ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX weekgrafiek 130117

 • Het slot van deze week lag slechts een fractie boven dat van vorige week, op het eerste gezicht is de AEX dus niet veel opgeschoten met dit koersverloop. Het lichaam van deze candle, dat gevormd wordt door de eerste en de laatste koers van deze week, is maar smal. De opening van afgelopen maandag en de slotstand van vandaag lagen zoals hieruit blijkt dicht bij elkaar en je zou dus zeggen dat hier niet veel is gebeurd. De staart onder het lichaam laat echter zien dat de AEX index in deze week eerst is gedaald en vervolgens is hersteld. Het is dus wel degelijk kracht dat hier wordt uitgestraald. Hierop kan in principe een vervolg naar boven tot stand komen.

 • De candle dwingt me echter tegelijkertijd om rekening te houden met een eventuele vorming van een top. Het kan in theorie namelijk gaan om een zogenaamde hanging man en dan gaat het om een potentieel toppatroon. Wij doen er goed aan de komende week te volgen of er zich ondanks de herstelkracht die de beurs deze week toonde wellicht toch een daling ontwikkelt.

AEX daggrafiek 130117

 • De candle in de daggrafiek straalt echter optimisme uit, dit is allesbehalve een indicatie voor een daling. De beursgraadmeter steeg vandaag met ruim 1% en eindigde op het hoogste punt van de dag. Beleggers aarzelden voorafgaand aan het weekend dus niet om tot het laatste moment van de handelsdag te kopen en dat wijst op vertrouwen. Aanstaande maandag moet vanzelfsprekend nog wel blijken of dit vertrouwen terecht is geweest.

 • Voor de realisatie van een voortzetting naar boven is achtereenvolgens een stijging boven de toppen rond 488,9 en 489,9 nodig. We kunnen maandag kijken of die grenzen eventueel doorbroken worden.

 • Een slotstand onder 482,4 daarentegen zou een kentering zijn in de nu positieve ontwikkeling. Dit is slechts relevant mocht de aandelenmarktgraadmeter de komende week dalen.

AEX daggrafiek BB 130117

 • In de daggrafiek met Bollinger Bands bleef de stijgende trend gehandhaafd. Indien de markt een voortzetting naar boven verwezenlijkt geldt de bovenste lijn van de indicator als potentiŽle weerstandslijn. De middellijn kan eventueel opnieuw als steunlijn dienen.

 • Ik vraag uw speciale aandacht voor het gegeven dat de banden erg smal worden, de lijnen komen dicht bij elkaar. Dit is over het algemeen een voorbode voor een grote beweging. Het gereedschap kent echter geen mogelijkheid om te bepalen in welke richting die beweging gaat plaatsvinden. De AEX kan in theorie dus fors omhoog of fors naar beneden gaan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, het is aanleiding om attent te zijn.  

AEX uurgrafiek 130117

 • De uurgrafiek laat goed zien hoe positief het sentiment vandaag was. De stemming bleef goed tot het einde van de dag, beleggers verwachten aanstaande maandag dus een index die verder naar boven gaat.

AEX kwartiergrafiek 130117

 • De positieve stemming bleek in de ochtend al toen een omgekeerd hoofd en schouders patroon werd afgemaakt. Die formatie is geldig zolang de AEX boven de bodem rond 486,1 blijft die in de buurt van de neklijn tot stand kwam. Het patroon heeft een koersdoel van 490,5, waar de graadmeter naar toe gaat indien de bij de daggrafiek besproken toppen 488,9 en 489,9 worden doorbroken.
 • Een eventuele daling onder 486,1 zou een verzwakking van het beeld zijn, het omgekeerd hoofd en schouders patroon zou ongeldig worden. Doet die ontwikkeling zich voor dan zal ik in mijn updates zoals gewoonlijk de potentiŽle steunniveaus benoemen. Het zou gezien de positieve sfeer op de aandelenbeurs voorbarig zijn als ik dat nu al zou doen.

Resumerend: 

Het slot van deze week lag een fractie boven dat van vorige week, er lijkt dus niet veel te zijn gebeurd. Het deed zich echter een daling voor die volledig werd teruggedraaid en dat is ondanks de geringe winst een vorm van kracht. Het slot op het hoogste punt van de dag van vandaag is dat ook, net als het omgekeerd hoofd en schouders patroon in de kwartiergrafiek. De combinatie van deze factoren is aanleiding om allereerst van een vervolg naar boven uit te gaan. Dat vervolg krijgt vorm indien de toppen rond 488,9 en 489,9 worden doorbroken, want dat geeft dan een stijging naar het koersdoel 490,5 van het patroon in de kwartiergrafiek of hoger. De candle in de weekgrafiek kan echter fungeren als een hanging man en dus een potentieel toppatroon zijn. Het is op grond daarvan niet uit te sluiten dat de AEX komende week toch een daling inzet. Het zou zwak zijn zou de beursgraadmeter onder 486,1 geraken en een eventuele daling onder de bodem rond 482,4 zou een kentering betekenen. Punt van aandacht de komende week is de versmalling van de Bollinger Bands, hetgeen in een forse koersbeweging kan resulteren zonder dat vooraf te bepalen is of dat een beweging naar boven of beneden zal zijn. 

En dan nog dit...

"I'm going to be the greatest job creator God ever created", zei aankomend president Trump deze week op een persconferentie. Het is een ongekende vorm van zelfgenoegzaamheid. Het was voor Amerikaanse beleggers echter aanleiding om in de buidel te tasten en extra aandelen te kopen. Het geloof in het kunnen van Trump is groot.

 • De Nasdaq beweegt zoals u ziet in de richting van de bovenkant van het kanaal y-y' in deze weekgrafiek. De bovenkant van het trendkanaal kan weerstand vormen en de opmars van de index in theorie stoppen. Onder het koersverloop van de afgelopen maanden ziet u lijn z. De lijnen y' en z vormen samen een naar boven gerichte wig. Dit patroon is een voorbode voor een correctie, die ingezet wordt zodra lijn z naar beneden doorbroken wordt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst vrijdag 13 jan 2017, 19.13u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

13 jan 09.15u: Hogere opening na herstel in de VS

13 jan 10.00u: Tot dusverre steun rond 484,9

13 jan 11.00u: Kopers zijn in de aanval gegaan

EurocommProp: Beleggers denken momenteel aan stijging

13 jan 12.00u: Tweede aanvalsgolf van de ochtend

13 jan 14.00u: Moeite om AEX boven 486,5 te houden

13 jan 15.00u: Gebrand op behoud van terreinwinst

13 jan 16.00u: AEX na opening VS verder gestegen

13 jan 17.00u: Korte termijn top in de kwartiergrafiek

 

Agenda van maandag 9 jan t/m vrijdag 13 jan 2016

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven