gestreden wordt om het niveau € 24,45. Zouden kopers kans zien om de koers met een stijging boven de top rond € 25,85 te brengen dan is het aandeel even veilig. Zolang die stap uitblijft  is er risico op een voortzetting naar beneden. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 17 jan 2018: Aandeel heeft weerstandslijn bereikt
 
 • Het aandeel ABN AMRO heeft vorige week een belangrijke lijn bereikt, lijn d in de weekgrafiek links. Het gaat om een potenti๋le weerstandslijn. Zolang de lijn niet doorbroken is neem ik aan dat zich hier een top ontwikkelt en dat zich de komende tijd een daling voor zal doen. 
 • Zou het daarentegen toch van een doorbraak naar boven komen dan zou dat een sterke ontwikkeling en een teken van groot optimisme onder beleggers zijn. In dat geval moet ik mijn aanname uiteraard herzien. -Ad Nooten-

PS Wilt u een grotere versie zien van de grafiek? Klikt u erop dan opent zich een nieuw venster met een grotere weergave.

 

Update donderdag 21 dec 2017: Island reversal patroon in de daggrafiek
 
 • Wat onmiddellijk opvalt in de daggrafiek van ABN AMRO links is het island reversal patroon, een krachtig bodempatroon. Gaps tegenover elkaar ontstaan op 8 november en 8 december jongstleden zorgden ervoor dat de candles tussen die data afgescheiden werden van de overige candles. Ze vormen als het ware een eiland, dat verklaart de naam van het bodempatroon. We doen er overigens goed aan te controleren of het laatste gap niet alsnog gesloten wordt, want dat gebeurt nogal vaak na de ontwikkeling van dit patroon. Dat zou het verloop wat minder krachtig maken.
 • We hebben in dit aandeel te maken met weerstand rond € 26,90. Brengen kopers het fonds door dit niveau dan blijft het gap open en wordt een voortzetting naar lijn d aannemelijk. Dit is zoals u in de weekgrafiek rechts ziet een lijn getrokken door twee voorgaande toppen en dus een potenti๋le weerstandslijn.
 • Volgt vanaf € 26,90 daarentegen een daling dan neem ik aan dat het gap gesloten gaat worden. De plaats van de volgende bodem moet ons vervolgens vertellen wat daarna de mogelijkheden zijn. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 6 okt 2017: Verrassend sterk vanaf begin september
 
 • Het koersverloop van ABN AMRO is veel sterker geweest dan ik verwachtte, het heeft me verrast. Het fonds kende zoals u in de daggrafiek links kunt zien vanaf begin september een sterke opmars, die gisteren bekroond werd met een doorbraak door de top rond € 25,85. Het komt er voor een voortzetting naar boven nu op aan dat het aandeel boven € 25,85 blijft en het niveau een steunniveau wordt. De doorbraak mag immers geen valse beweging worden, want dan gaat het alsnog de andere kant uit met het aandeel.
 • Zolang het koersverloop aan deze voorwaarde voldoet en daadwerkelijk boven € 25,85 blijft ga ik uit van een vervolg naar lijn d die u in de weekgrafiek rechts ziet. U kunt op beide grafieken overigens klikken voor een grotere versie. Lijn d is de lijn die toppen uit januari 2016 en juni van dit jaar met elkaar verbindt. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 6 sep 2017: Naar beneden door stijgende lijn gebroken
 
 • Het aandeel ABN AMRO is naar beneden door lijn c gebroken en dat betekent een verzwakking van het technische beeld. Het is immers een lijn door meerdere bodems. De ontwikkeling houdt in dat we een plausibel doel moeten bepalen voor de huidige daling.
 • Bij voorgaande bodems kan steun gevonden worden en dat wil zeggen dat er eventueel een bodem kan ontstaan in het gebied € 22,25 - € 22,55 of bij € 21,80. U ziet deze grenzen met blauwe stippellijnen aangegeven in de daggrafiek links. 
 • In de rechtse grafiek, de weekgrafiek, heb ik Fibonacci lijnen geplaatst. Een correctie bedraagt over het algemeen 38,2% of meer, de koers zou dus naar € 21,30 of lager moeten gaan. We dienen na te gaan of de bodems tussen € 22,25 en € 22,55, alsmede die bij € 21,80 naar beneden worden doorbroken, want daarover hebben we vooraf uiteraard geen zekerheid. 
 • We moeten uiteraard weten in welke omstandigheid we de veronderstelde daling naar € 21,30 of lager los moeten laten, dat zou het geval zin indien de top rond € 23,70 in de daggrafiek naar boven doorbroken wordt. Ofwel bij dat punt of bij lijn c zal normaliter weerstand gevonden worden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 17 aug 2017: Door uitbraak uit wig een lagere top
 
 • In de daggrafiek van het aandeel is bij de recente stijging de oplopende wig f-f ' tot ontwikkeling gekomen en gisteren afgerond met een uitbraak naar beneden. Het gap dat daarbij ontstond is een breakaway gap en dus niet een gap dat noodzakelijkerwijs gesloten zal worden. 
 • Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor de afronding van een lagere top, een top onder die uit mei van dit jaar. Een conclusie is hieruit echter nog niet te trekken. Het toekomstig koersverloop hangt af van het verloop ten opzichte van lijn c. Volgt een daling onder deze lijn dan is dat negatief. De vorming van een bodem boven lijn c zou echter betekenen dat het stijgingsperspectief behouden blijft. -Ad Nooten-

PS Wilt u een grotere versie zien van de grafiek? Klikt u erop dan opent zich een nieuw venster met een grotere weergave.

 

Update donderdag 27 juli 2017: Recente top bij 61,8% niveau van belang
 
 • Als ik naar de weekgrafiek hiernaast kijk stel ik vast dat de koersontwikkeling positief is zolang het aandeel boven lijn c staat. 
 • Een tweede punt van aandacht is de top die recent bij het 61,8% Fibonacci niveau van de daling € 25,84 - € 22,27 is ontstaan. Wordt die top, die afgerond op € 24,55 lag, doorbroken dan is de kans op een voortzetting naar de top uit mei of hoger groot. Op een doorbraak door een 61,8% niveau volgt namelijk meestal een voortzetting naar het 100% niveau. De hele voorgaande daling wordt dan teruggedraaid. Het blijft uiteraard altijd zaak te volgen of er dan eventueel toch een lagere top onder € 25,84 tot stand komt, want een lagere top kan in theorie gevaar brengen.
 • Wordt het 61,8% niveau niet doorbroken en zou het aandeel een daling inzetten dan wordt het tijd om te volgen of lijn c wel intact blijft als steunlijn. Die zou dan eventueel doorbroken kunnen worden, wat zou uitmonden in een daling naar € 22,30 of lager. -Ad Nooten-

PS Klikt u op de grafiek indien u een grotere versie wilt.

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

030517: Doel hoofd en schouders patroon is bereikt

040117: Na test neklijn weer richting doel van patroon

201016: Belangrijke doorbraak door voorgaande toppen

020916: Na een krachtig herstel weer 'boven water'

010816: Lagere bodem ontstaan de afgelopen maand

190716: Te weinig koersdata voor goede analyse

 

Nieuwsoverzicht ABN AMRO

Naar boven