ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Vandaag brak de AEX index door de top 804,47 van 17 september jongstleden, tot dusverre het hoogste punt dat ooit werd bereikt in onze graadmeter. De nieuwe hoogste stand ooit van de AEX is 808,36, de champagne kan worden ontkurkt. Een doorbraak door een eerder ontwikkelde top betekent namelijk meestal een voortzetting naar boven. Voorwaarde is dat de beursindex boven het doorbroken niveau 804,47 blijft. Oude weerstand moet nieuwe steun worden.

  • In de maandgrafiek zie ik echter een reden om onzeker te zijn over de vermeende voortzetting naar boven. Hoewel de maand nog niet is afgelopen en de candle van deze maand in de maandgrafiek nog niet zijn definitieve vorm heeft gaan we als tussenstap even naar die grafiek.

  • De AEX heeft de bovenzijde van het stijgend kanaal y-y' bereikt en dat is een potentiŽle weerstandslijn. Lastig is dat deze bovenkant omdat die doorbroken is geweest zich niet goed laat tekenen. Ik houd het vooralsnog bij deze ligging, want zo tekende ik de lijn aanvankelijk. De consequentie is dat de ontwikkeling van een top mogelijk moet worden geacht.

  • Enige tijd geleden vertelde ik u dat het kanaal y-y' in de maand- en weekgrafiek niet op dezelfde wijze te tekenen waren. In de weekgrafiek vinden we de bovenzijde van het kanaal deze week rond 826. Dat wordt het volgende doel indien de aandelenindex geen top krijgt, maar verder oploopt.

  • De bovenste lijn van de Bollinger Bands stijgt scherp en ligt morgen dus hoger. Dit houdt automatisch ruimte in voor een vervolg naar boven. De indicator geeft hier geen zekerheid over, maar geeft de mogelijkheid aan dat de graadmeter verder omhoog gaat.

  • In de uurgrafiek ziet u dat de beursindex in het tweede deel van de middag steun vond ter hoogte van de doorbroken top 804,47. Het wil zeggen dat een opwaarts vervolg een optie is.

  • In de kwartiergrafiek ontstond vandaag eerst een hoofd en schouders patroon en in het laatste deel van de handelsdag een stijgende wig. Dit geeft aan dat een daling aanstaande zou zijn, die vorm krijgt na een uitbraak naar beneden uit de wig. Bij een eventuele daaropvolgende daling onder 804,47 en de bodem rond 803,7 zouden de niveaus 803,5 (50%), 802,4 (61,8%), 801 en 798,7 potentiŽle steunniveaus zijn. Mocht het van een daling onder 798,7 komen dan zou dat een verslechtering zijn van de technische toestand.

  • Breekt de index naar boven uit de stijgende wig dan kan vervolgens in theoriie de top rond 808,4 doorbroken worden, wat behoud van de opgaande koersontwikkeling zou betekenen, een voortzetting in de richting van het besproken niveau 826.

Resumerend: 

De top op 804,47 is doorbroken, de nieuwe hoogste stand ooit is nu 808,36. Een doorbraak door een vorige top betekent over het algemeen een voortzetting naar boven. De Bollinger Bands grafiek laat zien dat hier ruimte voor is en de uurgrafiek toont dat er steun lag rond 804,47, een teken dat wordt gespeculeerd op een vervolg naar boven. Kijken we evenwel naar de maandgrafiek dan zien we dat in die grafiek de bovenkant van het kanaal y-y' is bereikt. Er is dus wat te zeggen voor de ontwikkeling van een top, want er kan weerstand aanwezig zijn bij de bovenkant van een kanaal. Het hoofd en schouders patroon en de stijgende wig in de kwartiergrafiek ondersteunen deze hypothese. Komt het achtereenvolgens van een uitbraak naar beneden uit de wig en een daling onder 804,47 en 8893,3 dan krijgen we te maken met vier potentiŽle steunniveaus, dat zijn 803,5, 802,4, 801 en 798,7. Indien het mocht komen van een daling onder 798,7 zou dat de technische toestand verslechteren. Breekt de AEX evenwel naar boven uit de wig en door de top rond 808,4 dan behelst dat een voortzetting naar boven. De AEX beweegt dan verder in de richting van de grens 826, waar in de weekgrafiek deze week de bovenkant van het kanaal y-y' kan worden gevonden. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 20 okt 2021, 18.29u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Woensdag 20 okt 2021: Wat is me opgevallen?

20 okt 10.00u: Ongelooflijk snel herstel na daling

20 okt 12.00u: Nieuwe recordstand AEX index

20 okt 14.00u: Al vlot steun na daling onder lijn

20 okt 16.00u: Gecompliceerde koersontwikkeling

 

De vorige analyse:

19 okt slot: Nog maar kwart procent onder de top

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven