ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Aalberts

Update maandag 13 aug 2018: Eerder deze maand door maartbodem gezakt
 
 • De voorlaatste candle in de weekgrafiek betekende een doorbraak door de bodem van begin maart. Klap ik het verloop boven die bodem om naar beneden dan krijg ik een koersdoel van ± € 32,60.
 • In de grafiek staan Fibonacci lijnen over de stijging € 25,70 - € 45,05. Potentiλle steunniveaus zijn € 37,65 (38,2%), € 35,40 (50%) en € 33,10 (61,8%). Omdat ik niet wil speculeren op een daling onder een 61,8% niveau neem ik in plaats van € 32,60 die grens € 33,10 als doel.
 • Het is zaak te controleren dat de 38,2% en 50% niveaus doorbroken worden, daar kan in principe nog een bodem ontstaan. Bodemvorming bij een van die niveaus zou een verandering van de situatie zijn. Verder check ik of parallel aan lijn i eventueel een dalende lijn vanaf de maartbodem ontstaat, ook de vorming van zo'n lijn zou het beeld van een daling naar € 33,10 veranderen. -Ad Nooten-

Meer aandelenanalyses zien? Kom dan naar de zomersessie!

 

Update woensdag 18 apr2018: Dubbele top, gevolgd door hogere bodem
 
 • Het aandeel is na mijn vorige update gestegen tot bijna bij de top uit januari van dit jaar en vervolgens opnieuw gedaald. Het verschil tussen de toppen is dusdanig klein dat ik het zie als een dubbele top rond € 44,85. Voor de vervolgontwikkeling zegt deze dubbele top niets. Zoals het er op dit moment voor staat hebben we een hogere bodem in de weekgrafiek, de bodem rond € 39,90. Vanaf deze bodem is een stijging mogelijk en dus ook een doorbraak door de dubbele top en een voortzetting naar boven. 
 • Het zou daarentegen negatief zijn zou de koers onder de bodem rond € 38,75 van vorige maand komen. Dat zou van de dubbele top namelijk een M-vormig toppatroon maken en resulteren in een vervolg naar beneden. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 8 mrt 2018: Deze week kentering gekomen in het verloop
  
 • Het bedrijf kwam op 28 februari jongstleden met cijfers. Het aandeel was de dag ervoor zoals u in de daggrafiek rechts ziet teruggekeerd bij de onderkant van het kanaal j-j' waaruit het fonds eerder naar beneden uitbrak. Na de cijfers daalde het aandeel vanaf de onderkant van dat kanaal, het leek de daling te hebben hervat. Afgelopen maandag volgde echter een radicale omslag. BlackRock bleek zijn belang in het fonds te hebben vergroot en dat gaf het fonds vleugels. Er moet gezien de mate van stijgen sprake zijn geweest van een short squeeze. De koers van Aalberts keerde in de daggrafiek terug in het kanaal . Kijk ik nu naar de mogelijke weerstandsniveaus in die grafiek dan kom ik uit rond € 42,65 (61,8%), € 43 en € 43,55 (76,4%). De koers staat halverwege de middag bij € 43.
 • Belangrijker is echter de ligging van lijn j in de weekgrafiek. Die is niet precies gelijk aan die in de daggrafiek, wat overigens niet ongewoon is. Hier ligt de lijn deze week rond € 43,60 en de komende week rond € 44. Het is mogelijk dat het fonds bij die lijn in de weekgrafiek alsnog weerstand ondervindt. Een definitieve conclusie wil ik daarom nog niet trekken uit de ontwikkeling, maar een kentering is het tot dusverre zeker. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 9 feb 2018: Naar beneden uit trendkanaal gebroken
  
 • Aalberts is naar beneden uit het trendkanaal j-j' gebroken en daarmee in een correctie geraakt. Naar aanleiding hiervan heb ik in de weekgrafiek links Fibonacci lijnen tussen € 25,70 en € 45,05 geplaatst, want ik wil weten waar in theorie steun gevonden kan worden. Dit is het geval rond € 37,65 (38,2%), € 35,35 (50%) of € 33,10 (61,8%). Dit zijn grenzen waar het fonds naar toe kan gaan.
 • Klap ik het koersverloop boven de stippellijn rond € 40,90 in de daggrafiek rechts om naar beneden dan geeft dat een koersdoel van € 36,75. Dit is geldig zolang de koers van het aandeel onder de genoemde stippellijn blijft. Ik neem wat marge en gebruik de top van de voorlaatste candle op € 41,55 in plaats daarvan als fictief stoploss niveau. Een daling naar € 37,65 is op grond van dit koersdoel aannemelijk, maar ook een daling daaronder is mogelijk. -Ad Nooten-

 

Update woensdag 31 jan 2018: Dalend binnen een groot stijgend trendkanaal
 
 • Kopers van de stukken Aalberts hebben na mijn vorige update keurig gezorgd voor de vorming van een hogere bodem boven € 41 en vanaf die nieuwe bodem een vervolg naar boven opgezet. Uiteindelijk is een stijgend trendkanaal voortgekomen uit het verloop, het kanaal j-j' dat u in de linkse grafiek, de weekgrafiek, ziet. Het aandeel doet het nog steeds uitstekend. Het is op 28 februari aanstaande aan Aalberts om met goede jaarcijfers te beantwoorden aan de hooggespannen verwachtingen die beleggers gezien het koersverloop hebben. 
 • Het aandeel is de afgelopen weken gedaald. In de daggrafiek is het fonds gisteren aangekomen bij een potentieel steunniveau, namelijk het 61,8% Fibonacci niveau van de stijging van begin januari. Het is mogelijk dat hier een bodem ontstaat en een nieuwe stijgingsfase volgt. Wordt het niveau daarentegen naar beneden doorbroken dan volgt een daling naar de recente bodem rond € 41,90 of lijn j. De stijgende trend is intact zolang de aandelenkoers boven deze lijn staat. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 15 dec 2017: Iets verder gestegen dan ik verwachtte
 
 • Bij een stand van € 41,75 schreef ik begin oktober dat het hoogste punt in het koersverloop van Aalberts welhaast bereikt moest zijn. Het was een verkeerde inschatting, want het fonds is verder gestegen tot € 43,77. 
 • Daar is zoals u in de daggrafiek ziet een top gevormd, een engulfing bearish line, en vervolgens is de doorbraak door de top rond € 43,15 teruggedraaid. Dit is negatief, maar zegt niets over het toekomstig verloop. Zorgen beleggers voor een hogere bodem boven € 41 dan is een vervolg naar boven mogelijk. 
 • Het zou een daarentegen een kentering zijn zou dit niveau naar beneden doorbroken worden, dat zou een teken zijn dat met € 43,77 het hoogste punt is bereikt. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 5 okt 2017: Punt van de mast moet welhaast bereikt zijn
 
 • In de hoogspanningsmast in de buurt van mijn huis zijn momenteel mannen aan het werk die geen enkele vorm van hoogtevrees kennen. Aan die mannen moest ik denken bij een blik op de grafieken van Aalberts, beleggers in dat fonds kennen namelijk evenmin hoogtevrees. De koers stijgt al enige tijd zeer scherp, maar beleggers klimmen net als de mannen in de mast rustig verder. De grafiek geeft me echter aanleiding om te veronderstellen dat aan de stijging binnenkort een einde komt. De top van de mast moet welhaast bereikt zijn, waarom ik dat denk wil ik met u bespreken.
 • Kijkt u naar de maandgrafiek dan ziet u dat er aanvankelijk sprake was van een rustige stijging met lijn d als steunlijn. Dat ging beleggers niet rap genoeg, zo ontstond lijn i. Ook die stijging verliep voor marktpartijen echter te langzaam, er volgde een opmars met de nog steiler verlopende lijn j als trendlijn. Dit alles ziet u in de maandgrafiek links. Nog ging het kopers van de stukken echter niet snel genoeg. In de daggrafiek staat lijn h, die een versnelling van de stijging betekent ten opzichte van lijn j. Deze laatste versnelling geeft me aanleiding om te veronderstellen dat de top van de mast snel zal worden bereikt. Die top zou eventueel bij het 261,8% Fibonacci niveau in de maandgrafiek rond € 42,15 kunnen liggen. Als ik beleggers was zou ik dus stoppen met klimmen, want er is zo geen mast meer om nog verder in naar boven te gaan en staand op het puntje is het maar moeilijk balanceren. -Ad Nooten-

 

Update maandag 11 sep 2017: Vrijdag door voorgaande top gebroken
 
 • Het aandeel Aalberts is na een bodem bij een van de potentiλle steunniveaus die ik vorige keer noemde, € 36,35, opnieuw gestegen. Afgelopen vrijdag kwam een doorbraak door de vorige top tot stand, waarmee een vervolgfase in het koersverloop aanbrak. Het fonds stijgt verder.
 • Het 161,8% Fibonacci niveau van de laatste correctie rond € 39,10 is een goed koersdoel voor deze voortzetting. 
 • Lijn h is de nieuwe steunlijn in de daggrafiek. De koersontwikkeling is in ieder geval positief zolang het fonds boven deze lijn noteert. Aan de hand van die lijn kunnen we de voortgang naar boven dus allereerst controleren. -Ad Nooten-

 

Update dinsdag 29 aug 2017: Gisteren naar beneden uit een wig gebroken
 
 • Kopers van aandelen Aalberts hebben de koers van het fonds door de top € 37,60 weten te brengen, maar vervolgens ontstond de wig g-g'. Dat patroon is gisteren afgemaakt met een uitbraak naar beneden, waardoor er ondanks de voorafgaande stijging boven € 37,60 vooralsnog toch een einde is gekomen aan de opmars van het aandeel. Er zal een nieuwe bodem gevonden moeten worden voordat eventueel een nieuwe stijgingspoging kan worden gewaagd.
 • Om te bepalen waar eventueel een bodem kan ontstaan plaatste ik Fibonacci lijnen. Potentiλle steunniveaus zijn de grenzen € 36,75, € 36,35 en € 35,95, rond die koersniveaus kunnen we allereerst gaan kijken of daar een bodem tot ontwikkeling komt. -Ad Nooten-

 

Update maandag 14 aug 2017: Doorbraak is een valse beweging geworden
 
 • Het aandeel Aalberts is afgelopen vrijdag teruggekeerd onder het eerder doorbroken weerstandsniveau € 37,10. De doorbraak door dit niveau is hiermee een valse beweging geworden. Kenmerkend voor een valse beweging is dat in theorie een koersontwikkeling in de tegenovergestelde richting kan volgen. De terugkeer onder € 37,10 kan dus eventueel uitlopen op een nieuwe daling.
 • De stippellijn rond € 37,10 is door deze ontwikkeling opnieuw weerstandslijn geworden. Kopers van de stukken zullen het aandelenfonds achtereenvolgens boven dit niveau en de top rond € 37,60 moeten brengen willen zij alsnog een vervolg omhoog afdwingen. -Ad Nooten-

 

Update maandag 7 aug 2017: Vrijdag gesloten boven recente toppen
 
 • Het slot van afgelopen vrijdag lag boven de toppen die eerder rond € 37,10 zijn ontstaan. Dit een positieve stap. Het aandeel dient voor een voortzetting naar boven boven dit doorbroken niveau te blijven.
 • Vervolgens moet de top rond € 37,50 met een slotstand worden doorbroken. Als dat wordt gerealiseerd kunnen we ons richten op het 161,8% Fibonacci niveau van de correctie € 37,09 - € 34,32 rond € 38,80. U kunt ook nog aan € 39,80 denken, bepaald door de zijwaartse beweging van de laatste maanden om te klappen naar boven.
 • Voorwaarde is nogmaals dat Aalberts boven de doorbroken toppen blijft. Ik neem daarbij een kleine marge, laten we zeggen dat het fonds boven € 36,90 moet blijven sluiten. -Ad Nooten-

 

Update vrijdag 28 juli 2017: Sprong naar boven na kwartaalcijfers
 
 • Het aandeel Aalberts maakte gisteren na de bekendmaking van kwartaalcijfers een sprong naar boven. Het fonds bereikte de bovenkant van de rechthoek tussen € 34,35 en € 37,05, maar brak daar uiteindelijk niet doorheen. Het lichaam van de candle van gisteren bevindt zich namelijk onder de bovenkant € 37,05 van het patroon.
 • De candle is als inverted hammer bovendien een potentieel toppatroon. Daar er verder een gap ontstond dat normaal gesproken op een gegeven moment nog gesloten zou worden is een daling mogelijk.
 • De potentiλle voortzetting naar boven die voortvloeit uit de rechthoek is dus nog niet afgedwongen, dat is de conclusie op dit moment. Het aandeel zal daarvoor boven € 37,05 moeten komen en blijven en tevens door de top van gisteren rond € 37,50 moeten breken. -Ad Nooten-

 

Update donderdag 13 juli 2017: Zijwaarts verloop in vorm van rechthoek
 
 • Uit de doorbraak door € 31,90 in januari, de test van dat niveau in maart en de stijging die daarop volgde is uiteindelijk een zijwaartse koersontwikkeling tussen € 34,35 en € 37,05 tot stand gekomen. Het gaat om een rechthoek, waardoor de kans op een voortzetting naar boven groot is. Een rechthoek is namelijk een voortzettingspatroon. Een uitbraak naar boven zou zorgen voor een koersdoel van ongeveer € 39,75. 
 • Je ziet echter ook uitbraken naar beneden uit rechthoeken, zij het minder vaak. Een uitbraak naar beneden zou een koersdoel van ongeveer € 31,65 inhouden, net als het koersdoel naar boven berekend aan de hand van de hoogte van de rechthoek. Omdat de stippellijn rond € 31,90 een potentiλle steunlijn is dat dan het beste doel om te gebruiken.
 • Speculeren op een uitbraak is gevaarlijk, dat doe ik dan ook niet. Ik wacht. Bij een stijging boven € 37,05 richt ik me op € 39,75, bij een daling onder € 34,35 op € 31,90. -Ad Nooten-

 

 

Eerder van dit aandeel verschenen analyses:

210217: Optimisme beleggers is gezien doorbraak groot

011116: Lagere top, ontwikkeling t.o.v. 61,8% volgen

290816: € 30,40 en €31,90 zijn de te doorbreken niveaus

220716: Dubbele top, maar drie potentiλle steunlijnen

040316: Bodem bij 76,4% niveau biedt mogelijkheden

110116: Topvorming binnen de lange stijgende trend

210715: Markt na toppatroon van mening veranderd

100615: Dalende rechthoekige driehoek in daggrafiek

050215: Net onder de top van het afgelopen jaar

140814: Kijken of cijfers voor bodem gaan zorgen

060514: Onlangs naar beneden uit kanaal gebroken

070314: Nog steeds in een fraaie stijgende trend

011113: Top 2007 is bereikt, markt moet nu kiezen

300413: Opmars aandeel hapert de laatste weken

121212: Naar boven uit grote driehoek gebroken

170812: Grote driehoek in wording in maandgrafiek

130312: Stevig opgelopen vanaf 50% niveau

131011: Dubbele bodem bij 50% Fibonacci niveau

100511: Trend afgelopen maanden aangehouden

040111: In december door 61,8% niveau gebroken

190810: Mijn inschatting in mei bleek fout

200510: Hoofd en schouders patroon markeert top

130110: Stijgende trend is nog altijd in stand

140809: Uitbundige reactie, maar waarop?!?

140409: Klassiek dilemma bij huidige countertrend

271008: Daling onder 76,4%, doel nu bodem 2003

180908: Door 61,8% maandgrafiek, dus daalt verder

270608: In daggrafiek door 61,8% niveau gezakt

260608: Fonds door daling nu op cruciaal punt

250408: Doorbraken lijnen deerden fonds niet

210208: Herstelbeweging in de vorm van een vlag

080108: Novemberdoel bereikt, daling nog intact

121107: Door lange termijn lijn gebroken

021007: Steun Fibonacci niveau in weekgrafiek

 

Nieuwsoverzicht Aalberts Industries

 

Naar boven