ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ING maandgrafiek  ING weekgrafiek  ING daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Begin augustus ging ik ervan uit dat ING naar het 38,2% niveau rond 25,65 zou dalen. Het aandeel vond echter steun rond het 23,6% Fibonacci niveau in de maandgrafiek en het vervolg was zoals ik schreef afhankelijk van het al dan niet intact blijven van het dalend trendkanaal l-l' in de weekgrafiek. Zolang ING binnen dat kanaal bleef kon mijn verwachting alsnog uitkomen, maar dan moest ING wel onder 29,70 komen waar in de daggrafiek het 61,8% Fibonacci niveau een laatste steun kon vormen.
  • Die daling onder 29,70 is er zoals u in de daggrafiek ziet gekomen, op grond waarvan op zijn minst een daling naar 27,90 zou moeten volgen.
  • Kijken we naar de weekgrafiek dan zien we dat die waarde cruciaal is, het aandeel vond daar namelijk al meerdere keren steun. Een daling onder 27,90 zou de afronding van een hoofd en schouders patroon betekenen dat een koersdoel van 19,65 heeft, een stuk onder mijn koersdoel van 6 augustus jongstleden. Let wel, het patroon staat er nog niet en het is dientengevolge gevaarlijk om er al op vooruit te lopen.
  • Ik kan er namelijk ook een positief scenario tegenover zetten, namelijk dat waarin het kanaal l-l' als een grote vlag fungeert ten opzichte van de voorgaande stijging in het grote trendkanaal e-e'. Een vlag is een tijdelijke daling in een stijgende trend en is een voortzettingspatroon dat een vervolg naar boven suggereert. Ik wil daarom ook pas in het hoofd en schouders patroon geloven als ING onder lijn l' komt, pas dan kan het scenario van de vlag immers de prullenbak in.
  • Dat neemt niet weg dat ik zolang de dalende trend intact is nog wel uit ga van een daling naar het 38,2% Fibonacci niveau in de maandgrafiek rond 25,65, dat is gezien het feit dat correcties in het merendeel van de gevallen tot het 38,2% niveau of verder gaan nog steeds mijn richtpunt. -Ad Nooten-

Naar boven