ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX maandgrafiek 310717

  • Er was in juli sprake van een omkeer ten opzichte van de maand ervoor. De AEX index vond steun ter hoogte van de stippellijn rond 510,6 door de top van 2015. Oude weerstand werd nieuwe steun, waarmee onze aandelenmarkt in deze maandgrafiek de aanzet voor een vervolg omhoog heeft gerealiseerd. 

  • Dit is strijdig met de informatie die we afgelopen vrijdag uit de weekgrafiek verkregen, daar gaf een inverted hammer namelijk een potentiŽle top aan. Eind deze week krijgen we duidelijkheid omtrent een eventuele bevestiging van die inverted hammer als top. Er is sprake van bevestiging indien het slot van aanstaande vrijdog onder dat van afgelopen vrijdag ligt. Dan weten we ook of we op de maandgrafiek kunnen bouwen en uit kunnen gaan van een vervolg omhoog of ons moeten richten op het beeld in de weekgrafiek en ondanks het beeld in de maandgrafiek moeten rekenen op een daling. 

AEX daggrafiek 310717

  • De beursgraadmeter is in de daggrafiek vandaag 0,02% onder het slot van afgelopen vrijdag geŽindigd, dit ondanks een stijgingspoging. Het ook niet bijster sterk, maar zegt verder nog niets.

AEX daggrafiek BB 310717

  • Het beeld in de daggrafiek met Bollinger Bands is evenmin veranderd. De trend is stijgend, wat zo blijft zolang de AEX index boven de middellijn van dit gereedschap koerst. De graadmeter staat er momenteel ruim boven.   

AEX uurgrafiek 310717

  • In de uurgrafiek is vanmiddag een stijgende wig afgemaakt. Dit maakt een voortzetting naar beneden tot de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling.

  • Wat ik morgen specifiek volg is of het potentieel hoofd en schouders patroon dat zich aftekent in deze grafiek morgen wordt afgemaakt. Het wordt afgerond indien zich achtereenvolgens een daling onder de stippellijn rond 524,7 en de bodem rond 524,2 ontwikkelt. De stippellijn rond 524,7 zou de neklijn van de formatie zijn en het doel zou zich laten berekenen rond 521,6.

  • Zolang de daling onder de beide grenzen 524,7 en 524,2 zich nog niet heeft voorgedaan is het ongewis of het patroon daadwerkelijk gaat worden afgemaakt. Er kan zich dan immers altijd nog een stijging voordoen.

AEX kwartiergrafiek 310717

  • Zou de aandelenmarktindex oplopen dan wordt het zaak te controleren of de top rond 527,9 doorbroken wordt. Een stijging boven dit niveau zou namelijk een aanzienlijke verbetering van het beeld zijn.

Resumerend: 

In juli deed zich ten opzichte van juni een omkeer voor in de maandgrafiek. Zou ik me alleen richten op deze grafiek dan moet ik uitgaan van een vervolg naar boven. We zagen afgelopen vrijdag in de weekgrafiek evenwel een potentieel toppatroon. Wordt dat aan het einde van de week bevestigd met een daling dan staat er een top in de weekgrafiek. Het is dan de vraag of de stijging die voortvloeit uit de maandgrafiek zich daadwerkelijk gaat manifesteren. Staat de beursgraadmeter aanstaande vrijdag evenwel boven het slot van afgelopen vrijdag dan heeft het potentiŽle toppatroon uit de weekgrafiek geen waarde meer en kunnen we ons richten op een eventueel opwaarts vervolg.
Voor de korte termijn volg ik allereerst op het potentiŽle hoofd en schouders patroon in de uurgrafiek wordt afgemaakt. Dat zou gebeuren bij een achtereenvolgende daling onder 524,7 en 524,2. Het koersdoel van het patroon zou ongeveer 521,6 zijn. Zolang de stap onder beide grenzen niet is gezet is een stijging mogelijk. Gaat de AEX omhoog dan wordt het zaak na te gaan of de top rond 517,9 uitgenomen wordt. Een stijging boven deze grens zou het technische beeld verbeteren.

En dan nog dit...

Soms is het interessant om grafieken van verschillende indices met elkaar te vergelijken. Dat levert een enkele keer namelijk tegengestelde informatie op, wat nu het geval is bij een vergelijking tussen de maandgrafiek van de AEX en de maandgrafiek van de DAX.

  • De AEX index vond in juli steun ter hoogte van de top uit 2015, dat zag u in de maandgrafiek van onze beursgraadmeter. In de maandgrafiek van de DAX echter heeft zich in juli een daling onder de top uit 2015 ontwikkeld. Een en ander is in tegenspraak met elkaar. De DAX is de grootste index van de twee en weegt dus het zwaarst. Het is dus nog maar de vraag wat de waarde is van de stijging van de AEX in juli. -Ad Nooten-

 

Geplaatst maandag 31 jul 2017, 18.24u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

31 jul 09.15u: Stijging bij begin van handelsdag

31 jul 10.00u: Winst van 0,3% voor de beursindex

31 jul 11.00u: Korte termijn top in kwartiergrafiek

Philips: Top gevormd bij 61,8% Fibonacci niveau

Randstad: Uitbraak uit dalende wig is teruggedraaid

KPN: Doorbraak van onderdag werd valse beweging

31 jul 12.00u: Poging om het beeld om te gooien

21 jul 14.00u: AEX verder gestegen tijdens lunch

NN Group: Doorbraak gevolgd door inverted hammer

31 jul 15.00u: Stijgende wig in wording in de AEX

31 jul 16.00u: AEX in uurgrafiek nog niet uit de wig

31 jul 17.00u: Gedaald na afronding van de wig

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven