ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De AEX heeft de neklijn rond 594,5 van het bodempatroon bereikt dat op 25 november jongstleden werd afgerond. De bodems rond 595,4 en 594,6 werden doorbroken. De stippellijn rond 594,5 is een potentieel steunniveau, we kunnen gaan volgen of hier wellicht een bodem tot ontwikkeling komt. De stemming is echter zwak, het is dus verre van zeker of het de markt gaat lukken om hier daadwerkelijk een bodem neer te leggen. -Ad Nooten-

Geplaatst maandag 2 dec 15.09u.

             

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

    

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven