ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ING maandgrafiek  ING weekgrafiek  ING daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • ING heeft weerstand ondervonden van de dalende lijn r en is onder het 61,8% Fibonacci van de stijging 2003 - 2007 in de maandgrafiek rond 19,15 gedaald. Dit betekent vanuit de Fibonacci methode geredeneerd dat er een daling naar het 100% niveau rond 8,60 gaat volgen. Hoewel het een grote daling behelst en ik mijn nek daarmee nogal uitsteek neem ik die waarde voor de voor ons liggende maanden als koersdoel.
  • Het is uiteraard wel omgeven met de nodige onzekerheid. De koers zou bijvoorbeeld deze maand nog terug kunnen keren boven 19,15 en zo net als eerder dit jaar in juli gebeurde het 61,8% niveau toch nog intact kunnen laten. Mocht dat gebeuren dan is lijn r bepalend, ik houd mijn koersdoel 8,60 aan zolang ING onder die lijn staat.
  • Verder zou het 76,4% niveau rond 15,10 hoewel dat ongebruikelijk is eventueel steun kunnen blijken, daar zal ik zeker op letten.
  • In de grafiek ziet u parallel aan lijn r een lichtgrijze lijn getekend. Het is een voorlopige lijn, een studielijn waarmee ik aan wil geven dat er vanuit het huidige koersverloop eventueel een dalend trendkanaal zou kunnen ontstaan. Ik houd dat in de gaten.
  • Ik heb de lijn daartoe overgenomen in de week- en de daggrafiek. In die weekgrafiek zou de lijn eventueel een daling naar 8,60 kunnen voorkomen, maar dat hangt geheel van de komende snelheid van dalen af. Wordt de lichtgrijze lijn boven 8,60 bereikt dan zal ik daar zeker uitkijken voor eventuele bodemvorming.
  • Feitelijk was de beweging van gisteren in de daggrafiek de beslissende stap naar beneden die me noopte om van een neerwaarts vervolg uit te gaan. ING sloot eergisteren nog boven de julibodem, maar eindigde daar gisteren alsnog onder. Dit is een technisch verkoopsignaal.
  • Een extra reden om met een daling rekening te houden is van fundamentele aard. ING heeft in vergelijking met andere banken nauwelijks afgeschreven op de kredietcrisis en dat bevreemdt me. De bank heeft bij het samenstellen van de kwartaalcijfers keuzes gemaakt waarmee zij afwijkt van andere banken. Wat moet blijken is of de keuze om maar in beperkte mate af te schrijven naarmate de kredietcrisis aanhoudt de juiste is geweest. Het zou een ernstige vertrouwenscrisis met aandeelhouders veroorzaken mocht ING gedwongen worden om alsnog grote verliezen te nemen. Zoiets zou een forse daling inhouden en mijn koersdoel dat nu extreem laag lijkt zo vreemd nog niet maken. Ik vraag me aan de hand van de snelheid waarmee banken en verzekeringsmaatschappijen de laatste tijd omgevallen zijn bovendien af wat de waarde is van cijfers die door ondernemingen uit deze sector naar buiten worden gebracht. De stand van zaken kan vanuit cijfers waaruit geen onheil blijkt kennelijk als een blad aan de boom omslaan in een faillissement en dat beangstigt me. 
  • Uiteindelijk zijn het echter de lijnen waar ik me op moet richten en niet op mijn zorgen uit het vorige punt. Het koersverloop geeft aan hoe de markt over het aandeel denkt en dat is bepalend. Voor dit moment wijst alles in ieder geval op een verdere daling. -Ad Nooten-

Naar boven