ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

ING maandgrafiek  ING weekgrafiek  ING daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • ING kwam vorige maand wederom onder lijn e en wist daar in tegenstelling tot wat in de maanden maart en juni gebeurde niet terug boven te komen. De uitbraak uit het trendkanaal e-e' is definitief en vormt de start van een correctie.
  • Het eerst in aanmerking komende doel voor deze correctie is de laatste bodem rond 29,75 die samenvalt met het 23,6% Fibonacci niveau van de stijging 8,62 - 36,19.
  • Zou de koers van ING onder dit niveau komen dan verschuift het koersdoel naar 25,65 waar we het 38,2% niveau vinden.
  • In de weekgrafiek is goed te zien dat het aandelenfonds de grens op 29,75 bijna heeft bereikt. Zou de koers verder teruglopen dan zou er rond 27,75 eventueel nog steun kunnen liggen, maar ik betwijfel of die in het geval van een daling onder het 23,6% niveau in de maandgrafiek een beweging naar het 38,2% niveau rond 25,65 zou kunnen voorkomen.
  • Wat nog wel een rol zou kunnen spelen is het trendkanaal l-l' dat ik zowel in de weekgrafiek als in de daggrafiek getekend heb. Ik ga zodra er zich een daling onder de stippellijn rond 29,75 voordoet van een vervolg naar de onderkant van dit kanaal uit.
  • Wellicht volgt er eerst nog een herstel voordat die beweging naar lijn l' er komt, een herstel dat het aandeel bijvoorbeeld naar de stippellijn rond 31,90 in de daggrafiek zou kunnen brengen. Aangenomen dat er daar weerstand ligt zoals je dat van een voorgaande bodem zou mogen verwachten, ga ik ook in dat geval nog van een neerwaartse voortzetting uit.
  • Ik doe dat omdat een correctie naar het 23,6% niveau in de maandgrafiek wel erg beperkt zou zijn, je mag bij een retracement normaal gesproken op zijn minst een beweging naar het 38,2% verwachten. Dat wijst op een daling naar 25,65 of lager. -Ad Nooten-

Naar boven