ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 150816

  • Een lichte winst en een inverted hammer, daarmee hebben we de eerste beursdag van deze week afgesloten. Een inverted hammer is een potentieel toppatroon, dat morgen bekrachtigd moet worden voordat zeker is dat het een top betreft. Morgenavond weten we meer.

  • We zijn niet ver meer verwijderd van de top die op 27 juli jongstleden rond 456,8 tot stand kwam. U heeft in mijn slotanalyse van afgelopen vrijdag gelezen dat alleen die top ons nog afhoudt van een vervolg naar de stippellijn rond 458 door het tot dusverre hoogste punt van dit jaar dat in april werd bereikt. De inverted hammer maakt het onzeker of deze stap wordt gezet. Wordt het hoogste punt 456,4 van vandaag echter uitgenomen dan gaan we toch nog in die richting, want dan wordt deze inverted hammer onbruikbaar.

AEX daggrafiek BB 150816

  • Uit de Bollinger Bands daggrafiek is geen conclusie te trekken, er is ruimte zowel naar boven als naar beneden. De trend is naar boven gericht, want de AEX noteert boven de middellijn.

AEX uurgrafiek 150816

  • De stijging van vanmorgen betekende de vorming van een hogere bodem in de uurgrafiek. Het beeld in deze grafiek is dus positief, iets dat slechts zou veranderen bij een daling onder het laagste punt van afgelopen vrijdag 453,6. De dubbele top die is ontstaan rond 456,3 wordt dan immers een M-vormige top. We kunnen verder omhoog zolang we boven 453,6 koersen met de beursgraadmeter.

AEX kwartiergrafiek 150816

  • De AEX eindigde de dag op een potentieel steunniveau, de stippellijn net onder 454,6. De index kan vanaf dit niveau eventueel een stijging inzetten, net als vanaf de stippellijn rond 453,9 overigens. Pas daaronder kan een eventuele daling onder 453,6 volgen, die tot de vorming van een M-vormige top zou leiden. De stippellijn rond 451,7 zou bij afronding van dit patroon het doel worden. 

Resumerend: 

Het resultaat van deze handelsdag was de vorming van een potentieel toppatroon in de daggrafiek, een inverted hammer. Het koersverloop morgen moet ons duidelijk maken of het daadwerkelijk een top geeft. Wordt 456,4 doorbroken dan telt de candle niet meer en volgt een poging om 456,8 te doorbreken. Dat niveau moet uitgenomen worden om vervolgens een aanval op het hoogste punt 458 dat we dit jaar tot dusverre bereikten mogelijk te maken. Een daling onder 453,6 zou de vorming van een M-vormig toppatroon in de uur- en kwartiergrafiek inhouden, het koersdoel zou daarna 451,7 worden. Boven 453,6 kan er echter nog steun liggen rond het slot van vandaag en in de buurt van 453.9.

En dan nog dit...

De kogel is door de kerk, de top rond 18622 in de Dow Jones is uitgenomen, net als de top uit juli 2015 rond 5232 van de Nasdaq. Ook de S&P500 steeg verder, nieuwe hoogste standen ooit dus in de Verenigde Staten.

  • De ontwikkeling van vandaag in de daggrafiek van de Dow Jones past bij de vlag o-o' die eerder werd afgemaakt. Dat patroon voorziet in een voortzetting naar boven en geeft een koersdoel van ongeveer 19.800. 
  • Er is nog één ding dat we in de gaten moeten houden, dat wil ik u laten zien aan de hand van de grafiek hieronder.

  • De grafiek is identiek aan de eerste grafiek van de Dow, met uitzondering van de lijnen p en p'. Deze lijnen vormen samen een wig. Er moet een uitbraak naar boven tot stand worden gebracht voor een voortzetting naar boven, terwijl je bij dit patroon over het algemeen een uitbraak naar beneden ziet. Dat houdt het dus toch nog even spannend. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 15 aug 2016, 19.03u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

15 aug 09.15u: Licht positieve start van de beursweek

15 aug 10.00u: AEX door een gerichte aanval omhoog

15 aug 11.00u: Daling vanaf top van afgelopen vrijdag

15 aug 12.00u: Kleine hammer in de daling ontstaan

15 aug 14.00u: Op hammer volgde zijwaarts verloop

OCI: Het doel € 11 werd begin juli op een haar na bereikt

15 aug 15.00u: Hoger uit rechthoek, daarna weer omlaag

15 aug 16.00u: Klein patroontje, net boven steunniveau

15 aug 17.00u: Het niveau 454,6 wordt goed verdedigd

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven