ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

CORIO maandgrafiek  CORIO weekgrafiek  CORIO daggrafiek 

(schuif met uw muis over deze links om van grafiek te veranderen)

  • Corio bevond zich zoals u in de maandgrafiek ziet sinds september 2009 in een zijwaarts verlopende beweging, het wachten was op een uitbraak. Die uitbraak heeft plaatsgevonden, het fonds is na de vorming van een dubbele top namelijk naar beneden door de laatste bodem gebroken.
  • Het is nu dus zaak om de potentiλle steunniveaus te bepalen en dat doe ik in de weekgrafiek. Hier staan Fibonacci lijnen getrokken over de stijging €22,61 - €50,93, wat mogelijke steunniveaus geeft rond €40,10, €36,75 en €33,40. Verder mag ook de stippellijn rond €38,95 als potentieel steunpunt worden gezien. 
  • Het 61,8% niveau rond €33,40 valt op een haar na samen met een aantal bodems die in begin 2009 tussen €32,35 en €33 zijn ontstaan, de combinatie van beiden maakt de zone €32,35 - €33,40 extra zwaar. Mocht Corio hier doorheen zakken dan gaat het echt mis met het aandeel.
  • Het fonds staat vanmiddag in de buurt van het eerste van de mogelijke steunniveaus, namelijk iets onder €40,10. Hier kan eventueel als het aandeel vandaag boven €40,10 weet te sluiten nog een bodem worden gevormd. Is dat niet het geval dan moeten we ons richten op €38,95 of eventueel de andere grenzen €36,75 en €33,40.
  • In de daggrafiek is op 27 april een gap ontstaan, wat werd veroorzaakt doordat het fonds ex-dividend ging. Het gap is tot dusverre open gebleven. Gaps worden meestal gesloten, wat me rekening doet houden met de mogelijkheid dat Corio nog terugkeert naar de bovenkant van het opengelaten gebied rond €48,65. Dan zal echter wel het algehele sentiment op de aandelenmarkt moeten verbeteren, anders komt daar niets meer van. 
  • Het lijkt me daarom het beste om eerst maar te gaan kijken of er een bodem ontstaat rond de magenta stippellijn op €40,10. Is dat niet het geval dan neemt de kans op het sluiten van het gap af, want dan moet het fonds bij een of meer van de lager gelegen besproken potentiλle steunniveaus op zoek naar een bodem. Vindt het aandeel wel steun rond €40,10 en ontstaat er hier een bodem dan kan nog getracht worden terug te keren naar het gap. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 7 mei 2010 15.57u.

Naar boven