ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

WAVIN weekgrafiek  WAVIN daggrafiek  (schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Wavin heeft gisteren een omgekeerde aandelensplitsing doorgevoerd, voor iedere acht aandelen is één nieuw aandeel uitgegeven. Het gevolg is dat het aandeel optisch duurder is, je betaalt immers acht keer zoveel voor de stukken. De vraag is echter wat het bedrijf ermee opschiet, want het doet aan de werkelijke situatie niets af. Het is eigenlijk niets meer dan een poging om te verdoezelen dat het fonds in de loop der tijden zo goedkoop geworden is. Nu oogt het duurder, maar bezitters van de aandelen zijn er niet beter mee af. Het vraagt vanwege de veranderde koersen wel om een aanpassing van de analyse, die leest u nu dan ook.
  • Het belangrijkst voor de toekomstige koersontwikkeling zijn lijn e en de stippellijn rond €10,70. Een achtereenvolgende daling onder beide lijnen zou de completering van een hoofd en schouders patroon betekenen, wat een toppatroon is. Dit zou een forse daling van de koers van het aandeel geven, waar ik nu echter vanwege het feit dat het patroon nog niet afgerond is nog niet op in wil gaan. Dat komt wel aan de orde bij een eventuele daling onder €10,70.
  • Het fonds heeft zich tot dusverre weten te handhaven boven lijn e, zij het met de nodige moeite. Hiermee heeft de markt de mogelijkheid van een stijging opengehouden. Ik heb om die reden Fibonacci lijnen geplaatst over de daling €14,56 - €10,73. Niveaus die gepasseerd moeten worden wil het fonds verder kunnen stijgen zijn het 50% niveau rond €12,65 en het 61,8% niveau rond €13,10. Een stijging kan alleen worden veiliggesteld door het uitnemen van beide niveaus.
  • Zolang de weerstand rond €13,10 niet is gepasseerd let ik scherp op het koersverloop ten opzichte van €10,70. Een daling onder dat niveau is dan namelijk zeer wel denkbaar. -Ad Nooten-

Geplaatst dinsdag 4 mei 2010 14.50u.

Naar boven