ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De Amsterdamse markt haast zich momenteel om te kopen, dat blijkt uit het koersverloop in de daggrafiek. Vandaag is namelijk een tweede gap ontstaan en open gelaten en de AEX eindigde de dag met een winst van een procent. Het optimisme is gezien deze ontwikkeling groot. De index beweegt in rap tempo naar het eerstvolgend potentieel weerstandsniveau rond 564. Dit is een niveau waar in 2007 een top lag. Zolang de graadmeter boven lijn b blijft is de graadmeter onderweg naar dat niveau of wellicht hoger.

  • Die lijn b betekent een versnelling ten opzichte van lijn a. Die lijn vormde een versnelling ten opzichte van een  lijn door twee maartbodems en die was op zijn beurt weer het resultaat van een versnelling ten opzichte van de lijn door de februaribodem en de eerste maartbodem. We zijn dus ondertussen bezig met de derde versnelling ten opzichte van de eerste lijn, die vanaf de bodem begin februari. Het is een voorbode voor topvorming. Als markten zichzelf voorbijlopen en iedereen zo ongebreideld optimistisch wordt als nu is het einde van een opmars nabij. Hier zijn talloze voorbeelden van. Helaas kan op grond hiervan echter niet worden bepaald waar de stijging stopt, wel dat we er dicht bij zijn. Ik let de komende dagen daarom op het koersverloop ten opzichte van lijn b. De sterke opmars is intact zolang de beursgraadmeter boven deze lijn staat.

  • In de Bollinger Bands daggrafiek zijn we bij de bovenste lijn aangekomen. Hier kan weerstand liggen en dus in theorie een top ontstaan. De lijn stijgt echter sterk. Houdt de stijgende trend aan dan kan het best zo zijn dat de AEX samen met de stijgende lijn optrekt naar boven, zoals dat ook elders in deze grafiek gebeurde. Een conclusie kunnen we uit het beeld in deze grafiek dus op dit moment niet trekken.

  • In de uurgrafiek ziet u behalve lijn b die ik bij de daggrafiek besprak ook lijn c. De lijnen vormen samen een wig en dat is aanleiding voor mij om voor morgen voorlopig uit te gaan van een daling. Dit laat ik los bij een uitbraak naar boven, een doorbraak door lijn c. Dan gaat de AEX namelijk naar 564 of wellicht hoger en houdt de huidige euforische stemming stand. Ik noem de stemming trouwens euforisch vanwege de twee open gebleven gaps, dat is namelijk een bijzonder sterke ontwikkeling.

  • Breekt de index achtereenvolgens naar beneden door lijn b en de twee bodems rond 559,7 van vanmiddag dan kan gesproken worden over topvorming. Ik neem aan dat we dan om te beginnen het gap van vandaag gaan sluiten met een daling van de index naar 557,3 of lager. Vanwege de wigvorm in de grafiek is dit wat mij betreft het meest waarschijnlijke scenario, al moet ik zolang de beursgraadmeter boven lijn b koerst uiteraard een slag om de arm houden.

Resumerend: 

Vandaag is een tweede gap ontstaan in de AEX en dat is net als dat van afgelopen maandag open gebleven. Het is een teken van groot optimisme. In de daggrafiek heb ik lijn b getekend, een lijn die een versnelling betekende ten opzichte van lijn a. Vier steunlijnen in de grafiek leren ons dat het al om een derde versnelling naar boven ging. Dat is een teken dat het einde van de opmars van de AEX dichtbij is. De wigvorm in de uur- en kwartiergrafiek bevestigt dit beeld, een uitbraak naar beneden is de meest waarschijnlijke ontwikkeling bij dit patroon. Volgt een daling onder lijn b en de bodems rond 559,7 dan is er sprake van topvorming en volgt een daling naar 557,3 of lager. Breekt de index daarentegen naar boven door lijn c dan heeft de wig geen functie meer. De AEX gaat dan naar het potentieel weerstandsniveau 564 of wellicht hogere en de jubelstemming op onze beurs houdt dan zolang we boven lijn b koersen aan.

En dan nog dit...

Gisteren melde ik deze rubriek alleen nog te gaan gebruiken voor agendapunten, de rubriek Wat is me opgevallen? is ervoor in de plaats gekomen. Vandaag heb ik zo'n agendapunt. Morgenochtend donderdag 4 april werk ik vanwege andere verplichtingen niet. De updates in de ochtend zullen daardoor vervallen. 's Middags werk ik wel. Vanaf 14.00 uur zullen de updates weer met de gebruikelijke regelmaat worden geplaatst en ook de slotanalyse zal ik morgen zoals gewoonlijk na het slot van de handelsdag schrijven. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 3 apr 2019, 18.40u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

3 apr 09.15u: Terecht of naÔef, markt optimistisch

3 apr 10.00u: Het gap bleef in eerste uur open

Woensdag 3 apr 2019: Wat is me opgevallen?

3 apr 11.00u: Het is alsof de handel is stilgelegd

3 apr 12.00u: AEX nog steeds in zijwaarts verloop

3 apr 14.00u: Hoger, ook dit gap wordt opengelaten

3 apr 15.00u: Steun rond toppen van vanmorgen

3 apr 16.00u: Een vloertje onder index rond 559,9

3 apr 17.00u: AEX opgevangen en omhoog gestuurd

 

Naar boven