ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

  • De candle van vandaag betekent een doorbraak door de top rond 530,8 van vorige week donderdag. Het heeft ons een stap dichter bij een eventueel vervolg naar boven gebracht. Voor de verwezenlijking hiervan dienen de toppen rond 533,2 uit augustus en 537,8 uit mei te worden doorbroken. 

  • Een eventuele daling onder de bodems rond 526,9 van de voorgaande beursdagen zou daarentegen verzwakking aangeven. Die grens is dus relevant mocht het niet van een voortzetting richting 533,2, maar van een daling komen.

  • In de daggrafiek is een vervolg naar de bovenste lijn van de Bollinger Bands een goede optie. De trend is immers naar boven gericht. Een garantie dat de AEX naar deze lijn gaat kan op grond van deze indicator overigens niet sfgegeven worden.

  • Kopers wisten de AEX na de doorbraak door 530,8 bekwaam boven het doorbroken niveau te houden. De grens werd een steunniveau, waarmee de markt aangaf een voortzetting naar boven na te streven. 

  • Bij een eventuele terugkeer onder het niveau kan rond 530,1 in theorie steun gevonden worden, ook dat niveau werd vandaag doorbroken.

  • In het tweede deel van de middag ontwikkelde zich in de kwartiergrafiek een vlag. Beleggers gaven hiermee aan een voortzetting naar boven te ambiŽren, want een vlag is een voortzettingspatroon. Het moet afgemaakt worden met een uitbraak naar boven, een uitbraak naar beneden zou het patroon ongeldig maken.

Resumerend: 

De doorbraak door 530,8 van vandaag bracht ons een stap dichter bij een eventueel vervolg naar boven. Voor de realisatie hiervan dienen de toppen rond 533,2 en 537,8 in de daggrafiek doorbroken te worden. De AEX moet daarvoor dus verder oplopen. Een eventuele daling onder de bodems rond 526,9 van de afgelopen beursdagen zou in tegenstelling hiermee verzwakking aangeven. Dit is relevant zou het van een daling komen. Gaat de index overigens omlaag dan kan er in theorie steun gevonden worden rond het vandaag tevens doorbroken niveau 530,1. In onze markt gaat men vooralsnog uit van een voortzetting naar boven, dat blijkt uit de vlag in de kwartiergrafiek. Een uitbraak naar boven zou de afronding van dit patroon inhouden, een uitbraak naar beneden zou het evenwel ongeldig maken.

En dan nog dit...

Onze zuiderburen toonden vandaag een optimistische kijk van zaken op het aanstaande koersverloop, zij realiseerden namelijk een uitbraak naar boven uit een patroon dat een voortzetting naar boven aangeeft.

  • De BEL20 brak vandaag naar boven uit de vlag die de afgelopen twee weken is ontwikkeld. Belgische beleggers hebben hun beursindex hiermee op een weg naar boven geplaatst. Er zou een stijging moeten volgen met een snelheid en een lengte die ongeveer even groot is als de snelheid en de lengte van de stijging die vooraf ging aan het patroon. Zou de BEL20 onder het laagste punt rond 3945 van de vlag komen dan zou het patroon onbruikbaar worden, dat zou inhouden dat onze zuiderburen zich vergaloppeerd hebben met de uitbraak van vandaag. -Ad Nooten-

 

Geplaatst woensdag 27 sep 2017, 18.55u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

27 sep 09.15u: Poging om AEX door 530,1 te krijgen

27 sep 10.00u: Grens 530,8 op een haar na bereikt

Wessanen: Gisteren is top rond Ä 15,45 doorbroken

27 sep 11.00u: Steun bij onderkant eerste kwartier

27 sep 12.00u: Een vloertje gelegd rond 529,5

27 sep 14.00u: Tactisch spel tijdens lunchpauze

27 sep 15.00u: Aanval na daling onder bodems

27 sep 16.00u: De top rond 530,8 is doorbroken

27 sep 17.00u: Pogingen om voor steun te zorgen

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven