ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

Privacyverklaring ADN Beursanalyse

ADN Beursanalyse verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze diensten of uw gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam, voorletters

- geslacht

- adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- bankrekeningnummer

- welke cursussen of seminars u heeft bijgewoond

- e-mails

- gegevens betreffende uw bezoeken aan onze website, uw internet browser en apparaat type waarmee u  de site bezoekt.

- gegevens om u op uw persoon gerichte advertenties te tonen

ADN Beursanalyse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw inschrijving voor cursussen, seminars en de betaling daarvoor

- u te kunnen bellen of e-mailen voor de uitvoering van onze dienstverlening

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- verzenden van nieuwsbrieven of reclamefolders

- te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

ADN Beursanalyse bewaart persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt ten behoeve van de eigen administratie en verstrekt deze niet aan derden.

De gegevens omtrent uw bezoeken aan deze site worden verzameld met Google Analytics, de gegevens die nodig zijn voor het tonen van advertenties met Google AdSense. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies. Informatie hierover en over het gebruik van Google Analytics en Google AdSense vindt u op de pagina cookiebeleid.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ADN Beursanalyse en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een derde partij op te laten sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar adnooten@adnbeursanalyse.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers), paspoort- of identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ADN Beursanalyse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

ADN Beursanalyse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via adnooten@adnbeursanalyse.nl.