ADN Beursanalyse

| home | werkwijze | aex aandelen | amx aandelen | agenda | begrippen | historie | |

AEX daggrafiek 210915

  • De AEX is vandaag gestegen, de candle van afgelopen vrijdag is teruggedraaid. De technische situatie van de AEX is er ingewikkelder door geworden. Allereerst hebben we de stijgende wig m-n, een op 10 september jongstleden met een uitbraak naar beneden afgerond patroon dat ons een koersdoel van ongeveer 386 punten gaf. 

  • De stijging van vandaag echter betekent dat onze markt bezig is met de ontwikkeling van een patroon met een tegenovergestelde betekenis, namelijk de dalende wig s-s'. Ik heb dit patroon met oranje lijnen getekend in de grafiek. Zou deze dalende wig afgemaakt worden met een uitbraak naar boven dan kiest de markt alsnog voor een voortzetting naar boven in plaats van voor een vervolg naar beneden. 

  • Zou de AEX daarentegen naar beneden uit de dalende wig s-s' breken dan verliest dit patroon zijn bruikbaarheid, want er hoort een uitbraak naar boven bij deze wig. De markt kiest in dat geval toch nog voor het vervolg naar lagere regionen dat voortvloeit uit de stijgende wig m-n.

AEX daggrafiek BB 210915

  • De stijging van vandaag betekent dat de onderste lijn van de Bollinger Bands als steunlijn heeft gediend. De middellijn kan nu eventueel weerstandslijn worden, bij een stijging daarboven zal de bovenste lijn vervolgens weerstand kunnen vormen.

  • De banden versmallen nog steeds en dat is reden om in ons achterhoofd rekening te houden met een grote beweging. Helaas zegt deze indicator niet in welke richting die beweging zal gaan, dat zal het koersverloop ons moeten leren.

AEX uurgrafiek 210915

  • In de uurgrafiek is vanmiddag de driehoek u-u' tot ontwikkeling gekomen, maar niet afgerond met een uitbraak. Breekt de AEX naar boven uit deze driehoek dan kiest de markt voor een voortzetting naar boven en een aanval op de dalende wig s-s' die we al in de daggrafiek zagen. Een uitbraak uit die wig zou in principe een voortzetting naar boven inhouden, wel moet dan de top rond 441,6 vervolgens uitgenomen worden om deze voortzetting te effectueren.

AEX kwartiergrafiek 210915

  • Een uitbraak naar beneden uit de driehoek u-u' zou dit patroon onbruikbaar maken. Lijn u wordt in dat geval de neklijn van een hoofd en schouders patroon, met als waarschijnlijk gevolg een daling naar het 61,8% niveau in deze kwartiergrafiek dat rond 427,6 ligt. Bij de stippellijnen erboven is het dan nog wel even kijken of er wellicht steun gevonden wordt, die stippellijnen zouden dan doorbroken moeten worden. 
  • Een eventuele daling onder het 61,8% niveau 427,6 zou een daling naar de bodem rond 422,9 of lager waarschijnlijk maken. Bij die ontwikkeling zou er zich eventueel een uitbraak naar beneden uit de dalende wig s-s' in de daggrafiek voor kunnen doen. Dat patroon heb ik trouwens niet in de kwartiergrafiek getekend, dit vanwege het gegeven dat een lijn uit een daggrafiek in de kwartiergrafiek nooit precies hetzelfde te tekenen is. In de uurgrafiek gaat dat evenmin perfect, maar net iets beter.

Resumerend: 

De stijging van vandaag zorgt voor een technisch complexe situatie. In de daggrafiek staat de stijgende wig m-n, dat een koersdoel van ongeveer 386 punten geeft. Tegelijkertijd echter is in die grafiek de dalende wig s-s' in ontwikkeling. Wordt dat patroon afgerond met een uitbraak aan de bovenkant, dan kiest de markt voor een vervolg naar boven. Wil men dat effectueren dan moet vervolgens de top rond 441,6 uitgenomen worden. Breekt de AEX daarentegen naar beneden uit de dalende wig s-s' dan heeft dat patroon geen betekenis meer, de beursgraadmeter gaat dan alsnog verder naar beneden. Voor de korte termijn hebben we eerst te maken met de driehoek u-u' in de uur- en kwartiergrafiek. Wordt dit patroon afgemaakt met een uitbraak naar boven dan komt er een aanval op de bovenkant van de dalende wig s-s'. Binnen de driehoek staat echter een potentieel hoofd en schouders patroon, dat afgerond zou worden bij een uitbraak naar beneden uit de driehoek. Het 61,8% niveau rond 427,6 in de kwartiergrafiek zou dan het doel worden, wel zouden we moeten controleren dat de stippellijnen daarboven in de kwartiergrafiek dan doorbroken worden. Een eventuele daling onder 427,6 zou een beweging naar 422,9 of lager geven, waarbij zich wellicht ook een uitbraak naar beneden uit de dalende wig s-s voor zou kunnen doen. Op dit moment zijn beide ontwikkelingen, zowel een uitbraak naar boven als een uitbraak naar beneden uit de wig s-s' nog mogelijk.

En dan nog dit...

De Amerikaanse markten kregen een prachtige voorzet vanuit Europa, een voorzet waarop men aanvankelijk reageerde met een stijging. De S&P500 ontmoette echter weerstand.

  • Die weerstand lag bij de onderkant van de afgelopen vrijdag afgeronde stijgende wig j-j'. Normaal gesproken zal lijn j, de onderste lijn van de wig, weerstand vormen en zal de S&P500 verder dalen vanaf deze lijn. Ik controleer uiteraard of dat inderdaad gebeurt. -Ad Nooten-

 

 

Geplaatst maandag 21 sep 2015, 18.34u.

 

Eerder vandaag verschenen de volgende pagina's:

21 sep 09.15u: Na opening direct offensief kopers

21 sep 10.00u: Na inverted hammer terug bij neklijn

21 sep 11.00u: Bodem gevormd bij neklijn patroon

21 sep 12.00u: Korte termijn top bij 61,8% niveau

21 sep 14.00u: Schepje erbovenop in de lunchpauze

21 sep 15.00u: Top in AEX bij onderkant van gap

21 sep 16.00u: Nieuwe Fibonacci lijnen in de grafiek

21 sep 17.00u: AEX-index meegenomen naar boven

Overzicht van eerder in En dan nog dit... besproken onderwerpen

 

Naar boven