ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Tussen de middag bereikte de AEX index de stippellijn rond 706,1, afkomstig van de bodem van 13 april jongstleden. Hier vond de beursgraadmeter steun. Een stijging volgde echter niet, het vertrouwen is tot dusverre niet zo groot als de dertiende vanaf dit niveau het geval was. Daar kan vanmiddag echter nog verandering in komen, een stijging is realiseerbaar.

  • Zou het niveau 706,1 blijvend doorbroken worden dan gaat de marktgraadmeter naar ik aanneem naar 703,2. Dat is de stippellijn door de op 1 april doorbroken top uit het jaar 2000. Dat is zoals u zult begrijpen een potentieel steunniveau. Zou de bereidheid om de AEX bij 703,2 op te vangen niet aanwezig zijn dan zou dat niet best zijn. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 19 apr 2021 14.14u.

 

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven