ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • Fascinerend, zo wil ik het beeld in de weekgrafiek vandaag betitelen. Bij alle euforie van de afgelopen weken is namelijk een potentieel toppatroon ontwikkeld in deze grafiek. Over euforie mag gesproken worden. De AEX steeg in twee weken met 11,8%. Afgelopen maandag ontstond bij de opmars bovendien een gap dat open bleef. Het sentiment kan niet positiever zijn. Toch staat in de grafiek nu een patroon dat te boek staat als een toppatroon, namelijk de omgekeerde driehoek o-o'. Het contrast tussen het blinde optimisme van beleggers en de negatieve betekenis van dit patroon kan niet groter zijn. Een omgekeerde driehoek wordt afgemaakt als toppatroon bij een uitbraak naar beneden. De komende weken zal ik daarom kijken of de beursindex zich in de richting van de onderkant van het patroon begeeft. Elke stap naar beneden zou de kans dat deze formatie daadwerkelijk als toppatroon wordt afgemaakt vergroten. Het maakt het resterende deel van dit beursjaar tot een spannende tijd.

  • Op dit moment staat de AEX in de buurt van de bovenkant van het patroon, een uitbraak naar boven is dus mogelijk. Die stap zou de omgekeerde driehoek ongeldig maken. Het zou naar ik aanneem een stijging naar het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau 613,2 en waarschijnlijk ook de top rond 632,1 veroorzaken. Zolang de beursgraadmeter niet aan een daling bezig is binnen de driehoek o-o' heeft dit positieve scenario dat mogelijk is mijn aandacht. Het patroon is immers nog jong, niet af en dus slechts een eerste indicatie van mogelijke toekomstige beursmalaise. Het kan nog anders lopen dan dit patroon aangeeft, al laat de vorming ervan bij mij wel alarmbellen rinkelen.

  • Gisteren bereikte de AEX het potentiŽle weerstandsniveau 603 waarover ik eerder schreef. Vandaag kwam een daling en een inverted hammer tot stand. We hebben eventueel te maken met een top bij 603, dat is wat deze candle zegt. Aanstaande maandag zal ik bekijken of bevestiging met een rode candle volgt, pas dan weten we meer.

  • In de daggrafiek met Bollinger Bands baart de candle van vandaag me geen zorgen. De trend is naar boven gericht en sterk, dit blijkt uit de scherp stijgende bovenste lijn waarmee de AEX samen optrekt naar boven. Een prognose kun je met deze indicator nooit geven, maar hij laat wel zien dat een vervolg naar boven zonder meer mogelijk is. Het is onzeker of de inverted hammer van vandaag komende maandag bekrachtigd wordt.

  • In de uurgrafiek is evenmin sprake van een mogelijke negatieve ontwikkeling. Het proces van de vorming van hogere bodems is niet verstoord, een volgende hogere bodem en een voortzetting naar boven zijn mogelijk.

  • Enige zwakte zien we in de laatste candle in de kwartiergrafiek, een candle waarmee een dubbele bodem rond 597,7 werd doorbroken. Het gaat echter niet om een candle uit de normale handel, maar om de candle uit de slotveiling. Ik wil maandag daarom eerst een bevestiging zien in de vorm van een vervolg naar beneden, voordat ik verder omlaag kijk. Daalt de graadmeter inderdaad verder dan is de bodem rond 594,8 mijn eerste richtpunt. Dat is tevens de laatste bodem in het patroon van hogere bodems in de uurgrafiek. Het koersverloop daar wordt dus belangrijk om vast te stellen of de AEX in de stijgende trend blijft of in een correctie op de stijging van de afgelopen weken komt.

  • Stijgt de beursindex dan kunnen we gaan letten op het koersverloop ten opzichte van de top rond 603,4. Een eventuele doorbraak door die top zou de graadmeter naar de bovenkant van de omgekeerde driehoek o-o' in de weekgrafiek (of hoger) doen gaan, die bovenkant ligt komende week rond 605.

Resumerend: 

In de weekgrafiek is aan de ene kant sprake van enorme euforie en aan de andere kant van de ontwikkeling van een potentieel toppatroon. De hallelujastemming onder beleggers maakt duidelijk welke verwachting zij koesteren. De omgekeerde driehoek o-o' is echter een potentieel toppatroon, dat aangeeft dat het gedaan zou kunnen zijn met de opmars van de beursindex. Zouden beleggers zich dan zo massaal vergissen?!? Kijkend naar de weekgrafiek mag ik het niet uitsluiten. Het patroon laat bij mij in ieder geval de alarmbellen rinkelen, voor wat het waard is .
Nu is het natuurlijk zo dat het patroon nog verre van af is, dat is pas het geval indien een uitbraak naar beneden volgt. Het kan dus nog anders lopen, namelijk als de markt kans ziet volgende week een uitbraak naar boven uit de driehoek tot stand te brengen. Daarvan is sprake bij een blijvende stijging boven 605, want daar ligt de bovenkant van het patroon dan. Hier let ik op indien de top rond 603,4 doorbroken zou worden.
Daalt de beursindex daarentegen dan richt ik me op het verloop ten opzichte van de bodem rond 594,8. Dit is de laatst gevormde bodem in het patroon van hogere bodems in de uurgrafiek. De koersontwikkeling ten opzichte van die grens is dan bepalend voor het antwoord op de vraag of de index in de opwaartse trend blijft of in een correctie komt op de stijging van de afgelopen weken. Dat antwoord is dan weer relevant in verband met de omgekeerde driehoek in de weekgrafiek, omdat een daling dat patroon sterker zou maken. -Ad Nooten-

Geplaatst vrijdag 13 nov 2020, 19.10u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Vrijdag 13 nov 2020: Wat is me opgevallen?

13 nov 10.00u: Meteen stijging na lagere start

13 nov 12.00u: Beursindex op een lichte winst

13 nov 14.00u: Lagere top en een lichte daling

13 nov 16.00u: Dubbele bodem in kwartiergrafiek

Agenda van maandag 9 nov t/m vrijdag 13 nov 2020

 

De vorige analyse:

12 nov slot: Groene candle toegevoegd aan verloop

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven