ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De bullish harami van gisteren in de daggrafiek van de AEX is vandaag niet bevestigd. De index opende aanvankelijk wel hoger, maar wendde al vlug haar steven. Aan het einde van de dag stond een verlies van 0,3% op de borden. De draai houdt in dat er grond is om van een voortzetting naar benden uit te gaan. 

  • Ter hoogte van de middellijn van de Bollinger Bands ondervond de AEX vandaag weerstand, wat vorige week ook al een paar dagen het geval was. Ik denk daarom nog steeds aan een daling naar de onderste lijn van de banden. 

  • Dit verandert mocht een slot boven de middellijn ontwikkeld werden, want die ontwikkeling zou ruimte maken naar boven.

  • De markt is morgen nog in de gelegenheid vanaf de bodem rond 731,7 een stijging op te bouwen. Het gaat vooralsnog immers om een hogere bodem, een bodem boven die van afgelopen vrijdag. Een doorbraak door de top rond 741,9 zou vervolgens overigens pas een goede verbetering zijn, als die gerealiseerd wordt dan kan de AEX namelijk doorlopen naar 744,6, 745,6 of hoger.

  • Opvallend is dat vanmiddag drie dalingen onder het 61,8% niveau in de kwartiergrafiek zijn teruggedraaid. Kopers zetten zich dus schrap en trachten een vervolg naar lagere regionen te voorkomen. Mocht de bodem rond 731,7 doorbroken dan gaat de beursindex alsnog naar 727,9 of lager, bijvoorbeeld het 61,8% uurgrafiek rond 724,2 niveau in de uurgrafiek.

Resumerend: 

Op de candle van gisteren had gezien het gegeven dat het om een bullish harami ging een stijging kunnen volgen. De index opende wel hoger, maar draaide vervolgens naar beneden. Dit is grond om van een daling uit te gaan, ook omdat de middellijn van de Bollinger Bands niet doorbroken werd. Dit laatste maakt een daling naar de onderste lijn van de banden namelijk tot de meest natuurlijke ontwikkeling. Wordt de bodem rond 731,7 doorbroken dan gaat de graadmeter inderdaad naar beneden en maakt naar ik aanneem de gang naar 727,9, 724,2 of lager. Blijft de bodem rond 731,7 echter staan en wordt een beweging omhoog opgebouwd dan let ik op het verloop ten opzichte van de top rond 741,9. Een doorbraak door die top zou verbetering en een vervolg naar 744,9, 745,9 of hoger inhouden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst dinsdag 28 mrt 2023 18.25u.

 

Eerder vandaag verschenen:

De reclame op deze site, een noodzakelijk kwaad

Dinsdag 28 mrt 2023: Wat is me opgevallen?

28 mrt 10.00u: Een stijgende wig in ontwikkeling

28 mrt 12.00u: Wig is afgerond met een uitbraak

28 mrt 14.00u: Een hammer bij het 61,8% niveau

28 mrt 16.00u: Fractie onder het Fibonacci niveau

 

De vorige analyse:

27 mrt slot: In potentie een bodem in de AEX index

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven