ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Een top bij het 61,8% Fibonacci niveau in de daggrafiek, daar hebben we in deze grafiek vooralsnog mee te maken. Het kan in theorie uitlopen op een daling naar en onder de bodem rond 769,1. Bij de uurgrafiek zal ik u echter laten zien dat we boven die bodem 769,1 nog zeven potentiŽle steunniveaus hebben. De markt heeft dus nog alle mogelijkheden om een daling naar die bodem 769,1 of lager te voorkomen, dat vloeit hieruit voort. Toppen of bodems bij 61,8% niveaus betekenen evenwel vaak een draai, alle reden om de komende dagen zorgvuldig te controleren hoe de AEX zich gedraagt ten opzichte van de verderop te bespreken potentiŽle steunniveaus.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands is vast te stellen dat we een mislukte doorbraak van de middellijn achter ons hebben. De lijn is morgen en eventueel ook daarna een potentiŽle weerstandslijn. Dat is geen goed nieuws.

  • Het eerste potentiŽle steunniveau dat we op de weg naar beneden tegenkomen is de stippellijn rond 797,2. Als dat niveau doorbroken zou worden zijn de Fibonacci niveaus 793,9 (38,2%), 789,2 (50%) en 784,4 (61,8%) andere grenzen waar eventueel een bodem zou kunnen ontstaan. Verder kunnen zowel de bovenkant van het gap van gisteren rond 789,6 als de onderkant ervan rond 780,4 voor steun en dus voor de ontwikkeling van een bodem zorgen. Daaronder treffen we de stippellijn rond 774,3 aan, waar omdat daar eerder bodems ontstonden theoretisch eveneens steun kan worden aangetroffen. Om te recapituleren geef ik u de zeven potentiŽle steunniveaus op een rij: 797,2, 793,9, 789,6, 789,2, 784,4, 780,4 en 774,3. Dit zijn de grenzen waar boven 769,1 in theorie een hogere bodem kan worden neergezet. De ontwikkeling van een hogere bodem zou alsnog kunnen resulteren in een voortzetting naar boven.

  • Tot slot wil ik nog opmerken dat het niet bijzonder zou zijn als de beursindex zou terugkeren naar 780,4. Daarmee zou het gap dat gisteren ontstond namelijk gesloten worden. wat een volstrekt normale ontwikkeling zou zijn. Erop rekenen doe ik echter niet. Het marktgedrag ten opzichte van gaps is nogal veranderd, daarom ben ik voorzichtig met de aanname dat de AEX naar 780,4 zou gaan. In plaats daarvan volg en beoordeel ik het koersverloop van steunniveau tot steunniveau, dan blijkt wel of het gap gesloten wordt of geheel of gedeeltelijk open blijft. Pragmatisme is mij niet vreemd .

Resumerend: 

Een top bij een 61,8% Fibonacci niveau, dat doet bij mij de alarmbellen altijd rinkelen. Zo'n top hebben we in de daggrafiek, hetgeen in theorie kan resulteren in een gang naar de bodem rond 769,1 of lager. Het hoeft echter niet zo'n vaart te lopen. We hebben boven 769,1 namelijk zeven potentiŽle steunniveaus waar een bodem kan worden geplaatst. Het zijn achtereenvolgens de grenzen 797,2, 793,9, 789,6, 789,2, 784,4, 780,4 en 774,3 die ik bij de uurgrafiek besprak. Het zou technisch gezien niet vreemd zijn als het gap van gisteren gesloten zou worden door middel van een terugkeer van de AEX naar 780,4. Ik reken daar uit voorzichtigheid maar niet op, in plaats daarvan zal ik van steunniveau tot steunniveau beoordelen of de graadmeter verder omlaag gaat of een bodem vindt. De ontwikkeling van een bodem boven die rond 769,1 zou alsnog kunnen resulteren in een voortzetting naar boven. Dat maakt het morgen belangrijk om te controleren of zo'n hogere bodem eventueel wordt gerealiseerd. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 8 dec 2021, 18.24u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Woensdag 8 dec 2021: Wat is me opgevallen?

8 dec 10.00u: AEX is door het 61,8% niveau

8 dec 12.00u: Beurindex in correctie gekomen

8 dec 14.00u: Een stijgingspoging slaagde niet

8 dec 16.00u: Beursgraadmeter bij 61,8% niveau

 

De vorige analyse:

7 dec slot: AEX drieŽnhalf procent hoger gesloten

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven