ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 010416 14.00u

  • Onze beursgraadmeter is de afgelopen uren verder gedaald, waarmee invulling werd gegeven aan de verwachting die we op grond van de stijgende wig mochten hebben. De AEX staat bijna bij de stippellijn rond 429,9, zoals we hieronder zien een belangrijke lijn. 

AEX daggrafiek 010416 14.00u

  • De grens 429,9 is het punt waar begin maart een bodem ontstond. Het is een potentieel steunniveau, dat overigens onder druk staat terwijl ik dit schrijf. Bij een blijvende, dus niet teruggedraaide beweging onder 429,9 zou het 38,2% niveau rond 422,5 in deze grafiek het volgende doel worden. Eerst zou ik me evenwel richten op 427, het koersdoel van de stijgende wig in de kwartiergrafiek. Laten we gaan volgen of 429,9 al dan niet blijvend doorbroken wordt en uiteraard ook wat de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers vanaf 14.30u doen met het verloop. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 1 apr 14.15u.

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven