ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

HEINEKEN maandgrafiek  HEINEKEN weekgrafiek  HEINEKEN daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Heineken brak gisteren in de daggrafiek naar beneden door de bodem die in februari van dit jaar rond €34,35 ontstond.  Dit is aanleiding om een nieuwe blik op het aandeel te werpen.
  • Daarmee begin ik echter niet in die daggrafiek, maar in de maandgrafiek. Ik plaatste vorige keer in die grafiek Fibonacci lijnen over de stijging €23,42 - €48,98, maar dat wil ik deze keer herzien. Het lijkt me bij nader inzien beter om de lijnen te plaatsen over de gehele beweging van de jaren 2003 - 2007, dus over de stijging €22,85 - €48,98. Dit levert een 61,8% niveau op dat rond €32,80 ligt en het aandeel heeft deze grens zoals u ziet bereikt. Er kan hier eventueel een bodem ontstaan.
  • Dat is in tegenspraak met de weekgrafiek waarin Heineken achtereenvolgens naar beneden door lijn o en de laatste bodem rond €34,35 gebroken is. Er kan in een situatie als deze zowel vanaf lijn o als vanaf de stippellijn rond €34,35 een daling ter grootte van de daling €48,98 - €39,15 volgen, wat respectievelijk leidt tot koersdoelen van ongeveer €27 of €24,50.
  • Ik ben echter door schade en schande wijs geworden voorzichtig van aard en heb me de gewoonte eigen gemaakt om niet vooruit te lopen op een daling onder een 61,8% niveau. Daar wil ik ook deze keer niet van afwijken.
  • Ik volg de komende tijd de bewegingen van het aandelenfonds ten opzichte van het genoemde 61,8% niveau rond €32,80, de stippellijn rond €34,35 en lijn p in de daggrafiek.
  • Een daling onder €32,80 zou de zaak helder maken, dat zou een voortzetting van de daling inhouden met de stippellijn rond €28,45 in de maandgrafiek als eerste richtpunt. Daar vinden we namelijk oude toppen die steun zouden kunnen vormen.
  • Een stijging boven achtereenvolgens de stippellijn rond €34,35 en lijn p in de daggrafiek zou een bodem betekenen, ik zou dan moeten gaan kijken waar potentiλle weerstandsniveaus te vinden zijn.
  • Er is zolang Heineken niet terugkeert boven €34,35 een gerede kans op een neerwaarts vervolg. -Ad Nooten-

Naar boven