ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

TNT maandgrafiek  TNT weekgrafiek  TNT daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • TNT is afgelopen vrijdag door een winstwaarschuwing flink gedaald en dat is de reden dat ik dit fonds vandaag bespreek. Ik start met de maandgrafiek. Er is vorig jaar een top ontstaan rond het 50% Fibonacci niveau van de daling uit de jaren 2007-2009, het aandeel heeft vanaf die grens de lange dalende trend hervat.
  • Om te bepalen waar het aandeel nog steun zou kunnen vinden maak ik in de weekgrafiek gebruik van Fibonacci lijnen over de stijging 10,68 - 23,79 in de weekgrafiek. Het enige overgebleven Fibonacci niveau waar steun kan liggen is het 61,8% niveau rond 15,65. Een eventuele daling onder die grens zou uitlopen op een terugkeer naar de stippellijn door de bodem uit 2003 rond 11,70 of een daling naar de bodem uit 2009 rond 10,70. Zoals het er op dit moment echter voorstaat kan er nog een bodem komen rond 15,65, want het aandeel koerst daar nog boven.
  • Het aandeel is bij de daling van afgelopen vrijdag tot stilstand gekomen op lijn u, dat is de lijn die ik door twee bodems uit 2010 heb getekend. Deze lijn vormt samen met lijn u' die langs twee toppen loopt een dalend kanaal. Het is in theorie mogelijk dat het aandeel nu in de richting van de bovenkant van dat kanaal gaat bewegen, waarbij opgemerkt moet worden dat je in een dalend kanaal nooit zeker weet dat de bovenkant ervan bereikt wordt. 
  • In de daggrafiek is gisteren een breakaway gap ontstaan. Dit type gap wordt niet altijd gesloten. We mogen dus niet zonder meer uitgaan van een terugkeer in dit overgeslagen gebied, ook al kan de markt er natuurlijk altijd voor kiezen om dit toch te doen. 
  • Het aandeel TNT koerst vanmiddag 3,6% boven het slot van afgelopen vrijdag, het aandeel herstelt wat. Of het echt om de vorming van een bodem gaat is op dit moment nog niet te zeggen. De conclusie uit deze analyse kan dus niet anders zijn dan dat de steun van lijn u een herstel mogelijk maakt. Hoe sterk dit herstel kan zijn moet afgewacht worden. Een eventuele daling onder lijn u en de grens 15,65 zou echter een eind maken aan de onzekerheid, want dat zou voor de komende maanden een daling naar 11,70 of 10,70 geven. De markt kan dit door vanaf lijn u voor een stijging te zorgen op grond van de huidige stand van zaken evenwel nog voorkomen. -Ad Nooten-

Geplaatst maandag 11 april 2011 15.31u.

Naar boven