ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De candle die deze dag is gevormd betekende een daling van 0,2% voor de AEX, maar is opnieuw een hammer die steun aangeeft voor de index. Het is een teken dat onze markt nog steeds denkt aan een opwaarts vervolg. Dat komt er indien de toppen rond 721,3 van vandaag en 722,1 van vorige week dinsdag met een slotstand doorbroken worden. 

  • Een eventuele terugkeer onder de stippellijn rond 715,7 zou daarentegen een wat zwakkere ontwikkeling zijn, dit omdat net boven die lijn zowel afgelopen vrijdag als vandaag steun werd gevonden.

  • Vanuit de daggrafiek met Bollinger Bands beoordeeld hoeven we ons nog geen zorgen te maken, want er is nog ruimte naar boven en de AEX koerst boven de middellijn. 

  • In de uurgrafiek is rond 716,1 een hogere bodem ontwikkeld, een bodem boven de vorige die rond 712,4 lag. De markt zoekt dus nog altijd de weg naar boven voor onze aandelenmarktgraadmeter. Die wordt gevonden indien successievelijk lijn c en de stippellijn rond 722,1 blijvend doorbroken worden.

  • Een eventuele daling onder 716,1 en het bij de daggrafiek besproken niveau 715,7 zou in tegenstelling hiermee korte termijn topvorming inhouden. De AEX zou dan naar ik vermoed naar 712,4 gaan, onder 715,7 het eerste potentiŽle steunniveau.

  • Een daling naar 716,1 of wellicht lager zou volgen indien het van een stap onder de stippellijn rond 717,7 zou komen, waar vanmorgen tweemaal steun werd gevonden. Deze ontwikkeling is gezien het vanmiddag gevormde hoofd en schouders patroon mogelijk, want dat patroon geeft ons een koersdoel van ongeveer 717,2. Het is geldig zolang de AEX onder de stippellijn rond 719,3 blijft.

  • Indien de AEX zou terugkeren boven deze stippellijn dan kijk ik of lijn c eventueel doorbroken wordt. Een doorbraak door die lijn zou namelijk een gang naar 722,1 of hoger aangeven.

Resumerend: 

Een daling van 0,2% en opnieuw een hammer, dat zien we vanavond in de daggrafiek van de AEX. De hammer wijst op steun, de markt speculeert dus op een naar boven gericht vervolg. Dat komt tot stand indien achtereenvolgens de grens 719,3, lijn c in de kwartiergrafiek en de top rond 722,1 worden doorbroken, waarbij tevens een slot boven het laatste niveau neergezet moet worden. Bij een daling let ik op het verloop ten opzichte van de grenzen 717,7, 716,1 en 715,7, drie potentiŽle steunniveaus. Zou de AEX onder 715,7 belanden dan zou dat een teken van korte termijn topvorming zijn en een terugkeer naar de bodem rond 712,4 waarschijnlijk maken. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 7 jun 2021, 18.26u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Maandag 7 jun 2021: Wat is me opgevallen?

7 jun 10.00u: Direct een reactie vanuit de markt

7 jun 12.00u: AEX heeft steun gevonden rond 717,7

7 jun 14.00u: Beursindex bijna bij de top rond 720,9

7 jun 16.00u: AEX index even boven 720,9 geweest

 

De vorige analyse:

4 jun slot: Stijgende trend bleef deze week intact

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven