ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX kwartiergrafiek 301115 15.00u
  • Onze AEX is zoals u ziet iets gedaald in het achter ons liggende uur. De laatste candle laat als hammer echter zien dat de markt graag een volgende bodem wil maken op het huidige koerspeil, dit is namelijk een poging daartoe. De komende candle moet uitwijzen hoe dit uitpakt. 
  • De koersontwikkeling ten opzichte van de top rond 474,9 en de bodem 469,2 van vanmorgen is echter belangrijker. Zou de index immers dalen en onder 469,2 komen dan zou dat een hoofd en schouders patroon geven. Bij een stijging boven 474,9 echter zou dat toppatroon niet meer kunnen ontstaan. Dat maakt deze grenzen cruciaal bij het inschatten van toekomstige bewegingen. Zolang we ertussen koersen is daarvan geen inschatting te maken. -Ad Nooten-

Geplaatst maandag 30 nov 15.12u.

 

Hier ziet u de stand van de AEX (met een vertraging van 15 minuten):

   >  

Extra koppeling naar actuele AEX-grafiek van Euronext

Naar boven