ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De top van 10 december jongstleden en het hoogste punt van gisteren zijn doorbroken. De afstand ten opzichte van de top uit februari van dit jaar rond 632,1 is nu nog maar klein. Stijgt de AEX ten opzichte van het slot van vandaag met 1,2% dan is de top bereikt. Dat is haalbaar.

  • De candle van vandaag is als kleine inverted hammer echter een potentiŽle top. Morgen wordt duidelijk of het inderdaad een top wordt.

  • De ontwikkelde candle staat op de bovenste lijn van de Bollinger Bands. In theorie is dus een daling mogelijk. De trend is evenwel naar boven gericht, stellen dat hier zonder meer een top uit voortkomt is dus niet verstandig. De AEX zou immers ook verder kunnen stijgen door in de buurt van de bovenste lijn te blijven. Met deze grafiek doe ik op dit moment daarom niets.

  • In de uurgrafiek ziet u een gap tussen 623,6 en 624,4. Bij een daling onder 624,4 kiest de markt ervoor dit gap te sluiten met een daling naar het hoogste punt 623,6 van gisteren of lager.

  • Wordt de top rond 626,5 in contrast hiermee doorbroken dan blijft het gap open en loopt de AEX index verder op in de richting van de februaritop rond 632,1.

  • Indien het gap gesloten wordt en de onderkant 623,6 ervan geen steun zou vormen hebben we andere potentiŽle steunniveaus nodig, zodat we kunnen kijken of daar eventueel een volgende bodem tot stand komt. Die potentiŽle steunniveaus vinden we rond 623,3 (38,2%), 622,3 (50%) en 621,3 (61,8%) in deze kwartiergrafiek.

Resumerend: 

De top van 10 december jongleden en het hoogste punt van gisteren in de daggrafiek van de AEX zijn vandaag doorbroken. De afstand van het slot tot de top uit februari van dit jaar rond 632,1 is nu nog maar klein, een stijging van slechts 1,2% volstaat om het te bereiken. Dat is realiseerbaar. De candle van vandaag is als inverted hammer evenwel een potentiŽle top. Morgen kan zich dus een daling voordoen. Tussen 623,6 en 624,4 is een gap opengebleven. Een daling onder 624,4 houdt in dat dit gap gesloten wordt met een terugkeer van de AEX naar 623,6 of lager. Bij dat niveau kan eventueel steun gevonden worden. Daalt de index verder dan kan zich in theorie bodemvorming voordoen rond 623,3,  622,3 of 621,3. Wordt de top rond 626,5 daarentegen doorbroken dan blijft het gap open en gaat de AEX verder in de richting van de februaritop. -Ad Nooten-

 

Geplaatst donderdag 17 dec 2020, 18.39u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

Donderdag 17 dec 2020: Wat is me opgevallen?

17 dec 10.00u: Weer doorbraak uit voorbeurshandel

17 dec 12.00u: Het gap is voor een deel gesloten

17 dec 14.00u: Dalende wig, maar geen stijging

17 dec 16.00u: Groot optimisme op aandelenmarkt

 

De vorige analyse:

16 dec slot: Weer driekwart procent bij de index

Eerder geplaatste slotanalyses vindt u in de historie.

Naar boven