ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

WOLTERS KLUWER maandgrafiek  WOLTERS KLUWER weekgrafiek  WOLTERS KLUWER daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Op 10 maart jongstleden besloot ik naar aanleiding van de daling onder het 76,4% Fibonacci en de bodem van vorig jaar in de maandgrafiek mijn lange termijn koersdoel op €8,75 te leggen. Er is daarop een stijging gevolgd, waardoor mijn verwachting tot dusverre niet is uitgekomen. De vraag is uiteraard of dat alsnog te gebeuren staat.
  • Het aandeel Wolters Kluwer is in de weekgrafiek naar boven uit het dalend kanaal u-u' gebroken, waardoor je zou zeggen dat de dalende trend beλindigd is. Dat is echter wat te gemakkelijk. In de grafiek ziet u Fibonacci lijnen over de daling €23,50 - €11,25 en u kunt aan de hand daarvan met mij constateren dat er deze maand weerstand heeft gelegen rond het 23,6% niveau. Dit is een potentieel weerstandsniveau, hetgeen in kan houden dat het fonds de daling vanaf dit punt gaat hervatten.
  • In de daggrafiek is een dubbele top ontstaan die gevolgd is door een lagere top en een daling onder lijn o en de stippellijn op €13,20 door twee voorgaande bodems. Bepaal ik een korte termijn koersdoel door het stuk tussen €13,20 en €14,23 om te klappen naar beneden dan kom ik rond het 61,8% niveau van de stijging €11,25 - €14,23 op €12,40 uit waarover ik Fibonacci lijnen getekend heb. Dat is mijn korte termijn koersdoel.
  • Als lange termijn koersdoel laat ik de waarde €8,75 staan. Blijvende bodemvorming na een daling onder een 76,4% niveau zoals in de maandgrafiek vindt zelden plaats, daarom houd ik er rekening mee dat Wolters Kluwer toch nog onder de bodem van €11,25 gaat geraken.
  • Dit gaat uiteraard alleen gebeuren als het fonds naar €12,40 gaat en daar vervolgens onder belandt. Dat ga ik de komende tijd dus in eerste instantie volgen. -Ad Nooten-

Naar boven